Türkiye Arkadaşlık Sitesi

Arkadaş Türkiye

Bayan Arkadas BulBayanlarla ChatBoşanmış bayanlarŞehir Şehir Bayan ArkadasYabancı Bayan Arkadas Ara

Bayan Arkadas ARAMA tarihi

0 0 Oy Verme
Bu Kullanıcıya Puan Ver

slm ben ankara etimesguttan ceylan 1987 .doğumluyum aslen tokatlıyım. balık bburcuyum. Burcumun özelliklerini taşıyorum. evlendim ayrıldım çocuk yok işim gücüm herşeyim yerinde kötü alışkanlığım yok dizi zevkimden başka tercihim çocuksuz beyler boyum 1.65 duygusal biriyim

guzel arkadaşlık, guzel bayanlar, guzel bayanlarla tanış
Ben Ceyda Hayat Ortağımı Arıyorum

1.1. TARİH
bayan arkadas yöresine ilk yerleşenlerin Bebrikler olduğu sanılmaktadır. Bebrikya adıyla anıldığı sanılan bu
yöreye İ.Ö. 8.yy sonra batıdan gelen Bithynialılar yerleşti. Daha sonra Bithynia olarak adlandırılan
bu topraklardaki başlıca yerleşme yerleri Kienos (daha sonra Prusias, bugün Konuralp) ile
Bithynion (bu günkü bayan arkadas)’du. İskender’in ölümünü izleyen dönemde bayan arkadas yöresinde bağımsız
Bithynia Krallığı kuruldu.

ankara bayan arkadas, ankara chat, ankara bayan arkadas odaları, ankara chat odaları, ankara bayan arkadas siteleri, ankara chat siteleri, ankara’

 

Roma döneminde önemi artan Bithynia, Bizans yönetimi altındayken elverişli doğal konumu
sayesinde 7. ve 9. yüzyıllardaki Arap akınlarından etkilenmedi. 11.yy’dan sonra Bizanslılar ile
Anadolu Selçuklular arasında el değiştiren yöre 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının, daha sonra
İlhanlıların eline geçti. Osman Gazi döneminde (1299-1324) Konur Alp tarafından Osmanlı
topraklarına katıldı ve sancak merkezi yapıldı. 1324-1692 dönemine bayan arkadas’yu yöneten sancak beyleri
arasında Konur Alp, Gündüz Alp, I. Süleyman (Kanuni) ve Zor Mustafa Paşa dikkat çeker.
Bu dönemde, bir ara İsfendiyaroğulları’nın istila ettiği bayan arkadas, 1692’de sancak beyleri yerine atanan
Voyvodalarca yönetildi. 1811’de II. Mahmud voyvodalığı kaldırınca, bayan arkadas-Viranşehir adıyla
yeniden sancak oldu. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile bayan arkadas Sancağı Kastamonu Vilayetine bağlandı.
II. Meşrutiyet ilan edildiğinde bayan arkadas Kastamonu’ya bağlı olduğundan, ilk bayan arkadas Mebusları
Kastamonu mebusları arasında yer almıştır.
II. Meşrutiyetten (1908) Cumhuriyet dönemine kadar bağımsız sancak olarak yönetilen bayan arkadas,
1923’te Vilayet haline getirildi. bayan arkadas’nun son Mutasarrıfı Ahmet Fahrettin Bey, bayan arkadas’nun ilk valisi
oldu.
Roma döneminde Bithynium olarak anılan kente İmparator Cladius’un hüküm sürdüğü yıllarda
Cladiopolis adı verildi. İ.S.12 yy. başlarında İmparator Hadrianus’un sevgilisi Antinoos’un doğum
yeri olması nedeniyle önem kazanan kent daha sonra Hadrionapolis olarak adlandırılmaya başlandı.
Bir piskoposluk merkezi olan ve Bizans döneminde Polis denen kenti, 11.yy’da yöreye gelmeye
başlayan Türkmenler bayan arkadas olarak adlandırdılar.
Atatürk ve bayan arkadas: Atatürk bayan arkadas’ya 17 Temmuz 1934 tarihinde gelmiş Halkevinin hatıra defterine
şunları yazmıştır; “bayan arkadas Halkevinde bir gece kaldım. bayan arkadas’nun güzelliğinden, halkın coşkun
sevinçlerinden çok mütehassis oldum.”
Gazi Mustafa Kemal
1.2. COĞRAFYA
1.2.1. Coğrafi Konum
Türkiye yüzölçümünün % 1,015’lik bölümünü kaplayan bayan arkadas İli, 8.276 km² (827.600 Ha.)
yüzölçümü ile Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde yer alır. Ortalama rakım 1000 m.,
merkez ilçe rakımı ise 725 m. civarındadır.Matematiksel konum açısından bayan arkadas, 30
0
32’-32
0
36’
doğu boylamları ile 40
0
06’-41
0
01’ kuzey enlemleri arasındadır.
bayan arkadas İl Merkezine göre ; Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede İlçeleri doğuda, Mengen kuzeydoğuda,
Göynük ve Mudurnu İlçeleri güneybatıda, Seben ve Kıbrıscık İlçeleri ise güneyde yer almaktadır. 1
bayan arkadas’nun, batısında Düzce ve Sakarya, güneybatısında Bilecik ve Eskişehir, güneyinde Ankara,
doğusunda Çankırı, kuzeyinde Zonguldak ve kuzey doğusunda Karabük İlleri yer alır. İl sınır
uzunluğu 621.4 km.dir.
İlimizin Merkez ve diğer ilçelerin yüzölçümleri km2
olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Düzce’nin 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (09.12.1999 tarih ve 23901 sayılı R.G.) il
olarak ayrılmasıyla, bayan arkadas’nun denizle bağlantısı kalmamıştır.
1.2.2. Dağlar
Doğu – Batı doğrultusunda uzanan dağlar ve bunların arasında yer alan tarıma elverişli ovalar,
vadiler ve akarsu tabanları bayan arkadas İli’nin genel görünümünü oluşturur.
Düzce İli sınırları içinde kalan Karadeniz kıyı dağları en kuzeyde ve kıyıda uzanan sırada
Kaplandede ve Orhan Dağları adını alır. Genel yükseltisi 1000 m. civarındadır. Daha yüksek olan
ve daha içerideki sırayı Göl, Sünnice, bayan arkadas, Elmacık ve Keremali Dağları oluşturur. En yüksek
noktaları 2.000m.ye yakındır. Daha güneyden geçen ve bayan arkadas İli’nin önemli bir kesimini oluşturan
en yüksek sırayı ise Köroğlu, Seben ve Beylik Dağları oluşturur. Bu sıranın en yüksek noktası
(Köroğlu Tepesi) 2.499 metredir. Köroğlu Dağları volkanik yapılı dağlardır.
1.2.3. Ovalar ve Platolar
Ovalar

guzel arkadaşlık, guzel bayanlar, guzel bayanlarla tanış
ankara bayan arkadas, ankara chat, ankara bayan arkadas odaları, ankara chat odaları, ankara bayan arkadas siteleri, ankara chat siteleri, ankara’

bayan arkadas İli’nde genellikle doğu-batı doğrultusunda sıralanan ovalar, dağ eşikleriyle birbirinden
ayrılmıştır. Bunlar; bayan arkadas, Gerede, Himmetoğlu ve Mudurnu Ovalarıdır.
Platolar
Küçük akarsu vadilerinin yararak parçaladığı yüksek düzlükler ve dağ ortakları olarak yer alan
platoları iki grupta toplamak mümkündür.
1-Karadeniz kıyı dağları arasında kalan ve ikinci depresyon alanını oluşturan alçak platolardır.
2-Dağ sıralarının güneyinde kalan ve üçüncü depresyon alanını çeviren yüksek platolar.
bayan arkadas coğrafyasında platoların (Yaylaların) ayrı bir önemi vardır. Türkiye’de hemen her bölümde
rastlanan yaylalar içinde pek azı hariç, bayan arkadas Yaylaları kadar yeşil, havadar, serin ve verimli olanına
rastlamak olanaksızdır. bayan arkadas Yaylaları ormanlarla kaplı, dağlar üzerinde yemyeşil ve akarsular
geçen verimli düzlüklerdir. Başlıcaları şunlardır; Aladağ, At, Kızık, Gerede, Kıbrıscık, Mengen,
Göynük ve Seben Yaylaları.
1.2.4. Sıcak Su Kaynakları ve Maden Suları
Jeolojik bakımdan yurdumuzun en önemli fay tabakası üzerinde kurulmuş bulunan ilimiz, jeotermal
su kaynaklarına da sahiptir. Termal kaynaklar iç turizm bakımından büyük önem taşımaktadır.
Karacasu, Mudurnu – Babas ve Sarot, Seben – Kesenözü – Pavlu, Göynük – Çatak Kaplıcaları.
İlimizdeki başlıca kaplıcalardır.
bayan arkadas’da, bayan arkadas Ovasını çevreleyen dağlar ormanca zengin olup, yağışların toprağa kolayca sızmasını
sağlayarak yer altı su kaynağının zenginleşmesini sağlarlar. Bu sulardan bir kısmı diplere kaymadan
yamaçlar boyunca yüzeye çıkarak çeşitli tatlı su kaynakları ve pınarları oluşturur. Buna karşın sular
YERLEŞİM BİRİMİ YÜZÖLÇÜMÜ (km2
) YERLEŞİM BİRİMİ YÜZÖLÇÜMÜ (km2
)
Merkez 1.561Mengen 898
Dörtdivan 552Mudurnu 1.409
Gerede 1.059Seben 817
Göynük 1.362Yeniçağa 156
Kıbrıscık 462bayan arkadas Geneli 8.2762
faylı bölümlerde toplanmış ise altta mağmadan gelen kızgın gazların etkisiyle ısınır ve bazı
mineralleri eritip bünyelerine alarak yüzeye çıkarlar. Bu durumda sıcak su kaynakları ve maden
suları oluşur. Maden sularının en önemlileri Ömerler, Akkaya, Kınık maden sularıdır.
1.2.5. Akarsular ve Göller
İl sınırları içindeki topraklardan kaynaklanan suların tümü Karadeniz’e ulaşır. Başlangıç kolu Abant
Gölünün gideğeni olan bayan arkadas Suyu (Büyüksu) ile kaynaklarını Çağa Gölünden alan, Mengen Çayı
birleştikten sonra il sınırları dışında Devrek Çayı adıyla, Filyos Çayına katılır. Filyos Çayının
başlangıç kolu sayılan Gerede Çayı, Köroğlu Dağlarındaki Aladağ’ın kuzey ve doğu yamaçlarından
doğar. Güney, güneybatı ve batı kesimden çıkan Kirmir, Aladağ, Çatak, Göynük, ve Mudurnu
Çayları, il sınırları dışında Sakarya Irmağına katılır.
bayan arkadas İlinde, özellikle orman içersinde oluşan irili ufaklı göller ülke çapında üne sahiptir. Tabii
göllerin başlıcaları bayan arkadas’nun 32 km. güneybatısında bulunan ve denizden yüksekliği 1.325 m. ve
kapladığı alan 125 Ha. olan Abant Gölü, Yeniçağa İlçesi’nde denizden yüksekliği 989 m. olan
tektonik oluşumlu Yeniçağa Gölü, Göynük İlçesi’nin 11 km. kadar kuzeyinde heyelan sonucunda
meydana gelen ve 15 Ha. kaplayan Çubuk Gölü, yine aynı ilçenin 27 km. doğusunda denizden
yüksekliği 820 m. olan ve 18 Ha. kaplayan Sünnet Gölü, Kıbrısçık-Beypazarı yolu üzerinde 1 Ha.
kaplayan Karagöl, Mudurnu-Akyazı yolu üzerinde Karamurat Gölü ve Milli Park alanı ilan edilen
bayan arkadas’nun 42 km. kuzeyinde Yedigöller (Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl,
Sazlıgöl) dir.
bayan arkadas merkezine 8 km. uzaklıktaki bayan arkadas Ovası’nı sulama amaçlı Gölköy Baraj Gölünün su toplama
hacmi 24.000.000 m3
, en derin yeri 20 m. kadardır. Su seviyesi yüksek iken barajın alanı 185 Ha.
bulmaktadır. bayan arkadas-Seben Karayolu üzerinde 13 km.de rekreasyon amaçlı Gölcük Göleti, bayan arkadas’ya 30
km. uzaklıkta Aladağ mevkii üzerinde Aladağ Göleti ile Seben Göleti önemli yapay
göllerimizdendir.
1.2.6. İklim
İlimiz iklim bakımından ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi’nin etkisi altında bulunmakla birlikte,
coğrafi konumu nedeni ile başka komşu bölgelerin özelliklerinden de etkilenmektedir. bayan arkadas;
Karadeniz, Marmara ve Orta Anadolu ikliminden etkilenmekte, bu durum tarımsal yapıyı
çeşitlendiren farklılıklara yol açmaktadır. Yüzey biçimlerinin farklılığı, denizden uzaklık ve
yüksekliklerin etkileriyle il bütününde değişik iklim türlerine ve mikro-klima alanlarına rastlamak
mümkündür.
Mudurnu İlçesi’nin batısı ile Göynük İlçesi’nin büyük bir bölümü İç Anadolu iklim bölgesi
içindedir. Yine Seben ve Kıbrısçık ilçelerinin güney bölümleri, İç Anadolu iklim bölgesine
yakınlıkları nedeni ile farklılık gösterirler. bayan arkadas’da genellikle Karadeniz kıyısında görülen ılıman
iklimin, güneye doğru yükseltiler nedeni ile karasallaştığı görülmektedir. Bu geçiş özelliği, yörenin
kıyı kesiminde serin yazlara, ılık kışlara ve mevsimlere oldukça eşit dağılan yağışlara yol açar.
Güneye inildikçe yükselti artar ve yağışların dağılımı değişir. Yazlar kuraklaşır, daha sert iklim
özellikleri belirir.
İlimizin güneyinde yağışlar, kuzeye göre daha azdır. Yağışların bayan arkadas’da % 60’ı, Mudurnu’da %
70’i, Seben’de % 56’sı, Göynük’te % 68’ i ilkbahar ve kış aylarında görülür. Kış aylarında yağışlar,
bayan arkadas, Mudurnu ve Göynük’te kar olarak, Seben’de yağmur olarak düşer. Gerede İlçesinde yağışlar
genellikle yaz mevsiminin ilk ayında en yüksek değerine ulaşır. Kış aylarında ise yağış kar olarak
düşer ve uzun süre kalır.
bayan arkadas ve çevresinde hakim rüzgar lodos dur. Seben’de ise, kuzeyindeki dağların kuzey rüzgarlarını
tutması sonucunda, daha çok güney-güneybatı rüzgarlarının etkisi görülür. Denizlerden karaya
doğru gelen hava kitlelerinin getirdiği bol nem ve sıcaklığın ılımlı oluşu nem açısından zenginliğe
neden olmaktadır. 3
1.2.7. Kentsel Yerleşmelerde Jeolojik Durum
Aşağıda bayan arkadas ve İlçelerinde yer alan kentsel yerleşmelere ilişkin jeolojik durum özetle belirtilmiştir.
Merkez İlçe : Kent ve kentsel gelişme alanları tümüyle alüvyonlardan yapılıdır. Zemini oluşturan
malzeme, kentin kuzey yönünde sıkışık, güneye inildikçe gevşektir, yer altı su tablosu yüzeye
yakındır. Az hasarlı ya da hasarsız pek çok deprem bilinmektedir. 1944 yılındaki depremde kentteki
yapıların çoğu ağır hasar görmüştür. Güneyde Ilıcalardan geçen ve çok faal olduğu bilinen fay
hattının yakın etkisine uğramamak ve gevşek zeminli kısımlardan kaçınmak için kentin güneye
doğru gelişmemesi, Jeolojik yönden uygun ve gereklidir. Kent, Türkiye Deprem Bölgeleri
Haritası’na göre, I. derece tehlikeli bölge içindedir.
Gerede : Yerleşme ve çevresinde zemin yapı temeli pek zayıf değilse de, faal bir fay hattı
kasabanın tam ortasından geçmektedir. 1944 depreminde yerleşimdeki binaların % 78’den fazlası
yıkılmış ya da çok ağır hasar görmüştür. Ayrıca az hasarlı ya da hasarsız pek çok depremin olduğu
bilinmektedir. Dik yamaçlarda yer yer ve batıda kasabadan çıkan yolla Devlet Yolu’nun kesiştiği
yer ve çevresinde heyelan mıntıkaları vardır. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na göre, I. derece
tehlikeli deprem bölgesindedir.
Göynük : Yerleşme ile gelişme alanları flişlerden yapılıdır. bayan arkadas ve Abant deprem üs merkezleri
etkisindedir. Dik yamaçlarda kaya düşmeleri olabilir. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda 2.
Derece tehlikeli bölge içindedir.
Kıbrıscık: Volkanik yapı temel zemini iyi niteliktedir. Sele maruz kalabilecek yerler vardır. bayan arkadas
ve Düzce deprem üst merkezleri etkisi altındadır. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda 2. Derece
tehlikeli bölgededir.
Mengen: Yerleşmenin yüksek bölümleri, kil, marn, kumtaşı gibi kayaçlardan, alçak bölümleri sel
birikintilerinden oluşmuştur. bayan arkadas ve Gerede, deprem üst merkezlerinde olan depremlerin etkisi
altındadır. Yerleşme ve çevresinde, taşkınların etkisinde kalabilecek yerler vardır. Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritası’na göre 2. Derece tehlikeli deprem bölgesindedir.
Mudurnu: Yerleşme ve yerleşmenin gelişme alanları, genellikle, flişlerden oluşmuştur. Yer yer,
volkanik kayaçlara da rastlanır. Dik yamaçlarda, düşebilecek durumda kayalar vardır. Mudurnu
Çayı taşkın yapabilir. bayan arkadas ve Abant deprem üs merkezlerinin etkisindedir. Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritası’nda 2. Derece tehlikeli deprem bölgesindedir.
Seben: Deprem yönünden yapı temeli sağlamdır. Seben Deresi taşkın yapar. Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritası’nda 2. Derece tehlikeli bölgededir.
Yeniçağa:İlçe Türkiye Deprem Bölgeleri haritasında 1. Derece tehlikeli bölgede yer alır.
Dörtdivan:İlçe Türkiye Deprem Bölgeleri haritasında 1. Derece tehlikeli bölgede yer alır.
1.3. NÜFUS YAPISI
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ilin genel nüfusu 281.080 olup, kentsel nüfus
181.613, kırsal nüfus 99.467’dir. İlimizde şehirde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı % 65 iken,
kırsalda yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı % 35’tir. bayan arkadas Şehir Merkezi Nüfusu 131.264’tür.4
İlçelere Göre Nüfus ve Kır-Kent Dağılımı
İlçeler 2010 (ADNKS)* 2011 (ADNKS)* 2012 (ADNKS)*
Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy
Merkez 160.500 119.898 40.602 167.343 119.898 40.602 172.355 131.264 41.091
Dörtdivan 6.897 3.051 3.846 6.808 3.051 3.846 6.680 2.932 3.748
Gerede 34.679 24.142 10.537 34.818 24.142 10.537 34.646 24.261 10.385
Göynük 16.123 3.998 12.125 15.935 3.998 12.125 15.772 3.895 11.877
Kıbrıscık 3.611 1.268 2.343 3.484 1.268 2.343 3.455 1.203 2.252
Mengen 14.623 5.037 9.586 14.091 5.037 9.586 14.244 5.227 9.017
Mudurnu 20.729 4.830 15.899 20.528 4.830 15.899 20.536 5.261 15.275
Seben 6.106 2.711 3.395 5.874 2.711 3.395 5.754 2.542 3.212
Yeniçağa 7.940 5.027 2.913 7.625 5.027 2.913 7.638 5.028 2.610
TOPLAM 271.208 169.962 101.246 276.506 169.962 101.246 281.080 181.613 99.467
* Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı (2012 ADNKS)
İlçe Toplam Şehir Köy
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
Merkez 86.091 86.264 172.355 66.134 65.130 131.264 19.957 21.134 41.091
Dörtdivan 3.193 3.487 6.680 1.426 1.506 2.932 1.767 1.981 3.748
Gerede 17.184 17.462 34.646 12.029 12.232 24.261 5.155 5.230 10.385
Göynük 7.825 7.947 15.772 1.968 1.927 3.895 5.857 6.020 11.877
Kıbrıscık 1.679 1.776 3.455 632 571 1.203 1.047 1.205 2.252
Mengen 7.140 7.104 14.244 2.713 2.514 5.227 4.427 4.590 9.017
Mudurnu 10.195 10.341 20.536 2.597 2.664 5.261 7.598 7.677 15.275
Seben 2.796 2.958 5.754 1.255 1.287 2.542 1.541 1.671 3.212
Yeniçağa 3.702 3.936 7.638 2.486 2.542 5.028 1.216 1.394 2.610
TOPLAM 139.805 141.275 281.080 91.240 90.373 181.613 48.565 50.902 99.467
Şehir: İl ve İlçe Merkezleri sınırları içindeki nüfustur.
Köy: İl ve İlçe Merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur.
1.4. İDARİ DURUM
1999 yılı ve öncesinde bayan arkadas’nun bir ilçesi olan Düzce’nin il olarak ayrılmasıyla, bayan arkadas’nun 16 olan
ilçe sayısı Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniçağa olmak
üzere 8’e inmiştir. 5
İlçelerin Belediye, Mahalle ve Köy sayılarına göre dağılımı
İLÇE
ADI
KURULUŞ
TARİHİ
İLÇE
BELEDİYE
SAYISI
BUCAK
BELEDİYE
SAYISI
BELDE
BELEDİYE
SAYISI
TOPLAM
BELEDİYE
SAYISI
BELEDİYE
SINIRLARI
İÇİNDEKİ
MAHALLE
KÖY
SAYISI
KÖYLERİN
BAĞLI
SAYISI
Merkez 1923 1 1 2 41 114 141
Dörtdivan 1990 1 1 8 24 10
Gerede 1923 1 1 8 92 96
Göynük 1923 1 1 6 66 74
Kıbrıscık 1958 1 1 2 22 10
Mengen 1948 1 2 3 10 55 173
Mudurnu 1923 1 1 2 8 73 99
Seben 1946 1 1 2 29 30
Yeniçağa 1990 1 1 3 16 22
TOPLAM 9 4 13 88 491 655
NOT: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 8 inci maddesi gereğince; bayan arkadas Belediyesine katılımı gerçekleşen Kürkçüler ve Karaköy Köyleri ile
Okçular Köyü Yenimahalle Mahallesi ve Taşkesti Belediyesine katılımı gerçekleşen Karacasumandıra, Tosunlar ve Yeğenderesi Köylerinin tüzel
kişiliği anılan Kanunun 12. maddesi uyarınca ilk Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar devam edeceğinden toplam köy sayılarına dahil edilmiştir.
İlimizde Merkez dahil 9 ilçe ve 9’u ilçe, 4’ü belde olmak üzere 13 belediye teşkilatı bulunmaktadır.
Belediye sınırları içerisinde ise 88 mahalle mevcuttur. İlde 491 köy ve bunlara bağlı 655 bağlı
mahalle bulunmaktadır. Köyler genellikle dağınık yerleşim karakteri göstermektedir. Köylerin yol,
su, elektrik gibi alt yapı hizmetleri önemli ölçüde tamamlanmıştır. Devlet yönetimi ile halk
arasındaki ilişkiler olumlu bir düzeyde yürütülmektedir.
İlçelerimizin Nüfusu, Yüzölçümleri ve Nüfus Yoğunluğu
Yerleşim Birimi Nüfusu Yüzölçümü km2 Nüfus Yoğunluğu
Merkez 172.355 1.561 Km2
’ye 110 kişi
Dörtdivan 6.680 552 “ 12 kişi
Gerede 34.646 1.059 “ 33 kişi
Göynük 15.772 1.362 “ 12 kişi
Kıbrıscık 3.455 462 “ 7 kişi
Mengen 14.244 898 “ 16 kişi
Mudurnu 20.536 1.409 “ 15 kişi
Seben 5.754 817 “ 7 kişi
Yeniçağa 7.638 156 “ 49 kişi
bayan arkadas Geneli 281.080 8.276 “ 34 kişi6
bayan arkadas İL MERKEZİ VE İLÇELERİ ARASI UZAKLIK CETVELİ
bayan arkadas
47 DÖRTDİVAN
50 16 GEREDE
100 147 150 GÖYNÜK
63 130 113 151 KIBRISCIK
56 47 33 156 119 MENGEN
52 118 102 45 115 108 MUDURNU
52 119 102 99 61 108 56 SEBEN
37 9 15 137 100 23 89 89 YENİÇAĞA
İLÇELER
DÖRTDİVAN
bayan arkadas İli’nin doğusunda yer olan ilçenin doğusunda Gerede, batısında bayan arkadas, kuzeyinde Yeniçağa,
güneyinde Çamlıdere, güneybatısında Kıbrıscık toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 552 km2
alana
sahiptir. İlçenin rakımı 1.340 metre olup, nüfusu 6.680, İl merkezine uzaklığı 47 km’dir. İlçenin
ekonomisi tarım, hayvancılık, orman işçiliği ve buna dayalı sanayiye dayanmaktadır.
İlçe merkezi 8 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 24 köy bulunmaktadır.
İlçede sanayiye dayalı iş alanlarının olmaması, yeterli verim alınamayan ve ürün çeşitlemesi
yapılamayan bölünmüş tarım arazileri gibi tamamen ekonomik nedenlerle gerek yurt dışına, gerekse
başta Ankara, İstanbul ve Bursa illeri olmak üzere yurt içine göç etmiş buralarda çalışan çok sayıda
İlçe halkı bulunmaktadır.
Dörtdivan İlçesinin sanayisi yok denecek kadar az olup, mevcut işletmeler ise tarımsal araç, gereç
yapımı üzerine faaliyet göstermektedirler.
İlçede; Yağbaşlar Köyünün Mürseller Mahallesinde Bizans kale kalıntıları vardır. Yukarısayık ve
Sorkun köyleri arasında bir tepede Himmet Dede Türbesi, Kılıçlar köyünde Kırklar Türbesi,
Çalköy’de Şehriban Nine Türbesi, Merkez Camii yanında Secamehmet Dede Türbesi
bulunmaktadır.
GEREDE
bayan arkadas İli’nin doğusunda yer alan ilçenin güneydoğusunda Kızılcahamam ve Çamlıdere, kuzey
doğusunda Çerkeş ve Eskipazar, güneybatısında Dörtdivan, kuzeyinde Mengen, batısında Yeniçağa
toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 1.059 km2
alana sahiptir. İlçenin rakımı 1.350 metre olup,
nüfusu 34.646, İl merkezine uzaklığı 50 km’dir. bayan arkadas’nun en eski ilçesidir. İlçede el sanatlarından
bakırcılık, deri imalatı, kemercilik, demircilik, marangoz işleri ve buna dayalı sanayiye
dayanmaktadır. İlçede birisi faal iki Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.
İlçe merkezi 8 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 92 köy bulunmaktadır.
İlçede; Asar Kale, Keçi Kalesi kalıntıları, Kiliseli Han diye bilinen tarihi tüccar hanı, Yukarı Tekke
Camii, Aşağı Tekke Camii Türbesi, Yıldırım Bayezit Camii, Esentepe’deki Ramazan Dede
Türbeleri, gezilip görülebilecek tarihi eserler ve yerlerdir. İlçenin kuzeyinde Esentepe ve Arkut
Dağlarındaki yaylalar başlıca mesirelik alanlardır. Özellikle Gerede Yaylaları yayla turizmine çok 7
uygundur. Esentepe ve Arkut Dağı bölgesinde kış sporları ve kayak yapmak mümkündür. Ayrıca
yaz aylarında spor, kamp ve piknik yapma imkânı vardır.
GÖYNÜK
bayan arkadas İli’nin güneybatısında yer alan ilçenin kuzeyinde Akyazı, doğusunda Mudurnu,
güneydoğusunda Nallıhan, güneyinde Sarıcakaya, güney batısında Gölpazarı ve batısında Geyve
toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 1.362 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 720 metre olup, nüfusu
15.772, İl merkezine uzaklığı 100 km’dir. Göynük’ün bugünkü ekonomik yapısı, tarıma (tarımsal
üretim ve hayvancılık ) dayalıdır. Tarıksal ön sırayı almaktadır. Hayvancılığın içinde kanatlı
hayvancılığın önemli yeri vardır. İlçede 1.000 civarında kümes mevcuttur. İlçede sanayi kuruluşu
olarak 3 fabrika, 1 mandıra bulunmaktadır. Merkezde küçük çapta marangoz, oto tamircileri, demir
doğrama ve kereste atölyeleri mevcuttur.
İlçe merkezi 6 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 66 köy bulunmaktadır.
İlçede; Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hamamı, Akşemseddin Türbesi, Ömer Sekkin Türbesi,
Debbağ Dede Türbesi, Zafer Kulesi, Soğukçam Köyünde bulunan Frig Harabeleri ve Kilciler
Köyündeki Bizans Kalıntıları İlçenin önemli tarihi eserleridir. Geleneksel Osmanlı mimarisinde
yapılmış olan Göynük Evleri, bugün halen mimari özelliğini yitirmeden kalabilmiştir. Koruma
altında olan bu evler ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin çok büyük ilgisini çekmektedir.
Restore edilen ve pansiyon olarak işletilen tarihi konaklar ziyaretçilerden yoğun ilgi görmektedir.
KIBRISCIK
bayan arkadas İli’nin güneyinde yer alan ilçenin kuzeydoğusunda Dörtdivan, güneyinde Beypazarı, kuzey ve
batısında Seben toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 462 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 1.130
metre olup, nüfusu 3.455, İl merkezine uzaklığı 63 km’dir. İlçenin genel geçimi tarım, hayvancılık
ve orman işçiliğine dayanmaktadır. İlçede sanayi kuruluşu olarak 1 suni gübre fabrikası
bulunmaktadır. Merkezde küçük çapta marangoz, oto tamircileri, demir doğrama ve kereste
atölyeleri mevcuttur.
İlçe merkezi 2 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 22 köy bulunmaktadır.
İlçede; Köroğlu Dağlarının güney yamaçlarındaki düzlük alanlarda bulunan Belen, Karaköy,
Kökez, Bölücekkaya, Karadoğan ve 1825 metredeki Devevira ve Yazıca önemli yaylalardandır.
Kıbrıscık ilçesinde bulunan Karagöl, yaklaşık 1 hektar genişliğinde oldukça derin bir göldür.
Çevresi tamamen ormanlık olan gölde kamp yapmak için çok güzel yerler ve konaklamak için
bungalov tipi evler bulunmaktadır.
MENGEN
bayan arkadas İli’nin kuzeydoğusunda yer alan ilçenin kuzeyinde Devrek, doğusunda Eskipazar,
kuzeydoğusunda Yenice, güneydoğusunda Gerede, güneyinde Yeniçağa, güneybatı ve batısında
bayan arkadas toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 898 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 610 metre olup,
nüfusu 14.244, İl merkezine uzaklığı 56 km’dir. İlçe ekonomisinin büyük bir bölümü ormana
dayanmaktadır. Gökçesu havalisinde faaliyet gösteren Kuzey Anadolu Linyitleri ve diğer kömür
ocakları ilçe ekonomisine katkı sağlar. Bunun yanında tarım, hayvancılık, nakliyatçılık ve küçük
sanat kolları ilçe ekonomisinin bir bölümünü teşkil etmektedir. Sanayi genellikle orman ürünlerine
dayanır. Sanayi kuruluşu olarak GENTAŞ Werzalit Fabrikası bulunmaktadır.8
İlçe merkezi 10 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 55 köy bulunmaktadır.
Pazarköy ve Gökçesu beldeleri vardır.
İlçede; Kayabükü, Akören-Kisecik Mevkiinde ve Çayköy’de kilise kalıntıları bulunmaktadır.
Güneyhisar’da, Avşar’da; Ev Kayası, Karakaya’da; Balkayası ve Oyukkaya, Teberrikler köyünde
Yanıkdeğirmen mağaraları bulunur. Gözecik köyünde Bizanslılara ait, Çorakkadirler ve Aktepe
Köylerinde Cenevizlilere ait sütun taşları vardır. Elemen ve Güney Köylerindeki camilerin kiliseden
camiye çevrildiklerine dair izler vardır. Kadısusuz Köyünde de tarihi kalıntılara rastlanmaktadır.
İlçenin ormanlık bir bölgede bulunmasından dolayı yüksek yaylalar bulunmaktadır. Başlıca
yaylalar; Soğucak, Akçakoca, Bürnük, Sırıklı, Çukur Yayla, Göl Yaylası, Aktepe, Ağalar,
Küçükkuz, Civcivler, Mamatlar, Elemen ve Afşar Yaylalarıdır. Şirinyazı Göleti, Ağalar Gölü,
Dipsiz Göl, Yayladağ Gölü, Bölükören Gölü, Ödek, Kemal Savaş, ve Hızarderesi Göletleri önemli
mesire yerleridir.
AŞÇILIK Mengen’in en büyük özelliği; yüzyıllardan beri adeta babadan oğula geçercesine devam
eden çok ünlü aşçılar yetiştirmesidir.
MUDURNU
bayan arkadas İli’nin güneybatısında yer alan ilçenin kuzeyinde Düzce, doğusunda Seben, kuzeydoğusunda
bayan arkadas, kuzeybatısında Hendek, güneyinde Nallıhan, batısında Göynük ve Akyazı toprakları ile sınırlı
olarak yaklaşık 1.409 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 840 metre olup, nüfusu 20.536, İl
merkezine uzaklığı 52 km’dir. Osmanlılar zamanında ticari yolların ilçeden geçmesi, iğnecilik ve el
sanatlarının gelişmesi, Mudurnu’ yu çevrenin en büyük yerleşim merkezi haline getirmesine karşın,
zamanla toprağın dağınık oluşu ve hep aynı tarımın yapılması, teknolojinin değişmesi ve el
sanatlarının önemini yitirmesiyle ilçe eski ekonomik gücünü yitirmiştir.
İlçe halkının başlıca gelir kaynağı tarım, hayvancılık ve ormancılıktır. İlçenin coğrafi konumu’ nun
dağlık ve engebeli olması tarıma elverişli araziyi azaltmıştır. Bunun sonucu olarak tarımın yanında
hayvancılığın önemi artmıştır. Özellikle son yıllarda tavuk besiciliği önem kazanmıştır. İlçemizde
1000 civarında broiler civciv yetiştiriciliği ile ilgili faaliyet gösteren kümes bulunmaktadır.
İlçe merkezi 8 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 73 köy bulunmaktadır. Taşkesti
beldesi vardır.
İlçede; Yıldırım Bayezit Camii ve Hamamı, Kanuni Sultan Süleyman Camii, Armutçular Konağı,
Şeyhül Ümran, Şeyh Tevfik Efendi, Şeyh Fahreddin Rumi, Abdurrahim Tırsi, Karaarslan Baba,
Davud-i Halveti Türbeleri görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken yerleridir.
Ahiliğin çok eski bir geçmişi olan Mudurnu’da her Cuma günü esnaf duası okunur. Karamurat
Gölü ve Sülük Gölü ile Abant Gölü çevresindeki yaylalar görülmesi gereken doğal güzelliklerdir.
Sağlık ve kaplıca turizmi bakımından Babas ve Sarot Kaplıcaları çok elverişlidir. Mudurnu İlçesi
geleneksel tarihi Türk evleri bakımından oldukça zengindir ve kentsel sit alanı olarak koruma
altındadır. 9
SEBEN
bayan arkadas İli’nin güneyinde yer alan ilçenin kuzeyinde bayan arkadas, doğusunda Kıbrıscık, güneyinde Nallıhan,
batısında Mudurnu toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 817 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 625
metre olup, nüfusu 5.754, İl merkezine uzaklığı 52 km’dir. İlçe halkının geçim kaynağı çiftçilik,
orman işçiliği ve hayvancılıktır. Hayvancılıkta ekonomiye büyük katkı sağlayan kümes hayvancılığı
ön plana çıkmıştır. Tarım alanında meyvecilik ve bahçe ziraatı yaygındır. Sanayi kuruluşu olarak 1
süt ürünleri fabrikası mevcuttur.
İlçe merkezi 2 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 29 köy bulunmaktadır.
İlçede; 78 ºC sıcaklığındaki şifalı sularıyla Kesenözü Köyündeki Pavlu Kaplıcaları, Firiglerden
kalma kaya evleri, Çeltikdere Köyü civarındaki kilise kalıntısı ve en önemlisi soğuk pınarların
aktığı yaylalar İlçenin başlıca turizm potansiyelidir. Ayrıca yapımına başlanmış olan Seben
Taşlıyayla Göleti de yöreye önemli bir turizm hareketliliği getirecektir. Seben Yaylaları Kiraz Dağı
çevresinde toplanmıştır. Çeltikderesi, Hocaş, Kaşbıyıklar, Yuva, Solaklar, Muslar ve Alpağut
Köylerinde derin vadiler içinde yükselen kayalar içine oyulmuş 3-4 katlı kaya evlerine
rastlanmaktadır.
YENİÇAĞA
bayan arkadas İli’nin doğusunda yer alan ilçenin kuzeyinde Mengen, doğusunda Gerede, güneyinde
Dörtdivan, batısında bayan arkadas toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 156 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı
990 metre olup, nüfusu 7.638, İl merkezine uzaklığı 37 km’dir. İlçe ekonomisi genelde nakliyecilik
ve sanayiye dayalıdır. Bunun yanında tarım, hayvancılık işleri ile uğraşan küçük esnaf
bulunmaktadır. Henüz faaliyete geçmemiş 1 Organize Sanayi Bölgesi mevcuttur. İlçede geniş
kitleye hitap edecek fabrika ve iş alanı bulunmamaktadır.
İlçe merkezi 3 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 16 köy bulunmaktadır.
İlçede; kuzeyinde 400 hektarlık Yeniçağa Gölü yer alır. İlçenin eski yerleşim yeri olan Eskiçağa
Köyünde, Yıldırım Bayezit tarafından yaptırılmış bir cami, hamam ve türbe bulunmaktadır. D-100
üzerinde Şair Dertli mezarı ve İlçe merkezinde Sultan 5. Reşat zamanında yapılmış hamam vardır.
Yeniçağa Gölü, tabii güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Çeşitli göl kuşlarının bulunduğu göl,
avcılar için bir avlanma yeridir. Göl kıyısında, kıyı boyunca uzanan ağaçların altı, güzel bir mesire
ve dinlenme yeri olarak halkın rağbet ettiği yerlerdir.
1.5. SOSYAL DURUM
1.5.1. SOSYAL GÜVENLİK
Sosyal Güvenlik kapsamındaki toplam aktif(çalışan) kişi sayısı Bağ-Kur 13.304, SSK: 50.722,
Emekli Sandığı 13.812’dir. Aktif kişi sayısının İl nüfusuna oranı %27,70’dir.
İlimiz genelinde Sosyal Güvenlik kapsamındaki bakmakla yükümlü tutulanların sayısı: 118.478, İl
nüfusuna oranı % 42,15’dir.
İlimiz genelinde emekli sayısı 48.826 olup, İl nüfusuna oranı %17,37’dir. 2022 Sayılı Kanuna göre
maaş alan 5.451, gelir testi yapılan kişi sayısı 26.435 kişidir.10
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Kişi Sayılarının Kurumlara Göre Dağılımı
Sosyal Güvenlik
Kurumu
Aktif Kişi
Sayısı
Sosyal Güvenlik
Kapsamındaki
Bakmakla Yükümlü
Tutulanların Sayısı
Emekli
Sayısı Diğer Toplam
SSK 50.722 57.720 25.894 134.336
Emekli Sandığı 13.812 23.505 10.009 47.326
Bağ- Kur 13.304 37.253 12.923 63.480
Gelir Testi
Yapılan Kişi
Sayısı
26.435 26.435
2022 Sayılı
Yasadan
Yararlananların
Sayısı
5.451 5.451
Genel Toplam 77.838 118.478 48.826 31.886 277.028
bayan arkadas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kayıtlarına göre 2013 yılı ocak ayı sonu itibariyle
ilimizde kayıtlı işsiz sayısı 7.681’dir. İşsizlik Oranı % 10,4 (Ocak-2013), (Türkiye % 10.6) (Ocak
2013-TÜİK),
bayan arkadas İli genelinde gerçekleştirilen genel sağlık sigortası gelir testi işlemleri kapsamında gelir testi
sonuçlanan toplam kişi sayısı 26.435 olup, bu rakamın toplam il nüfusuna oranı % 9.4’tür.
bayan arkadas İL GENELİNDEKİ GELİR TESTİ SONUÇLANAN TOPLAM KİŞİ SAYISI VE NÜFUSA ORANI
(İLÇELER İTİBARİYLE)
İlçe Adı Merkez Dörtdivan Gerede Göynük Kıbrıscık Mengen Mudurnu Seben Yeniçağa TOPLAM
Gelir
Testi
Yapılan
Kişi Sayısı 13.354 766 4.074 1.900 761 1.119 2.790 806 864 26.435
Nüfusu 172.355 6.680 34.646 15.772 3.455 14.244 20.536 5.754 7.638 281.080
Nüfusa
Oranı 7,8 11,5 11,8 12,0 22,0 7,9 13,6 14,0 11,3 9,4
Sosyal Hizmetler;
İlimizde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi, İzzet Baysal Vakıf Huzurevi ve Kız Yetiştirme Yurdu, İzzet Baysal
Huzurevi, Gerede Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Çocukevleri
Koordinasyon Merkezi (dört ev hizmetini sürdürmektedir.) ve Toplum Merkezi olarak altı kuruluşta
2828 sayılı kanun gereğince korunmaya ve bakıma muhtaç yaşlı, özürlü ve kız çocuklarına bakım
hizmeti, aile danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir.
40 kapasiteli Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde (0-18 yaş grubu)
18 kız, 22 erkek toplam 40 spastik özürlü, 120 kapasiteli İzzet Baysal Vakıf Huzurevi ve Kız
Yetiştirme Yurdunda, (13-18 yaş grubu) 4 erkek 10 kız çocuğu olmak üzere toplam 14 çocuk (kız
yetiştirme yurdu kapatılma aşamasındadır), 60 kapasiteli huzurevi bölümünde ise 24 kadın, 24 11
erkek olmak üzere 48 yaşlı, 60 kapasiteli İzzet Baysal Huzurevinde 23 erkek, 19 kadın olmak üzere
42 yaşlı, 23 çocuk kapasiteli dört çocuk evinde ise 17 kız, 4 erkek toplam 21 çocuk,
Ayrıca 54 kapasiteli Gerede Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ise 30
yatak bakıma muhtaç özürlü yaşlılara, 24 yatak ise kendi işini kendi görebilen yaşlılara ayrılmıştır.
Halen 10 kadın 20 erkek olmak üzere 30 yaşlı özel bakımda, 2 kadın, 18 erkek olmak üzere toplam
20 yaşlı ise huzurevinde bakım altında bulunmaktadır. Özürlü evde bakım hizmetleri için 2012 yılı
sonu itibariyle 1.182 özürlü vatandaş için ailesine evde özürlü bakım yardımı bağlanmıştır. 2012
yılı içerisinde toplam 4.521 kişi evde sağlık hizmeti almış olup, 130’u şehit, gazi ve yakınlarıdır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca;
2012 yılı sonu itibariyle (18) bin (824) kişiye, (15) milyon (831) bin TL giyecek, yiyecek, yakacak,
afet, eğitim, sağlık, proje destekleri gibi konularda ayni ve nakdi yardım yapılmıştır.
1.5.2. SAĞLIK
İl genelinde; 2 Devlet Hastanesi, 2 Dal Hastanesi, 1 A.İ.B.Ü Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi,
2 E2 İlçe Hastanesi, 1 E1 İlçe Hastanesi, 3 Özel Hastane (Çağsu, Çamkent ve Fatma Hatun) olmak
üzere 11 Hastane, 1 AİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2. ve 3.
basamak sağlık hizmeti yürütmektedir.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı; 2 Devlet Hastanesi (İzzet Baysal bayan arkadas Devlet
Hastanesi, Gerede Devlet Hastanesi) 1 E1 İlçe Entegre Hastanesi (Mudurnu), 2 Dal Hastanesi (Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi) ile 1 İzzet
Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı; 1 (112 Komuta Kontrol Merkezi), 1 (İl Ambulans Servisi
Başhekimliği), 1 (112 Acil Yardım ve Kurtarma Merkezi) ile 4 adet Merkez İlçe’de 8 adet ilçe
merkezlerinde olmak üzere toplam 12 Acil Yardım İstasyonu ile 34 ambulans,
İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı, birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten; 2 (E2) İlçe
Hastanesi (Göynük, Mengen), 9 Toplum Sağlığı Merkezi, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezine
bağlı (1 Üreme Sağlığı Bölge Eğitim Merkezi, 1 Verem Savaş Dispanseri), 29 Aile Sağlığı Merkezi,
83 Aile Hekimliği Ofisi, 51 Sağlık Evi, 1 Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM), 1
(L2 tipi) Halk Sağlığı Laboratuarı,
AİBÜ’ye bağlı; 1 A.İ.B.Ü Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi, 1 AİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi
mevcuttur.
Ayrıca, özel sağlık kuruluşları olarak; 3 adet özel hastane (Çağsu Hastanesi, Çamkent Hastanesi,
Fatma Hatun Hastanesi ), 2 adet özel diyaliz merkezi (Özdiyaliz, Nefrodiyaliz), 2 özel
muayenehane, 1 adet Ağız Diş Hekimi Polikliniği, 3 adet Diş Protez laboratuarı, 31 adet Özel Diş
Hekimi Muayenehanesi, 2 adet sağlık kabini, 2’si Gerede İlçesinde olmak üzere 15 adet gözlükçü, 3
adet Özel İşitme Cihazı Satış Merkezi, 1 adet Ortez ve Protez Yapım ve Uygulama Merkezi ile
İlimiz merkezinde 70, ilçelerimizde 28 olmak üzere toplam 98 eczane, 2 adet ecza deposu faaliyet
göstermektedir.
Tüm sağlık teşkilatında (Devlet – AİBÜ – Özel) 35 Prof, 23 Doçent, 77 Yard. Doçent, 140 araştırma
görevlisi, 196 uzman hekim, 126 pratisyen hekim, 73 diş tabibi, 625 hemşire, 248 ebe, 616 diğer
sağlık personeli ile 770 diğer personel olmak üzere toplam 2.929 personel görev yapmaktadır.
İlde 597 kişiye bir doktor, 2.231 kişiye bir pratisyen hekim, 449 kişiye bir hemşire, 1.133 kişiye bir
ebe ve 3.850 kişiye de bir diş tabibi düşmektedir. İlde bulunan mevcut yatak sayısı 1.414 olup,
yatak başına düşen kişi sayısı 199’dur.12
Hastanelerin yatak sayısı
Hastanenin Adı Mevcut Yatak
İzzet Baysal bayan arkadas Devlet Hastanesi 514
Gerede Devlet Hastanesi 75
Göynük İlçe Hastanesi (E2) 10
Mengen İlçe Hastanesi (E2) 10
Mudurnu İlçe Hastanesi (E1) 25
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 225
İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 100
A.İ.B.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi 326
Özel Çağsu Hastanesi 54
Özel Çamkent Hastanesi 24
Özel Fatma Hatun Hastanesi 51
TOPLAM 1.414
Karacasu Beldesine Sağlık Bakanlığı tarafından Bölge Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
yapımı işi için arsa temin edilmiş olup proje devam etmektedir.
Ayrıca; bayan arkadas Valiliği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve İzzet Baysal Vakfı tarafından yapılan
işbirliği çerçevesinde, bayan arkadas İl Özel İdaresince Abant İzzet Baysal Üniversitesine 25 yıllığına
bedelsiz olarak tahsis edilen, Karacasu bölgesindeki yaklaşık 27 bin metrekarelik alan üzerine, İzzet
Baysal Vakfı tarafından “İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi” yapım çalışmaları
tamamlanmıştır. Söz konusu hastanenin sağlık sektörüne önemli katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir.13
bayan arkadas İli Geneli Sağlık Kurum ve Kuruluşları Tablosu
İl Sağlık
Müdürlüğü
112 Komuta Merkezi 1
İl Ambulans Servisi Başhekimliği 1
112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Sayısı (4 Merkez, 8 İlçelerde) 12
A1 İstasyon 2
A2 İstasyon 8
B2 İstasyon 2
İl Halk Sağlığı
Müdürlüğü
Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) 9
Üreme Sağlığı Bölge Eğitim Merkezi 1
Verem Savaş Dispanseri 1
Aile Sağlığı Merkezi (ASM) 29
Aile Hekimi Birim Sayısı (AHB) 83
Sağlık Evi Sayısı 51
Halk Sağlığı Laboratuvarı (L2 Tipi) 1
Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (Ketem) 1
Göynük İlçe Hastanesi (E2 Tipi) 1
Mengen İlçe Hastanesi (E2 Tipi) 1
Kamu Hastaneleri
Birliği Genel
Sekreterliği
İzzet Baysal bayan arkadas Devlet Hastanesi 1
Gerede Devlet Hastanesi 1
İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (Dal Has.) 1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi (Dal. Has.) 1
Mudurnu İlçe Entegre Hastanesi (E1 Tipi) 1
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1
Üniversite
Hastaneleri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1
Özel Sağlık
Kuruluşları
Özel Çağsu Hastanesi 1
Özel Çamkent Hastanesi 1
Özel Fatma Hatun Hastanesi 1
Özdiyaliz Merkezi 1
Nefro Diyaliz Merkezi 114
2012 YILI İL GENELİ SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI, PERSONEL DURUMU, POLİKLİNİK SAYILARI Mevcut yatak
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
Diğer Personel ( GİHS- THS – YHS- vb.)
Toplam Personel Sayısı
POLİKLİNİK SAYISI
DİŞ POLİKLİNİK SAYISI
Statüsü
Kurum/Kuruluş Adı
(Hastane,Sağlık
Merkezleri,Poliklınık. v.b.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yard.Doç.
Arş. Gör./ Asistan
Uzman Hekim
Pratisyen Hekim
Diş Hekimi
Eczacı
Psikolog
Biyolog
Diyetisyen
Fizyoterapist
Diğer Sağlık Personeli
Hemşire
Ebe
SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
İl Sağlık Müdürlüğü 1 12 9 4 56 82
112 Acil Sağlık Hizmetleri 5 148 1 37 191
Toplam 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 160 10 4 93 273
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 2 2 1 1 32 6 4 40 88
Toplum Sağlığı Merkezi 9 4 36 22 62 20 153
Üreme Sağlığı Bölge
Eğitim Merkezi 1 4 5 3 13
Verem Savaş Dispanseri 1 3 4 2 10 8.903
Aile Hekimliği 6 77 1 32 36 13 165 748.438
Halk Sağlığı Lab
.( L2 Tipi ) 2 7 3 9 21
Kanser Erken Teşhis ve
Tarama Merkezi 1 3 4
Göynük İlçe Hast.
( E2 Tipi ) 10 2 1 1 11 3 7 2 27 14.035 2.824
Mengen İlçe Hast.
( E2 Tipi ) 10 4 1 12 3 1 6 27 21.706 2.386
Toplam
20 0 0 0 0 10 95 6 0 1 2 1 0 103 80 115 95 508 793.082 5.210
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİ
İ.B.bayan arkadas Devlet Hastanesi 514 108 8 8 5 3 5 2 156 229 87 127 738 928.275
Fizik Tedavi ve Rehb.Hast. 225 8 1 1 1 1 10 18 48 21 109 38.123
İB.Ruh Sağlığı
Has.Hastanesi 100 10 2 4 1 22 36 2 23 100 39.914
Gerede Devlet Hastanesi 75 10 4 4 1 34 35 15 31 134 153.588 18.476
Mudurnu İlçe Hast. ( E1
Tipi ) 25 2 2 12 8 12 8 44 36.804 5.283
İ.B.Ağız ve Diş
Sağ.Merkezi 26 24 12 8 70 129.506
Toplam
939 0 0 0 0 136 15 32 12 10 3 7 12 266 368 116 218 1195 1.196.704 153.265
ÜNİVERSİTE
AİBÜ Tıp Fak. 326 34 21 65 128 4 17 113 1 69 452 278.918
AİBÜ Diş Hek.Fak. 1 2 12 12 1 4 25 57 62.802
Toplam 326 35 23 77 140 4 0 0 0 0 0 0 0 18 117 1 94 509 278.918 62802
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
Özel Çağsu Hast. 54 22 5 1 3 4 36 18 8 130 227 173.838
Özel Çamkent Hast. 24 8 2 2 1 8 8 22 51 18.492
Özel Fatma Hatun Hast. 51 15 2 1 19 19 4 36 96 24.561
Öz Diyaliz Merkezi 1 1 5 9 16
Nefro Diyaliz Merkezi 1 1 1 6 10 19
Diş Hekimi
Muayenehanesi 35 35
Toplam 129 0 0 0 0 46 11 35 2 0 5 3 4 69 50 12 207 444 216.891 0
Genel Toplam
1.414 35 23 77 140 196 126 73 15 11 10 11 16 616 625 248 707 2.929 2.485.595 221.27715
İlde Bağışıklama Çalışmaları ve Oranları
– 3.546 Doz “0” yaş grubuna DaBT-İPA-Hib 5 li karma aşı yapılmıştır.
Bağışıklama Oranı % 97,8
– 3.585 Doz “0” yaş grubuna göre BCG aşısı yapılmıştır.
Bağışıklama Oranı % 98,9
– 3.530 Doz “0” yaş grubuna Hepatit B1. aşısı yapılmıştır.
Bağışıklama Oranı % 97,4
– 3.554 Doz KKK aşısı yapılmıştır.
Bağışıklama oranı% 98,1
İlimizde En Fazla Görünen Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
Kuduz Riskli Temas : 743, Brusellosis : 47,
Serum Hepatit (Hepatit B) : 24, Bulaşıcı Sarılık (Hepatit A) : 5,
Hepatit C : 2, Tularemi : 14,
Akut Kanlı İshal : 13, Tüberküloz : 49,
Sifiliz : 4, Entomoebahistolytica : 184,
Giardia İntestinalis : 1.094, Kabakulak : 1
Araç Durum
Ambulans : 48, Gezici Sağlık Aracı: 1, Portör Aracı: 1
1.5.3. ENERJİ
İlimizde 07/06/1995 yılında tüzel kişilik kazanarak faaliyetine başlayan, Sakarya Elektrik Dağıtım
A.Ş. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 23.09.2008 tarih ve 27006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
19.09.2008 tarihli ve 2008/58 sayılı kararına istinaden, Şirketin İşletme hakkı, hisse satış yöntemi
ile Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmiş olup ilgili sözleşme
11.02.2009 tarihinde imzalanmış olup Şirketin unvanında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Şirket faaliyetlerine ana sözleşmede de belirtildiği üzere 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa
uygun olarak sürdürmektedir.
bayan arkadas İl Müdürlüğüne bağlı; Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve
Yeniçağa İşletme Başmühendisliği ile Taşkesti’de İşletme Şefliği olarak teşkilatlanan SEDAŞ
Sakarya, bayan arkadas, Düzce ve Kocaeli illeri sınırları içersin de elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende
satışı ve perakende satış hizmetlerini kararlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde, ticari, ekonomik ve
sosyal gereklere uygun biçimde yürütmeye devam etmektedir. 2012 yılı sonu itibariyle İlimiz
genelinde toplam elektrik abone sayısı 145.606’dır. Elektrik Enerjisi Tüketimi 895.893.064 kWh
olarak gerçekleşmiştir.16
2012 yılı sonu itibariyle;
Abone Cinsi Abone
Sayısı
Tüketim
Miktarı
(kWh)
Abone Cinsi Abone
Sayısı
Tüketim
Miktarı
(kWh)
Sanayi 232 329.349.928 Tarım Sulama 726 1.292.569
Ticarethane 14.879 52.903.956 İçme ve Kullanma
Suyu 214 1.295.885
Mesken 119.407 152.587.350 Hayır Kurumu 2.350 38.172.184
Resmi Daire 254 26.803.121 İl Özel İdare Genel
Aydınlatma 1.016 14.338.170
Belediye 45 11.557.973 Genel Aydınlatma 534 9.692.749
İştirak 1.234 234.829.383 İbadethane
Aydınlatma 1.148 785.946
KİT 24 661.229
Şantiye ve
Geçici
Aboneler
3.543 21.622.623 Toplam 145.606 895.893.064
1.5.4. HABERLEŞME
bayan arkadas PTT Başmüdürlüğüne bağlı olarak İlimizde 8 PTT Merkez Müdürlüğü (bayan arkadas, Dörtdivan,
Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa) ve 11 PTT Şubesi (bayan arkadas Merkeze bağlı –
Adliye, Gölyüzü, Sanayi, Kalıcı Konutlar, Üniversite, Köroğlu ve Kıbrıscık) Gerede merkeze bağlı
– Çarşı, Mengen Merkeze bağlı- Gökçesu ve Pazarköy ile Mudurnu Merkeze bağlı Taşkesti) ve 1
Acente (Otoyol Acentesi) bulunmaktadır.
Tüm Merkez ve Şubelerimiz ile Otoyol Acentesi otomasyon hizmetine açık olup, işlemler on-line
olarak yapılmaktadır. Tüm Merkezler Kargo ve kurye hizmetlerine açıktır. Köy posta dağıtımları
haftada bir seferli motorize olarak yapılmaktadır.
PTT Merkez Müdürlüklerinden; bayan arkadas, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu ve Seben
PTT Merkezlerinin PTT Bank tadilatları tamamlanmış, Yeniçağa PTT Merkezi PTT Bank
tadilatına ise başlanmamıştır.
bayan arkadas Merkezine 2 adet olmak üzere, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu ve Seben
Merkezlerine PTT Matik cihazları kurulumu tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.
Türk Telekom tarafından bayan arkadas İlinde özellikle 2003-2011 yıllarını kapsayan dönemde haberleşme
hamlesi yapılmıştır.
2009 Yılı Yatırım Programı dahilinde Türk Telekom altyapısı tesis edilerek İlimizde Emniyet
Müdürlüğüne ait MOBESE altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Son sekiz yıllık dönemde il
hudutları için de bulunan eski analog santrallerinin tümü ‘kırsal alan dönüşüm projesi kapsamında
yeni sayısal santrallerle değiştirilmiştir. “Kırsal Santral Dönüşüm Projesi” kapsamında ilimiz
sınırları dahilinde kır/kent ayrımı ortadan kaldırılmıştır. Merkez ve İlçeler arasına döşenen fiber
optik kablo sistemleri ve enerji ile transmisyon teçhizatlarının yenilenmesi sayesinde
telekomünikasyon alt yapısı “bilgi otobanı” haline dönüştürülmüş, Ülkemizin büyük şehirlerinde
verilmekte olan hizmetlerin tümü ilimizin köylerinde de verilebilir hale gelmiştir. bayan arkadas Merkez ilçe
ve nahiyelerinde 11 internet evi açılmış, DSL yatırımı olarak yaklaşık 52.000 hat geniş bant altyapı
yatırımı yapılmıştır. İlimizde 2004 yılı sonuna kadar ADSL abone sayısı 600 civarında iken 2012
yıl sonu itibariyle bu sayı yaklaşık 32.000’e ulaşmıştır. İlimizde 2004 yılı sonuna kadar MEB
ADSL bağlı okul sayısı 142 iken, 2012 yılı sonu itibariyle bu sayı 156’ya ulaşmıştır.17
1.5.5. İÇME SUYU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ
Merkez ve İlçelerimizin tamamında içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir. bayan arkadas
Merkez içme suyu Gölköy barajından alınarak İçme Suyu Arıtma Tesisinden karşılanmaktadır.
Tesisin çalışma kapasitesi 650 m3
/sn’dir. Tesis kapsamında; 7.500 ve 2.500 m3
’lük su deposu üst
kademe için, 10.000 m3
’lük su deposu ise orta ve alt kademe için hizmet vermektedir. Bunun
haricinde gerekli görüldüğü durumlarda Çaygökpınar su kaynağı ve 10 adet derin kuyu
bulunmaktadır. bayan arkadas İli Merkezinde 645 km. içme suyu şebekesi hattı mevcut olup, içme suyu
abone sayısı 51.680 adettir.
Şehrimize has Kökez suyu kaynağı 87 adet çeşmede sebil olarak akmaktadır. 50.000 metre
uzunluğunda Kökez hattı ve 800 m3 Kökez deposu mevcuttur.
bayan arkadas İli Kanalizasyon ve Sanayi giderlerinin arıtılması için Atık Su Arıtma Tesisi mevcuttur. Şehir
Merkezinde % 95 oranında kanalizasyon hattı bulunmaktadır. Beş ana hat ile şehir kanalizasyonu
kuzeyden güneye taşıyıcı hatlar ile taşınmakta ve Büyüksu deresinin sağ ve sol kenarında
tamamlanan kolektör hatları ile tamamı Atık Su Arıtma Tesisine ulaştırılmaktadır. Büyüksu
Deresinin kenarına çekilen kolektör hattının bir kolu Abant deresini takip ederek Abant gölüne
kadar, diğer kolu ise Mudurnu deresini takip ederek Çepni sapağına kadar uzanmış olup, bu
bölgelerdeki kanalizasyonlarda Atık Su Arıtma Tesisine ulaşmaktadır. Aynı şekilde şehir merkezi
ve çevresindeki fabrikaların atıkların arıtma tesisine kadar ulaşması için sanayi hatları mevcuttur.
Merkeze 5 km uzaklıktaki Karacasu Beldesinin ve merkez köylerinin kanalizasyon giderleri de Atık
Su Arıtma Tesisine ulaştırılmaktadır.
Gerede ve Yeniçağa ilçelerinden başka hiçbir ilçede, kanalizasyon arıtma sistemi bulunmamaktadır.
Atık sular ilçe merkezlerine en yakın akarsuya deşarj edilmektedir. Tekniğine uygun kanalizasyon
şebekesi olmayan yerlerde fosseptik kullanılmaktadır. Ayrıca yeni gelişim bölgeleri için İller
Bankası nezdinde proje çalışmaları ve İş Temin Planları kapsamında belediyelerce atık su arıtma
tesislerini kurmaları ve deşarj izni almaları yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir.
Çöp Depolama Alanında; AB normlarında yapılan tesislerle, bayan arkadas Ovasında sorun olan çöplük
düzenli depolama sistemine kavuşmuştur. Çöplerin toplanacağı lotlardan 3 adet lotluk alana sahip
150 dönümlük arazide kurulan tesiste ilk olarak bayan arkadas’nun sekiz yıllık çöpünü depolayacak 1 lot,
idari binalar ve kantar yapılmıştır. Çöplerden sızan sular, zemine serilen jeo membranlar vasıtasıyla
drenaj borularıyla havuzlarda toplanmaktadır.
Ayrıca, bayan arkadas Belediyesi Takı Atık Depolama Alanında enerji üretim tesisinin kuruluş aşaması 2011
tarihinde tamamlanıp faaliyete geçmiştir. Kurulu tesisle çevre kirliliği oluşturarak küresel ısınmaya
sebep veren çöp gazı (LPG) ve bunların oluşturduğu kötü kokular bertaraf edilmekte olup, hem
çevre kirliliğinin önüne geçilmiş, hem de söz konusu gazlar ekonomiye kazandırılmıştır. Ayrıca
zaman zaman duyulan çöp deponi alanlarının patlaması riski de bertaraf edilmiştir. Söz konusu
tesiste yaklaşık ayda 40 MW elektrik üretilmektedir.
1.6. EĞİTİM – GENÇLİK VE SPOR
1.6.1. EĞİTİM
İlimizde okur-yazar oranı % 93,41’dir. bayan arkadas’da okullaşma oranı; okul öncesi eğitimde % 35,83 (3-5
Yaş Grubu), % 49,68 (4-5 yaş grubu), % 72,81 (5 Yaş Grubu), ilköğretimde % 98.46, ortaöğretimde
% 90,32 (Genel Ortaöğretim % 35,49 + Mesleki Ve Teknik Öğretim % 54,84)’dir. (Milli Eğitim Bakanlığı
verilerine göre)
Derslik başına düşen öğrenci sayısı; okul öncesinde 21, ilköğretimde 22, ortaöğretimde 25 (Genel
Ortaöğretim 24, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 27)’dir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı;
okul öncesi eğitimde 17, ilköğretimde 15 ve ortaöğretimde 13’tür. (Milli Eğitim Bakanlığı verilerine gör)
İlde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı verilerine göre örgün eğitimde; okul öncesinde 3.513 (3.340
Resmi ve 173 Özel), ilkokulda 14.837 ( 14.583 Resmi ve 254 özel ), ortaokulda 14.737 ( 14.511 18
Resmi ve 226 özel ), Ortaöğretimde 15.040 (5.961 Resmi Genel Ortaöğretim, 9.079 Resmi Mesleki
ve Teknik Ortaöğretim) olmak üzere toplam 48.127 öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca, yaygın
eğitim kapsamında 2012 yılı dönem içerisinde Mesleki Eğitim Merkezinde 1.016, Pratik Kız Sanat
Okulunda 300 kişi eğitim görmüş, Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kurslara 18.818 kişi devam
etmiştir.
Ayrıca, Elginkan Vakfı Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Merkezi tarafından 123 farklı alanda
düzenlenen kurslarda, toplan 2.333 kişiye eğitim verilmiştir.
İlimiz örgün eğitim kurumlarında 192 resmi (12 Anaokulu, 74 ilkokul, 64 ortaokul, 13 Genel
Ortaöğretim, 27 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim ve 2 Özel Eğitim Okulu), 6 özel okul (2 Anaokulu,
2 İlkokul ve 2 Ortaokul) bulunmaktadır. İlimizde ayrıca 12 yaygın eğitim kurumu mevcuttur..
Resmi okullarda; okul öncesi kurumlarda 202 öğretmen (Anasınıflarında 147 öğretmen ve
Anaokullarında 55 öğretmen), ilkokul kurumlarında 809 öğretmen, ortaokul kurumlarında 922
öğretmen, ortaöğretim kurumlarında 1.018 öğretmen (Genel Ortaöğretim Kurumlarında 376
öğretmen, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında 634 Öğretmen ve Özel Eğitim Okullarında
8 öğretmen) olmak üzere toplam 2.951 öğretmen görev yapmaktadır. (Toplam öğretmen sayısına yöneticiler dahil
edilmemiştir.)
Yaygın eğitim kurumlarında ise 148 öğretmen görev yapmaktadır.
İlimizde ilköğretim ve ortaöğretim çağında toplam 963 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığından burs
almaktadır.
Rehberlik ve Araştırma Merkezinde özel eğitime muhtaç öğrencilerin tespiti, test aramaları ve
yaygın kaynaştırma eğitimi ile diğer rehberlik çalışmaları yürütülmektedir. 19
EĞİTİM KURUMLARI Okul
Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Öğretmen
Sayısı
DERSLİK SAYISI
Bulunan Derslik
ÖRGÜN EĞİTİM
OKUL ÖNCESİ
Resmi Anaokulu 12 1.117 55 65
Özel Anaokulu 2 169 4 12
Resmi Anasınıfı – 2.206 147 104
Özel Anasınıfı – 4 1 1
Uygulamalı Anasınıfı 17 – 2
TOPLAM 14 3.513 207 184
İLKOKUL
Resmi İlkokul 73 14.494 799 1.163
Yatılı Bölge Ortaokulu
(1-4 Sınıf) – 325 – –
Özel Eğitim Okulu
(I. Kademe) 1 18 10 11
Özel İlkokul 2 254 26 29
TOPLAM 76 14.837 835 1.203
ORTAOKUL
Resmi Ortaokul 61 14.125 864 47
Yatılı Bölge Okulu
(5-8 Sınıfı) 2 367 46 39
Özel Eğitim Okulu
(II. Kademe) 1 19 12 –
Özel Ortaokul 2 226 35 –
TOPLAM 66 14.737 957 86
ORTAÖĞRETİM
Fen Liseleri 1 317 25 16
Anadolu Liseleri 7 3.832 252 154
Anadolu Öğretmen
Liseleri 3 830 48 36
Genel Liseler 2 956 51 32
Özel Eğitim Okulu 2 26 8 9
Mesleki ve Teknik
Liseler 19 8.128 545 291
Çok Programlı Liseler 8 951 89 92
TOPLAM 42 15.040 1.018 630
ÖRGÜN EĞİTİM TOPLAMI 198 48.127 3.017 2.103
YAYGIN
EĞİTİM
Mesleki Eğitim Merkezi 3 640 12 20
Halk Eğitim Merkezi 9 18.818 31 35
Pratik Kız Sanat Okulu 1 300 12 2
TOPLAM 13 19.758 55 57
GENEL TOPLAM 211 67.885 3.072 2.160
Not: Öğretmen sayılarına yönetici sayıları dahil değildir.20
2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN EĞİTİM BİLGİLERİ
İlçe
Okulöncesi
Anaokulu Anasınıfı
Okul Öğretmen Öğrenci Derslik Okul Öğretmen Öğrenci Derslik
Merkez 8 47 1.041 50 34 105 1.622 64
Dörtdivan – – – – 2 3 43 1
Gerede 2 4 101 10 6 18 211 15
Göynük – – – – 4 6 89 7
Kıbrıscık – – – – 1 1 20 1
Mengen 1 1 25 3 4 4 82 5
Mudurnu 1 3 44 6 7 5 109 10
Seben 1 1 31 4 – 3 – –
Yeniçağa 1 3 44 4 2 3 51 4
TOPLAM 14 59 1.286 77 60 148 2.227 107
İlçe
İlkokul Ortaokul Lise
Okul
Derslik
Öğrenci
Öğretmen
Okul
Derslik
Öğrenci
Öğretmen
Okul
Derslik
Öğrenci
Öğretmen
Merkez 40 737 9.494 543 31 13 9.391 601 20 381 10.688 735
Dörtdivan 3 19 297 25 2 9 360 22 2 23 305 17
Gerede 9 151 1.905 94 6 1.821 84 9 93 2.146 139
Göynük 7 82 838 49 7 758 63 2 29 259 26
Kıbrıscık 154 1 15 151 21 1 12 65 14
Mengen 5 66 615 35 5 8 582 43 3 48 811 39
Mudurnu 8 87 957 47 9 30 1.027 79 2 20 321 19
Seben 1 11 196 16 2 4 211 16 1 6 71 7
Yeniçağa 3 50 381 26 3 7 436 28 2 18 374 22
TOPLAM 76 1.203 14.837 835 66 86 14.737 957 42 630 15.040 1.080
Not: Yukarıdaki tablolara özel okullar, İmam Hatip Ortaokulları ve Özel Eğitim Okulları dahil edilmiştir.21
Taşımalı Eğitim
Aşağıdaki tabloda ilimizde uygulanan taşımalı eğitimle ilgili bazı verileri görebiliriz.
2012-2013 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ÖĞRETİM DURUMU
İlçe Adı
Öğrencisi
Taşınan
Yerleşim
Merkezi
Taşıma
Merkez
i
Öğrenci Sayısı
1-4.
sınıf
5-8.
sınıf
9-12.
sınıf
Engelli
Öğrenci
Öğrenci
Sayısı
Toplam
MERKEZ 871 41 1.203 1.385 1.263 193 4.044
DÖRTDİVAN 83 4 149 246 40 435
GEREDE 215 13 343 345 221 13 922
GÖYNÜK 109 6 562 510 – 1.072
KIBRISCIK 23 1 103 – – 103
MENGEN 55 6 133 169 128 430
MUDURNU 127 8 638 614 314 1.566
SEBEN 50 3 83 108 23 214
YENİÇAĞA 44 4 81 110 43 234
TOPLAM 1.577 86 3.295 3.487 2.032 206 9.020
Özel Okullar
İlçesi Okul Adı Yönetici
Sayısı
Öğretmen
Sayısı Kontenjan Öğrenci Sayıları
Erkek Kız Toplam
Merkez Özel Gürtan
İlkokulu 2 11 88 (18
anaokulu) 31 28 59
Merkez Özel Melih İlkokulu 2 15 288 110 85 195
Merkez Özel Gürtan
Ortaokulu 2 12 88 26 14 40
Merkez Özel Melih
Ortaokulu 2 25 216 106 80 186
Merkez Özel Altın Lale
Anaokulu 1 4 149 45 52 97
Merkez Özel Lale Bahçesi
Anaokulu 1 4 100 50 26 76
TOPLAM 10 71 929 368 285 653
Yurt Ve Yurtlarda Kalan Öğrenci Sayıları (İlk ve Ortaöğretim)
Devlet
Yurdu
Dernek
Yurdu
Vakıf
Yurdu
Şahıs
Yurdu
Şirket
Yurdu Toplam
Yurt Sayısı 23 18 3 44
Kapasite 2.997 1.169 199 4.365
Öğrenci
Sayısı
E 2.034 650 97 2.781
3.900
K 825 246 48 1.11922
Yükseköğretim
İlimizde bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesine ait 11 adet Fakülte (Güzel Sanatlar, FenEdebiyat,
İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, İzzet Baysal Tıp, Mühendislik-Mimarlık, Diş
Hekimliği, Teknoloji, İlahiyat, İletişim, Ziraat ve Doğa Bilimleri), 6 adet Yüksekokul (Beden
Eğitimi ve Spor, bayan arkadas Sağlık, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Yabancı Diller, bayan arkadas
Turizm ve İşletmeciliği ve Otelcilik, Gerede Uygulamalı Bilimler), 5 adet Meslek Yüksekokulu
(bayan arkadas, Mudurnu Süreyya Astarcı, Mengen, Gerede, Yeniçağa Yaşar Çelik) ve 4 adet Enstitü (
Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler) ve 10 adet Araştırma ve
Uygulama Merkezi bulunmaktadır.
2012-2013 eğitim yılında 1.441’i Yüksek Lisans/Doktora olmak üzere toplam 22.862 öğrenci
eğitim görmektedir. Üniversite bünyesinde 1.034 akademik personel görev yapmaktadır.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sayısı (2012–2013)
Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans/Doktora Genel Toplam
Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam
4.213 2.426 6.639 5.867 8.915 14.782 739 702 1.441 10.819 12.043 22.862
Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Öğretim Elemanları Kadro Durumunu
Profesör Doçent Yardımcı
Doçent
Öğretim
Görevlisi Okutman Araştırma
Görevlisi Uzman Çevirmen TOPLAM
86 93 350 130 58 285 31 1 1.034
bayan arkadas’da uzaktan yükseköğrenim görmekte olan öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Anadolu Üniversitesi A.Ö.F.Öğrenci Sayısı (2012-2013)
Aktif PasifAktif
Fakülte Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Genel
Toplam
Açık Öğretim
Fakültesi 1.287 1.398 2.685 811 788 1.599 4.284
İktisat
Fakültesi 654 391 1.045 480 381 861 1.906
İşletme
Fakültesi 1.070 538 1.608 663 473 1.136 2.744
Genel
Toplam 3.011 2.327 5.338 1.954 1.642 3.596 8.934
İlimizde Açık Öğretim Fakültesi bayan arkadas Bürosu bünyesinde 5.338 aktif, 3.596 Pasif (kayıtlarını
yeniletmeyen) olmak üzere toplam 8.934 öğrenci eğitim görmektedir.23
Yurt Ve Yurtlarda Kalan Öğrenci Sayıları (Yükseköğretim)
Devlet
Yurdu
(Yurt-Kur)
AİBÜ
Yurdu
Dernek
Yurdu
Vakıf
Yurdu
Şahıs
Yurdu
Şirket
Yurdu Toplam
Yurt Sayısı 5 2 3 – 9 14 33
Kapasite 3.768 1.097 408 – 948 1.857 8.078
Öğrenci
Sayısı
E 1.720 168 305 – 223 178 2.594
7.371
K 2.048 929 – – 533 1.267 4.777
1.6.2. GENÇLİK ve SPOR
bayan arkadas’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Başkanlığı’nın önderliğinde yürütülen spor faaliyetleri çeşitli
spor dallarında başarılı sporcular yetişmesini sağlamıştır. Geleceğin teminatı olan gençlerimizin
sağlıklı gelişimlerini sağlamak ve başarılı birer sporcu olmalarını temin edebilmek için ilimizde
spor faaliyetlerine büyük önem verilmektedir.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Başkanlığı bünyesinde, çeşitli sportif faaliyetler ve etkinliklerin
yürütüldüğü 2 adet spor kompleksi, 1 adet spor kampusu bulunmaktadır.
Gençlik ve Spor İl Başkanlığı bünyesinde bulunan tesisler:
a- Atatürk Spor Kompleksi :
Kompleks, bayan arkadas Merkez İlçesi İhsaniye Mahallesinde 36.944 m2
alan üzerine kurulmuştur.
Bünyesinde; Atatürk Stadyumu, 17 Temmuz Spor Salonu, hizmet binası ve misafirhane; voleybol,
basketbol sahaları ile Gençlik Merkezi yapılarak spor kompleksi haline getirilmiştir.
Atatürk Stadyumu : 1958 yılında hizmete girmiştir. 8.613 seyirci kapasitelidir. Oyun zemini çim
ve drenajlı olup sulama sistemi mevcuttur. 6 kulvarlık atletizm pisti mevcuttur. Doğu kapalı
tribünün altında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün atölyeleri bulunmaktadır. 2009 yılı
içerisinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından aydınlatma sistemi yapılmıştır. 2012
yılı içerisinde söz konusu aydınlatma sisteminde revizyon yapılarak stadyumda gece maçlarının da
oynanması sağlanmıştır.
Havalı Silahlar Atış Poligonu : 2005’de hizmete girmiştir. Atatürk Stadyumu doğu cephesi kapalı
tribün altında bulunmaktadır. Bünyesinde 3 kulvarlık atış alanı bulunan poligonun hedef mesafesi
10 metredir.
17 Temmuz Spor Salonu : 1964’te hizmete girmiştir. 1.050 seyirci kapasitesinde ve oyun alanı
parke kaplıdır. 4 soyunma odası, masa tenisi ve okçuluk branşlarına ait çalışma odaları ve kantini
mevcuttur. Ayrıca yardımcı salonda; karate, taekwondo, boks ve aerobik branşlarında da faaliyetler
devam etmektedir. 2012 yılı içerisinde yapılan ihale sonucunda doğalgaz dönüşüm ve soyunma
odalarının bakım ve onarım çalışmalarına başlanılmış ve tamamlanmıştır.
bayan arkadas Gençlik Merkezi : 12 Kasım 1999 depreminin ardından Milli Olimpiyat Komitesi tarafından
yaptırılmıştır. Satranç, bilgisayar, el becerileri, müzik, fotoğrafçılık, tiyatro, halk oyunları, resim,
model uçak gibi faaliyetler yapılmaktadır. Kafeterya ve çok amaçlı salonu mevcuttur. Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü imkanları dahilinde Çok Amaçlı Spor Salonu üzerine çatı
yapılmıştır. 2012 yılı içerisinde yapılan ihale sonucu ısı yalıtım ve doğalgaz dönüşüm çalışmalarına
başlanılmıştır.
b- Karaçayır Spor Kompleksi : Kullanım alanı 132.000 m2
’dir. Bünyesinde İzzet Baysal kamp
eğitim merkezi, kapalı yüzme havuzu, Murat Canbaş jimnastik ve güreş salonu, gençlik evi, 24
bayan arkadasspor sosyal tesisleri, 5 adet tenis kortu, 2 çim, 1 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, basketbol ve
voleybol sahaları mevcuttur. 2011 yılı içerisinde sentetik yüzeyli atletizm pisti inşaatına
başlanılmış, 2012 yılı itibariyle tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Ayrıca 2011 yılında jimnastik
eğitim merkezi inşaatına başlanılmıştır.
İzzet Baysal Kamp Eğitim Merkezi : 1984 yılında hizmete girmiştir. 54 yatak kapasitelidir. Şu
anda jimnastik spor okulunun bulunduğu tesisten spor kulüplerimizin ve federasyonlarımızın Milli
Takım Kampları kurs ve seminerleri yapılmaktadır. Tesiste yemekhane, çamaşırhane, dershane ve
dinlenme salonu mevcuttur.
Kapalı Yüzme Havuzu : 1990 yılında hizmete girmiş olup, 1998 yılında belirlenen teknik
yetersizlikler ve buna bağlı maliyet yükseklikleri nedeniyle faaliyetine ara verilmiştir. Ancak,
halkımızın ihtiyacına cevap verebilmek için Yüzme Havuzunun işletmesi 14.11.2003 tarihinde
yapılan ihale sonucunda kiraya verilmiş olup, 2004 yılı Temmuz ayında tekrar hizmete
sunulmuştur. 08.05.2012 tarih ve 3942 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile sözleşme feshedilerek
havuz yeniden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün kullanımına geçmiş olup, faaliyetler
devam etmektedir.
Murat Canbaş Jimnastik ve Güreş Salonu : 1990 yılında hizmete girmiştir. Spor salonundan
jimnastik çalışmaları ve aynı bünyede bulunan çok yönlü spor salonunda; badminton, basketbol,
aerobik, judo, bocce ve güreş branşlarında çalışmalar yapılabilmektedir. Tesis bünyesinde duşlu
soyunma odaları, sauna, kafeterya ve antrenör odaları mevcuttur.
Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti : 2012 yılında hizmete açılmıştır. Bünyesinde 8 kulvarlı koşu pisti
(bitiş çizgisinde 10 kulvarlı), uzun ve üç adım atlama, sırıkla yüksek atlama, disk-çekiç atma, gülle
atma, saha ortasındaki doğal çim alanı ve piste hitap eden 450 kişilik portatif tribün ile sporcu
soyunma binası bulunmaktadır. Soyunma binası içerisinde; erkek ve bayan soyunma odaları, baybayan
antrenör odaları, duş ve tuvaletler, sağlık odası, yönetici odası, kafeterya mevcuttur.
Karaçayır Gençlik Merkezi : 26.07.2000 tarihinde hizmete açılmıştır. Tesis prefabrik konteynır
olarak inşa edilmiştir. 250 m2
taban alanına sahip olan tesiste eğitim, etkinlik, rehabilitasyon
salonları mevcuttur. Ayrıca müzik, yabancı dil, step, tiyatro gibi faaliyetler de sürdürülmektedir.
Futbol Sahaları : 2 adet çim futbol sahası mevcuttur. Çim sahaların 500’er kişilik seyirci tribünleri
vardır. Sahaların alt yapısı drenajlı ve sulama sistemi mevcuttur. 300 kişilik seyirci tribünü bulunan
ve gece aydınlatması olan 1 adet sentetik çim futbol sahası 2007 yılı başında hizmete girmiştir. 2
çim sahanın altyapısı drenajlıdır. Sulama sistemi mevcuttur. Futbol sahalarına hitap eden 4 adet
sporcu soyunma odası ve hakem soyunma odası mevcuttur.
Tenis Kortları; 2002 yılı içersinde, halkımızın ve sporcularımızın hizmetine sunmak için asfalt
zemin üzerine etrafı kapalı, 100 kişilik portatif tribünlü ve prefabrik soyunma odaları olan 3 adet
tenis kortu yaptırılmıştır. 2009 yılı içerisinde mevcut alana daha iyi hizmet vermek için 2 adet tenis
kortu daha yapılarak Abant Tenis İhtisas Spor Kulübüne tahsis edilmiştir. Geri kalan 3 adet tenis
kortu ise yapılan ihale ile Abant Tenis İhtisas Kulübüne 5 yıllığına kiraya verilmiştir.
bayan arkadasspor Kulübü Sosyal Tesisleri :
Karaçayır Mahallesinde, bayan arkadas Belediyesi tarafından bayan arkadasspor sosyal tesisleri yapılması amacıyla
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 49 yıllığına tahsis edilen 1.745,19 m2
arsa üzerine, 3 katlı
olarak inşa edilmiştir. bayan arkadasspor kulübü tarafından kullanılmaktadır.
c- Gölköy Trap-Skeet Atış Poligonu :
10.000 m2
kullanım alanı olan arazi üzerine kurulmuştur. 2 katlı lokal binası bünyesinde, 15 yatak
kapasiteli duş ve tuvaleti içinde olan 8 oda, mutfak ve dinlenme salonu mevcuttur. Tesiste Atıcılık
ve Avcılık Federasyonunun faaliyetleri sürdürülmektedir.25
ç- Aladağ Gençlik- İzcilik ve Spor Kampusu :
Tesis Aladağ Orman Serisi içinde, bayan arkadas’ya 27 km. mesafede bulunmaktadır. Toplam yüzölçümü
143.025 m2’dir. Bünyesinde; ana hizmet binası, antrenman spor salonu, dağ evleri (bungalov), gölet,
2 doğal çimli futbol sahası, yürüyüş parkuru, balık üretim havuzu, çocuk oyun parkı, 1 tenis kortu, 1
basketbol, 2 voleybol sahaları mevcuttur. Alan üzerine izci evi ve restorant yapılması yönünde
çalışmalara devam ettirilmektedir.
Ana Hizmet Binası: 1974 yılında hizmete girmiştir. 2 suit olmak üzere 18 oda ve 40 yatak
kapasitelidir. Tesis kaloriferli olup, mutfak, restoran, dinlenme salonu ve sauna mevcuttur. Tesis,
izcilik faaliyetlerinin yanı sıra resmi konferans, seminer, sporcu kampları ile diğer federasyonların
faaliyetlerinde ve milli takımlar kamplarında kullanılmaktadır.
Antrenman Spor Salonu: 1987 yılında hizmete girmiştir. 44×26 ebadında olan salonun zemini
tartan sentetik kaplamadır. Sıvı yakıt kaloriferlidir. 12 istasyon kondisyon aletleri ve sporcu
soyunma odası mevcuttur. 2012 yılı içerisinde yapılan ihale ile ısınma tesisatı dökme gaz sistemine
çevrilerek radyan ısıtıcılar yerleştirilmiş ve bakım onarımı yapılmıştır.
Dağ Evleri (Bungalov): 41 adettir. İçerisinde 2 adet yatak, duş, tuvalet mevcuttur. Tamamen ahşap
olarak imal edilmiştir. 2011 yılında çatı kaplamaları yenilenmiştir. Duş, tuvalet tesisatlarının
yenilenmesine, tüm ahşap kısımların yenilenmesine, ortak kullanım mutfak ve yemekhane inşa
edilmesine ve yeni evler yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Konteynırlar: Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “Doğa Kamplarına” ev
sahipliği yapmak amacıyla yapımı tamamlanan, her biri 8 yatak kapasiteli içlerinde WC ve duşları
bulunan 56 adet konteynır 500 kişiye aynı anda konaklama imkanıyla Aladağ Spor İzcilik Tesisi
yanında 2011 Temmuz ayı itibariyle hizmete girmiştir. 56 adet konteynırda toplam 112 oda
mevcuttur. Her odada 2 ranza bulunup, 448 yatak vardır.
Gölet: 1989 yılında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi
işbirliği ile tamamlanmıştır. Kürek sporunun yapılabilmesi için kürek parkuru olarak ve halkımızın
dinlence, avlanma gibi sosyal ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Ayrıca sulama alanında da Aladağ
Yöresine yarar sağlamaktadır.
Tüm ilçelerimizde futbol sahaları mevcuttur. Ayrıca ilçelerimizde yer alan spor salonların da çeşitli
spor dallarında faaliyet gösterilmektedir.
İl genelinde 32 spor, 7 müessese, 2 ihtisas, 7 okul, 1 gençlik kulübü, 3 gençlik ve spor kulübü
olmak üzere toplam 52 faal kulüp bulunmaktadır. Kulüpler bünyesinde bulunan toplam lisanslı
sporcu sayısı 14.107’dir.
İlimizde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Başkanlığı bünyesinde açılan İl Spor Merkezlerinde, 18
branşta 1.574 sporcu sportif çalışmalara katılmıştır.26
BRANŞLARA GÖRE SPORCU DAĞILIMI
Spor Dalı Toplam Spor Dalı Toplam
Basketbol 118 Masa Tenisi 45
Atletizm 22 Okçuluk 19
Eskrim 12 Taekwondo 131
His 298 Badminton 17
Hentbol 23 Voleybol 81
Tenis 132 Boks 3
Yüzme 518 Bocce, Bowling ve
Dart 13
Jimnastik 58 Güreş 42
Judo 44 Kick-Boks 2
Genel Toplam 1.574
Özellikle jimnastik alanında ilimizden yetişmiş sporcular Türkiye ve dünya çapında başarılar elde
etmişlerdir. Başlangıcı 1930’lara dayanan bu spor branşı en parlak dönemini 1980 sonrasında
yaşamıştır. Başta merhum Murat Canbaş olmak üzere, Suat Çelen, Aykut Cesur, Cahide Yıldırım
gibi birçok milli sporcu ilimizden yetişmiştir.
1.7. KÜLTÜR VE TURİZM
1.7.1. KÜLTÜR
Doğal güzellikleri ile bilinen bayan arkadas, aynı zamanda bir tarih ve kültür şehridir. İlde geleneksel Türk
Evi vb. 390 adet Sivil Mimari Örneği Yapı; cami, türbe, han, hamam vb., 144 adet Dini-Kültürel
Yapı; hükümet konağı, okul vb., 5 adet İdari Yapı; kale, sur duvarı vb., 7 adet Askeri Yapı ile anıt
ağaç niteliğinde 14 adet Doğal Anıt olmak üzere toplam 560 adet tescil edilerek koruma altına
alınmış taşınmaz kültür ve tabiat varlığı mevcuttur.
İlimiz genelinde tescil edilerek koruma altına alınmış olan 73 adet arkeolojik sit, 3 adet kentsel sit
alanı ve 7 adet doğal sit olmak üzere toplam 83 adet sit alanı bulunmaktadır.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait Kültür Merkezinde bulunan müzede 3.286 adet arkeolojik
eser, 1.677 adet etnografik eser ve 12.095 adette sikke olmak üzere toplam 17.058 adet eser
bulunmaktadır.
Müze İhtisas Kitaplığında ise 1.356 adet kitap mevcuttur.
İlçelerimiz dahil Halk Kütüphanelerinde toplam 126.784 adet kitap bulunmakta olup, 2012 yılı sonu
itibariyle 115.187 okuyucu ve 7.102 üye mevcudu vardır.
İlimiz dahilinde 2 Sinema, 1’i Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 1’i bayan arkadas Belediyesi, 1’i İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğüne ait olmak üzere 3 Kültür Merkezi vardır.
Bu merkezlerde halkımıza yönelik olarak Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, resim, bağlama,
gitar dersleri verilmekte, çeşitli sanat dallarında sergiler açılmaktadır. Başta A.İ.B.Ü. öğrenci
toplulukları olmak üzere, çeşitli kuruluşlar tarafından tiyatro, konser, şiir dinletileri, söyleşi gibi
etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
Abant, Yedigöller, Gölcük gibi önemli turizm potansiyeli olan alanlarda planlama, çevre düzeni, alt
yapı gibi çalışmaların yanı sıra İldeki termal kaynakların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar
devam etmektedir. Bu kapsamda; Mudurnu Sokak Sağlıklaştırma Projesi tamamlanmıştır. Mudurnu 27
ve Göynük ilçelerimiz başta olmak üzere İl genelinde bulunan 390 adet Sivil Mimari Örneği
Yapıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 120 adedinin bakım onarımları yapılmış olup,
ihtiyaç duyulan diğer tarihi tescilli konutların onarım ve restorasyonlarının da tamamlanması
gerekmektedir.
12 Kasım 1999 tarihindeki depremde orta hasar gören Kültür Merkezi Binasının onarım ve
güçlendirmesi yapılarak, 2005 yılı sonu itibariyle hizmete açılmıştır. İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 2006 yılı başından itibaren
binada hizmet vermeye başlamıştır. Bina içerisinde bulunan müze teşhir salonlarında da teşhirtanzim
çalışmaları tamamlanarak 18 Mayıs 2006 tarihinde müzeler haftasında ziyarete açılmıştır.
Kültür Merkezinde bulunan 380 kişi kapasiteli tiyatro salonu 2006 yılında faaliyete geçmiştir.
Kültür Merkezi bahçesindeki eser sergileme ve çevre düzenleme çalışmaları ile bayan arkadas Belediye
Başkanlığınca yürütülen çevre düzeni çalışmaları tamamlanmıştır. 1999 depreminden beri kapalı
olan Güzel Sanatlar Galeri ve Sergi Salonu da 2009 yılı sonunda tamamlanarak 2010 yılı başında
hizmete açılmıştır.
Kültür Merkezi binasının giriş katında yer alan Müze; arkeoloji salonu ve etnoğrafya salonu olmak
üzere 2 bölümden oluşmaktadır.
Arkeoloji Salonu : Müzenin giriş katında yer alan Arkeoloji salonunda Neolitik, Eski Tunç, Frig,
Urartu, Lydia, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait mermer, cam, maden ve pişmiş toprak
eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Bu eserler arasında bulunan ve M.Ö. II. bine tarihlenen
Seben-Korucuk Köyü buluntuları; M.Ö.I.bine ait Değirmenözü Köyü eserleri; Helenistik döneme
ait Göynük-Susuzkınık Köyü buluntuları; Seben-Çeltikdere Köyünde ele geçirilen sağlık tanrısı
Asklepios, kızı Hygeia ve yardımcısı Telesphoros Heykelcikleri ile bayan arkadas İli-Merkez İlçede açığa
çıkarılan Roma Dönemine ait Herakles Heykeli, Kadın Başı, Hermes Büstü, Nymphe Heykeli ve
Gladyatör Mezar Steli bayan arkadas arkeolojisi bakımından büyük öneme sahip eserlerdir.
Claudiopolis (bayan arkadas) antik kenti nekropolünde (mezar alanı) Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma
kazısında açığa çıkarılan Roma Dönemine ait bir tuğla mezar örneği de iskelet ve mezar hediyeleri
ile birlikte arkeoloji salonunda sergilenen eserler arasında yer almaktadır.
Sikke Bölümü : Arkeoloji salonunda altın-gümüş ve bronz sikkelerden oluşan zengin bir sikke
koleksiyonu mevcuttur. İki ayrı bölüm halinde sergilenen sikkelerin ilk grubunda Grek şehir ve
krallık sikkeleri ile Roma ve Bizans İmparatorlarına ait sikkeler sergilenmektedir. İslami sikkeler
bölümünde ise Emevi, Artuklu, Selçuklu, İlhanlı, Osmanlı vb. İslami kültürlere ait sikke örnekleri
yer almaktadır. Bu bölümde 3 ayrı grup halinde sergilenen Osmanlı defineleri sikke bölümünün en
dikkat çekici eserlerindendir.
Etnoğrafya Salonu : Müzenin ikinci katında yer alan Etnoğrafya salonunda 19. yüzyıl ile 20.
yüzyılın ilk yarısına tarihlenen yakın geçmişte günlük hayatta kullanılan etnoğrafik eserler; konu
birliği oluşturan vitrinlerde, yöresel özellikler göz önünde bulundurularak ziyarete sunulmuştur. Bu
eserler arasında silah koleksiyonu, dini eserler, takılar, Mudurnu yöresi oya örnekleri, gündelik
yaşama ait madeni eserler, işleme ve dokumalar ile kıyafetler bulunmaktadır. Etnoğrafya salonunun
bir bölümünde geleneksel bir bayan arkadas Evine ait mutfak ve oturma odası ile ayrı bir vitrinde de bayan arkadas’da
Kına Gecesi tasarımı yapılmıştır.
Müze Bahçesi : Müze envanterine kayıtlı büyük boyutlu taş ve pişmiş toprak eserler Müze
bahçesinde sergilenmektedir. Bahçede sergilenen eserler Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine
aittir. Bu eserler arasında Roma dönemine ait lahitler, mezar stelleri, heykel kaideleri, sütunlar,
sütun kaideleri, sütun başlıkları, friz, arşitrav vb. mimari elemanlar; Bizans dönemine ait vaftiz
teknesi vb. mimari parçalar; Osmanlı dönemine ait kitabeli mezar taşları bulunmaktadır. Müze
Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazılarında açığa çıkarılan Roma dönemi mezarları ve
lahitleri ile Osmanlı dönemi mezar taşları, Müze bahçesinde gruplar halinde Türkçe ve İngilizce
açıklamalarının yer aldığı panolarıyla birlikte halkımızın ziyaretine sunulmuştur. 28
HALK KÜTÜPHANELERİNE İLİŞKİN 2012 YILI VERİLERİ
Sıra
No Kütüphane Kitap
Sayısı
Okuyucu
Sayısı
Üye
Sayısı
Ödünç Verilen
Kitap Sayısı
1 Merkez 25.593 76.181 4.590 32.568
2 Dörtdivan 4.538 3.354 304 1.804
3 Gerede 15.679 11.655 341 2.187
4 Göynük 19.402 3.488 473 1.190
5 Kıbrısçık 6.386 – – –
6 Mengen 12.810 11.457 388 7.189
7 Mudurnu 26.300 4.072 198 1.171
8 Seben 9.727 1.786 477 840
9 Yeniçağa 4.924 3.194 331 646
TOPLAM 126.784 115.187 7.102 47.595
1.7.1.1. YÖRE MUTFAĞI
bayan arkadas yöresinin tarihi ve turistik özelliklerinin yanı sıra yemekleri de oldukça zengindir. Özellikle
Mengenli aşçılar dünyaca tanınmışlardır. Mengen’den yetişen aşçıların tarihi padişah mutfaklarına
kadar dayanmaktadır. Atatürk’ün aşçısının da Mengenli olduğu bilinmektedir. Günümüzde turistik
tesislerin birçoğunda Mengenli aşçılara rastlamak mümkündür. Aşçılık sanatı Mengen İlçesinin ata
mesleğidir. Bu nedenle Mengen’de 1985 yılında Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi açılmış ve bu
sanatın bilimsel olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. Her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında da
Mengen’de Türkiye’nin tek “Uluslar arası Aşçılık ve Turizm Festivali” düzenlenmekte ve yarışma,
sergi, konser, panel, şov, spor karşılaşmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
Kaşık sapı, kedi batmaz, paşa pilavı, cevizli çörek, kabaklı gözleme, ovmaç çorbası, kızılcık
tarhanası, mantarlı börek yöremize özgü yemeklerden bazılarıdır.
1.7.1.2. EL SANATLARI
Sanayileşme teknolojik gelişmeler ile tüketim kalıpları ve yaşam tarzında meydana gelen
değişmeler sonucunda günümüzde el sanatları giderek azalmaktadır. Buna rağmen; Kıbrısçık
İlçesinde kaval, Göynük Kılavuzlar köyünde tahta oymacılığı, Gerede’de dericilik, bakırcılık,
kalaycılık, saraçlık, Mudurnu’da semercilik, bakırcılık mesleği halen devam etmektedir.
İlimizde bir başka el sanatı örneği de Mudurnu iğne oyalarıdır. Mudurnu’da bayanlar iğne oyası
yaparak ve çevre yerleşim birimlerinde pazarlayarak geçimlerine katkıda bulunmaktadırlar. Oyalar,
ipek iplikten yapılmaktadır. Her oyanın bir ismi vardır. En yaygın olanları, hercai, biber, limon,
papatya, kınalı, parmak, yıldız, üzüm ve küpe çiçeğidir.
Mengen ilçemizin telli nakışlı başörtüleri ve burun çorapları son derece güzeldir. Nakış isimlerinde
doğadan esinlenilmiştir. Bazıları meşe yaprağı, akça ağaç, diken gülü, dut yaprağı, yıldız telidir.
Kullanılan nakış ipliği ise bitkisel boyalarla renklendirilmektedir.
Kıbrıscık ilçemizde de yöresel tezgâhlarda kıl ve yünden giyim eşyaları, torba, heybe, yastık ve
kilim çeşitleri yapılmaktadır. Kıbrıscık’ta halen kadınlar özellikle düğünlerde geleneksel giysilerini
kullanmaktadırlar.29
1.7.1.3. İLİMİZDE GÖRSEL-İŞİTSEL VE BASILI YAYIN KURULUŞLARI
İlimizde ilk gazete şapografta teksir edilerek Balkan Harbi sırasında bayan arkadas adıyla, ilk matbaa ise
1909 yılında İl Matbaası olarak kurulmuş, bayan arkadas adı altında gazete buradan çıkartılmıştır.
bayan arkadas İlinde Ulusal ve Mahalli basın mensuplarının üyesi bulunduğu bayan arkadas Gazeteciler Cemiyeti ile
Köroğlu Gazeteciler Cemiyeti bulunmaktadır.
İlimiz Merkezinde; bayan arkadas Gündem, Detay, bayan arkadas Olay, bayan arkadas Express, Köroğlu, Memleketim bayan arkadas ve
bayan arkadas Takip ismiyle 7 adet günlük gazete, bayan arkadas Havadis ve Hafta Sonu ismiyle 2 adet haftalık gazete
ile İş Dünyası, bayan arkadas Şampiyon, Trend bayan arkadas ve Sanat Sokağı adıyla 4 adet aylık dergi çıkmaktadır.
Bunlara ilaveten Gerede İlçesinde Gerede Medya Takip ismiyle 1 adet günlük, Gerede ismiyle 1
adet haftalık gazete çıkmaktadır.
Ayrıca İl Merkezinde bayan arkadas FM, Radyo Şafak, Radyo Yankı ve Kartal FM ile Gerede İlçesinde ise
Gerede FM isminde yayın yapan 5 adet yerel radyo evi bulunmaktadır.
Yazılı ve işitsel mahalli basına ilaveten, İl Merkezinde Köroğlu TV ismiyle yayın yapan bir yerel ve
Abant TV ismiyle yayın yapan bir ulusal olmak üzere 2 adet televizyon kanalı bulunmaktadır.
İlimizde Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Cihan Haber Ajansı ile TRT İl
Temsilciliği de aktif olarak görev yapmaktadır.
İlimizde, 3 adet Sürekli Basın Kartı olmak üzere 15 adet Sarı Basın Kartı sahibi basın mensubu
vardır.
Ayrıca 19 kişi Sarı Basın Kartı almak için müracaat etmiş olup, bekleme sürecindedirler.
1.7.1.4. bayan arkadas’NUN NELERİ ÜNLÜDÜR ?
bayan arkadas’nun çam kolonyası, fındık şekeri, bayan arkadas çikolatası, çam balı, alıç sirkesi, kozalak reçeli,
kızılcık tarhanası, kaymağı, tereyağı, patatesi, Dörtdivan’ın teker peyniri, Mengen’in peyniri,
nakışlı örtüleri ve burun çorapları, Mudurnu’nun saray helvası, köpük helvası, ipek oyaları,
Gerede’nin deri ve bakır eşyaları, şak şak helvası, Göynük’ün şeker fasulyesi, uğut marmelatı,
tokalı örtüleri ve tahta oymacılık eserleri, Seben’in elma başta olmak üzere meyve ve sebzeleri ile
Kızık kilimleri, Kıbrıscık’ın yün ev eşyaları ve pirinci, Yeniçağa’nın torf toprağı ve kolonyası
ünlüdür.
1.7.1.5. YEREL ETKİNLİKLER, ANMA GÜNLERİ, ŞENLİKLER
ANMA GÜNLERİ
Adı Yapıldığı Yer Tarihi Süresi
İzzet Baysal Günleri bayan arkadas Mayıs ayı 2.hafta 3 gün
Akşemsettin Günü GÖYNÜK Mayıs ayı son Pazar günü 1 gün
Babahızır Anma Günü MENGEN Haziran ayı son Pazar Günü 1 gün
Tekke Ümmi Kemal Günü bayan arkadas Temmuz ayı ilk Cuma günü 1 gün
Şehriman Günü MUDURNU Temmuz ayı 1.Pazar günü 1 gün
Atatürk’ün bayan arkadas’ya Gelişi bayan arkadas 17 Temmuz 1 gün
Tokad-i Hayrettin Günü bayan arkadas Temmuz ayı 3.Pazar günü 1 gün
Ahilik Kültür Haftası MUDURNU Ekim ayı 2.haftası 7 gün30
FESTİVALLER – ŞENLİKLER
Adı Yapıldığı Yer Tarihi Süresi
Karagöl Şenlikleri KIBRISCIK Haziran ayı (değişken) 2 gün
İpek Yolu Kültür Festivali MUDURNU Haziran ayı (değişken) 2 gün
Aşçılık-Turizm Festivali MENGEN Haziran ayı (değişken) 3 gün
Dörtdivan Şenlikleri DÖRTDİVAN Temmuz ayı (değişken) 1 gün
Kızık Yayla Bayramı KIZIK Temmuz ilk Pazar 1 gün
Yamaç Paraşütü Festivali ABANT Temmuz ayı 3.hafta sonu 2 gün
Esentepe Yağlı Güreşleri GEREDE Temmuz ayı (değişken) 1 gün
Elma Festivali SEBEN Ekim ayı ilk haftası 2 gün
Beyaz Et Festivali bayan arkadas Haziran (Değişken) 3 gün
PANAYIRLAR
Adı Yapıldığı Yer Tarihi Süresi
1. Gerede Panayırı GEREDE Eylül ayı 2.haftası 3 gün
2. Gerede Panayırı GEREDE Eylül ayı 4. haftası 3 gün
Seben Panayırı SEBEN Ekim ayı ilk haftası 2 gün
1.7.2. TURİZM
bayan arkadas, Ankara-İstanbul gibi iki büyük metropolün arasında bulunmaktadır. Zengin bitki örtüsü,
doğal ve suni gölleri, yaz ve kış sporları için elverişli dinlenme tesisleri ile bayan arkadas; yerli ve yabancı
turistler için çekici bir İl konumundadır. bayan arkadas’da kış turizmi, av turizmi, spor turizmi, gençlik
turizmi, kültür ve inanç turizmi, sağlık turizmi, yayla turizmi ile toplantı ve seminer turizmi
dallarında potansiyeller mevcuttur.
Yüzölçümünün büyük bir bölümü (% 64) ormanlarla kaplı olan, Abant, Yedigöller, Gölcük, Sünnet
Gölü gibi 14 göl ve ayrıca; irili ufaklı 110 gölete, 320 yaylaya, 1 milli parka (Yedigöller), 7 tabiat
parkına (Abant, Gölcük, Göynük Sünnet Gölü, Mudurnu Sülüklü Göl, Kıbrıscık Karagöl, Aladağ
Beşpınarlar ve Göksu), 3 tabiatı koruma alanına[ Çaydurt Rüzgarlar-Akdoğan Mevkii (Ebe Çamı
Tabiatı Koruma Alanı), Kökez Atmaca Mevkii (Kökez Çok Yaşlı Köknar Ormanı Tabiatı Koruma
Alanı), Kale Tekneci Mevkii (Kale bayan arkadas Fındığı Tabiatı Koruma Alanı)], 2 orman içi dinlenme
alanına (Çakmaklar Çamlığı, Mengen Şirinyazı), geyik, karaca ve diğer yabani hayvanların
korunarak çoğaltılması amacıyla kurulan 3 yaban hayatı geliştirme sahasına (Abant, Yedigöller
ve Göynük Kapı Dağı Ormanı), 3 örnek av sahasına (Yeniçağa-Gökçesu-Çaydurt Arası Sazakiçi 31
Avlığı, Celal Acar Örnek Avlığı ve Geyik Gölü Örnek Avlığı) 1 devlet avlığına (Kavaklı Dağ
Devlet Avlığı) sahip bulunan bayan arkadas, gerçek anlamda bir doğa turizm cazibe merkezidir.
1.7.2.1. Turizm Amaçlı İşletmeler
İl genelinde 19 turizm işletme belgeli, 66 adet mahalli idare belgeli tesis olmak üzere toplam 85
tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin toplam yatak kapasitesi 3.550’si turizm belgeli 3.438’si mahalli
idare belgeli olmak üzere 6.988’dir. 5 adet yatırım belgeli tesis tamamlandığında 718 adet ilave
yatak kapasitesi sağlanmış olacaktır.
İlde Bulunan Konaklama İşletmeleri
Ayrıca, toplam 1.240 kişi kapasiteli 4 adet turizm işletme belgeli yeme-içme tesisi ile 13 adet (A)
grubu, 2 adet (C) grubu toplam 15 adet belgeli seyahat acentesi İlimizde faaliyetlerini
sürdürmektedir.
2012 yılında ilimizin turizm işletme belgeli tesislerinde 51.000 yabancı turist, 335.000 yerli turist
olmak üzere toplam 386.000 kişi konaklama yapmıştır.
1.7.2.2. Kış Turizmi:
İlimizde kış turizmi yoğunlukla Kartalkaya ve Gerede Arkut Dağında yapılmaktadır. Abant’ta da
kısmi olarak kış turizmi etkinlikleri mevcuttur. Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezinde her yıl
uluslararası kayak ve kayaklı koşu yarışmaları düzenlenmektedir. Söz konusu kayak merkezinin
önümüzdeki yıllarda ilimiz ve ülkemiz kış turizmine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Kartalkaya
Köroğlu Dağları’nda mevcut turizm alanı içerisinde bayan arkadas’ya 38 km. mesafede bulunan Kartalkaya
Kayak Merkezi ülkemizin en önemli kayak merkezlerinden biridir. Toplam 18 lift ve 28 adet pistin
bulunduğu Kartalkaya’da toplam pist uzunluğu 30 km.dir. Aralık-Nisan ayları arasında kış sporları
yapılabilen bölge, kayak sporu için çok çekicidir. Halen toplam 1.477 yataklı 5 otel Aralık-Nisan
ayları arasında sezonluk olarak tüm birimleriyle hizmet vermektedir.
Gerede Arkut Dağı
Gerede İlçesinin 4 km. kuzeyinde 1300 m. yükseklikte bulunan, asırlık çam ağaçlarıyla kaplı, kış
mevsiminde kış sporları ve kayak olanağının olduğu bir mesire yeridir. Çok güzel bir doğaya ve
Gerede İlçesine hâkim mükemmel bir manzaraya sahiptir. Bölgedeki 3 yıldızlı 169 yatak kapasiteli
otel yıl boyu hizmet vermektedir.
Arkut Dağı kış turizmi için çok elverişli konum ve özelliğe sahiptir. Doğal yapı ve pist yapısı
itibariyle ülkemizin en iyi pistlerine sahip olduğu Türkiye Kayak ve Kızak Federasyonunca ifade
edilen ve Uluslararası Kayak Federasyonunca (FIS) tescil edilen Arkut Dağı Kayak Merkezinde
uluslararası yarışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Arkut Dağı’nda tekerlekli kayak (asfalt kayağı)
ve çim kayağı müsabakalarının da yapılabileceği belirlenmiştir. 900 metrelik slalom, 5 kilometrelik
mukavemet pisti ile 2 mekanik tesisi bulunmaktadır. Ayrıca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce
bölgeye 50 Yataklı Kayak Evi inşaatına devam edilmektedir. Ankara’ya 110 km. mesafede bulunan
Turizm İşletme Belgeli
(Faaliyette)
Mahalli İdare Belgeli
(otel, pansiyon vb.)
(Faaliyette)
Yatırım Belgeli
(Yapım
Aşamasında)
Genel Toplam
(Yapım Aşamasında
Hariç)
Tesis Sayısı Yatak
Sayısı
Tesis
Sayısı
Yatak
Sayısı
Tesis
Sayısı
Yatak
Sayısı
Tesis
Sayısı
Yatak
Sayısı
19 3.550 66 3.438 5 718 85 6.98832
bölgenin gelecekte önemli bir turizm merkezi olacağı değerlendirilmektedir. Altyapı eksikliklerinin
giderilmesi yönünde çalışmalar devam ettirilmektedir
1.7.2.3. Av Turizmi
İlimizin sahip olduğu bitki örtüsü, içinde çeşitli av hayvanlarını barındırmaktadır. Bunların
başlıcaları tavşan, domuz, tilki, ayı, keklik ve geyik’tir. İlimizde bulunan çok sayıdaki göl, sportif
olta balıkçılığı için idealdir. Abant Gölü, Gölcük, Gölköy Barajı, Yeniçağa Gölü, Karamurat Gölü,
Çubuk Gölü, Sünnet Gölü, Sülük Gölü ve Karagöl’de çok lezzetli alabalık, sazan, mercan ve gümüş
balıkları olta ile avlanabilmektedir.
Yeniçağa-Gökçesu-Çaydurt arasındaki Sazakiçi Bölgesi, örnek av sahası olarak tahsis edilmiştir.
2005 yılında ihale yoluyla özel sektöre 10 yıllığına kiralanmıştır.
1.7.2.4. Spor Turizmi
İlimizde 25 ayrı bölgede Trekking, Off Road, Dağ Bisikleti ve Foto Safari, Abant ve Çele
Bölgesinde Yamaç Paraşütü, Aladağ Göleti ve Yeniçağa Gölü’nde Su Sporları, Kartalkaya,
Esentepe, Seben ve Çele Doruğu’nda Dağcılık, Kartalkaya ve Esentepe’de Kış Sporları,
Esentepe’de Çim Kayağı ve Tekerlekli Kayak(Asfalt Kayağı), Abant, Gölcük, Yedigöller,
Sünnet, Çubuk, Sülük, Karamurat, Karagöl, Yeniçağa Gölleri ile Gölköy, Taşlıyayla, Aladağ,
Saraycık ve Çayköy Göletleri’nde Sportif Balıkçılık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
1.7.2.5. Gençlik Turizmi
Ülkemizdeki gençlik ve öğrenci turizmi kapsamında; çeşitli yörelerden ve okullardan İlimizin tarihi
ve turistik güzelliklerini görmek amacıyla turlar düzenlenmektedir. İlimizde mevcut öğrenci
yurtlarından, yerli ve yabancı öğrenciler yararlanmaktadır. Ayrıca, Aladağlar bölgesinde bulunan
Aladağ Gençlik-İzcilik ve Spor kampusunda gençlere yönelik kamplar düzenlenmektedir.
1.7.2.6. Sağlık (Kaplıca) Turizmi
Jeolojik bakımdan yurdumuzun en önemli fay tabakası üzerinde kurulmuş bulunan İlimiz, önemli
jeotermal su kaynaklarına sahiptir. bayan arkadas-Karacasu, Mudurnu-Babas ve Sarot, Seben-Kesenözü ve
Pavlu, Göynük-Çatak Kaplıcaları bayan arkadas’nun termal turizm potansiyeline sahip yerleridir.
Karacasu Kaplıcaları :
Şehir merkezinin 5 km. kadar güneyinde, Karacasu beldesinde bulunan kaplıcalar Aladağ
eteklerinde çevresi ormanlarla kaplı bir dinlenme yeridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
1993 yılında “Termal Turizm Merkezi” ilan edilen, 8.640 kişilik yatak kapasiteli tesislere cevap
verebilecek potansiyele sahip Karacasu Termal Merkezinde; 165 yatak kapasiteli 4 Yıldızlı Termal
Otel, İl Özel İdaresine ait 146 yatak kapasiteli Küçük Kaplıca Otel ve 250 yataklı Fizik Tedavi
Hastanesi bulunmaktadır. 2011 yılında 382 yataklı 5 yıldızlı Gazelle Otel faaliyete geçmiştir. Bu
tesislerin dışında Bölgede 205 yataklı 5 adet pansiyon ve 130 yataklı 1 adet otel vardır. İl ekonomisi
ve sosyal hayatına katkı sağlamak amacıyla bölgede bulunan İl Özel İdaresine ait gayrimenkul
üzerine termal amaçlı turistik tesislerin yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam ettirilmektedir. Ayrıca,
Bölgede İl Özel İdaresi, A.İ.B.Ü. ve İzzet Baysal Vakfı İşbirliği ile yeni bir Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Hastanesi inşaatı tamamlanmış olup, çevre düzenleme çalışmaları devam
etmektedir.
Karacasu Termal Turizm Merkezi sınırlarının genişletilmesi çalışmalarına ise Kültür ve Turizm
Bakanlığınca başlanmıştır. Ancak, Karacasu Belediye Meclisince sınır genişletme çalışmasına
ihtiyaç bulunmadığına dair karar Kültür ve Turizm Bakanlığına iletildiğinden Bakanlık çalışmaları
beklemeye almıştır.
Doğal kaynaklı olan Karacasu kaplıcaları, romatizmal hastalıklara, deri hastalıklarına, dolaşım ve
kalp hastalıklarına, solunum yolu hastalıklarına, kadın hastalıklarına, sindirim sistemi hastalıklarına, 33
böbrek ve idrar yolu hastalıklarına, kemik ve kireçlenme rahatsızlıklarına, metabolizma
bozukluklarına, banyo ve içme kürü şeklinde kullanıldığında iyi gelmektedir.
Babas Kaplıcası: Mudurnu’ya 5 km. uzaklıktadır. İl Gelişme planında 3.000 yatak kapasitesine
cevap verebilecek potansiyele sahip olduğu belirtilen Mudurnu Babas kaplıca bölgesinde, 18 yataklı
bir otel mevcuttur. Babas Kaplıcasının bulunduğu alan “Termal Otel” yapılmak üzere, Babas
Kaplıca Birliğince ihaleye çıkarılmış ancak istekli çıkmamış olup, yeniden ihale edilmesi
gerekmektedir.
Kaplıcanın 40° derece sıcaklığındaki suyunun metabolizma hastalıkları ve hafif diyabetliler
üzerindeki olumlu etkisi ile kaplıca turizmi açısından önemli bir alan olma özelliğini korumaktadır.
Sarot Kaplıcası: Mudurnu’nun 30 km. kuzeybatısında Ilıca Köyünde yer almaktadır. Kaplıca İl
dahilinde bulunan bütün maden sularından ayrı bir özellik taşıyan kaynak, sıcak ve sülfatlıdır. 66 ℃
sıcaklığındadır. Acı sular grubuna girer. Fiziksel olarak hipertermal hipotonik bir maden suyudur.
Sarot Kaplıcaları, Kaplıca Birliğince özel sektöre 152 yataklı Termal Otel ve devre mülk tesisleri
yapılmak üzere kiralanmış olup, otel ve devre mülk tesisleri 2011 yılında açılmıştır. Aynı firma
tarafından bölgede yeni tesisler planlanmaktadır.
Kesenözü-Pavlu Kaplıcası : Seben İlçemizin 14 km. güneyinde, Kesenözü Köyünün yakınında,
mülkiyetleri iki ayrı şahsa ait, biri 1.910 m² diğeri 19.300 m² alanda 4 hamamdan oluşan kaplıca;
70°C-80°C sıcaklıktaki 5 havuzu ile hizmet vermektedir. Suyu kokusuz ve hafif gazlıdır. Mide,
safra kesesi, solunum ve dolaşım bozukluklarında olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. 2.220
kişi/gün kapasiteli sıcak su kaynakları bulunan kaplıcada toplam 220 yatak kapasiteli 2 konaklama
tesisi mevcuttur. Yeni ve modern tesislere ihtiyaç bulunmaktadır.
Çatak Sıcak Su Kaynağı: Göynük İlçesinin 30 km. güneydoğusunda dik yamaçlar arasında bir
vadide Himmetoğlu Köyü yakınındadır. Kaplıcanın 32 ℃ sıcaklıkta olan suyu kalsiyum
bikarbonatlıdır. Romatizma ve siyatik gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Çevrede bulunan
kalıntılardan Romalılardan beri kullanıldığı sanılmaktadır. Tesis bulunmamaktadır.
1.7.2.7. Toplantı ve Seminer Turizmi
bayan arkadas Kongre Turizmi açısından ideal bir konuma sahiptir. İstanbul ve Ankara’ya yakın olması,
kolay ulaşım imkânlarının bulunması ve doğal güzelliklere sahip bulunması ilin bu konudaki
çekiciliğini artırmaktadır. Toplantı ve seminerlerin yapılabileceği 18 tesisteki toplam 6.695 kişi
kapasiteli toplantı salonlarına ilave olarak yeni yatırımların yapılması durumunda, İlde Kongre
Turizminin gelişebileceği değerlendirilmektedir.
bayan arkadas da bulunan Kongre ve Toplantı Salonlarının belli başlıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tesisin Adı Sınıfı (*) Konumu Kapasitesi
Abant Palas Otel ***** Abant 500
Büyük Abant Otel ***** Abant 800
Gazelle Otel ***** Karacasu 855
Koru Otel **** bayan arkadas Dağı 475
Termal Otel **** Karacasu 435
Kartal Otel *** Kartalkaya 200
Dorukkaya Otel Oberj Kartalkaya 300
Esentepe Otel *** Gerede 100
Köroğlu Otel *** bayan arkadas 140
Yurdaer Otel *** bayan arkadas 50
Green Park Otel *** Gerede 5034
Petro Club Tatil Köyü Yerel Belgeli Abant Yolu 120
Doğal Yaşam Otel Yerel Belgeli. Sünnet Gölü 120
A.İ.B.Ü.Kongre Salonları – Gölköy kampüsü 750
Kültür Sitesi – bayan arkadas 380
Göynük Doğa Otel Yerel Belgeli Göynük 120
Grand Kartal Oberj bayan arkadas 300
Highway Otel – bayan arkadas 1.000
TOPLAM 6.695
1.7.2.8. Yayla Turizmi
bayan arkadas, yayla turizmi açısından önemli potansiyele sahip olan bir ildir. İlimizde bulunan yaylalar
yeşil ormanlarla kaplı dağlar üzerinde, akarsuların geçtiği, yemyeşil verimli düzlüklerdir. 320
civarında yayla veya yaylak mevcuttur.
Aladağ Yaylaları: bayan arkadas’nun güneyinde dağ yamaçları üzerinde, ormanlar arasında yer alır. Piknik
ve kamp olanakları bulunan bu yaylaların çevresinde Orman İşletme Tesisleri ve Aladağ İzcilik
Kamp ve Göleti ile Beşpınarlar Bölgesinde özel sektörce işletilen kamping yer almaktadır.
At Yaylası: bayan arkadas’nun kuzey yakasında yer alan bu yayla özellikle kirazları ile ünlüdür.
Burada her yıl geleneksel At Yaylası şenlikleri yapılır.
Kızık Yaylası : Aladağ yaylalarının çok yakınındadır. Yayla evleri değişik mimarisiyle
dikkati çeker. Bu evler hiç çivi kullanılmadan, çam ağaçlarından çatkılı, birbirine geçme
şeklinde yapılmıştır. Bu yaylalarda ulaşım kolay olduğu için yöre insanları hem yaz
aylarında hem de kış aylarında yayla evlerinde kalırlar.
Kıbrıscık Yaylaları : Köroğlu dağlarının güney yamaçlarındaki düzlüklerde bulunurlar. En önemli
yaylaları Belen, Karaköy, Kökez, Bölücekkaya, Karadoğan, Yazıca ve Deveören yaylalarıdır.
Gerede Yaylaları : Gerede’nin güneyinde 1200-1500 m. yükseklikte bulunan bu yaylalar, Haşat,
Zorpan ve doğu Köroğlu dağları üzerinde bulunur.
Mengen Yaylaları : İlçenin doğusunda yer alan başlıca yaylalar Sarıklı, Soğucak, Mile, Sepetçiler
yaylalarıdır.
Göynük Yaylaları : 1000-1500 m. arasında bir şeritte sıralanan yaylaların en önemlileri Karabey
ve Kaşıkcı yaylalarıdır.
Seben Yaylaları : Kiraz dağı çevresinde toplanmış ortalama 1400 m. yükseklikte olan bu yaylaların
en önemlileri Gerenözü, Taşlıyayla ve Kızık yaylalarıdır. Taşlıyayla’da yapılan Seben Göletinin
çevresine turistik tesisler yapılması halinde bölgeye turizm hareketliliği getirmesi beklenmektedir.
1.7.2.9. İnanç Turizmi
İlimizde 15 adet türbe ve hazire bulunmaktadır. Bunların başlıcaları şunlardır;
bayan arkadas Merkezde Bulunan Türbeler: Semerkant Buhara Türbesi, Aktaş Türbesi, Tokad-ı Hayrettin
Haziresi, Kasım Dede Türbesi.
Göynük İlçesinde Bulunan Türbeler: Ömer Sekkin Türbesi, Akşemseddin Türbesi, Tabakdede
Türbesi ve hazireler.
Gerede İlçesinde Bulunan Türbeler: Aşağı Tekke Camii ve Türbesi.35
1.7.2.10.Gezi ve Mesire Yerleri:
Abant Gölü (Tabiat Parkı)
1.328 metre yükseklikte yer alan Abant, bayan arkadas’nun 34 km. güneybatısında, Abant dağları üzerinde
yer alan tektonik oluşumlu bir göldür. 127 hektar genişliğinde olup yeraltı suları ile beslenmektedir.
Göl ve çevresindeki floranın zenginliği ve önemli bir açık hava rekreasyon potansiyeline sahip
bulunması nedeniyle, yörenin 1.150 hektarlık bölümü 1988 yılında Tabiat Parkı ilan edilmiştir.1990
yılında yapılan özel amenajman planına göre 46,5 hektar ilavesiyle park sahası 1196,5 hektara
çıkartılarak tabii hudutlarına oturtulmuştur. Yazın piknik ve dinlenme yeri kışında bazı kış
sporlarının yapılabileceği bir alandır. Gölde bulunan Abant alabalığı, özgün ve ünlü bir türdür. Yöre
ormanları geyikler için uygun yaşam ortamlarından biridir. Piknik, kamping, sportif olta balıkçılığı,
yürüyüş alanları, tekne, fayton ve atla gezinti parktaki önemli etkinlik türleridir.
Park alanı; Ankara’ya 225 Km., İstanbul’a 258 Km., Düzce’ye 60 Km., bayan arkadas’ya ise 34 Km.,
uzaklıktadır.
Çevresinde; 600 yatak kapasiteli 5 yıldızlı 2 otel, İl Özel İdaresine ait günübirlik tesis olarak 1 göl
gazinosu ve 30 yataklı bungalov dağ evleri bulunmaktadır. Abant Gölü ve Çevresi Uzun Devreli
Gelişme Planı (1/10.000 ölçek), Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce yapılmış
olup, Plan çerçevesinde çalışmalar Orman ve Su İşleri Bakanlığınca sürdürülmektedir.
Yılda yaklaşık 400.000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
Yedigöller Milli Parkı
bayan arkadas’nun 42 km. kuzeyinde bulunan Yedigöller; farklı büyüklüklerde 7 adet gölden oluşmaktadır.
Bunlar; Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl’dür. Bu göllerin
içinde bulunduğu 1.636 hektarlık alan, 1965 yılında “Milli Park” ilan edilerek korumaya alınmıştır.
Milli Park’ta hakim bitki örtüsü kayın ağaçlarıdır. Milli Parkın içerisinde ve yakın çevresindeki
sahalarda sayıları artan geyik, karaca, ayı, domuz, kurt, tilki ve sincap türleri bulunmaktadır.
Ülkemizde ilk kültür alabalığı üretme istasyonu 1969 yılında Yedigöller Milli Parkında
kurulmuştur. Dolayısıyla rekreasyonel açıdan olta balıkçılığına kaynak olmuştur. Bu bölge 238 adet
bitki türünü içeren karışık doğal ormanlara sahiptir. Kampçılık, günübirlik piknik, doğa yürüyüşü,
sportif olta balıkçılığı, trekking ve fotoğrafçılık ziyaretçilerin uğraşları arasındadır.
Yedigöller Milli Parkında, 45 yatak kapasiteli bungalov ev ve misafirhaneden oluşan konaklama
ünitelerinin özel sektöre yeniden ihale ile verilmesi gerekmektedir. Yedigöller yılda ortalama
30.000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
Gölcük (Tabiat Parkı)
bayan arkadas’nun 13 Km. güneyinde yapay bir set gölüdür. bayan arkadas İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde
ortalama 1.217 metre yüksekliğinde, saf göknar ve göknar, kayın, gürgen karışık meşçereleri ile
kaplı orman dağ-göl peyzajlarına sahip olan ve bu kaynak değerleri yanında, yürüyüş parkurları,
manzara seyir terasları, piknik alanları ve klimatik özellikleri ile önemli bir rekreasyonel
potansiyele sahiptir. Yüzeyi 45.000 m²’dir. Etrafı çam ağaçlarıyla çevrilidir ve etkileyici bir
görüntüye sahiptir. Gölün çevresinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Misafirhanesi, 1 kır gazinosu ve
1 kafeterya vardır. Ayrıca kamping için uygun alanlar mevcuttur. Göle 8 km. mesafede Gazelle
Otel, Termal Otel ve Kaplıca Tesislerinde kalınabilmektedir. Yılda yaklaşık 120.000 kişi tarafından
ziyaret edilmektedir.
Gölköy Baraj Gölü
bayan arkadas’nun 10 km. batısında, Mudurnu yolu üzerindedir. Sulama ve içme suyu amacıyla yapılan
barajın çevresi ormanlık alanlarla kaplıdır. Piknik ve olta balıkçılığı için elverişlidir.36
Akkaya Travertenleri
bayan arkadas’nun 10 km. güneyinde Mudurnu yolu üzerinde bulunan traverterler, “bayan arkadas’nun Pamukkalesi”
sıfatına yakışır bir güzelliğe sahiptir. Akkayalar çeşitli tesisler yapılarak işletilmesi amacıyla 2012
yılında İl Özel İdaresince ihale edilmiş ve özel sektöre kiralanmıştır
1.7.2.11. bayan arkadas İli Öneri Tur Güzergahları (Günlük Turlar)
– bayan arkadas-Abant Gölü, Abant Gölü-bayan arkadas-Gölcük-bayan arkadas
– bayan arkadas-Gölcük-Aladağ-Seben Solaklar Kayaevleri-bayan arkadas
– bayan arkadas-Yedigöller, Yedigöller-Mengen-Şirinyazı Göleti
– bayan arkadas-Akkayalar-Mudurnu, Mudurnu-Abant Gölü, Abant Gölü-bayan arkadas
– bayan arkadas-Aladağ-Sarıalan-Köroğlu Şelalesi-Köroğlu Dağı-Dörtdivan
– bayan arkadas-Göynük, Göynük-Sünnet Gölü, Sünnet Gölü-Mudurnu
– bayan arkadas-Abant Gölü-Samat Yaylası-Taşkesti-Mudurnu
– bayan arkadas-Sarıalan-Saraycık Göleti-Kartalkaya-bayan arkadas
– Mudurnu-Taştesti-Karamurat Gölü-Sülüklü Göl-Mudurnu
-Göynük-Çubuk Gölü-Sünnet Gölü-Göynük
-Yeniçağa-Yeniçağa Gölü-Gerede-Esentepe-Keçi Kalesi-Arkut Dağı
– Seben-Muslar Kayaevleri-Çeltikdere Vadisi-Kıbrıscık Karagöl-Kıbrıscık
1.7.2.12. Konaklama Tesisleri Turizm İşletme Belgeli Tesisler
Yerel Belgeli Tesisler
bayan arkadas İli Turizm Belgeli Konaklama Tesisleri :
Tesisin Adı Sınıfı Oda Yatak Tel No :
(0374)
Fax No : Web sitesi Bulunduğu Yer
1.Abant Palace Otel ***** 172 373 224 50 12 224 50 28 taksimotelcilik.com.tr Abant / bayan arkadas
2.Büyük Abant Otel ***** 107 218 224 50 33 224 50 31 buyukabantoteli.com Abant / bayan arkadas
3.Gazelle Otel ***** 165 382 262 98 00 262 90 91 gazelleresort.com Karacasu / bayan arkadas
4.Koru Otel **** 121 242 225 22 90 225 28 12 koruhotel.com.tr bayan arkadas Dağı
5.Termal Otel **** 77 164 262 84 72 262 83 07 bayan arkadastermalotel.com Karacasu / bayan arkadas
6.Köroğlu Otel *** 49 103 212 53 46 212 53 45 bayan arkadaskorogluotel.com.tr bayan arkadas
7.Yurdaer Otel *** 53 106 253 45 48 253 44 46 hotelyurdaer.com bayan arkadas
8.Kaşmir Otel

*** 21 45 215 86 14 213 27 99 otelkasmir.com bayan arkadas
9.Kaya Palazzo *** 126 250 234 51 00 234 51 20 kayatourism.com.tr Kartalkaya / bayan arkadas
10. Kartal Otel *** 137 272 234 50 05 234 50 04 kartalotel.com.tr Kartalkaya / bayan arkadas
11. Grand Kartal Otel oberj 163 370 234 50 50 234 50 47 grandkartal.com Kartalkaya / bayan arkadas
12. Dorukkaya Otel oberj 249 506 234 50 26 234 50 25 kayatourism.com.tr Kartalkaya / bayan arkadas
13. Esentepe Otel *** 74 169 311 40 80 311 59 66 hotelsentepe.com Gerede
14. D.Kaya Green Park *** 44 88 325 10 62 325 10 69 kayatourism.com.tr TEM Otoyolu
Gerede
15. Göynük Otel *
10 20 451 62 78 451 62 79 goynukotel.net Göynük
16. Hindiba Pansiyon Pans. 9 18 356 31 38 356 31 38 hindibapansiyon.com.tr Yedigöller Yolu -37
Mengen
17. Köroğlu Konağı Pans. 9 18 218 90 07 218 90 09 koroglukonagi.com Sarıalan Yaylası –
bayan arkadas
18. Gaye Otel *** 23 46 218 20 60 218 20 40 gayeotel.com.tr bayan arkadas
19. Golden Key Otel Dağ
evi
47 120 234 50 80 234 50 74 goldenkeyhotels.com Kartalkaya – bayan arkadas
20. bayan arkadas Prestij Otel *** 54 110 212 07 77 212 08 32 bayan arkadasprestige.com bayan arkadas
YEREL BELGELİ TESİSLER
c) Mahalli İdare Belgeli Tesisler:
Tesisin Adı Sınıfı Oda Yatak Telefon Web sitesi Bulunduğu Yer
1. Petro Club Tatil Köyü T. Köyü 60 120 225 28 70 petroclub.com.tr Abant Yolu 2. km / bayan arkadas
2. Parlak Otel Otel 40 85 215 53 48 bayan arkadas
3. Otel Rahmi “ 40 100 212 01 13 otelrahmi.com bayan arkadas
4. Otel Eskop “ 33 74 217 83 51 eskopotel.com bayan arkadas
5. Stad Otel “ 32 69 215 30 34 bayan arkadas
6. Otel 14 “ 32 64 212 00 38 bayan arkadas
7. Eratay Otel “ 24 56 212 57 01 bayan arkadas
8. Ortaklar Otel “ 55 124 217 87 04 ortaklarotel.com bayan arkadas
9. Çamlıçeşme Otel “ 21 45 253 44 27 camlicesme.com D.100 Gölköy Sapağı
10. Küçük Kaplıca Otel “ 47 145 262 84 78 bayan arkadaskaplica.com Karacasu / bayan arkadas
11. Yıldız Otel “ 65 130 262 96 40 bayan arkadasyildizotel.com Karacasu / bayan arkadas
12. bayan arkadas Panorama Bungalov 13 30 262 97 99 b-bcounty.com Karacasu / bayan arkadas
13. Çobanoğlu Pansiyon Pansiyon 11 35 262 81 11 Karacasu / bayan arkadas
14. Mekan Pansiyonları Pansiyon 28 80 262 83 04 Karacasu / bayan arkadas
15. Sefa Pansiyon Pansiyon 16 46 262 84 11 sefapansiyon.com Karacasu / bayan arkadas
16. Eskop Evleri Bungalov 6 16 262 88 66 eskopotel.com Karacasu / bayan arkadas
17. Abant Evleri Bungalov 14 30 224 51 78 abantevleri.com.tr Abant
18. Abant Pansiyon Pansiyon 6 15 237 11 07 abantpansiyon.com Abant Yolu 14. km.
19. Abant Dere Pansiyon Pansiyon 8 20 237 11 05 abantderepansiyon.com Abant Yolu 14. km
20. Otel Villa Neva Otel 6 16 226 48 96 nevavilla.com Kartalkaya Yolu 5. Km
21. Yayla Otel Otel 6 15 226 42 25 www.tatilkurdu.com Kartalkaya Yolu – Kındıra
22. Sarıalan Dağ Evi Otel 5 10 218 90 43 Sarialandagevi.com Sarıalan / bayan arkadas
23. Baysal Otel Otel 21 63 218 90 16 baysalotel.com Sarıalan / bayan arkadas
24. Özcan Pansiyon Pansiyon 5 10 218 90 81 ozcandagevi.com Sarıalan-Aladağ Yolu
25. Mountrain Kamping Kamp 30 102 . mountrain.com Beşpınarlar – Aladağ
26. Peker Otel Otel 18 38 356 11 55 Mengen
27. Moderna Otel Otel 19 50 421 22 24 modernaotel.com Mudurnu
28. Babas Kaplıcası Kaplıca 8 18 421 36 88 mudurnu.com Gürçam Köyü / Mudurnu
29. Sarot Kaplıcası Kaplıca 6 18 424 42 19 sarottermal.com Taşkesti / Mudurnu
30. Ünsal Otel Otel 14 38 421 63 46 Mudurnu
31. Yarışkaşı Konağı Otel 15 35 421 36 04 yariskasi.com Mudurnu
32. Keyvanlar Konağı Pansiyon 9 18 421 37 50 keyvanlarkonagi.com Mudurnu
33. H.Abdullah Konağı Pansiyon 7 18 421 22 84 mudurnukonaklari.com Mudurnu
34. Değirmenyeri Tesisl. Bungalov 6 24 421 26 77 degirmenyeri.com.tr Mudurnu
35. H. Şakirler Konağı Pansiyon 6 12 421 38 56 hacisakirlerkonagi.com Mudurnu
36. Yümnioğlu Kaplıcası Pansiyon 23 70 414 60 82 pavluhamamlari.com Kesenözü Köyü / Seben
37. Pavlu Kaplıcası Pansiyon 70 230 414 60 63 kaplicapavlu.com Kesenözü Köyü / Seben
38. Özlem Otel Otel 10 24 411 35 92 Seben
39. Doğal Yaşam Otel Otel 45 115 464 12 01 sunnetgolu.com Sünnet Gölü –Göynük
40. Akşemsettin Konağı Pansiyon 10 20 451 62 78 goynukotel.net Göynük
41. Doğa Otel Otel 70 156 465 12 70 dogaotel.com.tr Göynük38
42. Gürcüler Konağı Pansiyon 7 14 451 63 86 gurculerkonagi.com Göynük
43. Hacı Ali Paşa Konağı Pansiyon 4 12 451 68 21 goynuk.gov.tr Göynük
44. Caferler Konağı Pansiyon 7 21 451 60 91 konakyeri.com Göynük
45. Kervan Otel Otel 32 62 311 65 06 Gerede
46.Çimen Otel Otel 10 26 311 67 40 Gerede
47. Yeşilev Pansiyon Pansiyon 237 11 49 abantyesilev.com Abant yolu 5. Km.
48. Kıbrıscık Dağ Evleri Bungalov 5 15 441 23 94 kibriscik.bel.tr/evler.php Kıbrıscık
49. Karagöl Dağ Evleri Bungalov 5 15 – Karagöl / Kıbrıscık
50. Şahin Otel Otel 21 48 341 42 94 Yeniçağa
51. Güneş Pansiyon Otel 5 15 237 10 48 abantgunespansiyon.com Abant Yolu
52. Abant Yayla Pansiyon Pansiyon 6 18 237 10 72 abantyaylapansiyon.com Abant Yolu
53. Luckydeer Dağevi Pansiyon 6 12 356 24 92 luckydeer.net Ağalar Köyü / Mengen
54 Kartepe Motel Otel 6 12 226 41 34 kartepemotel.net Kartalkaya Yolu 3. km
55. Esenler Pansiyon Pansiyon 5 10 226 46 38 esenlerpansiyon.net Kartalkaya Yolu 4.km
56. H.Çavuşlar Konağı Pansiyon 421 22 78 Mudurnu
57. Urgancıoğlu Evi Pansiyon 421 64 64 Mudurnu
58. Şirinyazı Tesisleri Pansiyon 367 83 14 burnuksirinyazigoleti.co
m
Şirinyazı Göleti / Mengen
59. Nesilce Pansiyon Pansiyon 505790501
7
Mengen
60. Fuatbeyler Konağı Pansiyon 424 42 31 fuatbeyler.com /Mudurnu
61. Türksoylar Konağı Pansiyon 451 27 88 Göynük
62. Remay Otel Otel 210 11 71 remayotel.com bayan arkadas
63. bayan arkadas Otel Otel 212 14 24 bayan arkadasotel.com bayan arkadas
64.Highway Otel Otel 52 110 250 10 80 Highwayotel.com bayan arkadas
65.Kartalyuvası Otel Bungalov 20 50 237 11 50 Abantkartalyuvasiotel.co
m
Abant Yolu
66.Kartal Tepe Otel Otel 15 30 243 94 94 Kaltaltepeotel.com Kartalkaya Yolu
İLİMİZDE BULUNAN SOSYAL TESİSLER
Kurum Adı Sosyal Tesis Sosyal Tesis Adresi Oda Sayısı Yatak Adedi
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Öğretmenevi Sağlık Mah. Karadere Cad. No:1 26 60
Otelcilik ve Turizm Meslek
Lisesi Uygulama Oteli Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. 28 60
İl Emniyet Müdürlüğü bayan arkadas Dağı Polisevi D-100 Karayolu Seğmenler
Mevkii 45 90
Polisevi İhsaniye Mah. 33
Orman Bölge
Müdürlüğü Orman Misafirhanesi Sağlık Mah. Orman Bölge Müd.
Eğitim Merkezi 20 40
İl Sağlık Müdürlüğü Misafirhane Borazanlar M. Hattat Emin Barın
Cad. No:12 13 23
Gençlik Hiz.ve Spor İl
Md. Merkez Misafirhane İhsaniye Mah. 8 16
Karaçayır Kamp Eğitim
Merkezi Karaçayır Mah. 26 70
Gölköy Tesisi Gölköy 8 16
Aladağ Tesisleri Aladağ 20 40
A.İ.B.Üniversitesi Üniversite Sosyal Tesis Gölköy 57 11439
Meteroloji Müdürlüğü Misafirhane Karamanlı M. Gövem Sok.
No:18 3 6
Gıda,Tarım ve
Hayvancılık İl Md. Misafirhane Aktaş Mah. 4 6
İl Özel İdaresi Sosyal Tesis Sarıalan 18 52
TOPLAM 276 626
1.8. EKONOMİ
1.8.1. Büyüme Hızı Ve Kişi Başına Gelir
1987–2000 yılları arasında ortalama olarak her yıl % 3,9’luk büyüme gerçekleştiren bayan arkadas (Düzce
dahil), bu süre zarfında GSYİH’sını yaklaşık olarak 2 katına çıkarmayı başarabilmiştir. Belirtilen
dönemde, en düşük büyüme hızı % -2 ile 1993 yılında, en yüksek büyüme hızı % 21,4 ile 2000
yılında gerçekleşmiştir.
Benzer gelişmeyi kişi başına düşen gelirde de görmek mümkündür. Bazı yıllarda görülen düşüşlere
rağmen, ABD Doları olarak kişi başına düşen gelirde yükselen bir trend görmek mümkündür. 1987
yılında 1.380 $ olan kişi başına düşen gelir, sabit fiyatlarla 1999 yılında Düzce ile birlikte 3.308 $
düzeyine yükselmiştir. 2000 yılında kişi başına düşen gelir 5.687 $, 2001 yılında 4.216 $ olmuştur.
Bu rakamlarla bayan arkadas belirtilen yıllarda istatistiki bölge birimleri sınıflandırmasında Kocaeli ilinden
sonra 2. sırada yer almıştır. DPT tarafından 2003 yılına ilişkin yayınlanan illerin sosyo-ekonomik
gelişmişlik sıralamasında ilimiz, Türkiye genelinde 14. sırada bulunmaktadır.Kalkınma Bakanlığı
tarafından 2011 yılı verilerine göre illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında ilimiz, Türkiye
genelinde 11. Sırada bulunmaktadır.
12 Kasım 1999 depreminin ardından, Düzce’nin il olması ve daha önce bayan arkadas’ya bağlı olan bazı
ilçeleri de alarak ayrılması, ilimizi ekonomik açıdan etkilemiş olsa da bu etki sınırlı kalmıştır.
Bunun nedeni; Düzce’nin ayrılırken, ayrılmadan önce bayan arkadas’nun toplam gelirine katkısı daha az olan
ilçeleri almasıdır. bayan arkadas iline kalan bölümün, bölünmeden önce toplam gelire katkısı % 60 iken,
Düzce’ye kalan bölümün toplam gelire katkısı % 40 düzeyindedir. Ayrıca, Düzce’nin nüfusun
çoğunluğunu alması ve toplam gelire katkısı daha çok olan ilçelerin bayan arkadas’ya kalan bölümde yer
alması, DİE’nin açıklamış olduğu bayan arkadas ili 2000 yılı kişi başına düşen gelir rakamının yüksek
çıkmasına neden olmuştur.
İl GSYİH içinde tarım % 37.7, sanayi % 21.6,(imalat sanayi, inşaat, madencilik ve taş ocakçılığı,
elektrik-gaz-su) hizmetler % 40.7 (ticaret, ulaştırma ve haberleşme, mali kuruluşlar, serbest
meslek ve hizmetler, devlet hizmetleri) paya sahiptir.
İlimizde; gerçek usulde 12.393, basit usulde 2.168, kurumlar vergisinde 2.202, diğer ücretler 70
olmak üzere toplam 16.833 vergi mükellefi kayıtlı bulunmaktadır.
bayan arkadas İLİ VE İLÇELERİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI
İl İller İçerisinde Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması
bayan arkadas
1996 2003 2011
28 14 1140
NOT: Türkiye genelinde; 1996 yılında 858, 2003 yılında 872 ilçe içerisindeki gelişmişlik sırasıdır.2011 yılı verileri
yayımlanmamıştır.
Kaynak :Kalkınma Bakanlığı (DPT)
1.8.2. Bankacılık
bayan arkadas’da açılan ilk banka 1916 yılında faaliyete geçen Ziraat Bankası olmuştur. Daha sonra Osmanlı
Bankası’nın bir şubesi açılmışsa da, bu banka Cumhuriyetin ilk yıllarında kapanmıştır. 1925 yılında
Adapazarı İslam Ticaret Bankası adı altında bir bankanın şubesi açılmış ve 1952 yılına kadar bu iki
banka bayan arkadas’da faaliyette bulunmuştur. 1952 yılında Türkiye İş Bankası’nın bir şube açmasıyla
toplam banka sayısı üç olmuştur.
Günümüzde ise İl’de toplam 17 bankaya ait 40 şube bulunmaktadır. İldeki bankaların toplam
mevduat tutarı 2011 yılı itibariyle 802.123.000 TL, toplam kredi tutarı 984.361 TL’dir. (Türkiye Bankalar
Birliği, İstatistiki Raporlar/2011)
bayan arkadas İlinde Banka ve Şube Sayıları
Bankalar Adet
Toplam Ticari Banka Şube Sayısı 40
Kamusal Sermayeli Banka Şube Sayısı 17
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 11
Türkiye Vakıflar Ban. T.A.O. 2
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 4
Özel Sermayeli Banka Şube Sayısı 23
Akbank T.A.Ş. 3
Asya Katılım A.Ş. 1
Şekerbank T.A.Ş. 1
Denizbank T.A.Ş. 1
Finans Bank A.Ş. 1
Türkiye Garanti A.Ş. 3
Türkiye İş Bankası A.Ş. 5
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 2
İNG Bank A.Ş. 1
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 1
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1
HSBC Bank A.Ş. 1
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 1
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 1
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar –
İlçe
İlçeler İçerisinde
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Sıralaması
İl İçinde
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Sıralaması Gelişmişlik Grubu
1996 2003 1996 2003 1996 2003
Merkez 31 47 1 1 2 2
Yeniçağa 133 148 2 2 3 2
Gerede 212 211 3 3 3 3
Mengen 287 254 4 4 3 3
Seben 347 409 5 5 4 3
Mudurnu 476 416 7 6 4 3
Kıbrıscık 426 474 6 7 4 3
Göynük 565 532 8 8 4 4
Dörtdivan 664 566 9 9 5 441
İlçelerde toplam 6 banka ve 16 banka şubesi bulunmaktadır. Ziraat Bankası tüm ilçelerde
örgütlenmiştir. Esnaf ve sanatkarlar ile küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik faaliyette bulunan
Halk Bankası ise Gerede ve Mengen İlçelerinde bulunmaktadır.
bayan arkadas İli’ne Bağlı İlçelerde Banka ve Şube Sayıları Dağılımı
İlçeler Banka Sayısı Şube Sayısı Bankalar
Gerede 6 6 Ziraat, Halk, Vakıflar, İş, Garanti B.,YKB
Mengen 3 3 Ziraat B.- Halk B. – İş B.
Mudurnu 1 2 Ziraat B. (Mudurnu ve Taşkesti)
Seben 1 1 Ziraat B.
Göynük 1 1 Ziraat B.
Kıbrıscık 1 1 Ziraat B.
Yeniçağa 1 1 Ziraat B.
Dörtdivan 1 1 Ziraat B.
Toplam 6 16
1.8.3. Tarım ve Hayvancılık
Tarım: Yüzde 11,5’i mutlak tarım arazisi olmak üzere tarım alanları, il arazisinin yaklaşık % 18’ini
oluşturmaktadır. Orman alanları ise % 64’lük bir oran ile Türkiye ormanları içinde % 2,55’lik paya
sahiptir. Çayır ve meraların kapladığı alan yaklaşık % 15’tir. Geriye kalan alan ise tarım dışı
alanlardır.
Mutlak tarım alanı olarak tanımlanan I, II ve III.sınıf tarım alanı 86.937 hektardır. Buna özel birkaç
bitki cinsi için uygun sürümle ekim yapılabilecek IV.sınıf topraklar da eklendiğinde, bu alan
149.664 hektara ulaşmaktadır. Diğer bir ifade ile Türkiye toplam tarım alanının yaklaşık % 0,5’i
bayan arkadas ilindedir. Bu alanın 38.915 hektarında sulu tarım, 110.749 hektarında ise kuru tarım
yapılmaktadır. Kalan toprakların 124.440 hektarı çayır-mera (yaylaklar dahil), 504.310 hektarı
orman ve fundalık, 67.386 hektarı ise tarım dışı topraklardır.
Yeterli miktarda olmayan tarla arazisi, küçük parçalar halindedir. İlimizde tarla bitkileri olarak
ekili alanların büyük bir kısmını tahıllar oluşturmaktadır. Yetiştirilen tahılların başında buğday
gelmektedir. Buğdayı sırasıyla arpa, yulaf, çeltik ve mısır izlemektedir. Baklagillerden nohut,
fasulye, fiğ ve burçak, endüstri bitkilerinden şeker pancarı ve şekerpancarı tohumu
yetiştirilmektedir. Yumru bitkilerden patates, soğan, sarımsak ve hayvan pancarı yetiştirilmekte
olup, bunlardan patates, ilimiz için önemli ekonomik değere sahiptir. İlimizde ayrıca çeşitli meyve
ve sebze bitkileri de üretilmektedir. Organik tarıma dönük çalışmalar devam etmektedir.
2012 yılı içerisinde tarla bitkileri üretim miktarı 687.010 ton, elde edilen gelir yaklaşık 425 milyon
TL, meyve üretimi 38.310 ton, elde edilen gelir 76 milyon TL, sebze üretimi (örtüaltı dahil) 13.253
ton, elde edilen gelir 20 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İlimiz için önemli tarla bitkilerinden biri
olan patates üretimi 2012 yılında 272.870 ton olarak gerçekleşmiş olup, 122 milyon TL gelir elde
edilmiştir.
İl dahilinde tarımsal amaçlı 185 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 7 Sulama Kooperatifi, 2 Su
Ürünleri Kooperatifi olmak üzere toplam 15.314 ortaklı 194 kooperatif bulunmaktadır.
Hayvancılık: Tarım sektörünün alt sektörlerinden olan kanatlı hayvancılık sektörünün il
ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Türkiye genelinde bayan arkadas İli broiler piliç eti ve ürünlerinin
üretiminde % 30 potansiyele sahiptir. İlde 2.652 işletmeye ait 3.322 kümeste dönemde 34.401.000
adet broiler ile 20 işletmeye ait 31 kümeste 350.000 adet yumurtacı tavuk, 38 işletmeye ait 289
kümeste 2.427.000 adet Damızlık Broiler tavuk yumurtası, 92 işletmeye ait 109 kümeste 365.000
adet hindi, 64.000 köy yumurtacı tavuğu, 2.500 adet ördek ve 4.000 adet kaz ile 3.500 adet köy
hindisi olmak üzere toplam 37.617.000 adet kanatlı mevcuttur.
112.285 küçükbaş ve 127.230 büyükbaş hayvan da ilin tarımsal envanteri içerisinde yer almaktadır. 42
Hayvansal ürünlerde 2012 yılında; 1.600 ton kırmızı et, elde edilen gelir 19 milyon TL, 486.000
ton beyaz et, elde edilen gelir 2 milyar 187 bin TL, 12.000 ton pembe et, elde edilen gelir 78 milyon
TL olmuştur. Ayrıca; yumurta üretimi 49 milyon adet, elde edilen gelir 12 milyon TL, İlimiz süt
üretiminde 201.000 ton, süt ve süt ürünlerinden elde edilen gelir 130 milyon TL olmuştur.
Ayrıca kayıtlı (projeli) 33 adet kültür balıkçılığı işletmesi olup, toplam üretim miktarı 365 ton/yıl
elde edilen gelir 730.000 TL’dir. Yeniçağa Gölündeki avcılık yoluyla elde edilen tatlı su balıkları
üretimi ise 61 ton’dur.
İlimizde arıcılık gelişme gösteren hayvancılık faaliyetleri arasında yer almaktadır. Arılı kovan sayısı
16.860 adet, bal üretim kapasitesi yıllık 202 ton’dur. Kovan başına bal verim ortalaması 12 kg ‘dır.
1.8.4. Sanayi ve Ticaret
bayan arkadas’nun 1970’li yıllarda kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınması ile sanayi ve ticaret
alanında ciddi atılımlar görülmeye başlamıştır. Kalkınmada öncelikli illere yatırım yapan
yatırımcılara sağlanan birtakım kolaylıklar, bu sonucun ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır.
1980’lerin başında kalkınmada öncelikli iller kapsamı dışına çıkarılan bayan arkadas, sanayi ve ticaret
alanında gelişimine devam etmiş olsa da, önceki döneme göre bu gelişme 90’lı yıllara kadar sekteye
uğramıştır. 90’lı yıllarda gelişimini sürdüren bayan arkadas, ardı ardına ortaya çıkan ekonomik krizler ve
1999’da yaşanan deprem felaketleri sonrasında sanayi ve ticaret alanında gerilemiştir.
İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropol arasında ve geleneksel sanayi merkezlerinin art
bölgesinde yer almasına rağmen sanayileşmesini gerçekleştirememiş bir ara kent görünümündedir.
bayan arkadas’nun 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun kapsamında bulunmaması ve çevresindeki bazı illerin söz konusu Kanun
kapsamında bulunması İldeki yatırım ortamını olumsuz etkilemiştir.
Sanayi alt yapısındaki sorunlar, yatırımcı-girişimci sayısının az oluşu ve özendirici önlemlerin
yetersizliği nedenleriyle arzu edilen düzeyde yatırım yapılamamakta, çevre illerden ve yabancı
ülkelerden girişimci ve yabancı sermaye çekilmesi de mümkün olmamaktadır.
Sanayinin büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğu bayan arkadas’da faaliyette bulunulan
önemli sanayi dalları; gıda, orman ürünleri ve mobilya, madeni eşya ve metal sanayi, ısı cam ve
temperli cam sanayi, elektrik cihazları üretimi, dokuma-giyim eşyası ve deri sektörleridir. İlimizde
mevcut sanayi tesisleri merkezde yoğunlaşmıştır. bayan arkadas’nun ilçelerinden Seben, Dörtdivan,
Kıbrıscık ve Göynük ilçelerinin ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bu ilçelerde
birkaç istisna dışında ciddi anlamda sanayi tesisi yapılanması mevcut değildir. Gerede’de deri
sanayi yaygın olarak gözlenmektedir. İlçede 120 deri fabrikası bulunmakta olup, sektör yaklaşık
2.500 çalışanıyla ilçe istihdamının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Mudurnu’da Sunta, Gıda
(tahin, helva), Yem ve Tavukçuluk tesisleri mevcuttur. Mengen’in sanayisi ise genelde orman
ürünlerine dayanmaktadır. Gentaş Werzalit fabrikası ile merkez ve köylerdeki mobilya atölyelerini
sanayi tesisleri arasında sayabiliriz. Yeniçağa ekonomisinin önemli bir bölümünü nakliyatçılık
oluşturmaktadır. İlçede faaliyet gösteren uluslararası ve yurt içi 30’un üzerinde nakliye şirketi
bulunmaktadır.
İlimiz Merkez ve İlçelerinde 2012 yılı Aralık ayı itibariyle 349 adet Sanayi Tesisi bulunmakta ve bu
tesislerde 16.591 kişi istihdam edilmektedir. Sanayi kuruluşlarınca 2011 yılında; Gıda Ürünleri
Sanayinde 85.175.461 $, Makine ve Madeni Eşya Ürünleri Sanayinde 300.315.431 $, Orman
Ürünleri Sanayinde 32.000.260 $, Tekstil Ürünleri Sanayinde 36.969.807 $, Elektrik Cihazları
Sanayinde 8.312.961 $, Cam Sanayinde 20.329.985 $, Deri Ürünleri Sanayinde 3.113.522 $, Kimya
Ürünleri Sanayinde 3.446.551 $, Plastik Ürünleri Sanayinde 39.894 $ ve Toprak Ürünleri
Sanayinde 1.173.640 $ olmak üzere, Toplam 490.877.512 $ ihracat gerçekleştirilmiştir. ( Bilim,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce tespit edilen.) NOT: 2012 yılı istatistikî bilgileriyle ilgili çalışmalar Bilim, Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürlüğünce başlamış olup, Mayıs-2013 ayında sonuçlanacaktır.43
İl genelinde 17 banka ve bu bankalara bağlı 40 şube faaliyet göstermektedir. 391 Anonim, 2.233
Limited, 12 Kollektif, 1.139 Şahıs ve 234 Diğer ( koop., yabancı, vakıf işletmesi vd.) olmak üzere
toplam 4.009 şirket mevcuttur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluk alanına giren Kooperatif
sayısı 48, faal üye sayısı 4.961, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluk alanına giren Kooperatif
sayısı 91, faal üye sayısı 2.273’tür. İl genelinde faaliyet gösteren 26 Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına
kayıtlı faal üye sayısı 8.885’tir.
Organize Sanayi Bölgeleri; İlimizde ikisi faaliyete geçen 4 adet Organize Sanayi Bölgesi
bulunmaktadır.
a- bayan arkadas Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi:
bayan arkadas Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, yatırım teşvikleri yönünden sanayi kuşağı
normal iller kapsamındadır.
1975 yılında kurulan, 73 hektar alana sahip olan ve 51 parselden oluşan bayan arkadas O.S.B’ye ek olarak 41
parsel ve 74 hektar (742.319 m2
) alandan oluşturulan bayan arkadas Merkez I (Tevsii) (Tekstil) İhtisas
O.S.B’nin imar-parselasyon planları alt yapı ve enerji projeleri tamamlanıp, Bilim, Teknoloji ve
Sanayi Bakanlığınca onaylanmıştır.
Mevcut bayan arkadas O.S.B’ye ek olarak bayan arkadas Merkez I (Tevsii) (Tekstil) İhtisas O.S.B’nin de
birleştirilmesi sonucunda bayan arkadas Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adı altında
Toplamda 147 ha. alan ve 92 parselden oluşmuştur. bayan arkadas Karma Tekstil ve İhtisas Sanayi
Bölgesinde tahsis edilen parsel sayısı 68 olup, üretime geçen parsel sayısı 54’tür. Üretime geçen
parsellerdeki faal işyerlerinde 3.320 kişi istihdam edilmektedir.
Ek İhtisas OSB’nin kamulaştırma bedeli yaklaşık 14.000.000 TL tutmaktadır. Kamulaştırma
çalışmaları kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca önceki yıllarda gönderilen
5.447.864 TL kredi ve bölgenin katkısı ile birlikte toplam 8.190.574 TL ile 55 ha. alanın rızai satış
üzerinden anlaşması yapılarak tapuları alınmıştır. Kamulaştırılması yapılamayan 19 ha. alan için
5.000.000 TL krediye ihtiyaç duyulmaktadır.
Alt yapı imalatları yapımı işi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım programına alınmış
olup, 2010 yılı ikinci yarısında alt yapı yapım işi ihalesi sonuçlandırılarak alt yapı inşaatlarına
başlanılmıştır. 30 adet parseli kapsayan kısımda alt yapı inşaatları 2011 yılı sonu itibariyle
tamamlanmıştır. Kalan parsellere ait çalışmalar devam etmektedir. Kalan parsellerden
tamamlananların tahsisleri devam etmektedir. Ayrıca, bayan arkadas Merkez I (Tevsii) (Tekstil) İhtisas
O.S.B’nin atık sularının bayan arkadas Belediyesine ait Atık Su Tesisine bağlanması kapsamında Atık Su
Terfi hattının döşenmesine ve Atık Su Terfi Merkezi inşaatlarına başlanmış olup, 2012 yılında
bitirilmiştir.
Şu an kullanılmakta olan içme suyu deposu ihtiyacı karşılamadığından 100 m3
’lük yeni bir içme
suyu deposu 2012 yılında bitirilerek işletmeye açılmıştır.
Mevcut Organize Sanayi Bölgesinin her türlü altyapı hizmetlerinin tamamlanmış olması, ulaşım ve
nakliye avantajlarının yanında istihdama cevap verebilecek yeterli elemanının bulunması, Tevsii
Organize Sanayi Bölgemizin cazibesini artırmakta olup, ilave OSB alanının işletmeye açılmasıyla
yaklaşık 8.000 – 10.000 kişiye iş imkanı yaratılacak ve bayan arkadas ekonomisinin kalkınmasında
lokomotif görevini üstlenecektir.
b- Gerede Organize Sanayi Bölgesi:
1993 yılında kurulan, 100 ha. büyüklüğünde ve 48 adet sanayi parselinden oluşan Gerede O.S.B’de
30 sanayi parselinin tahsisi yapılmış, 18 adet parsel tahsis edilmeyi beklemektedir. Üretime geçen
parsel sayısı 10, inşaat safhasında olan parsel sayısı 5, proje safhasında olan parsel sayısı 6, tahsisli
boş parsel sayısı 9 olup, istihdam 305’tir. Gerede O.S.B tam kapasite ile faaliyete geçirilebildiği
takdirde 5.000 insana istihdam imkânı sağlanabilecektir. 44
c- Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi:
1997 yılında kurulan 131 ha. büyüklüğünde, her biri 5–6 dönüm 127 sanayi parselinden oluşan
Gerede Deri İhtisas O.S.B’nin, tamamı kamulaştırılmış, bedelleri ödenmiştir. Atık Su Arıtma
Tesisi tamamlanmış, 26.01.2007 tarihinde resmi açılışı yapılmıştır. Arıtma tesisinden arıtılmış
olarak çıkan su; yapımı gerçekleştirilen deşarj hattıyla yaklaşık 5 km uzaktaki Ulusu Deresine
deşarj yapılmaktadır. İmar planı ve altyapı proje revizyonları tamamlanmak suretiyle 09.08.2012
tarihi itibariyle altyapı ihalesi yapılmış olup, sözleşme yapılmak suretiyle işe başlanmıştır. 2013 yılı
ve daha sonraki yıllar için asgari 15.500.000 TL alt yapı kredisine ihtiyaç vardır. İlk etapta; 2013
yılında alt yapı inşaatları için 4.600.000 TL, arıtma çamuru düzenli depolama alanı kamulaştırması
için 1.300.000 TL olmak üzere toplam 5.900.000 TL krediye ihtiyaç duyulmaktadır. Gerede Deri
İhtisas O.S.B’nin altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra İlçe Merkezindeki mevcut
tabakhaneler O.S.B’ye taşınacak, üretim ve istihdam imkânları artacaktır.
ç- Yeniçağa Organize Sanayi Bölgesi:
1997 yılında kurulmuştur. Organize Sanayi Bölgesi yapımı için 120 ha. alan için yer seçimi
yapılmış, kamulaştırma, imar planları ve diğer altyapı projeleri çalışmalarına henüz
başlanılmamıştır. Talepler doğrultusunda kamulaştırma ve alt yapı işlemleri sağlanacak kredi
dahilinde hızlandırılacaktır.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
OSB’nin Adı Alanı
(Ha)
Parsel
sayısı
İşyeri Sayısı Üretime
Geçen
Parsel
Sayısı
İstihdam
Sayısı Tahsis Edilen
Parsel Sayısı
Tahsis
Yapılmayan
Parsel Sayısı
bayan arkadas Karma ve
Tekstil İhtisas
OSB
147 92 68 24 54 3.320
Gerede OSB 100 48 30 18 10 305
Gerede Deri
İhtisas OSB 131 127 — — — —
Yeniçağa OSB 120 50 — — — —
Küçük Sanayi Siteleri: İlimizde inşaatı tamamlanarak faaliyet gösteren 3 Küçük Sanayi Sitesi, 3
Toplu İşyeri bulunmaktadır. Bu alanlarda toplam 1.311 adet işyeri mevcut olup bu işyerlerinde
yaklaşık 2.200 kişi istihdam edilmektedir. Faal olan Küçük Sanayi Siteleri ve Toplu İşyerlerinin
toplam alanı 817.101 m2
, doluluk oranı % 80 civarındadır. Ayrıca, inşaat safhasında olan 1 adet 32
üyeli (45 İşyeri) bayan arkadas Ata Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır.45
FAAL OLAN AMACINI GERÇEKLEŞTİRİP TERKİN VEYA TASFİYEYE GİREN
KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ VE TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFLERİ
Küçük Sanayi Sitesinin
Adı
Kuruluş
Yılı
Faaliyete
Geçtiği
Yıl
Yüz
Ölçümü
(m2
)
İşyeri
Sayısı
Hukuki
Durumu
bayan arkadas Küç.San. Sit. 1964 1974 102.000 503 Terkin
bayan arkadas Yeni Küç.San. Sit. 1978 1992 151.113 215 Terkin
Yeniçağa Küç.San. Sit. 1974 1984 300.000 286 Terkin
Gerede Toplu İş Yeri 1968 1973 83.000 188 Terkin
Mudurnu Toplu İş Yeri 1990 1993 16.988 54 Terkin
Mengen Toplu İşyeri ve
Konut Yapı Koop. (2007
Yılında Unvan değişikliği
Yaptı)
1975 2000 164.000 65 Faal
bayan arkadas Ata Küç.San. Sit. 1998 —– 7.500 45 İnşaat Halinde
T O P L A M 817.101 1.311
NOT: Toplama bayan arkadas Ata Küç.San.Sit. dahil edilmemiştir.
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa tabi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Sorumluluk Alanına Giren Kooperatifler : (2012 Yılı Dönem Sonu İtibariyle)
Sayı Faal Üye Sayısı
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 30 844
Tüketim Kooperatifi 2 1.650
Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. 8 2.015
Küçük Sanat Koop. 1 165
Üretim Pazarlama Koop. 2 189
Tarım Satış Koop. 1 49
Es.Kef.Üst Birlik 1 14
İşletme Koop. – –
Turizm Geliştirme Kooperatifi 3 42
Toplam : 48 4.961
Tablodan da anlaşılacağı üzere İlde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sorumluluk alanına giren 48 adet
kooperatif bünyesinde 4.961 faal üye kayıtlı bulunmaktadır.46
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa tabi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sorumluluk
Alanına Giren Kooperatifler : (31.12.2012 Tarihi İtibariyle)
Yapı Kooperatifleri
Yapı Koop K.San. Sit.
Yapı Koop
Top.İşy. Yapı
Koop Genel Toplam
Sayı Ortak
sayısı
Sayı Ortak
sayısı
Sayı Ortak
sayısı
Sayı Ortak
sayısı
Faal Kooperatif 21 527 2 67 23 594
Yıl İçinde Kurulan
Kooperatif 1 7 1 7
Tasfiye Halindeki
Kooperatif 63 1.633 1 32 1 7 67 1.672
Toplam 85 2.167 1 32 3 74 91 2.273
Terkini Yapılan
Kooperatif Sayısı 8 190 1 200 9 390
Tablodan da anlaşılacağı üzere İlde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sorumluluk alanına giren 91
adet kooperatifin bünyesinde 2.273 üye kayıtlıdır. Ayrıca 9 adet kooperatifin terkini (kapanışı)
yapılmıştır.
İlimiz ve İlçeleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince 2011-2012 Yıllarında
Esnaf ve Sanatkarlara Kullandırılan Krediler
Kooperatifin
Adı
Kayıtlı
Ortak
Sayısı
2011 Yılı
Kullandırılan
Toplam
Kredi Miktarı
2012 Yılı
Kullandırılan
Toplam Kredi
Miktarı
2011 Yılı
Ortaklardan
Takipteki
Alacak Toplamı
2012
Ortaklardan
Takipteki
Alacak
Toplamı
bayan arkadas 694 1.534.175 7.636.000 2.026.927 1.152.926
GEREDE 343 3.735.500 3.733.250 216.867 178.962
MENGEN 205 2.597.500 2.363.250 25.003 36.772
YENİÇAĞA 142 1.778.250 1.958.875 49.510 61.208
KIBRISCIK 102 120.173 112.172
SEBEN 126 198.000 567.000 64.891 42.408
MUDURNU 190 1.146.000 2.232.000 186.571 154.130
GÖYNÜK 213 3.558.375 5.476.999 102.276 88.788
TOPLAM 2.015 14.547.800 23.967.374 2.792.218 1.827.366
(% Oranı)
Artış/Düşüş
Eğilimi
% 64 ARTIŞ % 38 DÜŞÜŞ47
İlimizde Faaliyet Gösteren Esnaf ve Sanatkarlar Odaları :
Sayı Faal Üye
Sayısı
Esnaf Sanatkarlar Odası 5 1.654
Şoförler ve Otomobilciler Odası 6 2.570
Ayakkabıcılar Odası 1 141
Şoförler ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2 535
Bakırcılar ve Kalaycılar Sobacı
Madeni İş Oto Tam. ve Tenekeciler Odası
1 163
Bakkallar, Şekerciler ve Bayiler Odası 1 467
Berberler ve Kuaförler Odası 1 251
Demirciler ve Nalburcular Odası 1 441
Elektrik ve İnşaat Sanatkarları Odası 1 748
Kahveciler ve Otelciler Odası 2 527
Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Odası 1 342
Manavlar Odası 1 173
Terziler Odası 1 595
Tabak Esnaf ve Sanatkarlar Odası 1 116
Bakkallar, Tuhafiyeciler Odası 1 136
TOPLAM 26 8.859
bayan arkadas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 26 üyesi bulunmakta olup 26 Esnaf ve Sanatkarlar
Odasına kayıtlı 8.859 faal üye mevcuttur.48
İL MALİYESİ: İlimizde; gerçek usulde 12.393, basit usulde 2.168, kurumlar vergisinde 2.202,
diğer ücretler 70 olmak üzere toplam 16.833 vergi mükellefi kayıtlı bulunmaktadır.
31.12.2011 tarihi itibarı ile Gelir Kalemleri:
İl Geneli (Tüm Gelirler İtibariyle) TL
31.12.2012 tarihi itibarı ile Gelir Kalemleri:
İl Geneli (Tüm Gelirler İtibariyle) TL
Bütçe Gelirleri Genel Toplamı Bütçe Gelirleri Genel Toplamı
Tahakkuk 607.623.777,91 Tahakkuk 624.804.134,72
Tahsilat 394.606.636,53 Tahsilat 407.322.120,50
Tahsilat Oranı % 64,94 Tahsilat Oranı % 65,19
Vergi Gelirleri Vergi Gelirleri
Tahakkuk 483.562.913,60 Tahakkuk 508.847.839,27
Tahsilat 350.211.800,82 Tahsilat 374.616.680,82
Tahsilat Oranı % 72,42 Tahsilat Oranı % 73,62
Vergi Dışı Gelirler Vergi Dışı Gelirler
Tahakkuk 45.956.139,21 Tahakkuk 111.294.244,54
Tahsilat 27.768.340,98 Tahsilat 28.758.933,29
Tahsilat Oranı % 64,78 Tahsilat Oranı % 25,84
Sermaye Gelirleri ile Bağış ve Yardımlar Sermaye Gelirleri ile Bağış ve Yardımlar
Tahakkuk 78.104.725,10 Tahakkuk 4.662.050,91
Tahsilat 14.626.494,73 Tahsilat 3.946.506,39
Tahsilat Oranı % 18,73 Tahsilat Oranı % 84,65
Vergi Dairelerinin 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Mükellef Sayısı
Vergi Dairesi Basit Usulde
Gelir Vergisi
Gerçek Usulde
Gelir Vergisi
Kurumlar
Vergisi Toplam
bayan arkadas Merk. Ver. Dairesi 912 8.279 1.427 10.618
Dörtdivan Mal Müdürlüğü 74 263 40 377
Gerede Vergi Dairesi 494 1.458 221 2.173
Göynük Mal Müdürlüğü 152 638 93 883
Kıbrıscık Mal Müdürlüğü 33 128 17 178
Mengen Mal Müdürlüğü 191 465 114 770
Mudurnu Mal Müdürlüğü 138 579 132 849
Seben Mal Müdürlüğü 77 153 17 247
Yeniçağa Mal Müdürlüğü 97 430 141 668
Diğer Ücretler 70
TOPLAM 2.168 12.393 2.202 16.83349
1.8.5 Ormancılık
İl yüzölçümünün % 64’üne tekabül eden orman alanları toplam 506.582 hektardır. Bu alanın %
76’sı (384.750 hektarı) normal koru, % 24’ü (121.832 hektarı) bozuk koru’dan oluşmaktadır.
İl ormanlarının yarıya yakın kısmını çam türleri oluşturmaktadır. Köknar, kayın, meşe ağaçları da il
ormanlarında bulunan diğer ağaç türleridir.
421.646 hektar orman alanının kadastrosu yapılmış, 80.200 hektar alanın ise kadastro işlemlerine
başlanamamıştır.
İl’deki 491 köyün 428’i orman köyüdür. İl nüfusunun yaklaşık % 37’si orman köylerinde
yaşamaktadır. İl’in orman yolları uzunluğu toplam 8.128 km. olup, bunun 6.326 km’si yapılmış,
1.865 km’sinin de yapımı planlanmıştır.
bayan arkadas ili ormanlarında 2012 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; 746.711 m3
endüstriyel odun ile 159.756
ster yakacak odun üretimi yapılmış olup, bu ürünlerin satışından 122 milyon 651 bin ¨ gelir elde
edilmiştir. 43 milyon 499 bin TL kar sağlanmıştır.
İlimiz ormancılık sektöründe faaliyet gösteren fabrika sayısı 118 olup, yıllık üretme kapasiteleri
498.049 m3
’tür.
bayan arkadas İli Ormanları
Genel Saha
(H.A.)
Ormanlık Saha (H.A.) Koru ( H.A.)
Ormanlık Saha Açıklık Saha Toplam Normal Bozuk Toplam
796.134 506.582 289.552 796.134 384.750 121.832 506.582
bayan arkadas İli Orman Varlığının Ağaç Türlerine Göre Dağılımı %
Kayın % 13 Meşe % 4
Göknar % 28 Diğer Yapraklı % 2
Sarıçam % 25 Kızılçam % 1
Karaçam % 27 Toplam % 100
Kanuni Hak Sahibi Köy Sayısı
31. Madde kapsamına giren köyler 362
32. Madde kapsamına giren köyler 66
Toplam Orman Köyü 428
Orman Dışı Köyler 63
Toplam Köy Sayısı 491
Not: 31. Madde: Mülki sınırları içerisinde verimi yeterli devlet ormanı olan köyler
32. Madde: Mülki sınırları içerisinde verimi yeterli olmayan devlet ormanı olan köyler
1.8.6 Madencilik
İl GSYİH’sı içinde önemli bir yer tutmamakla birlikte, linyit madenciliği, kum, kil ve taş ocakçılığı
alt sektörlerinde faaliyette bulunan işletmeler bulunmaktadır. Mengen ve Göynük ilçelerinde linyit
kömürü, Seben İlçesindeki mermer yatakları ilin sahip olduğu maden rezervleri arasında yer
almaktadır. Göynük İlçesinde hemen hemen hiçbir şekilde değerlendirilmeyen ve kömürden sonra en
önemli enerji kaynağını oluşturan bitümlü şistler, sentetik sıvı yakıt olarak kullanılabilirliğinin yanı
sıra, petro-kimya sanayii için de girdi olma potansiyeline sahiptir.
MTA’nın il’deki maden ve enerji kaynaklarına ilişkin bulguları; kireç, alçı taşı yataklarının yanı sıra,
metalik maden kaynaklarından; Demir (Yeniçağa-Kemaller), Manganez (Gerede-Çayırviran),
Endüstriyel hammadde kaynaklarından; Kaolen (Gerede-Yeniçağa), (Mudurnu-Merkez), Talk
(Mudurnu-Merkez), Manyazit (Mudurnu-Ilıca), Mermer (Göynük) ve enerji hammaddelerinden; 50
Turba-Torf kömürü (Yeniçağa) ile ilgili işletme potansiyeli mevcut rezervlerin bulunduğunu ortaya
koymaktadır.
1.9. ULAŞIM
bayan arkadas İlinde ulaşım karayolu ile sağlanmakta, demiryolu ağı bulunmamaktadır. Askeri hava alanı
sivil ulaşım hizmetlerine açık değildir.
İlimiz yol ağında; 366 km. devlet yolu, 261 km. il yolu ve 114 km. otoyol bulunmaktadır. Köy yolu
envanterinde ise 2.143 km. asfalt, 1.584 km. stabilize olmak üzere toplam 3.727 km. yol
bulunmaktadır.
bayan arkadas İlinde; 41. Şube Şefliğinin Köroğlu, bayan arkadasdağı ve Taşlıyayla Bakımevleri, 42. Şube Şefliğine
bağlı Gerede ve 43. Şube Şefliğine bağlı Göynük bakımevleri bulunmaktadır. Otoyollara ait
Çaydurt, Tünel ve Cankurtaran Bakım İşletme Şeflikleri bayan arkadas İli bünyesindedir.
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü bayan arkadas İli Yol Ağı
bayan arkadas İli
Yol
Uzunluğu
Satıh Cinsleri
Bölün.
Yol
Asfalt Parke Stabilize Toprak
Geçit
Vermez
Yol
Bsk Ask
Devlet Yolu
41. Şube 138 75 63 – – – – 92
42. Şube 70 70 – – – – – 70
43. Şube 158 – 158 – – – – 3
TOPLAM 366 145 221 – – – – 165
İl Yolu
41. Şube 197 21 175 1 – – – 6
42. Şube 15 2 13 – – – – 1
43. Şube 49 3 45 1 – – – 2
TOPLAM 261 26 233 2 – – – 9
Otoyol
Otoyol. 100 100 – – – – – 100
BağlantıYol
İşl.Ş.
14 14 – – – – –
TOPLAM 114 114 – – – – – 100
BSK: Bitümlü sıcak karışım kaplama, ASK: Asfalt sathi kaplama.
Köy Yolları Envanteri
Sıra Köy Yolları Envanteri
No İlçe
Yol Durumu
Asfalt (km) Stabilize (km) Tesviye (km) Ham Yol (km) Toplam (km)
1 Merkez 615 225 840
2 Dörtdivan 74 29 103
3 Gerede 337 122 459
4 Göynük 298 357 655
5 Kıbrıscık 84 48 132
6 Mengen 253 293 546
7 Mudurnu 274 377 651
8 Seben 142 115 257
9 Yeniçağa 66 18 84
TOPLAM 2.143 1.584 3.727
İlimizdeki mevcut orman yollarıyla ilgili veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

bayan arkadas İli
Tüm Tülu(Km) Yapılan Tülu (Km) Yapılacak Tülu (Km)
8.128 6.326 1.80251
2. MAHALLİ İDARELER
2.1. Belediyeler
bayan arkadas il sınırları içinde, Merkez İlçe Belediyesinin yanı sıra, Merkez İlçeye bağlı Karacasu Belde
Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Mudurnu’ya bağlı Taşkesti Belde Belediyesi, Mengen ilçesine bağlı
Gökçesu ve Pazarköy Belde Belediyeleri olmak üzere toplam 13 belediye bulunmaktadır.
BELEDİYELERİN 2013 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ
Belediye Adı Kuruluş Tarihi 2013 Bütçesi (TL)
bayan arkadas 1880 124.200.000
Karacasu 1989 2.011.786
Dörtdivan 1962 2.040.000
Gerede 1871 16.280.000
Göynük 1923 4.000.000
Kıbrıscık 1958 1.380.000
Mengen 1948 3.946.935
Gökçesu 1992 1.150.000
Pazarköy 1992 1.482.480
Mudurnu 1893 4.250.000
Taşkesti 1987 2.050.000
Seben 1946 3.300.000
Yeniçağa 1962 4.375.000
Toplam 170.466.20152
2.2. İl Özel İdaresi
İl Özel İdaresi hizmetlerini kendisine ait binada sürdürmektedir. Tüm ilçelerimizde Özel İdare
teşkilatı mevcuttur.
31.12.2012 tarihi itibariyle; İl Özel İdaresi Bütçesinden kamu kuruluşlarına tahsis edilen yardım
miktarları ile Bakanlıklar tarafından aktarılan yardımlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Kurum Adı
Yapılan Yardım Miktarı (TL)
İl Özel İdaresi
2012
Bütçesinden
Tahsis Edilen
Ödenek
Bütçesinden
Bakanlıklar
Tarafından
Aktarılan
Toplam
Genel Sekreterlik (Mali
Hiz.Md.,İnsan Kay. Eğitim Md.,
İmar Kent. İy. Md. ve diğer Md.ler )
21.147.495,00 12.871.401,68 34.018.896,68
Köye Yönelik Hizmetler Md.
(Personel ve Muhtar Ücretleri)
0,00 14.809.913,00 14.809.913,00
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md. 700.001,00 0,00 700.001,00
İl Sağlık Md. 270.003,00 619.905,98 889.908,98
Aile ve Sosyal Politikalar İl Md. 80.000,00 446.506,00 526.506,00
Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Md. 145.022,00 67.718,25 212.740,25
İl Milli Eğitim Md. 3.205.001,00 22.702.037,95 25.907.038,95
Çevre ve Şehircilik İl Md. 22.002,00 0,00 22.002,00
İl Kültür ve Turizm Md. 70.007,00 211.280,00 281.287,00
İl Afet ve Acil Durum Md. 250.513,00 1.266.300,00 1.516.813,00
İl Emniyet Md. 150.005,00 695.215,92 845.220,92
Gıda Kontrol Labaratuar Md. 1,00 0,00 1,00
İlçeler Toplamı (Muhtar Ücretleri) 859.950,00 0,00 859.950,00
Toplam 26.900.000,00 53.690.278,78 80.590.278,78
NOT: 2012 yılı bütçesi 26.900.000,00 TL¨’dir. (31.12.2012 Yılı Toplam Ödeneği; 2011 yılından devir 23.113.112,27 TL, 2012 yılı bütçesi
26.900.000,00 TL, 2012 yılı ek bütçesi 2.000.000,00 TL, Bakanlıklar tarafından aktarılan 53.690.278,78 TL olmak üzere toplam 105.703.391,05
TL’dir.
2013 Yılı Mali Bütçesi (TL)
2012 Yılı Mali Bütçesi 2013 Yılı Mali Bütçesi
Gelir Bütçesi 26.900.000 30.516.000
Gider
Bütçesi
Cari Giderler 15.636.609 21.041.081
Yatırım Giderleri 6.263.712 7.723.019
Transfer Giderleri 4.999.679 1.751.900
2.3. Köyler
bayan arkadas ilinde 491 adet köy bulunmaktadır. İldeki köyler genellikle dağınık yerleşim karakteri
göstermektedir. Köylerin önemli bir bölümünün yol, su, elektrik, telefon gibi alt yapı hizmetleri
büyük ölçüde tamamlanmış olup, okul, sağlık ocağı, cami gibi sosyal tesisleri önemli ölçüde
mevcuttur. 491 köyün içme suyu, 346 köyün ise kanalizasyon şebekesi mevcuttur.
İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılıyla, KÖYDES Projesi kapsamında yol,
su gibi alt yapı çalışmaları yıllık programlar dahilinde sürdürülmektedir. 53
Köy İçme Suyu ve Kanalizasyon Durum Tablosu
İlçe Adı Köy
Sayısı
İçme
Suyu
Şebekesi
Olan
Köy
Sayısı
İçme Suyu
Şebekesi
Olmayan
Köy
Sayısı
İçme Suyu
Şebekesi
Yetersiz Köy
Sayısı
Kanalizasyon
Şebekesi
Olan Köy
Sayısı
Kanalizasyon
Şebekesi
Olmayan Köy
Sayısı
Merkez 114 114 101 13
Dörtdivan 24 24 24
Gerede 92 92 56 36
Göynük 66 66 43 23
Kıbrıscık 22 22 7 15
Mengen 55 55 30 25
Mudurnu 73 73 48 25
Seben 29 29 21 8
Yeniçağa 16 16 16
TOPLAM 491 491 346 145
3. SİVİL TOPLUM
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının verilerine göre bayan arkadas’da 31.12.2012 tarihi
itibariyle; (523) faal dernek ve dernek şubesi bulunmaktadır. Bu derneklerin büyük bir kısmının
(419) sosyal amaçlı dernek olduğu, ardından sportif amaçlı derneklerin geldiği (79) ve kültürel
amaçlı derneklerin (25) bunu izlediğini görülmektedir. Bu verilerden İl’deki derneklerin büyük
kısmının sosyal etkinliklere yönelik olarak faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır.
İlimizde (1) adet kamu yararına dernek, (35) adet kamu yararına dernek şubesi bulunmaktadır.
Ayrıca, 2 gazeteciler cemiyeti, 29 vakıf, 25 memur sendikası, 5 işçi sendikası olmak üzere toplam
30 sendika şubesi, 168 siyasi parti teşkilatı, 1 Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ile 26 adet Esnaf
ve Sanatkarlar Odası mevcut olup çeşitli dönemlerde alanlarıyla ilgili değişik çalışmalar
yürütmektedirler.
4. YATIRIM FAALİYETLERİ
1 Ocak – 22 Nisan 2013 Dönemi itibari ile İl genelinde 69’u Bölge Müdürlükleri, 123’ü İl
Müdürlükleri, 16’sı Üniversite ve 105’i Belediyelere ait olmak üzere toplam 313 proje
yürütülmektedir.
Söz konusu projelerin, proje bedelleri toplamı 4 Milyar 600 Milyon 422 Bin TL’dir. Yılı ödeneği
161 Milyon 194 Bin TL olup, yılı ödeneklerinin harcaması 28 Milyon 622 Bin TL(% 18) dir. 54
Projelerin sektörel dağılımı; eğitim 42, enerji 22, inşaat 21, madencilik 1, orman 7, sağlık 13, spor
10, tarım 27, turizm 2, ulaştırma 20, diğer kamu hizmetleri 148 şeklindedir.
İLİMİZDEKİ ÖNEMLİ YATIRIMLARDAN;
DOĞALGAZ ;
BOTAŞ tarafından; bayan arkadas il sınırları içinden geçen, yaklaşık 145,2 kilometre uzunluğundaki
“Aktaşkurtlar Hat Vana İstasyonu- Gerede-bayan arkadas-Düzce Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşi için Mart
2007 tarihinde ihaleye çıkılmış, ihaleyi alan firma ile 22.08.2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Yer teslimi 28.08.2007 tarihinde yapılan projede, 03.11.2008 tarihi itibariyle inşaat çalışmaları
tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Şehir içi doğalgaz dağıtım şebekesinin resmi açılışı ise 10
Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
BEYGAZ (Aksa Bilecik bayan arkadas Doğalgaz Dağıtım A.Ş.)
AKSA Bilecik bayan arkadas Doğalgaz 09.06.2005 tarihinde EPDK tarafından yapılan ihaleyi kazanarak 30
yıl süreyle Bilecik, Bozüyük, bayan arkadas, Söğüt, Pazaryeri, İnönü, Çukurhisar, Osmaneli, Vezirhan ve
Bayırköy şehirlerinde doğalgaz dağıtımı yapma hakkını DAG/584-17/106 numaralı lisansı alarak
kazanmıştır.
AKSA Bilecik bayan arkadas Doğal BOTAŞ iletim hattı yapımına paralel olarak bayan arkadas ilinde Doğal Gaz
dağıtım faaliyeti çalışmalarına başlamış olup BOTAŞ’ın iletim hattını devreye almasına müteakip
bir hafta içerisinde 17.01.2009 tarihinde şehre ilk gaz arzı sağlanmıştır.
Aksa Bilecik bayan arkadas Doğalgaz’ın 2008-2012 yılları arasında yaptığı çalışmalar ile bayan arkadas İlinde ~
140.000 metre polietilen hat imalatı yapmış ve imarlı alan bütününün % 65’ni tamamlanmış, ~
50.000 metre çelik hat imalatı yaparak çelik şebekenin % 90‘ını tamamlamış, 4349 adet ~ 60.000
metre servis hattı yaparak şebekesi yapılmış yerlerdeki binaların %95’nin servis kutusu montajını
yapılmış, 2 adet RMS–A istasyonu, 25 adet RMS-B ve Müşteri istasyonunu devreye alarak
sanayicilerin ve konutların kesintisiz doğalgaz ihtiyacını karşılamaktadır.
bayan arkadas il merkezinde yaklaşık 44.000 adet potansiyel kullanıcı (Konut + İşyeri) bulunmakta olup,
Aksa Bilecik bayan arkadas Doğalgaz yaptığı altyapı çalışmalar ile 33.000 potansiyel kullanıcıya (Konut +
İşyeri) hitap eden doğalgaz şebekesini yapmış ve bayan arkadas ili potansiyel kullanıcılarına % 75 oranında
ulaşmıştır. 01.01.2013 tarihi itibariyle 23.200 adet abone ve 20.700 adet kullanıcı bulunmaktadır.
Aksa Bilecik bayan arkadas Doğalgaz lisans alanı içerisinde bulunan Çukurhisar şehri ile ilgili olarak
Eskişehir doğalgaz dağıtımını yapan Esgaz şirketinin EPDK kararları aleyhine açmış olduğu
davanın EPDK aleyhine sonuçlanmasını müteakip başlayan hukuki süreç sonunda Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu bu bölgeler ile ilgili Çukurhisar hariç olmak üzere ihaleye tekrar çıkma kararı
almış ve bu karar 27.04.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Resmi Gazetede yayınlanan bu karar sonrasında bahse konu olan hukuki süreç sonuçlanana kadar
şebeke yatırımları durdurulmuş olup, sadece mevcut hizmetin devamının sağlanmasına yönelik
olarak şebekesi tamamlanmış yerlerde servis hattı bağlantıları yapılabilmektedir.55
KARGAZ (KarGaz Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.)
Gerede ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarına 30.05.2011 tarihinde başlanmıştır. Bu güne kadar
14.872 metre polietilen hat ve 6.740 metre çelik hat olmak üzere toplamda 21.612 metre şebeke
hattın yapımı tamamlanmıştır. 1 adet basınç düşürme istasyonu (RMSA) ve 1 adet 5.000 m3
‘lük
bölge regülatörü montajı yapılmıştır. 17.04.2012 tarihinde basınç düşürme istasyonunun kabulü
yapılarak 23.04.2012 tarihinde şebekeye gaz verilmiştir.
2012 yılında yatırımı planlanan 15.000 metre şebeke hattının 14.872 metresi tamamlanarak
toplamda 36.462 metreye ulaşmıştır.
2013 yılında 2.000 metre çelik hat, 19.900 metre şebeke hattı, 830 metre servis kutusu yatırımı
planlanmaktadır.
Doğal gaz kullanmayı hedefleyen müşteri abonelik kayıtlarına 09.12.2011 tarihinde başlanmış ve
2011 yılında 90 adet, 2012 yılında 2.471 adet olmak üzere toplamda 2.561 müşteriyle abonelik
sözleşmesi yapılmıştır. 2013 yılında ise 3.000 adet abonelik sözleşmesi imzalanması
hedeflenmektedir.
Abonelik işlemlerinin başlamasıyla birlikte müşteri ihtiyacı olan bina servis kutusu çalışmalarına
hız verilerek toplamda 8.516 metre servis hattı çekilerek 587 adet servis kutusu montajı yapılmıştır.
Gerede Organize Sanayi Bölgesine gaz verilmiş olup Nova Wood Orman Ürünleri ve Linter Tekstil
Firmaları doğal gaz kullanmaktadır.
KÖYDES Projesi;
2013 yılı KÖYDES Yatırım Programına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı henüz
yayımlanmamıştır.

bayan arkadas daki Belli Başlı Dogal Guzellıkler

Aladağ Göleti
Sülüklü Göl
Karagöl
Şirinyazı Göleti
Gölköy Baraj Gölü
Yeniçağa Gölü
Karamurat Gölü
Çubuk Gölü
Çayköy Göleti
Çakmaklar Çamlığı
Tabiatı Koruma Alanları
Beşpınarlar
Akkaya Travertenleri
Ormanlar ve Anıt Ağaçlar
Yaylalar
Yedigöller Milli Parkı
Abant Tabiat Parkı
Gölcük
Sünnet Gölü

bayan arkadas Ya Ait Belli Başlı Tarihi Eserler
bayan arkadas Müzesi
Tarihi bayan arkadas Evleri
Camiler
Türbeler
Hanlar
Hamamlar
Çeşmeler
Köprüler
İdari Binalar
Arkeolojik Kalıntılar
Kale ve Sur Duvarları
Antik Kentler
El Sanatları

1.1. TARİH
bayan arkadas yöresine ilk yerleşenlerin Bebrikler olduğu sanılmaktadır. Bebrikya adıyla anıldığı sanılan bu
yöreye İ.Ö. 8.yy sonra batıdan gelen Bithynialılar yerleşti. Daha sonra Bithynia olarak adlandırılan
bu topraklardaki başlıca yerleşme yerleri Kienos (daha sonra Prusias, bugün Konuralp) ile
Bithynion (bu günkü bayan arkadas)’du. İskender’in ölümünü izleyen dönemde bayan arkadas yöresinde bağımsız
Bithynia Krallığı kuruldu.

Roma döneminde önemi artan Bithynia, Bizans yönetimi altındayken elverişli doğal konumu
sayesinde 7. ve 9. yüzyıllardaki Arap akınlarından etkilenmedi. 11.yy’dan sonra Bizanslılar ile
Anadolu Selçuklular arasında el değiştiren yöre 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının, daha sonra
İlhanlıların eline geçti. Osman Gazi döneminde (1299-1324) Konur Alp tarafından Osmanlı
topraklarına katıldı ve sancak merkezi yapıldı. 1324-1692 dönemine bayan arkadas’yu yöneten sancak beyleri
arasında Konur Alp, Gündüz Alp, I. Süleyman (Kanuni) ve Zor Mustafa Paşa dikkat çeker.
Bu dönemde, bir ara İsfendiyaroğulları’nın istila ettiği bayan arkadas, 1692’de sancak beyleri yerine atanan
Voyvodalarca yönetildi. 1811’de II. Mahmud voyvodalığı kaldırınca, bayan arkadas-Viranşehir adıyla
yeniden sancak oldu. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile bayan arkadas Sancağı Kastamonu Vilayetine bağlandı.
II. Meşrutiyet ilan edildiğinde bayan arkadas Kastamonu’ya bağlı olduğundan, ilk bayan arkadas Mebusları
Kastamonu mebusları arasında yer almıştır.
II. Meşrutiyetten (1908) Cumhuriyet dönemine kadar bağımsız sancak olarak yönetilen bayan arkadas,
1923’te Vilayet haline getirildi. bayan arkadas’nun son Mutasarrıfı Ahmet Fahrettin Bey, bayan arkadas’nun ilk valisi
oldu.
Roma döneminde Bithynium olarak anılan kente İmparator Cladius’un hüküm sürdüğü yıllarda
Cladiopolis adı verildi. İ.S.12 yy. başlarında İmparator Hadrianus’un sevgilisi Antinoos’un doğum
yeri olması nedeniyle önem kazanan kent daha sonra Hadrionapolis olarak adlandırılmaya başlandı.
Bir piskoposluk merkezi olan ve Bizans döneminde Polis denen kenti, 11.yy’da yöreye gelmeye
başlayan Türkmenler bayan arkadas olarak adlandırdılar.
Atatürk ve bayan arkadas: Atatürk bayan arkadas’ya 17 Temmuz 1934 tarihinde gelmiş Halkevinin hatıra defterine
şunları yazmıştır; “bayan arkadas Halkevinde bir gece kaldım. bayan arkadas’nun güzelliğinden, halkın coşkun
sevinçlerinden çok mütehassis oldum.”
Gazi Mustafa Kemal
1.2. COĞRAFYA
1.2.1. Coğrafi Konum
Türkiye yüzölçümünün % 1,015’lik bölümünü kaplayan bayan arkadas İli, 8.276 km² (827.600 Ha.)
yüzölçümü ile Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde yer alır. Ortalama rakım 1000 m.,
merkez ilçe rakımı ise 725 m. civarındadır.Matematiksel konum açısından bayan arkadas, 30
0
32’-32
0
36’
doğu boylamları ile 40
0
06’-41
0
01’ kuzey enlemleri arasındadır.
bayan arkadas İl Merkezine göre ; Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede İlçeleri doğuda, Mengen kuzeydoğuda,
Göynük ve Mudurnu İlçeleri güneybatıda, Seben ve Kıbrıscık İlçeleri ise güneyde yer almaktadır. 1
bayan arkadas’nun, batısında Düzce ve Sakarya, güneybatısında Bilecik ve Eskişehir, güneyinde Ankara,
doğusunda Çankırı, kuzeyinde Zonguldak ve kuzey doğusunda Karabük İlleri yer alır. İl sınır
uzunluğu 621.4 km.dir.
İlimizin Merkez ve diğer ilçelerin yüzölçümleri km2
olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Düzce’nin 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (09.12.1999 tarih ve 23901 sayılı R.G.) il
olarak ayrılmasıyla, bayan arkadas’nun denizle bağlantısı kalmamıştır.
1.2.2. Dağlar
Doğu – Batı doğrultusunda uzanan dağlar ve bunların arasında yer alan tarıma elverişli ovalar,
vadiler ve akarsu tabanları bayan arkadas İli’nin genel görünümünü oluşturur.
Düzce İli sınırları içinde kalan Karadeniz kıyı dağları en kuzeyde ve kıyıda uzanan sırada
Kaplandede ve Orhan Dağları adını alır. Genel yükseltisi 1000 m. civarındadır. Daha yüksek olan
ve daha içerideki sırayı Göl, Sünnice, bayan arkadas, Elmacık ve Keremali Dağları oluşturur. En yüksek
noktaları 2.000m.ye yakındır. Daha güneyden geçen ve bayan arkadas İli’nin önemli bir kesimini oluşturan
en yüksek sırayı ise Köroğlu, Seben ve Beylik Dağları oluşturur. Bu sıranın en yüksek noktası
(Köroğlu Tepesi) 2.499 metredir. Köroğlu Dağları volkanik yapılı dağlardır.
1.2.3. Ovalar ve Platolar
Ovalar
bayan arkadas İli’nde genellikle doğu-batı doğrultusunda sıralanan ovalar, dağ eşikleriyle birbirinden
ayrılmıştır. Bunlar; bayan arkadas, Gerede, Himmetoğlu ve Mudurnu Ovalarıdır.
Platolar
Küçük akarsu vadilerinin yararak parçaladığı yüksek düzlükler ve dağ ortakları olarak yer alan
platoları iki grupta toplamak mümkündür.
1-Karadeniz kıyı dağları arasında kalan ve ikinci depresyon alanını oluşturan alçak platolardır.
2-Dağ sıralarının güneyinde kalan ve üçüncü depresyon alanını çeviren yüksek platolar.
bayan arkadas coğrafyasında platoların (Yaylaların) ayrı bir önemi vardır. Türkiye’de hemen her bölümde
rastlanan yaylalar içinde pek azı hariç, bayan arkadas Yaylaları kadar yeşil, havadar, serin ve verimli olanına
rastlamak olanaksızdır. bayan arkadas Yaylaları ormanlarla kaplı, dağlar üzerinde yemyeşil ve akarsular
geçen verimli düzlüklerdir. Başlıcaları şunlardır; Aladağ, At, Kızık, Gerede, Kıbrıscık, Mengen,
Göynük ve Seben Yaylaları.
1.2.4. Sıcak Su Kaynakları ve Maden Suları
Jeolojik bakımdan yurdumuzun en önemli fay tabakası üzerinde kurulmuş bulunan ilimiz, jeotermal
su kaynaklarına da sahiptir. Termal kaynaklar iç turizm bakımından büyük önem taşımaktadır.
Karacasu, Mudurnu – Babas ve Sarot, Seben – Kesenözü – Pavlu, Göynük – Çatak Kaplıcaları.
İlimizdeki başlıca kaplıcalardır.
bayan arkadas’da, bayan arkadas Ovasını çevreleyen dağlar ormanca zengin olup, yağışların toprağa kolayca sızmasını
sağlayarak yer altı su kaynağının zenginleşmesini sağlarlar. Bu sulardan bir kısmı diplere kaymadan
yamaçlar boyunca yüzeye çıkarak çeşitli tatlı su kaynakları ve pınarları oluşturur. Buna karşın sular
YERLEŞİM BİRİMİ YÜZÖLÇÜMÜ (km2
) YERLEŞİM BİRİMİ YÜZÖLÇÜMÜ (km2
)
Merkez 1.561Mengen 898
Dörtdivan 552Mudurnu 1.409
Gerede 1.059Seben 817
Göynük 1.362Yeniçağa 156
Kıbrıscık 462bayan arkadas Geneli 8.2762
faylı bölümlerde toplanmış ise altta mağmadan gelen kızgın gazların etkisiyle ısınır ve bazı
mineralleri eritip bünyelerine alarak yüzeye çıkarlar. Bu durumda sıcak su kaynakları ve maden
suları oluşur. Maden sularının en önemlileri Ömerler, Akkaya, Kınık maden sularıdır.
1.2.5. Akarsular ve Göller
İl sınırları içindeki topraklardan kaynaklanan suların tümü Karadeniz’e ulaşır. Başlangıç kolu Abant
Gölünün gideğeni olan bayan arkadas Suyu (Büyüksu) ile kaynaklarını Çağa Gölünden alan, Mengen Çayı
birleştikten sonra il sınırları dışında Devrek Çayı adıyla, Filyos Çayına katılır. Filyos Çayının
başlangıç kolu sayılan Gerede Çayı, Köroğlu Dağlarındaki Aladağ’ın kuzey ve doğu yamaçlarından
doğar. Güney, güneybatı ve batı kesimden çıkan Kirmir, Aladağ, Çatak, Göynük, ve Mudurnu
Çayları, il sınırları dışında Sakarya Irmağına katılır.
bayan arkadas İlinde, özellikle orman içersinde oluşan irili ufaklı göller ülke çapında üne sahiptir. Tabii
göllerin başlıcaları bayan arkadas’nun 32 km. güneybatısında bulunan ve denizden yüksekliği 1.325 m. ve
kapladığı alan 125 Ha. olan Abant Gölü, Yeniçağa İlçesi’nde denizden yüksekliği 989 m. olan
tektonik oluşumlu Yeniçağa Gölü, Göynük İlçesi’nin 11 km. kadar kuzeyinde heyelan sonucunda
meydana gelen ve 15 Ha. kaplayan Çubuk Gölü, yine aynı ilçenin 27 km. doğusunda denizden
yüksekliği 820 m. olan ve 18 Ha. kaplayan Sünnet Gölü, Kıbrısçık-Beypazarı yolu üzerinde 1 Ha.
kaplayan Karagöl, Mudurnu-Akyazı yolu üzerinde Karamurat Gölü ve Milli Park alanı ilan edilen
bayan arkadas’nun 42 km. kuzeyinde Yedigöller (Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl,
Sazlıgöl) dir.
bayan arkadas merkezine 8 km. uzaklıktaki bayan arkadas Ovası’nı sulama amaçlı Gölköy Baraj Gölünün su toplama
hacmi 24.000.000 m3
, en derin yeri 20 m. kadardır. Su seviyesi yüksek iken barajın alanı 185 Ha.
bulmaktadır. bayan arkadas-Seben Karayolu üzerinde 13 km.de rekreasyon amaçlı Gölcük Göleti, bayan arkadas’ya 30
km. uzaklıkta Aladağ mevkii üzerinde Aladağ Göleti ile Seben Göleti önemli yapay
göllerimizdendir.
1.2.6. İklim
İlimiz iklim bakımından ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi’nin etkisi altında bulunmakla birlikte,
coğrafi konumu nedeni ile başka komşu bölgelerin özelliklerinden de etkilenmektedir. bayan arkadas;
Karadeniz, Marmara ve Orta Anadolu ikliminden etkilenmekte, bu durum tarımsal yapıyı
çeşitlendiren farklılıklara yol açmaktadır. Yüzey biçimlerinin farklılığı, denizden uzaklık ve
yüksekliklerin etkileriyle il bütününde değişik iklim türlerine ve mikro-klima alanlarına rastlamak
mümkündür.
Mudurnu İlçesi’nin batısı ile Göynük İlçesi’nin büyük bir bölümü İç Anadolu iklim bölgesi
içindedir. Yine Seben ve Kıbrısçık ilçelerinin güney bölümleri, İç Anadolu iklim bölgesine
yakınlıkları nedeni ile farklılık gösterirler. bayan arkadas’da genellikle Karadeniz kıyısında görülen ılıman
iklimin, güneye doğru yükseltiler nedeni ile karasallaştığı görülmektedir. Bu geçiş özelliği, yörenin
kıyı kesiminde serin yazlara, ılık kışlara ve mevsimlere oldukça eşit dağılan yağışlara yol açar.
Güneye inildikçe yükselti artar ve yağışların dağılımı değişir. Yazlar kuraklaşır, daha sert iklim
özellikleri belirir.
İlimizin güneyinde yağışlar, kuzeye göre daha azdır. Yağışların bayan arkadas’da % 60’ı, Mudurnu’da %
70’i, Seben’de % 56’sı, Göynük’te % 68’ i ilkbahar ve kış aylarında görülür. Kış aylarında yağışlar,
bayan arkadas, Mudurnu ve Göynük’te kar olarak, Seben’de yağmur olarak düşer. Gerede İlçesinde yağışlar
genellikle yaz mevsiminin ilk ayında en yüksek değerine ulaşır. Kış aylarında ise yağış kar olarak
düşer ve uzun süre kalır.
bayan arkadas ve çevresinde hakim rüzgar lodos dur. Seben’de ise, kuzeyindeki dağların kuzey rüzgarlarını
tutması sonucunda, daha çok güney-güneybatı rüzgarlarının etkisi görülür. Denizlerden karaya
doğru gelen hava kitlelerinin getirdiği bol nem ve sıcaklığın ılımlı oluşu nem açısından zenginliğe
neden olmaktadır. 3
1.2.7. Kentsel Yerleşmelerde Jeolojik Durum
Aşağıda bayan arkadas ve İlçelerinde yer alan kentsel yerleşmelere ilişkin jeolojik durum özetle belirtilmiştir.
Merkez İlçe : Kent ve kentsel gelişme alanları tümüyle alüvyonlardan yapılıdır. Zemini oluşturan
malzeme, kentin kuzey yönünde sıkışık, güneye inildikçe gevşektir, yer altı su tablosu yüzeye
yakındır. Az hasarlı ya da hasarsız pek çok deprem bilinmektedir. 1944 yılındaki depremde kentteki
yapıların çoğu ağır hasar görmüştür. Güneyde Ilıcalardan geçen ve çok faal olduğu bilinen fay
hattının yakın etkisine uğramamak ve gevşek zeminli kısımlardan kaçınmak için kentin güneye
doğru gelişmemesi, Jeolojik yönden uygun ve gereklidir. Kent, Türkiye Deprem Bölgeleri
Haritası’na göre, I. derece tehlikeli bölge içindedir.
Gerede : Yerleşme ve çevresinde zemin yapı temeli pek zayıf değilse de, faal bir fay hattı
kasabanın tam ortasından geçmektedir. 1944 depreminde yerleşimdeki binaların % 78’den fazlası
yıkılmış ya da çok ağır hasar görmüştür. Ayrıca az hasarlı ya da hasarsız pek çok depremin olduğu
bilinmektedir. Dik yamaçlarda yer yer ve batıda kasabadan çıkan yolla Devlet Yolu’nun kesiştiği
yer ve çevresinde heyelan mıntıkaları vardır. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na göre, I. derece
tehlikeli deprem bölgesindedir.
Göynük : Yerleşme ile gelişme alanları flişlerden yapılıdır. bayan arkadas ve Abant deprem üs merkezleri
etkisindedir. Dik yamaçlarda kaya düşmeleri olabilir. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda 2.
Derece tehlikeli bölge içindedir.
Kıbrıscık: Volkanik yapı temel zemini iyi niteliktedir. Sele maruz kalabilecek yerler vardır. bayan arkadas
ve Düzce deprem üst merkezleri etkisi altındadır. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda 2. Derece
tehlikeli bölgededir.
Mengen: Yerleşmenin yüksek bölümleri, kil, marn, kumtaşı gibi kayaçlardan, alçak bölümleri sel
birikintilerinden oluşmuştur. bayan arkadas ve Gerede, deprem üst merkezlerinde olan depremlerin etkisi
altındadır. Yerleşme ve çevresinde, taşkınların etkisinde kalabilecek yerler vardır. Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritası’na göre 2. Derece tehlikeli deprem bölgesindedir.
Mudurnu: Yerleşme ve yerleşmenin gelişme alanları, genellikle, flişlerden oluşmuştur. Yer yer,
volkanik kayaçlara da rastlanır. Dik yamaçlarda, düşebilecek durumda kayalar vardır. Mudurnu
Çayı taşkın yapabilir. bayan arkadas ve Abant deprem üs merkezlerinin etkisindedir. Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritası’nda 2. Derece tehlikeli deprem bölgesindedir.
Seben: Deprem yönünden yapı temeli sağlamdır. Seben Deresi taşkın yapar. Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritası’nda 2. Derece tehlikeli bölgededir.
Yeniçağa:İlçe Türkiye Deprem Bölgeleri haritasında 1. Derece tehlikeli bölgede yer alır.
Dörtdivan:İlçe Türkiye Deprem Bölgeleri haritasında 1. Derece tehlikeli bölgede yer alır.
1.3. NÜFUS YAPISI
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ilin genel nüfusu 281.080 olup, kentsel nüfus
181.613, kırsal nüfus 99.467’dir. İlimizde şehirde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı % 65 iken,
kırsalda yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı % 35’tir. bayan arkadas Şehir Merkezi Nüfusu 131.264’tür.4
İlçelere Göre Nüfus ve Kır-Kent Dağılımı
İlçeler 2010 (ADNKS)* 2011 (ADNKS)* 2012 (ADNKS)*
Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy
Merkez 160.500 119.898 40.602 167.343 119.898 40.602 172.355 131.264 41.091
Dörtdivan 6.897 3.051 3.846 6.808 3.051 3.846 6.680 2.932 3.748
Gerede 34.679 24.142 10.537 34.818 24.142 10.537 34.646 24.261 10.385
Göynük 16.123 3.998 12.125 15.935 3.998 12.125 15.772 3.895 11.877
Kıbrıscık 3.611 1.268 2.343 3.484 1.268 2.343 3.455 1.203 2.252
Mengen 14.623 5.037 9.586 14.091 5.037 9.586 14.244 5.227 9.017
Mudurnu 20.729 4.830 15.899 20.528 4.830 15.899 20.536 5.261 15.275
Seben 6.106 2.711 3.395 5.874 2.711 3.395 5.754 2.542 3.212
Yeniçağa 7.940 5.027 2.913 7.625 5.027 2.913 7.638 5.028 2.610
TOPLAM 271.208 169.962 101.246 276.506 169.962 101.246 281.080 181.613 99.467
* Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı (2012 ADNKS)
İlçe Toplam Şehir Köy
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
Merkez 86.091 86.264 172.355 66.134 65.130 131.264 19.957 21.134 41.091
Dörtdivan 3.193 3.487 6.680 1.426 1.506 2.932 1.767 1.981 3.748
Gerede 17.184 17.462 34.646 12.029 12.232 24.261 5.155 5.230 10.385
Göynük 7.825 7.947 15.772 1.968 1.927 3.895 5.857 6.020 11.877
Kıbrıscık 1.679 1.776 3.455 632 571 1.203 1.047 1.205 2.252
Mengen 7.140 7.104 14.244 2.713 2.514 5.227 4.427 4.590 9.017
Mudurnu 10.195 10.341 20.536 2.597 2.664 5.261 7.598 7.677 15.275
Seben 2.796 2.958 5.754 1.255 1.287 2.542 1.541 1.671 3.212
Yeniçağa 3.702 3.936 7.638 2.486 2.542 5.028 1.216 1.394 2.610
TOPLAM 139.805 141.275 281.080 91.240 90.373 181.613 48.565 50.902 99.467
Şehir: İl ve İlçe Merkezleri sınırları içindeki nüfustur.
Köy: İl ve İlçe Merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur.
1.4. İDARİ DURUM
1999 yılı ve öncesinde bayan arkadas’nun bir ilçesi olan Düzce’nin il olarak ayrılmasıyla, bayan arkadas’nun 16 olan
ilçe sayısı Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniçağa olmak
üzere 8’e inmiştir. 5
İlçelerin Belediye, Mahalle ve Köy sayılarına göre dağılımı
İLÇE
ADI
KURULUŞ
TARİHİ
İLÇE
BELEDİYE
SAYISI
BUCAK
BELEDİYE
SAYISI
BELDE
BELEDİYE
SAYISI
TOPLAM
BELEDİYE
SAYISI
BELEDİYE
SINIRLARI
İÇİNDEKİ
MAHALLE
KÖY
SAYISI
KÖYLERİN
BAĞLI
SAYISI
Merkez 1923 1 1 2 41 114 141
Dörtdivan 1990 1 1 8 24 10
Gerede 1923 1 1 8 92 96
Göynük 1923 1 1 6 66 74
Kıbrıscık 1958 1 1 2 22 10
Mengen 1948 1 2 3 10 55 173
Mudurnu 1923 1 1 2 8 73 99
Seben 1946 1 1 2 29 30
Yeniçağa 1990 1 1 3 16 22
TOPLAM 9 4 13 88 491 655
NOT: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 8 inci maddesi gereğince; bayan arkadas Belediyesine katılımı gerçekleşen Kürkçüler ve Karaköy Köyleri ile
Okçular Köyü Yenimahalle Mahallesi ve Taşkesti Belediyesine katılımı gerçekleşen Karacasumandıra, Tosunlar ve Yeğenderesi Köylerinin tüzel
kişiliği anılan Kanunun 12. maddesi uyarınca ilk Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar devam edeceğinden toplam köy sayılarına dahil edilmiştir.
İlimizde Merkez dahil 9 ilçe ve 9’u ilçe, 4’ü belde olmak üzere 13 belediye teşkilatı bulunmaktadır.
Belediye sınırları içerisinde ise 88 mahalle mevcuttur. İlde 491 köy ve bunlara bağlı 655 bağlı
mahalle bulunmaktadır. Köyler genellikle dağınık yerleşim karakteri göstermektedir. Köylerin yol,
su, elektrik gibi alt yapı hizmetleri önemli ölçüde tamamlanmıştır. Devlet yönetimi ile halk
arasındaki ilişkiler olumlu bir düzeyde yürütülmektedir.
İlçelerimizin Nüfusu, Yüzölçümleri ve Nüfus Yoğunluğu
Yerleşim Birimi Nüfusu Yüzölçümü km2 Nüfus Yoğunluğu
Merkez 172.355 1.561 Km2
’ye 110 kişi
Dörtdivan 6.680 552 “ 12 kişi
Gerede 34.646 1.059 “ 33 kişi
Göynük 15.772 1.362 “ 12 kişi
Kıbrıscık 3.455 462 “ 7 kişi
Mengen 14.244 898 “ 16 kişi
Mudurnu 20.536 1.409 “ 15 kişi
Seben 5.754 817 “ 7 kişi
Yeniçağa 7.638 156 “ 49 kişi
bayan arkadas Geneli 281.080 8.276 “ 34 kişi6
bayan arkadas İL MERKEZİ VE İLÇELERİ ARASI UZAKLIK CETVELİ
bayan arkadas
47 DÖRTDİVAN
50 16 GEREDE
100 147 150 GÖYNÜK
63 130 113 151 KIBRISCIK
56 47 33 156 119 MENGEN
52 118 102 45 115 108 MUDURNU
52 119 102 99 61 108 56 SEBEN
37 9 15 137 100 23 89 89 YENİÇAĞA
İLÇELER
DÖRTDİVAN
bayan arkadas İli’nin doğusunda yer olan ilçenin doğusunda Gerede, batısında bayan arkadas, kuzeyinde Yeniçağa,
güneyinde Çamlıdere, güneybatısında Kıbrıscık toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 552 km2
alana
sahiptir. İlçenin rakımı 1.340 metre olup, nüfusu 6.680, İl merkezine uzaklığı 47 km’dir. İlçenin
ekonomisi tarım, hayvancılık, orman işçiliği ve buna dayalı sanayiye dayanmaktadır.
İlçe merkezi 8 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 24 köy bulunmaktadır.
İlçede sanayiye dayalı iş alanlarının olmaması, yeterli verim alınamayan ve ürün çeşitlemesi
yapılamayan bölünmüş tarım arazileri gibi tamamen ekonomik nedenlerle gerek yurt dışına, gerekse
başta Ankara, İstanbul ve Bursa illeri olmak üzere yurt içine göç etmiş buralarda çalışan çok sayıda
İlçe halkı bulunmaktadır.
Dörtdivan İlçesinin sanayisi yok denecek kadar az olup, mevcut işletmeler ise tarımsal araç, gereç
yapımı üzerine faaliyet göstermektedirler.
İlçede; Yağbaşlar Köyünün Mürseller Mahallesinde Bizans kale kalıntıları vardır. Yukarısayık ve
Sorkun köyleri arasında bir tepede Himmet Dede Türbesi, Kılıçlar köyünde Kırklar Türbesi,
Çalköy’de Şehriban Nine Türbesi, Merkez Camii yanında Secamehmet Dede Türbesi
bulunmaktadır.
GEREDE
bayan arkadas İli’nin doğusunda yer alan ilçenin güneydoğusunda Kızılcahamam ve Çamlıdere, kuzey
doğusunda Çerkeş ve Eskipazar, güneybatısında Dörtdivan, kuzeyinde Mengen, batısında Yeniçağa
toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 1.059 km2
alana sahiptir. İlçenin rakımı 1.350 metre olup,
nüfusu 34.646, İl merkezine uzaklığı 50 km’dir. bayan arkadas’nun en eski ilçesidir. İlçede el sanatlarından
bakırcılık, deri imalatı, kemercilik, demircilik, marangoz işleri ve buna dayalı sanayiye
dayanmaktadır. İlçede birisi faal iki Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.
İlçe merkezi 8 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 92 köy bulunmaktadır.
İlçede; Asar Kale, Keçi Kalesi kalıntıları, Kiliseli Han diye bilinen tarihi tüccar hanı, Yukarı Tekke
Camii, Aşağı Tekke Camii Türbesi, Yıldırım Bayezit Camii, Esentepe’deki Ramazan Dede
Türbeleri, gezilip görülebilecek tarihi eserler ve yerlerdir. İlçenin kuzeyinde Esentepe ve Arkut
Dağlarındaki yaylalar başlıca mesirelik alanlardır. Özellikle Gerede Yaylaları yayla turizmine çok 7
uygundur. Esentepe ve Arkut Dağı bölgesinde kış sporları ve kayak yapmak mümkündür. Ayrıca
yaz aylarında spor, kamp ve piknik yapma imkânı vardır.
GÖYNÜK
bayan arkadas İli’nin güneybatısında yer alan ilçenin kuzeyinde Akyazı, doğusunda Mudurnu,
güneydoğusunda Nallıhan, güneyinde Sarıcakaya, güney batısında Gölpazarı ve batısında Geyve
toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 1.362 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 720 metre olup, nüfusu
15.772, İl merkezine uzaklığı 100 km’dir. Göynük’ün bugünkü ekonomik yapısı, tarıma (tarımsal
üretim ve hayvancılık ) dayalıdır. Tarıksal ön sırayı almaktadır. Hayvancılığın içinde kanatlı
hayvancılığın önemli yeri vardır. İlçede 1.000 civarında kümes mevcuttur. İlçede sanayi kuruluşu
olarak 3 fabrika, 1 mandıra bulunmaktadır. Merkezde küçük çapta marangoz, oto tamircileri, demir
doğrama ve kereste atölyeleri mevcuttur.
İlçe merkezi 6 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 66 köy bulunmaktadır.
İlçede; Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hamamı, Akşemseddin Türbesi, Ömer Sekkin Türbesi,
Debbağ Dede Türbesi, Zafer Kulesi, Soğukçam Köyünde bulunan Frig Harabeleri ve Kilciler
Köyündeki Bizans Kalıntıları İlçenin önemli tarihi eserleridir. Geleneksel Osmanlı mimarisinde
yapılmış olan Göynük Evleri, bugün halen mimari özelliğini yitirmeden kalabilmiştir. Koruma
altında olan bu evler ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin çok büyük ilgisini çekmektedir.
Restore edilen ve pansiyon olarak işletilen tarihi konaklar ziyaretçilerden yoğun ilgi görmektedir.
KIBRISCIK
bayan arkadas İli’nin güneyinde yer alan ilçenin kuzeydoğusunda Dörtdivan, güneyinde Beypazarı, kuzey ve
batısında Seben toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 462 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 1.130
metre olup, nüfusu 3.455, İl merkezine uzaklığı 63 km’dir. İlçenin genel geçimi tarım, hayvancılık
ve orman işçiliğine dayanmaktadır. İlçede sanayi kuruluşu olarak 1 suni gübre fabrikası
bulunmaktadır. Merkezde küçük çapta marangoz, oto tamircileri, demir doğrama ve kereste
atölyeleri mevcuttur.
İlçe merkezi 2 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 22 köy bulunmaktadır.
İlçede; Köroğlu Dağlarının güney yamaçlarındaki düzlük alanlarda bulunan Belen, Karaköy,
Kökez, Bölücekkaya, Karadoğan ve 1825 metredeki Devevira ve Yazıca önemli yaylalardandır.
Kıbrıscık ilçesinde bulunan Karagöl, yaklaşık 1 hektar genişliğinde oldukça derin bir göldür.
Çevresi tamamen ormanlık olan gölde kamp yapmak için çok güzel yerler ve konaklamak için
bungalov tipi evler bulunmaktadır.
MENGEN
bayan arkadas İli’nin kuzeydoğusunda yer alan ilçenin kuzeyinde Devrek, doğusunda Eskipazar,
kuzeydoğusunda Yenice, güneydoğusunda Gerede, güneyinde Yeniçağa, güneybatı ve batısında
bayan arkadas toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 898 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 610 metre olup,
nüfusu 14.244, İl merkezine uzaklığı 56 km’dir. İlçe ekonomisinin büyük bir bölümü ormana
dayanmaktadır. Gökçesu havalisinde faaliyet gösteren Kuzey Anadolu Linyitleri ve diğer kömür
ocakları ilçe ekonomisine katkı sağlar. Bunun yanında tarım, hayvancılık, nakliyatçılık ve küçük
sanat kolları ilçe ekonomisinin bir bölümünü teşkil etmektedir. Sanayi genellikle orman ürünlerine
dayanır. Sanayi kuruluşu olarak GENTAŞ Werzalit Fabrikası bulunmaktadır.8
İlçe merkezi 10 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 55 köy bulunmaktadır.
Pazarköy ve Gökçesu beldeleri vardır.
İlçede; Kayabükü, Akören-Kisecik Mevkiinde ve Çayköy’de kilise kalıntıları bulunmaktadır.
Güneyhisar’da, Avşar’da; Ev Kayası, Karakaya’da; Balkayası ve Oyukkaya, Teberrikler köyünde
Yanıkdeğirmen mağaraları bulunur. Gözecik köyünde Bizanslılara ait, Çorakkadirler ve Aktepe
Köylerinde Cenevizlilere ait sütun taşları vardır. Elemen ve Güney Köylerindeki camilerin kiliseden
camiye çevrildiklerine dair izler vardır. Kadısusuz Köyünde de tarihi kalıntılara rastlanmaktadır.
İlçenin ormanlık bir bölgede bulunmasından dolayı yüksek yaylalar bulunmaktadır. Başlıca
yaylalar; Soğucak, Akçakoca, Bürnük, Sırıklı, Çukur Yayla, Göl Yaylası, Aktepe, Ağalar,
Küçükkuz, Civcivler, Mamatlar, Elemen ve Afşar Yaylalarıdır. Şirinyazı Göleti, Ağalar Gölü,
Dipsiz Göl, Yayladağ Gölü, Bölükören Gölü, Ödek, Kemal Savaş, ve Hızarderesi Göletleri önemli
mesire yerleridir.
AŞÇILIK Mengen’in en büyük özelliği; yüzyıllardan beri adeta babadan oğula geçercesine devam
eden çok ünlü aşçılar yetiştirmesidir.
MUDURNU
bayan arkadas İli’nin güneybatısında yer alan ilçenin kuzeyinde Düzce, doğusunda Seben, kuzeydoğusunda
bayan arkadas, kuzeybatısında Hendek, güneyinde Nallıhan, batısında Göynük ve Akyazı toprakları ile sınırlı
olarak yaklaşık 1.409 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 840 metre olup, nüfusu 20.536, İl
merkezine uzaklığı 52 km’dir. Osmanlılar zamanında ticari yolların ilçeden geçmesi, iğnecilik ve el
sanatlarının gelişmesi, Mudurnu’ yu çevrenin en büyük yerleşim merkezi haline getirmesine karşın,
zamanla toprağın dağınık oluşu ve hep aynı tarımın yapılması, teknolojinin değişmesi ve el
sanatlarının önemini yitirmesiyle ilçe eski ekonomik gücünü yitirmiştir.
İlçe halkının başlıca gelir kaynağı tarım, hayvancılık ve ormancılıktır. İlçenin coğrafi konumu’ nun
dağlık ve engebeli olması tarıma elverişli araziyi azaltmıştır. Bunun sonucu olarak tarımın yanında
hayvancılığın önemi artmıştır. Özellikle son yıllarda tavuk besiciliği önem kazanmıştır. İlçemizde
1000 civarında broiler civciv yetiştiriciliği ile ilgili faaliyet gösteren kümes bulunmaktadır.
İlçe merkezi 8 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 73 köy bulunmaktadır. Taşkesti
beldesi vardır.
İlçede; Yıldırım Bayezit Camii ve Hamamı, Kanuni Sultan Süleyman Camii, Armutçular Konağı,
Şeyhül Ümran, Şeyh Tevfik Efendi, Şeyh Fahreddin Rumi, Abdurrahim Tırsi, Karaarslan Baba,
Davud-i Halveti Türbeleri görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken yerleridir.
Ahiliğin çok eski bir geçmişi olan Mudurnu’da her Cuma günü esnaf duası okunur. Karamurat
Gölü ve Sülük Gölü ile Abant Gölü çevresindeki yaylalar görülmesi gereken doğal güzelliklerdir.
Sağlık ve kaplıca turizmi bakımından Babas ve Sarot Kaplıcaları çok elverişlidir. Mudurnu İlçesi
geleneksel tarihi Türk evleri bakımından oldukça zengindir ve kentsel sit alanı olarak koruma
altındadır. 9
SEBEN
bayan arkadas İli’nin güneyinde yer alan ilçenin kuzeyinde bayan arkadas, doğusunda Kıbrıscık, güneyinde Nallıhan,
batısında Mudurnu toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 817 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 625
metre olup, nüfusu 5.754, İl merkezine uzaklığı 52 km’dir. İlçe halkının geçim kaynağı çiftçilik,
orman işçiliği ve hayvancılıktır. Hayvancılıkta ekonomiye büyük katkı sağlayan kümes hayvancılığı
ön plana çıkmıştır. Tarım alanında meyvecilik ve bahçe ziraatı yaygındır. Sanayi kuruluşu olarak 1
süt ürünleri fabrikası mevcuttur.
İlçe merkezi 2 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 29 köy bulunmaktadır.
İlçede; 78 ºC sıcaklığındaki şifalı sularıyla Kesenözü Köyündeki Pavlu Kaplıcaları, Firiglerden
kalma kaya evleri, Çeltikdere Köyü civarındaki kilise kalıntısı ve en önemlisi soğuk pınarların
aktığı yaylalar İlçenin başlıca turizm potansiyelidir. Ayrıca yapımına başlanmış olan Seben
Taşlıyayla Göleti de yöreye önemli bir turizm hareketliliği getirecektir. Seben Yaylaları Kiraz Dağı
çevresinde toplanmıştır. Çeltikderesi, Hocaş, Kaşbıyıklar, Yuva, Solaklar, Muslar ve Alpağut
Köylerinde derin vadiler içinde yükselen kayalar içine oyulmuş 3-4 katlı kaya evlerine
rastlanmaktadır.
YENİÇAĞA
bayan arkadas İli’nin doğusunda yer alan ilçenin kuzeyinde Mengen, doğusunda Gerede, güneyinde
Dörtdivan, batısında bayan arkadas toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 156 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı
990 metre olup, nüfusu 7.638, İl merkezine uzaklığı 37 km’dir. İlçe ekonomisi genelde nakliyecilik
ve sanayiye dayalıdır. Bunun yanında tarım, hayvancılık işleri ile uğraşan küçük esnaf
bulunmaktadır. Henüz faaliyete geçmemiş 1 Organize Sanayi Bölgesi mevcuttur. İlçede geniş
kitleye hitap edecek fabrika ve iş alanı bulunmamaktadır.
İlçe merkezi 3 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 16 köy bulunmaktadır.
İlçede; kuzeyinde 400 hektarlık Yeniçağa Gölü yer alır. İlçenin eski yerleşim yeri olan Eskiçağa
Köyünde, Yıldırım Bayezit tarafından yaptırılmış bir cami, hamam ve türbe bulunmaktadır. D-100
üzerinde Şair Dertli mezarı ve İlçe merkezinde Sultan 5. Reşat zamanında yapılmış hamam vardır.
Yeniçağa Gölü, tabii güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Çeşitli göl kuşlarının bulunduğu göl,
avcılar için bir avlanma yeridir. Göl kıyısında, kıyı boyunca uzanan ağaçların altı, güzel bir mesire
ve dinlenme yeri olarak halkın rağbet ettiği yerlerdir.
1.5. SOSYAL DURUM
1.5.1. SOSYAL GÜVENLİK
Sosyal Güvenlik kapsamındaki toplam aktif(çalışan) kişi sayısı Bağ-Kur 13.304, SSK: 50.722,
Emekli Sandığı 13.812’dir. Aktif kişi sayısının İl nüfusuna oranı %27,70’dir.
İlimiz genelinde Sosyal Güvenlik kapsamındaki bakmakla yükümlü tutulanların sayısı: 118.478, İl
nüfusuna oranı % 42,15’dir.
İlimiz genelinde emekli sayısı 48.826 olup, İl nüfusuna oranı %17,37’dir. 2022 Sayılı Kanuna göre
maaş alan 5.451, gelir testi yapılan kişi sayısı 26.435 kişidir.10
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Kişi Sayılarının Kurumlara Göre Dağılımı
Sosyal Güvenlik
Kurumu
Aktif Kişi
Sayısı
Sosyal Güvenlik
Kapsamındaki
Bakmakla Yükümlü
Tutulanların Sayısı
Emekli
Sayısı Diğer Toplam
SSK 50.722 57.720 25.894 134.336
Emekli Sandığı 13.812 23.505 10.009 47.326
Bağ- Kur 13.304 37.253 12.923 63.480
Gelir Testi
Yapılan Kişi
Sayısı
26.435 26.435
2022 Sayılı
Yasadan
Yararlananların
Sayısı
5.451 5.451
Genel Toplam 77.838 118.478 48.826 31.886 277.028
bayan arkadas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kayıtlarına göre 2013 yılı ocak ayı sonu itibariyle
ilimizde kayıtlı işsiz sayısı 7.681’dir. İşsizlik Oranı % 10,4 (Ocak-2013), (Türkiye % 10.6) (Ocak
2013-TÜİK),
bayan arkadas İli genelinde gerçekleştirilen genel sağlık sigortası gelir testi işlemleri kapsamında gelir testi
sonuçlanan toplam kişi sayısı 26.435 olup, bu rakamın toplam il nüfusuna oranı % 9.4’tür.
bayan arkadas İL GENELİNDEKİ GELİR TESTİ SONUÇLANAN TOPLAM KİŞİ SAYISI VE NÜFUSA ORANI
(İLÇELER İTİBARİYLE)
İlçe Adı Merkez Dörtdivan Gerede Göynük Kıbrıscık Mengen Mudurnu Seben Yeniçağa TOPLAM
Gelir
Testi
Yapılan
Kişi Sayısı 13.354 766 4.074 1.900 761 1.119 2.790 806 864 26.435
Nüfusu 172.355 6.680 34.646 15.772 3.455 14.244 20.536 5.754 7.638 281.080
Nüfusa
Oranı 7,8 11,5 11,8 12,0 22,0 7,9 13,6 14,0 11,3 9,4
Sosyal Hizmetler;
İlimizde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi, İzzet Baysal Vakıf Huzurevi ve Kız Yetiştirme Yurdu, İzzet Baysal
Huzurevi, Gerede Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Çocukevleri
Koordinasyon Merkezi (dört ev hizmetini sürdürmektedir.) ve Toplum Merkezi olarak altı kuruluşta
2828 sayılı kanun gereğince korunmaya ve bakıma muhtaç yaşlı, özürlü ve kız çocuklarına bakım
hizmeti, aile danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir.
40 kapasiteli Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde (0-18 yaş grubu)
18 kız, 22 erkek toplam 40 spastik özürlü, 120 kapasiteli İzzet Baysal Vakıf Huzurevi ve Kız
Yetiştirme Yurdunda, (13-18 yaş grubu) 4 erkek 10 kız çocuğu olmak üzere toplam 14 çocuk (kız
yetiştirme yurdu kapatılma aşamasındadır), 60 kapasiteli huzurevi bölümünde ise 24 kadın, 24 11
erkek olmak üzere 48 yaşlı, 60 kapasiteli İzzet Baysal Huzurevinde 23 erkek, 19 kadın olmak üzere
42 yaşlı, 23 çocuk kapasiteli dört çocuk evinde ise 17 kız, 4 erkek toplam 21 çocuk,
Ayrıca 54 kapasiteli Gerede Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ise 30
yatak bakıma muhtaç özürlü yaşlılara, 24 yatak ise kendi işini kendi görebilen yaşlılara ayrılmıştır.
Halen 10 kadın 20 erkek olmak üzere 30 yaşlı özel bakımda, 2 kadın, 18 erkek olmak üzere toplam
20 yaşlı ise huzurevinde bakım altında bulunmaktadır. Özürlü evde bakım hizmetleri için 2012 yılı
sonu itibariyle 1.182 özürlü vatandaş için ailesine evde özürlü bakım yardımı bağlanmıştır. 2012
yılı içerisinde toplam 4.521 kişi evde sağlık hizmeti almış olup, 130’u şehit, gazi ve yakınlarıdır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca;
2012 yılı sonu itibariyle (18) bin (824) kişiye, (15) milyon (831) bin TL giyecek, yiyecek, yakacak,
afet, eğitim, sağlık, proje destekleri gibi konularda ayni ve nakdi yardım yapılmıştır.
1.5.2. SAĞLIK
İl genelinde; 2 Devlet Hastanesi, 2 Dal Hastanesi, 1 A.İ.B.Ü Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi,
2 E2 İlçe Hastanesi, 1 E1 İlçe Hastanesi, 3 Özel Hastane (Çağsu, Çamkent ve Fatma Hatun) olmak
üzere 11 Hastane, 1 AİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2. ve 3.
basamak sağlık hizmeti yürütmektedir.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı; 2 Devlet Hastanesi (İzzet Baysal bayan arkadas Devlet
Hastanesi, Gerede Devlet Hastanesi) 1 E1 İlçe Entegre Hastanesi (Mudurnu), 2 Dal Hastanesi (Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi) ile 1 İzzet
Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı; 1 (112 Komuta Kontrol Merkezi), 1 (İl Ambulans Servisi
Başhekimliği), 1 (112 Acil Yardım ve Kurtarma Merkezi) ile 4 adet Merkez İlçe’de 8 adet ilçe
merkezlerinde olmak üzere toplam 12 Acil Yardım İstasyonu ile 34 ambulans,
İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı, birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten; 2 (E2) İlçe
Hastanesi (Göynük, Mengen), 9 Toplum Sağlığı Merkezi, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezine
bağlı (1 Üreme Sağlığı Bölge Eğitim Merkezi, 1 Verem Savaş Dispanseri), 29 Aile Sağlığı Merkezi,
83 Aile Hekimliği Ofisi, 51 Sağlık Evi, 1 Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM), 1
(L2 tipi) Halk Sağlığı Laboratuarı,
AİBÜ’ye bağlı; 1 A.İ.B.Ü Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi, 1 AİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi
mevcuttur.
Ayrıca, özel sağlık kuruluşları olarak; 3 adet özel hastane (Çağsu Hastanesi, Çamkent Hastanesi,
Fatma Hatun Hastanesi ), 2 adet özel diyaliz merkezi (Özdiyaliz, Nefrodiyaliz), 2 özel
muayenehane, 1 adet Ağız Diş Hekimi Polikliniği, 3 adet Diş Protez laboratuarı, 31 adet Özel Diş
Hekimi Muayenehanesi, 2 adet sağlık kabini, 2’si Gerede İlçesinde olmak üzere 15 adet gözlükçü, 3
adet Özel İşitme Cihazı Satış Merkezi, 1 adet Ortez ve Protez Yapım ve Uygulama Merkezi ile
İlimiz merkezinde 70, ilçelerimizde 28 olmak üzere toplam 98 eczane, 2 adet ecza deposu faaliyet
göstermektedir.
Tüm sağlık teşkilatında (Devlet – AİBÜ – Özel) 35 Prof, 23 Doçent, 77 Yard. Doçent, 140 araştırma
görevlisi, 196 uzman hekim, 126 pratisyen hekim, 73 diş tabibi, 625 hemşire, 248 ebe, 616 diğer
sağlık personeli ile 770 diğer personel olmak üzere toplam 2.929 personel görev yapmaktadır.
İlde 597 kişiye bir doktor, 2.231 kişiye bir pratisyen hekim, 449 kişiye bir hemşire, 1.133 kişiye bir
ebe ve 3.850 kişiye de bir diş tabibi düşmektedir. İlde bulunan mevcut yatak sayısı 1.414 olup,
yatak başına düşen kişi sayısı 199’dur.12
Hastanelerin yatak sayısı
Hastanenin Adı Mevcut Yatak
İzzet Baysal bayan arkadas Devlet Hastanesi 514
Gerede Devlet Hastanesi 75
Göynük İlçe Hastanesi (E2) 10
Mengen İlçe Hastanesi (E2) 10
Mudurnu İlçe Hastanesi (E1) 25
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 225
İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 100
A.İ.B.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi 326
Özel Çağsu Hastanesi 54
Özel Çamkent Hastanesi 24
Özel Fatma Hatun Hastanesi 51
TOPLAM 1.414
Karacasu Beldesine Sağlık Bakanlığı tarafından Bölge Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
yapımı işi için arsa temin edilmiş olup proje devam etmektedir.
Ayrıca; bayan arkadas Valiliği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve İzzet Baysal Vakfı tarafından yapılan
işbirliği çerçevesinde, bayan arkadas İl Özel İdaresince Abant İzzet Baysal Üniversitesine 25 yıllığına
bedelsiz olarak tahsis edilen, Karacasu bölgesindeki yaklaşık 27 bin metrekarelik alan üzerine, İzzet
Baysal Vakfı tarafından “İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi” yapım çalışmaları
tamamlanmıştır. Söz konusu hastanenin sağlık sektörüne önemli katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir.13
bayan arkadas İli Geneli Sağlık Kurum ve Kuruluşları Tablosu
İl Sağlık
Müdürlüğü
112 Komuta Merkezi 1
İl Ambulans Servisi Başhekimliği 1
112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Sayısı (4 Merkez, 8 İlçelerde) 12
A1 İstasyon 2
A2 İstasyon 8
B2 İstasyon 2
İl Halk Sağlığı
Müdürlüğü
Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) 9
Üreme Sağlığı Bölge Eğitim Merkezi 1
Verem Savaş Dispanseri 1
Aile Sağlığı Merkezi (ASM) 29
Aile Hekimi Birim Sayısı (AHB) 83
Sağlık Evi Sayısı 51
Halk Sağlığı Laboratuvarı (L2 Tipi) 1
Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (Ketem) 1
Göynük İlçe Hastanesi (E2 Tipi) 1
Mengen İlçe Hastanesi (E2 Tipi) 1
Kamu Hastaneleri
Birliği Genel
Sekreterliği
İzzet Baysal bayan arkadas Devlet Hastanesi 1
Gerede Devlet Hastanesi 1
İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (Dal Has.) 1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi (Dal. Has.) 1
Mudurnu İlçe Entegre Hastanesi (E1 Tipi) 1
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1
Üniversite
Hastaneleri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1
Özel Sağlık
Kuruluşları
Özel Çağsu Hastanesi 1
Özel Çamkent Hastanesi 1
Özel Fatma Hatun Hastanesi 1
Özdiyaliz Merkezi 1
Nefro Diyaliz Merkezi 114
2012 YILI İL GENELİ SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI, PERSONEL DURUMU, POLİKLİNİK SAYILARI Mevcut yatak
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
Diğer Personel ( GİHS- THS – YHS- vb.)
Toplam Personel Sayısı
POLİKLİNİK SAYISI
DİŞ POLİKLİNİK SAYISI
Statüsü
Kurum/Kuruluş Adı
(Hastane,Sağlık
Merkezleri,Poliklınık. v.b.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yard.Doç.
Arş. Gör./ Asistan
Uzman Hekim
Pratisyen Hekim
Diş Hekimi
Eczacı
Psikolog
Biyolog
Diyetisyen
Fizyoterapist
Diğer Sağlık Personeli
Hemşire
Ebe
SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
İl Sağlık Müdürlüğü 1 12 9 4 56 82
112 Acil Sağlık Hizmetleri 5 148 1 37 191
Toplam 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 160 10 4 93 273
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 2 2 1 1 32 6 4 40 88
Toplum Sağlığı Merkezi 9 4 36 22 62 20 153
Üreme Sağlığı Bölge
Eğitim Merkezi 1 4 5 3 13
Verem Savaş Dispanseri 1 3 4 2 10 8.903
Aile Hekimliği 6 77 1 32 36 13 165 748.438
Halk Sağlığı Lab
.( L2 Tipi ) 2 7 3 9 21
Kanser Erken Teşhis ve
Tarama Merkezi 1 3 4
Göynük İlçe Hast.
( E2 Tipi ) 10 2 1 1 11 3 7 2 27 14.035 2.824
Mengen İlçe Hast.
( E2 Tipi ) 10 4 1 12 3 1 6 27 21.706 2.386
Toplam
20 0 0 0 0 10 95 6 0 1 2 1 0 103 80 115 95 508 793.082 5.210
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL
SEKRETERLİĞİ
İ.B.bayan arkadas Devlet Hastanesi 514 108 8 8 5 3 5 2 156 229 87 127 738 928.275
Fizik Tedavi ve Rehb.Hast. 225 8 1 1 1 1 10 18 48 21 109 38.123
İB.Ruh Sağlığı
Has.Hastanesi 100 10 2 4 1 22 36 2 23 100 39.914
Gerede Devlet Hastanesi 75 10 4 4 1 34 35 15 31 134 153.588 18.476
Mudurnu İlçe Hast. ( E1
Tipi ) 25 2 2 12 8 12 8 44 36.804 5.283
İ.B.Ağız ve Diş
Sağ.Merkezi 26 24 12 8 70 129.506
Toplam
939 0 0 0 0 136 15 32 12 10 3 7 12 266 368 116 218 1195 1.196.704 153.265
ÜNİVERSİTE
AİBÜ Tıp Fak. 326 34 21 65 128 4 17 113 1 69 452 278.918
AİBÜ Diş Hek.Fak. 1 2 12 12 1 4 25 57 62.802
Toplam 326 35 23 77 140 4 0 0 0 0 0 0 0 18 117 1 94 509 278.918 62802
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
Özel Çağsu Hast. 54 22 5 1 3 4 36 18 8 130 227 173.838
Özel Çamkent Hast. 24 8 2 2 1 8 8 22 51 18.492
Özel Fatma Hatun Hast. 51 15 2 1 19 19 4 36 96 24.561
Öz Diyaliz Merkezi 1 1 5 9 16
Nefro Diyaliz Merkezi 1 1 1 6 10 19
Diş Hekimi
Muayenehanesi 35 35
Toplam 129 0 0 0 0 46 11 35 2 0 5 3 4 69 50 12 207 444 216.891 0
Genel Toplam
1.414 35 23 77 140 196 126 73 15 11 10 11 16 616 625 248 707 2.929 2.485.595 221.27715
İlde Bağışıklama Çalışmaları ve Oranları
– 3.546 Doz “0” yaş grubuna DaBT-İPA-Hib 5 li karma aşı yapılmıştır.
Bağışıklama Oranı % 97,8
– 3.585 Doz “0” yaş grubuna göre BCG aşısı yapılmıştır.
Bağışıklama Oranı % 98,9
– 3.530 Doz “0” yaş grubuna Hepatit B1. aşısı yapılmıştır.
Bağışıklama Oranı % 97,4
– 3.554 Doz KKK aşısı yapılmıştır.
Bağışıklama oranı% 98,1
İlimizde En Fazla Görünen Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
Kuduz Riskli Temas : 743, Brusellosis : 47,
Serum Hepatit (Hepatit B) : 24, Bulaşıcı Sarılık (Hepatit A) : 5,
Hepatit C : 2, Tularemi : 14,
Akut Kanlı İshal : 13, Tüberküloz : 49,
Sifiliz : 4, Entomoebahistolytica : 184,
Giardia İntestinalis : 1.094, Kabakulak : 1
Araç Durum
Ambulans : 48, Gezici Sağlık Aracı: 1, Portör Aracı: 1
1.5.3. ENERJİ
İlimizde 07/06/1995 yılında tüzel kişilik kazanarak faaliyetine başlayan, Sakarya Elektrik Dağıtım
A.Ş. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 23.09.2008 tarih ve 27006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
19.09.2008 tarihli ve 2008/58 sayılı kararına istinaden, Şirketin İşletme hakkı, hisse satış yöntemi
ile Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmiş olup ilgili sözleşme
11.02.2009 tarihinde imzalanmış olup Şirketin unvanında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Şirket faaliyetlerine ana sözleşmede de belirtildiği üzere 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa
uygun olarak sürdürmektedir.
bayan arkadas İl Müdürlüğüne bağlı; Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve
Yeniçağa İşletme Başmühendisliği ile Taşkesti’de İşletme Şefliği olarak teşkilatlanan SEDAŞ
Sakarya, bayan arkadas, Düzce ve Kocaeli illeri sınırları içersin de elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende
satışı ve perakende satış hizmetlerini kararlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde, ticari, ekonomik ve
sosyal gereklere uygun biçimde yürütmeye devam etmektedir. 2012 yılı sonu itibariyle İlimiz
genelinde toplam elektrik abone sayısı 145.606’dır. Elektrik Enerjisi Tüketimi 895.893.064 kWh
olarak gerçekleşmiştir.16
2012 yılı sonu itibariyle;
Abone Cinsi Abone
Sayısı
Tüketim
Miktarı
(kWh)
Abone Cinsi Abone
Sayısı
Tüketim
Miktarı
(kWh)
Sanayi 232 329.349.928 Tarım Sulama 726 1.292.569
Ticarethane 14.879 52.903.956 İçme ve Kullanma
Suyu 214 1.295.885
Mesken 119.407 152.587.350 Hayır Kurumu 2.350 38.172.184
Resmi Daire 254 26.803.121 İl Özel İdare Genel
Aydınlatma 1.016 14.338.170
Belediye 45 11.557.973 Genel Aydınlatma 534 9.692.749
İştirak 1.234 234.829.383 İbadethane
Aydınlatma 1.148 785.946
KİT 24 661.229
Şantiye ve
Geçici
Aboneler
3.543 21.622.623 Toplam 145.606 895.893.064
1.5.4. HABERLEŞME
bayan arkadas PTT Başmüdürlüğüne bağlı olarak İlimizde 8 PTT Merkez Müdürlüğü (bayan arkadas, Dörtdivan,
Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa) ve 11 PTT Şubesi (bayan arkadas Merkeze bağlı –
Adliye, Gölyüzü, Sanayi, Kalıcı Konutlar, Üniversite, Köroğlu ve Kıbrıscık) Gerede merkeze bağlı
– Çarşı, Mengen Merkeze bağlı- Gökçesu ve Pazarköy ile Mudurnu Merkeze bağlı Taşkesti) ve 1
Acente (Otoyol Acentesi) bulunmaktadır.
Tüm Merkez ve Şubelerimiz ile Otoyol Acentesi otomasyon hizmetine açık olup, işlemler on-line
olarak yapılmaktadır. Tüm Merkezler Kargo ve kurye hizmetlerine açıktır. Köy posta dağıtımları
haftada bir seferli motorize olarak yapılmaktadır.
PTT Merkez Müdürlüklerinden; bayan arkadas, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu ve Seben
PTT Merkezlerinin PTT Bank tadilatları tamamlanmış, Yeniçağa PTT Merkezi PTT Bank
tadilatına ise başlanmamıştır.
bayan arkadas Merkezine 2 adet olmak üzere, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu ve Seben
Merkezlerine PTT Matik cihazları kurulumu tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.
Türk Telekom tarafından bayan arkadas İlinde özellikle 2003-2011 yıllarını kapsayan dönemde haberleşme
hamlesi yapılmıştır.
2009 Yılı Yatırım Programı dahilinde Türk Telekom altyapısı tesis edilerek İlimizde Emniyet
Müdürlüğüne ait MOBESE altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Son sekiz yıllık dönemde il
hudutları için de bulunan eski analog santrallerinin tümü ‘kırsal alan dönüşüm projesi kapsamında
yeni sayısal santrallerle değiştirilmiştir. “Kırsal Santral Dönüşüm Projesi” kapsamında ilimiz
sınırları dahilinde kır/kent ayrımı ortadan kaldırılmıştır. Merkez ve İlçeler arasına döşenen fiber
optik kablo sistemleri ve enerji ile transmisyon teçhizatlarının yenilenmesi sayesinde
telekomünikasyon alt yapısı “bilgi otobanı” haline dönüştürülmüş, Ülkemizin büyük şehirlerinde
verilmekte olan hizmetlerin tümü ilimizin köylerinde de verilebilir hale gelmiştir. bayan arkadas Merkez ilçe
ve nahiyelerinde 11 internet evi açılmış, DSL yatırımı olarak yaklaşık 52.000 hat geniş bant altyapı
yatırımı yapılmıştır. İlimizde 2004 yılı sonuna kadar ADSL abone sayısı 600 civarında iken 2012
yıl sonu itibariyle bu sayı yaklaşık 32.000’e ulaşmıştır. İlimizde 2004 yılı sonuna kadar MEB
ADSL bağlı okul sayısı 142 iken, 2012 yılı sonu itibariyle bu sayı 156’ya ulaşmıştır.17
1.5.5. İÇME SUYU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ
Merkez ve İlçelerimizin tamamında içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir. bayan arkadas
Merkez içme suyu Gölköy barajından alınarak İçme Suyu Arıtma Tesisinden karşılanmaktadır.
Tesisin çalışma kapasitesi 650 m3
/sn’dir. Tesis kapsamında; 7.500 ve 2.500 m3
’lük su deposu üst
kademe için, 10.000 m3
’lük su deposu ise orta ve alt kademe için hizmet vermektedir. Bunun
haricinde gerekli görüldüğü durumlarda Çaygökpınar su kaynağı ve 10 adet derin kuyu
bulunmaktadır. bayan arkadas İli Merkezinde 645 km. içme suyu şebekesi hattı mevcut olup, içme suyu
abone sayısı 51.680 adettir.
Şehrimize has Kökez suyu kaynağı 87 adet çeşmede sebil olarak akmaktadır. 50.000 metre
uzunluğunda Kökez hattı ve 800 m3 Kökez deposu mevcuttur.
bayan arkadas İli Kanalizasyon ve Sanayi giderlerinin arıtılması için Atık Su Arıtma Tesisi mevcuttur. Şehir
Merkezinde % 95 oranında kanalizasyon hattı bulunmaktadır. Beş ana hat ile şehir kanalizasyonu
kuzeyden güneye taşıyıcı hatlar ile taşınmakta ve Büyüksu deresinin sağ ve sol kenarında
tamamlanan kolektör hatları ile tamamı Atık Su Arıtma Tesisine ulaştırılmaktadır. Büyüksu
Deresinin kenarına çekilen kolektör hattının bir kolu Abant deresini takip ederek Abant gölüne
kadar, diğer kolu ise Mudurnu deresini takip ederek Çepni sapağına kadar uzanmış olup, bu
bölgelerdeki kanalizasyonlarda Atık Su Arıtma Tesisine ulaşmaktadır. Aynı şekilde şehir merkezi
ve çevresindeki fabrikaların atıkların arıtma tesisine kadar ulaşması için sanayi hatları mevcuttur.
Merkeze 5 km uzaklıktaki Karacasu Beldesinin ve merkez köylerinin kanalizasyon giderleri de Atık
Su Arıtma Tesisine ulaştırılmaktadır.
Gerede ve Yeniçağa ilçelerinden başka hiçbir ilçede, kanalizasyon arıtma sistemi bulunmamaktadır.
Atık sular ilçe merkezlerine en yakın akarsuya deşarj edilmektedir. Tekniğine uygun kanalizasyon
şebekesi olmayan yerlerde fosseptik kullanılmaktadır. Ayrıca yeni gelişim bölgeleri için İller
Bankası nezdinde proje çalışmaları ve İş Temin Planları kapsamında belediyelerce atık su arıtma
tesislerini kurmaları ve deşarj izni almaları yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir.
Çöp Depolama Alanında; AB normlarında yapılan tesislerle, bayan arkadas Ovasında sorun olan çöplük
düzenli depolama sistemine kavuşmuştur. Çöplerin toplanacağı lotlardan 3 adet lotluk alana sahip
150 dönümlük arazide kurulan tesiste ilk olarak bayan arkadas’nun sekiz yıllık çöpünü depolayacak 1 lot,
idari binalar ve kantar yapılmıştır. Çöplerden sızan sular, zemine serilen jeo membranlar vasıtasıyla
drenaj borularıyla havuzlarda toplanmaktadır.
Ayrıca, bayan arkadas Belediyesi Takı Atık Depolama Alanında enerji üretim tesisinin kuruluş aşaması 2011
tarihinde tamamlanıp faaliyete geçmiştir. Kurulu tesisle çevre kirliliği oluşturarak küresel ısınmaya
sebep veren çöp gazı (LPG) ve bunların oluşturduğu kötü kokular bertaraf edilmekte olup, hem
çevre kirliliğinin önüne geçilmiş, hem de söz konusu gazlar ekonomiye kazandırılmıştır. Ayrıca
zaman zaman duyulan çöp deponi alanlarının patlaması riski de bertaraf edilmiştir. Söz konusu
tesiste yaklaşık ayda 40 MW elektrik üretilmektedir.
1.6. EĞİTİM – GENÇLİK VE SPOR
1.6.1. EĞİTİM
İlimizde okur-yazar oranı % 93,41’dir. bayan arkadas’da okullaşma oranı; okul öncesi eğitimde % 35,83 (3-5
Yaş Grubu), % 49,68 (4-5 yaş grubu), % 72,81 (5 Yaş Grubu), ilköğretimde % 98.46, ortaöğretimde
% 90,32 (Genel Ortaöğretim % 35,49 + Mesleki Ve Teknik Öğretim % 54,84)’dir. (Milli Eğitim Bakanlığı
verilerine göre)
Derslik başına düşen öğrenci sayısı; okul öncesinde 21, ilköğretimde 22, ortaöğretimde 25 (Genel
Ortaöğretim 24, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 27)’dir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı;
okul öncesi eğitimde 17, ilköğretimde 15 ve ortaöğretimde 13’tür. (Milli Eğitim Bakanlığı verilerine gör)
İlde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı verilerine göre örgün eğitimde; okul öncesinde 3.513 (3.340
Resmi ve 173 Özel), ilkokulda 14.837 ( 14.583 Resmi ve 254 özel ), ortaokulda 14.737 ( 14.511 18
Resmi ve 226 özel ), Ortaöğretimde 15.040 (5.961 Resmi Genel Ortaöğretim, 9.079 Resmi Mesleki
ve Teknik Ortaöğretim) olmak üzere toplam 48.127 öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca, yaygın
eğitim kapsamında 2012 yılı dönem içerisinde Mesleki Eğitim Merkezinde 1.016, Pratik Kız Sanat
Okulunda 300 kişi eğitim görmüş, Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kurslara 18.818 kişi devam
etmiştir.
Ayrıca, Elginkan Vakfı Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Merkezi tarafından 123 farklı alanda
düzenlenen kurslarda, toplan 2.333 kişiye eğitim verilmiştir.
İlimiz örgün eğitim kurumlarında 192 resmi (12 Anaokulu, 74 ilkokul, 64 ortaokul, 13 Genel
Ortaöğretim, 27 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim ve 2 Özel Eğitim Okulu), 6 özel okul (2 Anaokulu,
2 İlkokul ve 2 Ortaokul) bulunmaktadır. İlimizde ayrıca 12 yaygın eğitim kurumu mevcuttur..
Resmi okullarda; okul öncesi kurumlarda 202 öğretmen (Anasınıflarında 147 öğretmen ve
Anaokullarında 55 öğretmen), ilkokul kurumlarında 809 öğretmen, ortaokul kurumlarında 922
öğretmen, ortaöğretim kurumlarında 1.018 öğretmen (Genel Ortaöğretim Kurumlarında 376
öğretmen, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında 634 Öğretmen ve Özel Eğitim Okullarında
8 öğretmen) olmak üzere toplam 2.951 öğretmen görev yapmaktadır. (Toplam öğretmen sayısına yöneticiler dahil
edilmemiştir.)
Yaygın eğitim kurumlarında ise 148 öğretmen görev yapmaktadır.
İlimizde ilköğretim ve ortaöğretim çağında toplam 963 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığından burs
almaktadır.
Rehberlik ve Araştırma Merkezinde özel eğitime muhtaç öğrencilerin tespiti, test aramaları ve
yaygın kaynaştırma eğitimi ile diğer rehberlik çalışmaları yürütülmektedir. 19
EĞİTİM KURUMLARI Okul
Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Öğretmen
Sayısı
DERSLİK SAYISI
Bulunan Derslik
ÖRGÜN EĞİTİM
OKUL ÖNCESİ
Resmi Anaokulu 12 1.117 55 65
Özel Anaokulu 2 169 4 12
Resmi Anasınıfı – 2.206 147 104
Özel Anasınıfı – 4 1 1
Uygulamalı Anasınıfı 17 – 2
TOPLAM 14 3.513 207 184
İLKOKUL
Resmi İlkokul 73 14.494 799 1.163
Yatılı Bölge Ortaokulu
(1-4 Sınıf) – 325 – –
Özel Eğitim Okulu
(I. Kademe) 1 18 10 11
Özel İlkokul 2 254 26 29
TOPLAM 76 14.837 835 1.203
ORTAOKUL
Resmi Ortaokul 61 14.125 864 47
Yatılı Bölge Okulu
(5-8 Sınıfı) 2 367 46 39
Özel Eğitim Okulu
(II. Kademe) 1 19 12 –
Özel Ortaokul 2 226 35 –
TOPLAM 66 14.737 957 86
ORTAÖĞRETİM
Fen Liseleri 1 317 25 16
Anadolu Liseleri 7 3.832 252 154
Anadolu Öğretmen
Liseleri 3 830 48 36
Genel Liseler 2 956 51 32
Özel Eğitim Okulu 2 26 8 9
Mesleki ve Teknik
Liseler 19 8.128 545 291
Çok Programlı Liseler 8 951 89 92
TOPLAM 42 15.040 1.018 630
ÖRGÜN EĞİTİM TOPLAMI 198 48.127 3.017 2.103
YAYGIN
EĞİTİM
Mesleki Eğitim Merkezi 3 640 12 20
Halk Eğitim Merkezi 9 18.818 31 35
Pratik Kız Sanat Okulu 1 300 12 2
TOPLAM 13 19.758 55 57
GENEL TOPLAM 211 67.885 3.072 2.160
Not: Öğretmen sayılarına yönetici sayıları dahil değildir.20
2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN EĞİTİM BİLGİLERİ
İlçe
Okulöncesi
Anaokulu Anasınıfı
Okul Öğretmen Öğrenci Derslik Okul Öğretmen Öğrenci Derslik
Merkez 8 47 1.041 50 34 105 1.622 64
Dörtdivan – – – – 2 3 43 1
Gerede 2 4 101 10 6 18 211 15
Göynük – – – – 4 6 89 7
Kıbrıscık – – – – 1 1 20 1
Mengen 1 1 25 3 4 4 82 5
Mudurnu 1 3 44 6 7 5 109 10
Seben 1 1 31 4 – 3 – –
Yeniçağa 1 3 44 4 2 3 51 4
TOPLAM 14 59 1.286 77 60 148 2.227 107
İlçe
İlkokul Ortaokul Lise
Okul
Derslik
Öğrenci
Öğretmen
Okul
Derslik
Öğrenci
Öğretmen
Okul
Derslik
Öğrenci
Öğretmen
Merkez 40 737 9.494 543 31 13 9.391 601 20 381 10.688 735
Dörtdivan 3 19 297 25 2 9 360 22 2 23 305 17
Gerede 9 151 1.905 94 6 1.821 84 9 93 2.146 139
Göynük 7 82 838 49 7 758 63 2 29 259 26
Kıbrıscık 154 1 15 151 21 1 12 65 14
Mengen 5 66 615 35 5 8 582 43 3 48 811 39
Mudurnu 8 87 957 47 9 30 1.027 79 2 20 321 19
Seben 1 11 196 16 2 4 211 16 1 6 71 7
Yeniçağa 3 50 381 26 3 7 436 28 2 18 374 22
TOPLAM 76 1.203 14.837 835 66 86 14.737 957 42 630 15.040 1.080
Not: Yukarıdaki tablolara özel okullar, İmam Hatip Ortaokulları ve Özel Eğitim Okulları dahil edilmiştir.21
Taşımalı Eğitim
Aşağıdaki tabloda ilimizde uygulanan taşımalı eğitimle ilgili bazı verileri görebiliriz.
2012-2013 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ÖĞRETİM DURUMU
İlçe Adı
Öğrencisi
Taşınan
Yerleşim
Merkezi
Taşıma
Merkez
i
Öğrenci Sayısı
1-4.
sınıf
5-8.
sınıf
9-12.
sınıf
Engelli
Öğrenci
Öğrenci
Sayısı
Toplam
MERKEZ 871 41 1.203 1.385 1.263 193 4.044
DÖRTDİVAN 83 4 149 246 40 435
GEREDE 215 13 343 345 221 13 922
GÖYNÜK 109 6 562 510 – 1.072
KIBRISCIK 23 1 103 – – 103
MENGEN 55 6 133 169 128 430
MUDURNU 127 8 638 614 314 1.566
SEBEN 50 3 83 108 23 214
YENİÇAĞA 44 4 81 110 43 234
TOPLAM 1.577 86 3.295 3.487 2.032 206 9.020
Özel Okullar
İlçesi Okul Adı Yönetici
Sayısı
Öğretmen
Sayısı Kontenjan Öğrenci Sayıları
Erkek Kız Toplam
Merkez Özel Gürtan
İlkokulu 2 11 88 (18
anaokulu) 31 28 59
Merkez Özel Melih İlkokulu 2 15 288 110 85 195
Merkez Özel Gürtan
Ortaokulu 2 12 88 26 14 40
Merkez Özel Melih
Ortaokulu 2 25 216 106 80 186
Merkez Özel Altın Lale
Anaokulu 1 4 149 45 52 97
Merkez Özel Lale Bahçesi
Anaokulu 1 4 100 50 26 76
TOPLAM 10 71 929 368 285 653
Yurt Ve Yurtlarda Kalan Öğrenci Sayıları (İlk ve Ortaöğretim)
Devlet
Yurdu
Dernek
Yurdu
Vakıf
Yurdu
Şahıs
Yurdu
Şirket
Yurdu Toplam
Yurt Sayısı 23 18 3 44
Kapasite 2.997 1.169 199 4.365
Öğrenci
Sayısı
E 2.034 650 97 2.781
3.900
K 825 246 48 1.11922
Yükseköğretim
İlimizde bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesine ait 11 adet Fakülte (Güzel Sanatlar, FenEdebiyat,
İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, İzzet Baysal Tıp, Mühendislik-Mimarlık, Diş
Hekimliği, Teknoloji, İlahiyat, İletişim, Ziraat ve Doğa Bilimleri), 6 adet Yüksekokul (Beden
Eğitimi ve Spor, bayan arkadas Sağlık, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Yabancı Diller, bayan arkadas
Turizm ve İşletmeciliği ve Otelcilik, Gerede Uygulamalı Bilimler), 5 adet Meslek Yüksekokulu
(bayan arkadas, Mudurnu Süreyya Astarcı, Mengen, Gerede, Yeniçağa Yaşar Çelik) ve 4 adet Enstitü (
Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler) ve 10 adet Araştırma ve
Uygulama Merkezi bulunmaktadır.
2012-2013 eğitim yılında 1.441’i Yüksek Lisans/Doktora olmak üzere toplam 22.862 öğrenci
eğitim görmektedir. Üniversite bünyesinde 1.034 akademik personel görev yapmaktadır.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sayısı (2012–2013)
Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans/Doktora Genel Toplam
Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam
4.213 2.426 6.639 5.867 8.915 14.782 739 702 1.441 10.819 12.043 22.862
Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Öğretim Elemanları Kadro Durumunu
Profesör Doçent Yardımcı
Doçent
Öğretim
Görevlisi Okutman Araştırma
Görevlisi Uzman Çevirmen TOPLAM
86 93 350 130 58 285 31 1 1.034
bayan arkadas’da uzaktan yükseköğrenim görmekte olan öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Anadolu Üniversitesi A.Ö.F.Öğrenci Sayısı (2012-2013)
Aktif PasifAktif
Fakülte Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Genel
Toplam
Açık Öğretim
Fakültesi 1.287 1.398 2.685 811 788 1.599 4.284
İktisat
Fakültesi 654 391 1.045 480 381 861 1.906
İşletme
Fakültesi 1.070 538 1.608 663 473 1.136 2.744
Genel
Toplam 3.011 2.327 5.338 1.954 1.642 3.596 8.934
İlimizde Açık Öğretim Fakültesi bayan arkadas Bürosu bünyesinde 5.338 aktif, 3.596 Pasif (kayıtlarını
yeniletmeyen) olmak üzere toplam 8.934 öğrenci eğitim görmektedir.23
Yurt Ve Yurtlarda Kalan Öğrenci Sayıları (Yükseköğretim)
Devlet
Yurdu
(Yurt-Kur)
AİBÜ
Yurdu
Dernek
Yurdu
Vakıf
Yurdu
Şahıs
Yurdu
Şirket
Yurdu Toplam
Yurt Sayısı 5 2 3 – 9 14 33
Kapasite 3.768 1.097 408 – 948 1.857 8.078
Öğrenci
Sayısı
E 1.720 168 305 – 223 178 2.594
7.371
K 2.048 929 – – 533 1.267 4.777
1.6.2. GENÇLİK ve SPOR
bayan arkadas’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Başkanlığı’nın önderliğinde yürütülen spor faaliyetleri çeşitli
spor dallarında başarılı sporcular yetişmesini sağlamıştır. Geleceğin teminatı olan gençlerimizin
sağlıklı gelişimlerini sağlamak ve başarılı birer sporcu olmalarını temin edebilmek için ilimizde
spor faaliyetlerine büyük önem verilmektedir.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Başkanlığı bünyesinde, çeşitli sportif faaliyetler ve etkinliklerin
yürütüldüğü 2 adet spor kompleksi, 1 adet spor kampusu bulunmaktadır.
Gençlik ve Spor İl Başkanlığı bünyesinde bulunan tesisler:
a- Atatürk Spor Kompleksi :
Kompleks, bayan arkadas Merkez İlçesi İhsaniye Mahallesinde 36.944 m2
alan üzerine kurulmuştur.
Bünyesinde; Atatürk Stadyumu, 17 Temmuz Spor Salonu, hizmet binası ve misafirhane; voleybol,
basketbol sahaları ile Gençlik Merkezi yapılarak spor kompleksi haline getirilmiştir.
Atatürk Stadyumu : 1958 yılında hizmete girmiştir. 8.613 seyirci kapasitelidir. Oyun zemini çim
ve drenajlı olup sulama sistemi mevcuttur. 6 kulvarlık atletizm pisti mevcuttur. Doğu kapalı
tribünün altında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün atölyeleri bulunmaktadır. 2009 yılı
içerisinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından aydınlatma sistemi yapılmıştır. 2012
yılı içerisinde söz konusu aydınlatma sisteminde revizyon yapılarak stadyumda gece maçlarının da
oynanması sağlanmıştır.
Havalı Silahlar Atış Poligonu : 2005’de hizmete girmiştir. Atatürk Stadyumu doğu cephesi kapalı
tribün altında bulunmaktadır. Bünyesinde 3 kulvarlık atış alanı bulunan poligonun hedef mesafesi
10 metredir.
17 Temmuz Spor Salonu : 1964’te hizmete girmiştir. 1.050 seyirci kapasitesinde ve oyun alanı
parke kaplıdır. 4 soyunma odası, masa tenisi ve okçuluk branşlarına ait çalışma odaları ve kantini
mevcuttur. Ayrıca yardımcı salonda; karate, taekwondo, boks ve aerobik branşlarında da faaliyetler
devam etmektedir. 2012 yılı içerisinde yapılan ihale sonucunda doğalgaz dönüşüm ve soyunma
odalarının bakım ve onarım çalışmalarına başlanılmış ve tamamlanmıştır.
bayan arkadas Gençlik Merkezi : 12 Kasım 1999 depreminin ardından Milli Olimpiyat Komitesi tarafından
yaptırılmıştır. Satranç, bilgisayar, el becerileri, müzik, fotoğrafçılık, tiyatro, halk oyunları, resim,
model uçak gibi faaliyetler yapılmaktadır. Kafeterya ve çok amaçlı salonu mevcuttur. Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü imkanları dahilinde Çok Amaçlı Spor Salonu üzerine çatı
yapılmıştır. 2012 yılı içerisinde yapılan ihale sonucu ısı yalıtım ve doğalgaz dönüşüm çalışmalarına
başlanılmıştır.
b- Karaçayır Spor Kompleksi : Kullanım alanı 132.000 m2
’dir. Bünyesinde İzzet Baysal kamp
eğitim merkezi, kapalı yüzme havuzu, Murat Canbaş jimnastik ve güreş salonu, gençlik evi, 24
bayan arkadasspor sosyal tesisleri, 5 adet tenis kortu, 2 çim, 1 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, basketbol ve
voleybol sahaları mevcuttur. 2011 yılı içerisinde sentetik yüzeyli atletizm pisti inşaatına
başlanılmış, 2012 yılı itibariyle tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Ayrıca 2011 yılında jimnastik
eğitim merkezi inşaatına başlanılmıştır.
İzzet Baysal Kamp Eğitim Merkezi : 1984 yılında hizmete girmiştir. 54 yatak kapasitelidir. Şu
anda jimnastik spor okulunun bulunduğu tesisten spor kulüplerimizin ve federasyonlarımızın Milli
Takım Kampları kurs ve seminerleri yapılmaktadır. Tesiste yemekhane, çamaşırhane, dershane ve
dinlenme salonu mevcuttur.
Kapalı Yüzme Havuzu : 1990 yılında hizmete girmiş olup, 1998 yılında belirlenen teknik
yetersizlikler ve buna bağlı maliyet yükseklikleri nedeniyle faaliyetine ara verilmiştir. Ancak,
halkımızın ihtiyacına cevap verebilmek için Yüzme Havuzunun işletmesi 14.11.2003 tarihinde
yapılan ihale sonucunda kiraya verilmiş olup, 2004 yılı Temmuz ayında tekrar hizmete
sunulmuştur. 08.05.2012 tarih ve 3942 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile sözleşme feshedilerek
havuz yeniden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün kullanımına geçmiş olup, faaliyetler
devam etmektedir.
Murat Canbaş Jimnastik ve Güreş Salonu : 1990 yılında hizmete girmiştir. Spor salonundan
jimnastik çalışmaları ve aynı bünyede bulunan çok yönlü spor salonunda; badminton, basketbol,
aerobik, judo, bocce ve güreş branşlarında çalışmalar yapılabilmektedir. Tesis bünyesinde duşlu
soyunma odaları, sauna, kafeterya ve antrenör odaları mevcuttur.
Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti : 2012 yılında hizmete açılmıştır. Bünyesinde 8 kulvarlı koşu pisti
(bitiş çizgisinde 10 kulvarlı), uzun ve üç adım atlama, sırıkla yüksek atlama, disk-çekiç atma, gülle
atma, saha ortasındaki doğal çim alanı ve piste hitap eden 450 kişilik portatif tribün ile sporcu
soyunma binası bulunmaktadır. Soyunma binası içerisinde; erkek ve bayan soyunma odaları, baybayan
antrenör odaları, duş ve tuvaletler, sağlık odası, yönetici odası, kafeterya mevcuttur.
Karaçayır Gençlik Merkezi : 26.07.2000 tarihinde hizmete açılmıştır. Tesis prefabrik konteynır
olarak inşa edilmiştir. 250 m2
taban alanına sahip olan tesiste eğitim, etkinlik, rehabilitasyon
salonları mevcuttur. Ayrıca müzik, yabancı dil, step, tiyatro gibi faaliyetler de sürdürülmektedir.
Futbol Sahaları : 2 adet çim futbol sahası mevcuttur. Çim sahaların 500’er kişilik seyirci tribünleri
vardır. Sahaların alt yapısı drenajlı ve sulama sistemi mevcuttur. 300 kişilik seyirci tribünü bulunan
ve gece aydınlatması olan 1 adet sentetik çim futbol sahası 2007 yılı başında hizmete girmiştir. 2
çim sahanın altyapısı drenajlıdır. Sulama sistemi mevcuttur. Futbol sahalarına hitap eden 4 adet
sporcu soyunma odası ve hakem soyunma odası mevcuttur.
Tenis Kortları; 2002 yılı içersinde, halkımızın ve sporcularımızın hizmetine sunmak için asfalt
zemin üzerine etrafı kapalı, 100 kişilik portatif tribünlü ve prefabrik soyunma odaları olan 3 adet
tenis kortu yaptırılmıştır. 2009 yılı içerisinde mevcut alana daha iyi hizmet vermek için 2 adet tenis
kortu daha yapılarak Abant Tenis İhtisas Spor Kulübüne tahsis edilmiştir. Geri kalan 3 adet tenis
kortu ise yapılan ihale ile Abant Tenis İhtisas Kulübüne 5 yıllığına kiraya verilmiştir.
bayan arkadasspor Kulübü Sosyal Tesisleri :
Karaçayır Mahallesinde, bayan arkadas Belediyesi tarafından bayan arkadasspor sosyal tesisleri yapılması amacıyla
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 49 yıllığına tahsis edilen 1.745,19 m2
arsa üzerine, 3 katlı
olarak inşa edilmiştir. bayan arkadasspor kulübü tarafından kullanılmaktadır.
c- Gölköy Trap-Skeet Atış Poligonu :
10.000 m2
kullanım alanı olan arazi üzerine kurulmuştur. 2 katlı lokal binası bünyesinde, 15 yatak
kapasiteli duş ve tuvaleti içinde olan 8 oda, mutfak ve dinlenme salonu mevcuttur. Tesiste Atıcılık
ve Avcılık Federasyonunun faaliyetleri sürdürülmektedir.25
ç- Aladağ Gençlik- İzcilik ve Spor Kampusu :
Tesis Aladağ Orman Serisi içinde, bayan arkadas’ya 27 km. mesafede bulunmaktadır. Toplam yüzölçümü
143.025 m2’dir. Bünyesinde; ana hizmet binası, antrenman spor salonu, dağ evleri (bungalov), gölet,
2 doğal çimli futbol sahası, yürüyüş parkuru, balık üretim havuzu, çocuk oyun parkı, 1 tenis kortu, 1
basketbol, 2 voleybol sahaları mevcuttur. Alan üzerine izci evi ve restorant yapılması yönünde
çalışmalara devam ettirilmektedir.
Ana Hizmet Binası: 1974 yılında hizmete girmiştir. 2 suit olmak üzere 18 oda ve 40 yatak
kapasitelidir. Tesis kaloriferli olup, mutfak, restoran, dinlenme salonu ve sauna mevcuttur. Tesis,
izcilik faaliyetlerinin yanı sıra resmi konferans, seminer, sporcu kampları ile diğer federasyonların
faaliyetlerinde ve milli takımlar kamplarında kullanılmaktadır.
Antrenman Spor Salonu: 1987 yılında hizmete girmiştir. 44×26 ebadında olan salonun zemini
tartan sentetik kaplamadır. Sıvı yakıt kaloriferlidir. 12 istasyon kondisyon aletleri ve sporcu
soyunma odası mevcuttur. 2012 yılı içerisinde yapılan ihale ile ısınma tesisatı dökme gaz sistemine
çevrilerek radyan ısıtıcılar yerleştirilmiş ve bakım onarımı yapılmıştır.
Dağ Evleri (Bungalov): 41 adettir. İçerisinde 2 adet yatak, duş, tuvalet mevcuttur. Tamamen ahşap
olarak imal edilmiştir. 2011 yılında çatı kaplamaları yenilenmiştir. Duş, tuvalet tesisatlarının
yenilenmesine, tüm ahşap kısımların yenilenmesine, ortak kullanım mutfak ve yemekhane inşa
edilmesine ve yeni evler yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Konteynırlar: Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “Doğa Kamplarına” ev
sahipliği yapmak amacıyla yapımı tamamlanan, her biri 8 yatak kapasiteli içlerinde WC ve duşları
bulunan 56 adet konteynır 500 kişiye aynı anda konaklama imkanıyla Aladağ Spor İzcilik Tesisi
yanında 2011 Temmuz ayı itibariyle hizmete girmiştir. 56 adet konteynırda toplam 112 oda
mevcuttur. Her odada 2 ranza bulunup, 448 yatak vardır.
Gölet: 1989 yılında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi
işbirliği ile tamamlanmıştır. Kürek sporunun yapılabilmesi için kürek parkuru olarak ve halkımızın
dinlence, avlanma gibi sosyal ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Ayrıca sulama alanında da Aladağ
Yöresine yarar sağlamaktadır.
Tüm ilçelerimizde futbol sahaları mevcuttur. Ayrıca ilçelerimizde yer alan spor salonların da çeşitli
spor dallarında faaliyet gösterilmektedir.
İl genelinde 32 spor, 7 müessese, 2 ihtisas, 7 okul, 1 gençlik kulübü, 3 gençlik ve spor kulübü
olmak üzere toplam 52 faal kulüp bulunmaktadır. Kulüpler bünyesinde bulunan toplam lisanslı
sporcu sayısı 14.107’dir.
İlimizde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Başkanlığı bünyesinde açılan İl Spor Merkezlerinde, 18
branşta 1.574 sporcu sportif çalışmalara katılmıştır.26
BRANŞLARA GÖRE SPORCU DAĞILIMI
Spor Dalı Toplam Spor Dalı Toplam
Basketbol 118 Masa Tenisi 45
Atletizm 22 Okçuluk 19
Eskrim 12 Taekwondo 131
His 298 Badminton 17
Hentbol 23 Voleybol 81
Tenis 132 Boks 3
Yüzme 518 Bocce, Bowling ve
Dart 13
Jimnastik 58 Güreş 42
Judo 44 Kick-Boks 2
Genel Toplam 1.574
Özellikle jimnastik alanında ilimizden yetişmiş sporcular Türkiye ve dünya çapında başarılar elde
etmişlerdir. Başlangıcı 1930’lara dayanan bu spor branşı en parlak dönemini 1980 sonrasında
yaşamıştır. Başta merhum Murat Canbaş olmak üzere, Suat Çelen, Aykut Cesur, Cahide Yıldırım
gibi birçok milli sporcu ilimizden yetişmiştir.
1.7. KÜLTÜR VE TURİZM
1.7.1. KÜLTÜR
Doğal güzellikleri ile bilinen bayan arkadas, aynı zamanda bir tarih ve kültür şehridir. İlde geleneksel Türk
Evi vb. 390 adet Sivil Mimari Örneği Yapı; cami, türbe, han, hamam vb., 144 adet Dini-Kültürel
Yapı; hükümet konağı, okul vb., 5 adet İdari Yapı; kale, sur duvarı vb., 7 adet Askeri Yapı ile anıt
ağaç niteliğinde 14 adet Doğal Anıt olmak üzere toplam 560 adet tescil edilerek koruma altına
alınmış taşınmaz kültür ve tabiat varlığı mevcuttur.
İlimiz genelinde tescil edilerek koruma altına alınmış olan 73 adet arkeolojik sit, 3 adet kentsel sit
alanı ve 7 adet doğal sit olmak üzere toplam 83 adet sit alanı bulunmaktadır.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait Kültür Merkezinde bulunan müzede 3.286 adet arkeolojik
eser, 1.677 adet etnografik eser ve 12.095 adette sikke olmak üzere toplam 17.058 adet eser
bulunmaktadır.
Müze İhtisas Kitaplığında ise 1.356 adet kitap mevcuttur.
İlçelerimiz dahil Halk Kütüphanelerinde toplam 126.784 adet kitap bulunmakta olup, 2012 yılı sonu
itibariyle 115.187 okuyucu ve 7.102 üye mevcudu vardır.
İlimiz dahilinde 2 Sinema, 1’i Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 1’i bayan arkadas Belediyesi, 1’i İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğüne ait olmak üzere 3 Kültür Merkezi vardır.
Bu merkezlerde halkımıza yönelik olarak Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, resim, bağlama,
gitar dersleri verilmekte, çeşitli sanat dallarında sergiler açılmaktadır. Başta A.İ.B.Ü. öğrenci
toplulukları olmak üzere, çeşitli kuruluşlar tarafından tiyatro, konser, şiir dinletileri, söyleşi gibi
etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
Abant, Yedigöller, Gölcük gibi önemli turizm potansiyeli olan alanlarda planlama, çevre düzeni, alt
yapı gibi çalışmaların yanı sıra İldeki termal kaynakların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar
devam etmektedir. Bu kapsamda; Mudurnu Sokak Sağlıklaştırma Projesi tamamlanmıştır. Mudurnu 27
ve Göynük ilçelerimiz başta olmak üzere İl genelinde bulunan 390 adet Sivil Mimari Örneği
Yapıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 120 adedinin bakım onarımları yapılmış olup,
ihtiyaç duyulan diğer tarihi tescilli konutların onarım ve restorasyonlarının da tamamlanması
gerekmektedir.
12 Kasım 1999 tarihindeki depremde orta hasar gören Kültür Merkezi Binasının onarım ve
güçlendirmesi yapılarak, 2005 yılı sonu itibariyle hizmete açılmıştır. İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 2006 yılı başından itibaren
binada hizmet vermeye başlamıştır. Bina içerisinde bulunan müze teşhir salonlarında da teşhirtanzim
çalışmaları tamamlanarak 18 Mayıs 2006 tarihinde müzeler haftasında ziyarete açılmıştır.
Kültür Merkezinde bulunan 380 kişi kapasiteli tiyatro salonu 2006 yılında faaliyete geçmiştir.
Kültür Merkezi bahçesindeki eser sergileme ve çevre düzenleme çalışmaları ile bayan arkadas Belediye
Başkanlığınca yürütülen çevre düzeni çalışmaları tamamlanmıştır. 1999 depreminden beri kapalı
olan Güzel Sanatlar Galeri ve Sergi Salonu da 2009 yılı sonunda tamamlanarak 2010 yılı başında
hizmete açılmıştır.
Kültür Merkezi binasının giriş katında yer alan Müze; arkeoloji salonu ve etnoğrafya salonu olmak
üzere 2 bölümden oluşmaktadır.
Arkeoloji Salonu : Müzenin giriş katında yer alan Arkeoloji salonunda Neolitik, Eski Tunç, Frig,
Urartu, Lydia, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait mermer, cam, maden ve pişmiş toprak
eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Bu eserler arasında bulunan ve M.Ö. II. bine tarihlenen
Seben-Korucuk Köyü buluntuları; M.Ö.I.bine ait Değirmenözü Köyü eserleri; Helenistik döneme
ait Göynük-Susuzkınık Köyü buluntuları; Seben-Çeltikdere Köyünde ele geçirilen sağlık tanrısı
Asklepios, kızı Hygeia ve yardımcısı Telesphoros Heykelcikleri ile bayan arkadas İli-Merkez İlçede açığa
çıkarılan Roma Dönemine ait Herakles Heykeli, Kadın Başı, Hermes Büstü, Nymphe Heykeli ve
Gladyatör Mezar Steli bayan arkadas arkeolojisi bakımından büyük öneme sahip eserlerdir.
Claudiopolis (bayan arkadas) antik kenti nekropolünde (mezar alanı) Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma
kazısında açığa çıkarılan Roma Dönemine ait bir tuğla mezar örneği de iskelet ve mezar hediyeleri
ile birlikte arkeoloji salonunda sergilenen eserler arasında yer almaktadır.
Sikke Bölümü : Arkeoloji salonunda altın-gümüş ve bronz sikkelerden oluşan zengin bir sikke
koleksiyonu mevcuttur. İki ayrı bölüm halinde sergilenen sikkelerin ilk grubunda Grek şehir ve
krallık sikkeleri ile Roma ve Bizans İmparatorlarına ait sikkeler sergilenmektedir. İslami sikkeler
bölümünde ise Emevi, Artuklu, Selçuklu, İlhanlı, Osmanlı vb. İslami kültürlere ait sikke örnekleri
yer almaktadır. Bu bölümde 3 ayrı grup halinde sergilenen Osmanlı defineleri sikke bölümünün en
dikkat çekici eserlerindendir.
Etnoğrafya Salonu : Müzenin ikinci katında yer alan Etnoğrafya salonunda 19. yüzyıl ile 20.
yüzyılın ilk yarısına tarihlenen yakın geçmişte günlük hayatta kullanılan etnoğrafik eserler; konu
birliği oluşturan vitrinlerde, yöresel özellikler göz önünde bulundurularak ziyarete sunulmuştur. Bu
eserler arasında silah koleksiyonu, dini eserler, takılar, Mudurnu yöresi oya örnekleri, gündelik
yaşama ait madeni eserler, işleme ve dokumalar ile kıyafetler bulunmaktadır. Etnoğrafya salonunun
bir bölümünde geleneksel bir bayan arkadas Evine ait mutfak ve oturma odası ile ayrı bir vitrinde de bayan arkadas’da
Kına Gecesi tasarımı yapılmıştır.
Müze Bahçesi : Müze envanterine kayıtlı büyük boyutlu taş ve pişmiş toprak eserler Müze
bahçesinde sergilenmektedir. Bahçede sergilenen eserler Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine
aittir. Bu eserler arasında Roma dönemine ait lahitler, mezar stelleri, heykel kaideleri, sütunlar,
sütun kaideleri, sütun başlıkları, friz, arşitrav vb. mimari elemanlar; Bizans dönemine ait vaftiz
teknesi vb. mimari parçalar; Osmanlı dönemine ait kitabeli mezar taşları bulunmaktadır. Müze
Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazılarında açığa çıkarılan Roma dönemi mezarları ve
lahitleri ile Osmanlı dönemi mezar taşları, Müze bahçesinde gruplar halinde Türkçe ve İngilizce
açıklamalarının yer aldığı panolarıyla birlikte halkımızın ziyaretine sunulmuştur. 28
HALK KÜTÜPHANELERİNE İLİŞKİN 2012 YILI VERİLERİ
Sıra
No Kütüphane Kitap
Sayısı
Okuyucu
Sayısı
Üye
Sayısı
Ödünç Verilen
Kitap Sayısı
1 Merkez 25.593 76.181 4.590 32.568
2 Dörtdivan 4.538 3.354 304 1.804
3 Gerede 15.679 11.655 341 2.187
4 Göynük 19.402 3.488 473 1.190
5 Kıbrısçık 6.386 – – –
6 Mengen 12.810 11.457 388 7.189
7 Mudurnu 26.300 4.072 198 1.171
8 Seben 9.727 1.786 477 840
9 Yeniçağa 4.924 3.194 331 646
TOPLAM 126.784 115.187 7.102 47.595
1.7.1.1. YÖRE MUTFAĞI
bayan arkadas yöresinin tarihi ve turistik özelliklerinin yanı sıra yemekleri de oldukça zengindir. Özellikle
Mengenli aşçılar dünyaca tanınmışlardır. Mengen’den yetişen aşçıların tarihi padişah mutfaklarına
kadar dayanmaktadır. Atatürk’ün aşçısının da Mengenli olduğu bilinmektedir. Günümüzde turistik
tesislerin birçoğunda Mengenli aşçılara rastlamak mümkündür. Aşçılık sanatı Mengen İlçesinin ata
mesleğidir. Bu nedenle Mengen’de 1985 yılında Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi açılmış ve bu
sanatın bilimsel olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. Her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında da
Mengen’de Türkiye’nin tek “Uluslar arası Aşçılık ve Turizm Festivali” düzenlenmekte ve yarışma,
sergi, konser, panel, şov, spor karşılaşmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.
Kaşık sapı, kedi batmaz, paşa pilavı, cevizli çörek, kabaklı gözleme, ovmaç çorbası, kızılcık
tarhanası, mantarlı börek yöremize özgü yemeklerden bazılarıdır.
1.7.1.2. EL SANATLARI
Sanayileşme teknolojik gelişmeler ile tüketim kalıpları ve yaşam tarzında meydana gelen
değişmeler sonucunda günümüzde el sanatları giderek azalmaktadır. Buna rağmen; Kıbrısçık
İlçesinde kaval, Göynük Kılavuzlar köyünde tahta oymacılığı, Gerede’de dericilik, bakırcılık,
kalaycılık, saraçlık, Mudurnu’da semercilik, bakırcılık mesleği halen devam etmektedir.
İlimizde bir başka el sanatı örneği de Mudurnu iğne oyalarıdır. Mudurnu’da bayanlar iğne oyası
yaparak ve çevre yerleşim birimlerinde pazarlayarak geçimlerine katkıda bulunmaktadırlar. Oyalar,
ipek iplikten yapılmaktadır. Her oyanın bir ismi vardır. En yaygın olanları, hercai, biber, limon,
papatya, kınalı, parmak, yıldız, üzüm ve küpe çiçeğidir.
Mengen ilçemizin telli nakışlı başörtüleri ve burun çorapları son derece güzeldir. Nakış isimlerinde
doğadan esinlenilmiştir. Bazıları meşe yaprağı, akça ağaç, diken gülü, dut yaprağı, yıldız telidir.
Kullanılan nakış ipliği ise bitkisel boyalarla renklendirilmektedir.
Kıbrıscık ilçemizde de yöresel tezgâhlarda kıl ve yünden giyim eşyaları, torba, heybe, yastık ve
kilim çeşitleri yapılmaktadır. Kıbrıscık’ta halen kadınlar özellikle düğünlerde geleneksel giysilerini
kullanmaktadırlar.29
1.7.1.3. İLİMİZDE GÖRSEL-İŞİTSEL VE BASILI YAYIN KURULUŞLARI
İlimizde ilk gazete şapografta teksir edilerek Balkan Harbi sırasında bayan arkadas adıyla, ilk matbaa ise
1909 yılında İl Matbaası olarak kurulmuş, bayan arkadas adı altında gazete buradan çıkartılmıştır.
bayan arkadas İlinde Ulusal ve Mahalli basın mensuplarının üyesi bulunduğu bayan arkadas Gazeteciler Cemiyeti ile
Köroğlu Gazeteciler Cemiyeti bulunmaktadır.
İlimiz Merkezinde; bayan arkadas Gündem, Detay, bayan arkadas Olay, bayan arkadas Express, Köroğlu, Memleketim bayan arkadas ve
bayan arkadas Takip ismiyle 7 adet günlük gazete, bayan arkadas Havadis ve Hafta Sonu ismiyle 2 adet haftalık gazete
ile İş Dünyası, bayan arkadas Şampiyon, Trend bayan arkadas ve Sanat Sokağı adıyla 4 adet aylık dergi çıkmaktadır.
Bunlara ilaveten Gerede İlçesinde Gerede Medya Takip ismiyle 1 adet günlük, Gerede ismiyle 1
adet haftalık gazete çıkmaktadır.
Ayrıca İl Merkezinde bayan arkadas FM, Radyo Şafak, Radyo Yankı ve Kartal FM ile Gerede İlçesinde ise
Gerede FM isminde yayın yapan 5 adet yerel radyo evi bulunmaktadır.
Yazılı ve işitsel mahalli basına ilaveten, İl Merkezinde Köroğlu TV ismiyle yayın yapan bir yerel ve
Abant TV ismiyle yayın yapan bir ulusal olmak üzere 2 adet televizyon kanalı bulunmaktadır.
İlimizde Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Cihan Haber Ajansı ile TRT İl
Temsilciliği de aktif olarak görev yapmaktadır.
İlimizde, 3 adet Sürekli Basın Kartı olmak üzere 15 adet Sarı Basın Kartı sahibi basın mensubu
vardır.
Ayrıca 19 kişi Sarı Basın Kartı almak için müracaat etmiş olup, bekleme sürecindedirler.
1.7.1.4. bayan arkadas’NUN NELERİ ÜNLÜDÜR ?
bayan arkadas’nun çam kolonyası, fındık şekeri, bayan arkadas çikolatası, çam balı, alıç sirkesi, kozalak reçeli,
kızılcık tarhanası, kaymağı, tereyağı, patatesi, Dörtdivan’ın teker peyniri, Mengen’in peyniri,
nakışlı örtüleri ve burun çorapları, Mudurnu’nun saray helvası, köpük helvası, ipek oyaları,
Gerede’nin deri ve bakır eşyaları, şak şak helvası, Göynük’ün şeker fasulyesi, uğut marmelatı,
tokalı örtüleri ve tahta oymacılık eserleri, Seben’in elma başta olmak üzere meyve ve sebzeleri ile
Kızık kilimleri, Kıbrıscık’ın yün ev eşyaları ve pirinci, Yeniçağa’nın torf toprağı ve kolonyası
ünlüdür.
1.7.1.5. YEREL ETKİNLİKLER, ANMA GÜNLERİ, ŞENLİKLER
ANMA GÜNLERİ
Adı Yapıldığı Yer Tarihi Süresi
İzzet Baysal Günleri bayan arkadas Mayıs ayı 2.hafta 3 gün
Akşemsettin Günü GÖYNÜK Mayıs ayı son Pazar günü 1 gün
Babahızır Anma Günü MENGEN Haziran ayı son Pazar Günü 1 gün
Tekke Ümmi Kemal Günü bayan arkadas Temmuz ayı ilk Cuma günü 1 gün
Şehriman Günü MUDURNU Temmuz ayı 1.Pazar günü 1 gün
Atatürk’ün bayan arkadas’ya Gelişi bayan arkadas 17 Temmuz 1 gün
Tokad-i Hayrettin Günü bayan arkadas Temmuz ayı 3.Pazar günü 1 gün
Ahilik Kültür Haftası MUDURNU Ekim ayı 2.haftası 7 gün30
FESTİVALLER – ŞENLİKLER
Adı Yapıldığı Yer Tarihi Süresi
Karagöl Şenlikleri KIBRISCIK Haziran ayı (değişken) 2 gün
İpek Yolu Kültür Festivali MUDURNU Haziran ayı (değişken) 2 gün
Aşçılık-Turizm Festivali MENGEN Haziran ayı (değişken) 3 gün
Dörtdivan Şenlikleri DÖRTDİVAN Temmuz ayı (değişken) 1 gün
Kızık Yayla Bayramı KIZIK Temmuz ilk Pazar 1 gün
Yamaç Paraşütü Festivali ABANT Temmuz ayı 3.hafta sonu 2 gün
Esentepe Yağlı Güreşleri GEREDE Temmuz ayı (değişken) 1 gün
Elma Festivali SEBEN Ekim ayı ilk haftası 2 gün
Beyaz Et Festivali bayan arkadas Haziran (Değişken) 3 gün
PANAYIRLAR
Adı Yapıldığı Yer Tarihi Süresi
1. Gerede Panayırı GEREDE Eylül ayı 2.haftası 3 gün
2. Gerede Panayırı GEREDE Eylül ayı 4. haftası 3 gün
Seben Panayırı SEBEN Ekim ayı ilk haftası 2 gün
1.7.2. TURİZM
bayan arkadas, Ankara-İstanbul gibi iki büyük metropolün arasında bulunmaktadır. Zengin bitki örtüsü,
doğal ve suni gölleri, yaz ve kış sporları için elverişli dinlenme tesisleri ile bayan arkadas; yerli ve yabancı
turistler için çekici bir İl konumundadır. bayan arkadas’da kış turizmi, av turizmi, spor turizmi, gençlik
turizmi, kültür ve inanç turizmi, sağlık turizmi, yayla turizmi ile toplantı ve seminer turizmi
dallarında potansiyeller mevcuttur.
Yüzölçümünün büyük bir bölümü (% 64) ormanlarla kaplı olan, Abant, Yedigöller, Gölcük, Sünnet
Gölü gibi 14 göl ve ayrıca; irili ufaklı 110 gölete, 320 yaylaya, 1 milli parka (Yedigöller), 7 tabiat
parkına (Abant, Gölcük, Göynük Sünnet Gölü, Mudurnu Sülüklü Göl, Kıbrıscık Karagöl, Aladağ
Beşpınarlar ve Göksu), 3 tabiatı koruma alanına[ Çaydurt Rüzgarlar-Akdoğan Mevkii (Ebe Çamı
Tabiatı Koruma Alanı), Kökez Atmaca Mevkii (Kökez Çok Yaşlı Köknar Ormanı Tabiatı Koruma
Alanı), Kale Tekneci Mevkii (Kale bayan arkadas Fındığı Tabiatı Koruma Alanı)], 2 orman içi dinlenme
alanına (Çakmaklar Çamlığı, Mengen Şirinyazı), geyik, karaca ve diğer yabani hayvanların
korunarak çoğaltılması amacıyla kurulan 3 yaban hayatı geliştirme sahasına (Abant, Yedigöller
ve Göynük Kapı Dağı Ormanı), 3 örnek av sahasına (Yeniçağa-Gökçesu-Çaydurt Arası Sazakiçi 31
Avlığı, Celal Acar Örnek Avlığı ve Geyik Gölü Örnek Avlığı) 1 devlet avlığına (Kavaklı Dağ
Devlet Avlığı) sahip bulunan bayan arkadas, gerçek anlamda bir doğa turizm cazibe merkezidir.
1.7.2.1. Turizm Amaçlı İşletmeler
İl genelinde 19 turizm işletme belgeli, 66 adet mahalli idare belgeli tesis olmak üzere toplam 85
tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin toplam yatak kapasitesi 3.550’si turizm belgeli 3.438’si mahalli
idare belgeli olmak üzere 6.988’dir. 5 adet yatırım belgeli tesis tamamlandığında 718 adet ilave
yatak kapasitesi sağlanmış olacaktır.
İlde Bulunan Konaklama İşletmeleri
Ayrıca, toplam 1.240 kişi kapasiteli 4 adet turizm işletme belgeli yeme-içme tesisi ile 13 adet (A)
grubu, 2 adet (C) grubu toplam 15 adet belgeli seyahat acentesi İlimizde faaliyetlerini
sürdürmektedir.
2012 yılında ilimizin turizm işletme belgeli tesislerinde 51.000 yabancı turist, 335.000 yerli turist
olmak üzere toplam 386.000 kişi konaklama yapmıştır.
1.7.2.2. Kış Turizmi:
İlimizde kış turizmi yoğunlukla Kartalkaya ve Gerede Arkut Dağında yapılmaktadır. Abant’ta da
kısmi olarak kış turizmi etkinlikleri mevcuttur. Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezinde her yıl
uluslararası kayak ve kayaklı koşu yarışmaları düzenlenmektedir. Söz konusu kayak merkezinin
önümüzdeki yıllarda ilimiz ve ülkemiz kış turizmine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Kartalkaya
Köroğlu Dağları’nda mevcut turizm alanı içerisinde bayan arkadas’ya 38 km. mesafede bulunan Kartalkaya
Kayak Merkezi ülkemizin en önemli kayak merkezlerinden biridir. Toplam 18 lift ve 28 adet pistin
bulunduğu Kartalkaya’da toplam pist uzunluğu 30 km.dir. Aralık-Nisan ayları arasında kış sporları
yapılabilen bölge, kayak sporu için çok çekicidir. Halen toplam 1.477 yataklı 5 otel Aralık-Nisan
ayları arasında sezonluk olarak tüm birimleriyle hizmet vermektedir.
Gerede Arkut Dağı
Gerede İlçesinin 4 km. kuzeyinde 1300 m. yükseklikte bulunan, asırlık çam ağaçlarıyla kaplı, kış
mevsiminde kış sporları ve kayak olanağının olduğu bir mesire yeridir. Çok güzel bir doğaya ve
Gerede İlçesine hâkim mükemmel bir manzaraya sahiptir. Bölgedeki 3 yıldızlı 169 yatak kapasiteli
otel yıl boyu hizmet vermektedir.
Arkut Dağı kış turizmi için çok elverişli konum ve özelliğe sahiptir. Doğal yapı ve pist yapısı
itibariyle ülkemizin en iyi pistlerine sahip olduğu Türkiye Kayak ve Kızak Federasyonunca ifade
edilen ve Uluslararası Kayak Federasyonunca (FIS) tescil edilen Arkut Dağı Kayak Merkezinde
uluslararası yarışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Arkut Dağı’nda tekerlekli kayak (asfalt kayağı)
ve çim kayağı müsabakalarının da yapılabileceği belirlenmiştir. 900 metrelik slalom, 5 kilometrelik
mukavemet pisti ile 2 mekanik tesisi bulunmaktadır. Ayrıca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce
bölgeye 50 Yataklı Kayak Evi inşaatına devam edilmektedir. Ankara’ya 110 km. mesafede bulunan
Turizm İşletme Belgeli
(Faaliyette)
Mahalli İdare Belgeli
(otel, pansiyon vb.)
(Faaliyette)
Yatırım Belgeli
(Yapım
Aşamasında)
Genel Toplam
(Yapım Aşamasında
Hariç)
Tesis Sayısı Yatak
Sayısı
Tesis
Sayısı
Yatak
Sayısı
Tesis
Sayısı
Yatak
Sayısı
Tesis
Sayısı
Yatak
Sayısı
19 3.550 66 3.438 5 718 85 6.98832
bölgenin gelecekte önemli bir turizm merkezi olacağı değerlendirilmektedir. Altyapı eksikliklerinin
giderilmesi yönünde çalışmalar devam ettirilmektedir
1.7.2.3. Av Turizmi
İlimizin sahip olduğu bitki örtüsü, içinde çeşitli av hayvanlarını barındırmaktadır. Bunların
başlıcaları tavşan, domuz, tilki, ayı, keklik ve geyik’tir. İlimizde bulunan çok sayıdaki göl, sportif
olta balıkçılığı için idealdir. Abant Gölü, Gölcük, Gölköy Barajı, Yeniçağa Gölü, Karamurat Gölü,
Çubuk Gölü, Sünnet Gölü, Sülük Gölü ve Karagöl’de çok lezzetli alabalık, sazan, mercan ve gümüş
balıkları olta ile avlanabilmektedir.
Yeniçağa-Gökçesu-Çaydurt arasındaki Sazakiçi Bölgesi, örnek av sahası olarak tahsis edilmiştir.
2005 yılında ihale yoluyla özel sektöre 10 yıllığına kiralanmıştır.
1.7.2.4. Spor Turizmi
İlimizde 25 ayrı bölgede Trekking, Off Road, Dağ Bisikleti ve Foto Safari, Abant ve Çele
Bölgesinde Yamaç Paraşütü, Aladağ Göleti ve Yeniçağa Gölü’nde Su Sporları, Kartalkaya,
Esentepe, Seben ve Çele Doruğu’nda Dağcılık, Kartalkaya ve Esentepe’de Kış Sporları,
Esentepe’de Çim Kayağı ve Tekerlekli Kayak(Asfalt Kayağı), Abant, Gölcük, Yedigöller,
Sünnet, Çubuk, Sülük, Karamurat, Karagöl, Yeniçağa Gölleri ile Gölköy, Taşlıyayla, Aladağ,
Saraycık ve Çayköy Göletleri’nde Sportif Balıkçılık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
1.7.2.5. Gençlik Turizmi
Ülkemizdeki gençlik ve öğrenci turizmi kapsamında; çeşitli yörelerden ve okullardan İlimizin tarihi
ve turistik güzelliklerini görmek amacıyla turlar düzenlenmektedir. İlimizde mevcut öğrenci
yurtlarından, yerli ve yabancı öğrenciler yararlanmaktadır. Ayrıca, Aladağlar bölgesinde bulunan
Aladağ Gençlik-İzcilik ve Spor kampusunda gençlere yönelik kamplar düzenlenmektedir.
1.7.2.6. Sağlık (Kaplıca) Turizmi
Jeolojik bakımdan yurdumuzun en önemli fay tabakası üzerinde kurulmuş bulunan İlimiz, önemli
jeotermal su kaynaklarına sahiptir. bayan arkadas-Karacasu, Mudurnu-Babas ve Sarot, Seben-Kesenözü ve
Pavlu, Göynük-Çatak Kaplıcaları bayan arkadas’nun termal turizm potansiyeline sahip yerleridir.
Karacasu Kaplıcaları :
Şehir merkezinin 5 km. kadar güneyinde, Karacasu beldesinde bulunan kaplıcalar Aladağ
eteklerinde çevresi ormanlarla kaplı bir dinlenme yeridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
1993 yılında “Termal Turizm Merkezi” ilan edilen, 8.640 kişilik yatak kapasiteli tesislere cevap
verebilecek potansiyele sahip Karacasu Termal Merkezinde; 165 yatak kapasiteli 4 Yıldızlı Termal
Otel, İl Özel İdaresine ait 146 yatak kapasiteli Küçük Kaplıca Otel ve 250 yataklı Fizik Tedavi
Hastanesi bulunmaktadır. 2011 yılında 382 yataklı 5 yıldızlı Gazelle Otel faaliyete geçmiştir. Bu
tesislerin dışında Bölgede 205 yataklı 5 adet pansiyon ve 130 yataklı 1 adet otel vardır. İl ekonomisi
ve sosyal hayatına katkı sağlamak amacıyla bölgede bulunan İl Özel İdaresine ait gayrimenkul
üzerine termal amaçlı turistik tesislerin yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam ettirilmektedir. Ayrıca,
Bölgede İl Özel İdaresi, A.İ.B.Ü. ve İzzet Baysal Vakfı İşbirliği ile yeni bir Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Hastanesi inşaatı tamamlanmış olup, çevre düzenleme çalışmaları devam
etmektedir.
Karacasu Termal Turizm Merkezi sınırlarının genişletilmesi çalışmalarına ise Kültür ve Turizm
Bakanlığınca başlanmıştır. Ancak, Karacasu Belediye Meclisince sınır genişletme çalışmasına
ihtiyaç bulunmadığına dair karar Kültür ve Turizm Bakanlığına iletildiğinden Bakanlık çalışmaları
beklemeye almıştır.
Doğal kaynaklı olan Karacasu kaplıcaları, romatizmal hastalıklara, deri hastalıklarına, dolaşım ve
kalp hastalıklarına, solunum yolu hastalıklarına, kadın hastalıklarına, sindirim sistemi hastalıklarına, 33
böbrek ve idrar yolu hastalıklarına, kemik ve kireçlenme rahatsızlıklarına, metabolizma
bozukluklarına, banyo ve içme kürü şeklinde kullanıldığında iyi gelmektedir.
Babas Kaplıcası: Mudurnu’ya 5 km. uzaklıktadır. İl Gelişme planında 3.000 yatak kapasitesine
cevap verebilecek potansiyele sahip olduğu belirtilen Mudurnu Babas kaplıca bölgesinde, 18 yataklı
bir otel mevcuttur. Babas Kaplıcasının bulunduğu alan “Termal Otel” yapılmak üzere, Babas
Kaplıca Birliğince ihaleye çıkarılmış ancak istekli çıkmamış olup, yeniden ihale edilmesi
gerekmektedir.
Kaplıcanın 40° derece sıcaklığındaki suyunun metabolizma hastalıkları ve hafif diyabetliler
üzerindeki olumlu etkisi ile kaplıca turizmi açısından önemli bir alan olma özelliğini korumaktadır.
Sarot Kaplıcası: Mudurnu’nun 30 km. kuzeybatısında Ilıca Köyünde yer almaktadır. Kaplıca İl
dahilinde bulunan bütün maden sularından ayrı bir özellik taşıyan kaynak, sıcak ve sülfatlıdır. 66 ℃
sıcaklığındadır. Acı sular grubuna girer. Fiziksel olarak hipertermal hipotonik bir maden suyudur.
Sarot Kaplıcaları, Kaplıca Birliğince özel sektöre 152 yataklı Termal Otel ve devre mülk tesisleri
yapılmak üzere kiralanmış olup, otel ve devre mülk tesisleri 2011 yılında açılmıştır. Aynı firma
tarafından bölgede yeni tesisler planlanmaktadır.
Kesenözü-Pavlu Kaplıcası : Seben İlçemizin 14 km. güneyinde, Kesenözü Köyünün yakınında,
mülkiyetleri iki ayrı şahsa ait, biri 1.910 m² diğeri 19.300 m² alanda 4 hamamdan oluşan kaplıca;
70°C-80°C sıcaklıktaki 5 havuzu ile hizmet vermektedir. Suyu kokusuz ve hafif gazlıdır. Mide,
safra kesesi, solunum ve dolaşım bozukluklarında olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. 2.220
kişi/gün kapasiteli sıcak su kaynakları bulunan kaplıcada toplam 220 yatak kapasiteli 2 konaklama
tesisi mevcuttur. Yeni ve modern tesislere ihtiyaç bulunmaktadır.
Çatak Sıcak Su Kaynağı: Göynük İlçesinin 30 km. güneydoğusunda dik yamaçlar arasında bir
vadide Himmetoğlu Köyü yakınındadır. Kaplıcanın 32 ℃ sıcaklıkta olan suyu kalsiyum
bikarbonatlıdır. Romatizma ve siyatik gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Çevrede bulunan
kalıntılardan Romalılardan beri kullanıldığı sanılmaktadır. Tesis bulunmamaktadır.
1.7.2.7. Toplantı ve Seminer Turizmi
bayan arkadas Kongre Turizmi açısından ideal bir konuma sahiptir. İstanbul ve Ankara’ya yakın olması,
kolay ulaşım imkânlarının bulunması ve doğal güzelliklere sahip bulunması ilin bu konudaki
çekiciliğini artırmaktadır. Toplantı ve seminerlerin yapılabileceği 18 tesisteki toplam 6.695 kişi
kapasiteli toplantı salonlarına ilave olarak yeni yatırımların yapılması durumunda, İlde Kongre
Turizminin gelişebileceği değerlendirilmektedir.
bayan arkadas da bulunan Kongre ve Toplantı Salonlarının belli başlıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tesisin Adı Sınıfı (*) Konumu Kapasitesi
Abant Palas Otel ***** Abant 500
Büyük Abant Otel ***** Abant 800
Gazelle Otel ***** Karacasu 855
Koru Otel **** bayan arkadas Dağı 475
Termal Otel **** Karacasu 435
Kartal Otel *** Kartalkaya 200
Dorukkaya Otel Oberj Kartalkaya 300
Esentepe Otel *** Gerede 100
Köroğlu Otel *** bayan arkadas 140
Yurdaer Otel *** bayan arkadas 50
Green Park Otel *** Gerede 5034
Petro Club Tatil Köyü Yerel Belgeli Abant Yolu 120
Doğal Yaşam Otel Yerel Belgeli. Sünnet Gölü 120
A.İ.B.Ü.Kongre Salonları – Gölköy kampüsü 750
Kültür Sitesi – bayan arkadas 380
Göynük Doğa Otel Yerel Belgeli Göynük 120
Grand Kartal Oberj bayan arkadas 300
Highway Otel – bayan arkadas 1.000
TOPLAM 6.695
1.7.2.8. Yayla Turizmi
bayan arkadas, yayla turizmi açısından önemli potansiyele sahip olan bir ildir. İlimizde bulunan yaylalar
yeşil ormanlarla kaplı dağlar üzerinde, akarsuların geçtiği, yemyeşil verimli düzlüklerdir. 320
civarında yayla veya yaylak mevcuttur.
Aladağ Yaylaları: bayan arkadas’nun güneyinde dağ yamaçları üzerinde, ormanlar arasında yer alır. Piknik
ve kamp olanakları bulunan bu yaylaların çevresinde Orman İşletme Tesisleri ve Aladağ İzcilik
Kamp ve Göleti ile Beşpınarlar Bölgesinde özel sektörce işletilen kamping yer almaktadır.
At Yaylası: bayan arkadas’nun kuzey yakasında yer alan bu yayla özellikle kirazları ile ünlüdür.
Burada her yıl geleneksel At Yaylası şenlikleri yapılır.
Kızık Yaylası : Aladağ yaylalarının çok yakınındadır. Yayla evleri değişik mimarisiyle
dikkati çeker. Bu evler hiç çivi kullanılmadan, çam ağaçlarından çatkılı, birbirine geçme
şeklinde yapılmıştır. Bu yaylalarda ulaşım kolay olduğu için yöre insanları hem yaz
aylarında hem de kış aylarında yayla evlerinde kalırlar.
Kıbrıscık Yaylaları : Köroğlu dağlarının güney yamaçlarındaki düzlüklerde bulunurlar. En önemli
yaylaları Belen, Karaköy, Kökez, Bölücekkaya, Karadoğan, Yazıca ve Deveören yaylalarıdır.
Gerede Yaylaları : Gerede’nin güneyinde 1200-1500 m. yükseklikte bulunan bu yaylalar, Haşat,
Zorpan ve doğu Köroğlu dağları üzerinde bulunur.
Mengen Yaylaları : İlçenin doğusunda yer alan başlıca yaylalar Sarıklı, Soğucak, Mile, Sepetçiler
yaylalarıdır.
Göynük Yaylaları : 1000-1500 m. arasında bir şeritte sıralanan yaylaların en önemlileri Karabey
ve Kaşıkcı yaylalarıdır.
Seben Yaylaları : Kiraz dağı çevresinde toplanmış ortalama 1400 m. yükseklikte olan bu yaylaların
en önemlileri Gerenözü, Taşlıyayla ve Kızık yaylalarıdır. Taşlıyayla’da yapılan Seben Göletinin
çevresine turistik tesisler yapılması halinde bölgeye turizm hareketliliği getirmesi beklenmektedir.
1.7.2.9. İnanç Turizmi
İlimizde 15 adet türbe ve hazire bulunmaktadır. Bunların başlıcaları şunlardır;
bayan arkadas Merkezde Bulunan Türbeler: Semerkant Buhara Türbesi, Aktaş Türbesi, Tokad-ı Hayrettin
Haziresi, Kasım Dede Türbesi.
Göynük İlçesinde Bulunan Türbeler: Ömer Sekkin Türbesi, Akşemseddin Türbesi, Tabakdede
Türbesi ve hazireler.
Gerede İlçesinde Bulunan Türbeler: Aşağı Tekke Camii ve Türbesi.35
1.7.2.10.Gezi ve Mesire Yerleri:
Abant Gölü (Tabiat Parkı)
1.328 metre yükseklikte yer alan Abant, bayan arkadas’nun 34 km. güneybatısında, Abant dağları üzerinde
yer alan tektonik oluşumlu bir göldür. 127 hektar genişliğinde olup yeraltı suları ile beslenmektedir.
Göl ve çevresindeki floranın zenginliği ve önemli bir açık hava rekreasyon potansiyeline sahip
bulunması nedeniyle, yörenin 1.150 hektarlık bölümü 1988 yılında Tabiat Parkı ilan edilmiştir.1990
yılında yapılan özel amenajman planına göre 46,5 hektar ilavesiyle park sahası 1196,5 hektara
çıkartılarak tabii hudutlarına oturtulmuştur. Yazın piknik ve dinlenme yeri kışında bazı kış
sporlarının yapılabileceği bir alandır. Gölde bulunan Abant alabalığı, özgün ve ünlü bir türdür. Yöre
ormanları geyikler için uygun yaşam ortamlarından biridir. Piknik, kamping, sportif olta balıkçılığı,
yürüyüş alanları, tekne, fayton ve atla gezinti parktaki önemli etkinlik türleridir.
Park alanı; Ankara’ya 225 Km., İstanbul’a 258 Km., Düzce’ye 60 Km., bayan arkadas’ya ise 34 Km.,
uzaklıktadır.
Çevresinde; 600 yatak kapasiteli 5 yıldızlı 2 otel, İl Özel İdaresine ait günübirlik tesis olarak 1 göl
gazinosu ve 30 yataklı bungalov dağ evleri bulunmaktadır. Abant Gölü ve Çevresi Uzun Devreli
Gelişme Planı (1/10.000 ölçek), Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce yapılmış
olup, Plan çerçevesinde çalışmalar Orman ve Su İşleri Bakanlığınca sürdürülmektedir.
Yılda yaklaşık 400.000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
Yedigöller Milli Parkı
bayan arkadas’nun 42 km. kuzeyinde bulunan Yedigöller; farklı büyüklüklerde 7 adet gölden oluşmaktadır.
Bunlar; Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl’dür. Bu göllerin
içinde bulunduğu 1.636 hektarlık alan, 1965 yılında “Milli Park” ilan edilerek korumaya alınmıştır.
Milli Park’ta hakim bitki örtüsü kayın ağaçlarıdır. Milli Parkın içerisinde ve yakın çevresindeki
sahalarda sayıları artan geyik, karaca, ayı, domuz, kurt, tilki ve sincap türleri bulunmaktadır.
Ülkemizde ilk kültür alabalığı üretme istasyonu 1969 yılında Yedigöller Milli Parkında
kurulmuştur. Dolayısıyla rekreasyonel açıdan olta balıkçılığına kaynak olmuştur. Bu bölge 238 adet
bitki türünü içeren karışık doğal ormanlara sahiptir. Kampçılık, günübirlik piknik, doğa yürüyüşü,
sportif olta balıkçılığı, trekking ve fotoğrafçılık ziyaretçilerin uğraşları arasındadır.
Yedigöller Milli Parkında, 45 yatak kapasiteli bungalov ev ve misafirhaneden oluşan konaklama
ünitelerinin özel sektöre yeniden ihale ile verilmesi gerekmektedir. Yedigöller yılda ortalama
30.000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
Gölcük (Tabiat Parkı)
bayan arkadas’nun 13 Km. güneyinde yapay bir set gölüdür. bayan arkadas İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde
ortalama 1.217 metre yüksekliğinde, saf göknar ve göknar, kayın, gürgen karışık meşçereleri ile
kaplı orman dağ-göl peyzajlarına sahip olan ve bu kaynak değerleri yanında, yürüyüş parkurları,
manzara seyir terasları, piknik alanları ve klimatik özellikleri ile önemli bir rekreasyonel
potansiyele sahiptir. Yüzeyi 45.000 m²’dir. Etrafı çam ağaçlarıyla çevrilidir ve etkileyici bir
görüntüye sahiptir. Gölün çevresinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Misafirhanesi, 1 kır gazinosu ve
1 kafeterya vardır. Ayrıca kamping için uygun alanlar mevcuttur. Göle 8 km. mesafede Gazelle
Otel, Termal Otel ve Kaplıca Tesislerinde kalınabilmektedir. Yılda yaklaşık 120.000 kişi tarafından
ziyaret edilmektedir.
Gölköy Baraj Gölü
bayan arkadas’nun 10 km. batısında, Mudurnu yolu üzerindedir. Sulama ve içme suyu amacıyla yapılan
barajın çevresi ormanlık alanlarla kaplıdır. Piknik ve olta balıkçılığı için elverişlidir.36
Akkaya Travertenleri
bayan arkadas’nun 10 km. güneyinde Mudurnu yolu üzerinde bulunan traverterler, “bayan arkadas’nun Pamukkalesi”
sıfatına yakışır bir güzelliğe sahiptir. Akkayalar çeşitli tesisler yapılarak işletilmesi amacıyla 2012
yılında İl Özel İdaresince ihale edilmiş ve özel sektöre kiralanmıştır
1.7.2.11. bayan arkadas İli Öneri Tur Güzergahları (Günlük Turlar)
– bayan arkadas-Abant Gölü, Abant Gölü-bayan arkadas-Gölcük-bayan arkadas
– bayan arkadas-Gölcük-Aladağ-Seben Solaklar Kayaevleri-bayan arkadas
– bayan arkadas-Yedigöller, Yedigöller-Mengen-Şirinyazı Göleti
– bayan arkadas-Akkayalar-Mudurnu, Mudurnu-Abant Gölü, Abant Gölü-bayan arkadas
– bayan arkadas-Aladağ-Sarıalan-Köroğlu Şelalesi-Köroğlu Dağı-Dörtdivan
– bayan arkadas-Göynük, Göynük-Sünnet Gölü, Sünnet Gölü-Mudurnu
– bayan arkadas-Abant Gölü-Samat Yaylası-Taşkesti-Mudurnu
– bayan arkadas-Sarıalan-Saraycık Göleti-Kartalkaya-bayan arkadas
– Mudurnu-Taştesti-Karamurat Gölü-Sülüklü Göl-Mudurnu
-Göynük-Çubuk Gölü-Sünnet Gölü-Göynük
-Yeniçağa-Yeniçağa Gölü-Gerede-Esentepe-Keçi Kalesi-Arkut Dağı
– Seben-Muslar Kayaevleri-Çeltikdere Vadisi-Kıbrıscık Karagöl-Kıbrıscık
1.7.2.12. Konaklama Tesisleri Turizm İşletme Belgeli Tesisler
Yerel Belgeli Tesisler
bayan arkadas İli Turizm Belgeli Konaklama Tesisleri :
Tesisin Adı Sınıfı Oda Yatak Tel No :
(0374)
Fax No : Web sitesi Bulunduğu Yer
1.Abant Palace Otel ***** 172 373 224 50 12 224 50 28 taksimotelcilik.com.tr Abant / bayan arkadas
2.Büyük Abant Otel ***** 107 218 224 50 33 224 50 31 buyukabantoteli.com Abant / bayan arkadas
3.Gazelle Otel ***** 165 382 262 98 00 262 90 91 gazelleresort.com Karacasu / bayan arkadas
4.Koru Otel **** 121 242 225 22 90 225 28 12 koruhotel.com.tr bayan arkadas Dağı
5.Termal Otel **** 77 164 262 84 72 262 83 07 bayan arkadastermalotel.com Karacasu / bayan arkadas
6.Köroğlu Otel *** 49 103 212 53 46 212 53 45 bayan arkadaskorogluotel.com.tr bayan arkadas
7.Yurdaer Otel *** 53 106 253 45 48 253 44 46 hotelyurdaer.com bayan arkadas
8.Kaşmir Otel

*** 21 45 215 86 14 213 27 99 otelkasmir.com bayan arkadas
9.Kaya Palazzo *** 126 250 234 51 00 234 51 20 kayatourism.com.tr Kartalkaya / bayan arkadas
10. Kartal Otel *** 137 272 234 50 05 234 50 04 kartalotel.com.tr Kartalkaya / bayan arkadas
11. Grand Kartal Otel oberj 163 370 234 50 50 234 50 47 grandkartal.com Kartalkaya / bayan arkadas
12. Dorukkaya Otel oberj 249 506 234 50 26 234 50 25 kayatourism.com.tr Kartalkaya / bayan arkadas
13. Esentepe Otel *** 74 169 311 40 80 311 59 66 hotelsentepe.com Gerede
14. D.Kaya Green Park *** 44 88 325 10 62 325 10 69 kayatourism.com.tr TEM Otoyolu
Gerede
15. Göynük Otel *
10 20 451 62 78 451 62 79 goynukotel.net Göynük
16. Hindiba Pansiyon Pans. 9 18 356 31 38 356 31 38 hindibapansiyon.com.tr Yedigöller Yolu -37
Mengen
17. Köroğlu Konağı Pans. 9 18 218 90 07 218 90 09 koroglukonagi.com Sarıalan Yaylası –
bayan arkadas
18. Gaye Otel *** 23 46 218 20 60 218 20 40 gayeotel.com.tr bayan arkadas
19. Golden Key Otel Dağ
evi
47 120 234 50 80 234 50 74 goldenkeyhotels.com Kartalkaya – bayan arkadas
20. bayan arkadas Prestij Otel *** 54 110 212 07 77 212 08 32 bayan arkadasprestige.com bayan arkadas
YEREL BELGELİ TESİSLER
c) Mahalli İdare Belgeli Tesisler:
Tesisin Adı Sınıfı Oda Yatak Telefon Web sitesi Bulunduğu Yer
1. Petro Club Tatil Köyü T. Köyü 60 120 225 28 70 petroclub.com.tr Abant Yolu 2. km / bayan arkadas
2. Parlak Otel Otel 40 85 215 53 48 bayan arkadas
3. Otel Rahmi “ 40 100 212 01 13 otelrahmi.com bayan arkadas
4. Otel Eskop “ 33 74 217 83 51 eskopotel.com bayan arkadas
5. Stad Otel “ 32 69 215 30 34 bayan arkadas
6. Otel 14 “ 32 64 212 00 38 bayan arkadas
7. Eratay Otel “ 24 56 212 57 01 bayan arkadas
8. Ortaklar Otel “ 55 124 217 87 04 ortaklarotel.com bayan arkadas
9. Çamlıçeşme Otel “ 21 45 253 44 27 camlicesme.com D.100 Gölköy Sapağı
10. Küçük Kaplıca Otel “ 47 145 262 84 78 bayan arkadaskaplica.com Karacasu / bayan arkadas
11. Yıldız Otel “ 65 130 262 96 40 bayan arkadasyildizotel.com Karacasu / bayan arkadas
12. bayan arkadas Panorama Bungalov 13 30 262 97 99 b-bcounty.com Karacasu / bayan arkadas
13. Çobanoğlu Pansiyon Pansiyon 11 35 262 81 11 Karacasu / bayan arkadas
14. Mekan Pansiyonları Pansiyon 28 80 262 83 04 Karacasu / bayan arkadas
15. Sefa Pansiyon Pansiyon 16 46 262 84 11 sefapansiyon.com Karacasu / bayan arkadas
16. Eskop Evleri Bungalov 6 16 262 88 66 eskopotel.com Karacasu / bayan arkadas
17. Abant Evleri Bungalov 14 30 224 51 78 abantevleri.com.tr Abant
18. Abant Pansiyon Pansiyon 6 15 237 11 07 abantpansiyon.com Abant Yolu 14. km.
19. Abant Dere Pansiyon Pansiyon 8 20 237 11 05 abantderepansiyon.com Abant Yolu 14. km
20. Otel Villa Neva Otel 6 16 226 48 96 nevavilla.com Kartalkaya Yolu 5. Km
21. Yayla Otel Otel 6 15 226 42 25 www.tatilkurdu.com Kartalkaya Yolu – Kındıra
22. Sarıalan Dağ Evi Otel 5 10 218 90 43 Sarialandagevi.com Sarıalan / bayan arkadas
23. Baysal Otel Otel 21 63 218 90 16 baysalotel.com Sarıalan / bayan arkadas
24. Özcan Pansiyon Pansiyon 5 10 218 90 81 ozcandagevi.com Sarıalan-Aladağ Yolu
25. Mountrain Kamping Kamp 30 102 . mountrain.com Beşpınarlar – Aladağ
26. Peker Otel Otel 18 38 356 11 55 Mengen
27. Moderna Otel Otel 19 50 421 22 24 modernaotel.com Mudurnu
28. Babas Kaplıcası Kaplıca 8 18 421 36 88 mudurnu.com Gürçam Köyü / Mudurnu
29. Sarot Kaplıcası Kaplıca 6 18 424 42 19 sarottermal.com Taşkesti / Mudurnu
30. Ünsal Otel Otel 14 38 421 63 46 Mudurnu
31. Yarışkaşı Konağı Otel 15 35 421 36 04 yariskasi.com Mudurnu
32. Keyvanlar Konağı Pansiyon 9 18 421 37 50 keyvanlarkonagi.com Mudurnu
33. H.Abdullah Konağı Pansiyon 7 18 421 22 84 mudurnukonaklari.com Mudurnu
34. Değirmenyeri Tesisl. Bungalov 6 24 421 26 77 degirmenyeri.com.tr Mudurnu
35. H. Şakirler Konağı Pansiyon 6 12 421 38 56 hacisakirlerkonagi.com Mudurnu
36. Yümnioğlu Kaplıcası Pansiyon 23 70 414 60 82 pavluhamamlari.com Kesenözü Köyü / Seben
37. Pavlu Kaplıcası Pansiyon 70 230 414 60 63 kaplicapavlu.com Kesenözü Köyü / Seben
38. Özlem Otel Otel 10 24 411 35 92 Seben
39. Doğal Yaşam Otel Otel 45 115 464 12 01 sunnetgolu.com Sünnet Gölü –Göynük
40. Akşemsettin Konağı Pansiyon 10 20 451 62 78 goynukotel.net Göynük
41. Doğa Otel Otel 70 156 465 12 70 dogaotel.com.tr Göynük38
42. Gürcüler Konağı Pansiyon 7 14 451 63 86 gurculerkonagi.com Göynük
43. Hacı Ali Paşa Konağı Pansiyon 4 12 451 68 21 goynuk.gov.tr Göynük
44. Caferler Konağı Pansiyon 7 21 451 60 91 konakyeri.com Göynük
45. Kervan Otel Otel 32 62 311 65 06 Gerede
46.Çimen Otel Otel 10 26 311 67 40 Gerede
47. Yeşilev Pansiyon Pansiyon 237 11 49 abantyesilev.com Abant yolu 5. Km.
48. Kıbrıscık Dağ Evleri Bungalov 5 15 441 23 94 kibriscik.bel.tr/evler.php Kıbrıscık
49. Karagöl Dağ Evleri Bungalov 5 15 – Karagöl / Kıbrıscık
50. Şahin Otel Otel 21 48 341 42 94 Yeniçağa
51. Güneş Pansiyon Otel 5 15 237 10 48 abantgunespansiyon.com Abant Yolu
52. Abant Yayla Pansiyon Pansiyon 6 18 237 10 72 abantyaylapansiyon.com Abant Yolu
53. Luckydeer Dağevi Pansiyon 6 12 356 24 92 luckydeer.net Ağalar Köyü / Mengen
54 Kartepe Motel Otel 6 12 226 41 34 kartepemotel.net Kartalkaya Yolu 3. km
55. Esenler Pansiyon Pansiyon 5 10 226 46 38 esenlerpansiyon.net Kartalkaya Yolu 4.km
56. H.Çavuşlar Konağı Pansiyon 421 22 78 Mudurnu
57. Urgancıoğlu Evi Pansiyon 421 64 64 Mudurnu
58. Şirinyazı Tesisleri Pansiyon 367 83 14 burnuksirinyazigoleti.co
m
Şirinyazı Göleti / Mengen
59. Nesilce Pansiyon Pansiyon 505790501
7
Mengen
60. Fuatbeyler Konağı Pansiyon 424 42 31 fuatbeyler.com /Mudurnu
61. Türksoylar Konağı Pansiyon 451 27 88 Göynük
62. Remay Otel Otel 210 11 71 remayotel.com bayan arkadas
63. bayan arkadas Otel Otel 212 14 24 bayan arkadasotel.com bayan arkadas
64.Highway Otel Otel 52 110 250 10 80 Highwayotel.com bayan arkadas
65.Kartalyuvası Otel Bungalov 20 50 237 11 50 Abantkartalyuvasiotel.co
m
Abant Yolu
66.Kartal Tepe Otel Otel 15 30 243 94 94 Kaltaltepeotel.com Kartalkaya Yolu
İLİMİZDE BULUNAN SOSYAL TESİSLER
Kurum Adı Sosyal Tesis Sosyal Tesis Adresi Oda Sayısı Yatak Adedi
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Öğretmenevi Sağlık Mah. Karadere Cad. No:1 26 60
Otelcilik ve Turizm Meslek
Lisesi Uygulama Oteli Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. 28 60
İl Emniyet Müdürlüğü bayan arkadas Dağı Polisevi D-100 Karayolu Seğmenler
Mevkii 45 90
Polisevi İhsaniye Mah. 33
Orman Bölge
Müdürlüğü Orman Misafirhanesi Sağlık Mah. Orman Bölge Müd.
Eğitim Merkezi 20 40
İl Sağlık Müdürlüğü Misafirhane Borazanlar M. Hattat Emin Barın
Cad. No:12 13 23
Gençlik Hiz.ve Spor İl
Md. Merkez Misafirhane İhsaniye Mah. 8 16
Karaçayır Kamp Eğitim
Merkezi Karaçayır Mah. 26 70
Gölköy Tesisi Gölköy 8 16
Aladağ Tesisleri Aladağ 20 40
A.İ.B.Üniversitesi Üniversite Sosyal Tesis Gölköy 57 11439
Meteroloji Müdürlüğü Misafirhane Karamanlı M. Gövem Sok.
No:18 3 6
Gıda,Tarım ve
Hayvancılık İl Md. Misafirhane Aktaş Mah. 4 6
İl Özel İdaresi Sosyal Tesis Sarıalan 18 52
TOPLAM 276 626
1.8. EKONOMİ
1.8.1. Büyüme Hızı Ve Kişi Başına Gelir
1987–2000 yılları arasında ortalama olarak her yıl % 3,9’luk büyüme gerçekleştiren bayan arkadas (Düzce
dahil), bu süre zarfında GSYİH’sını yaklaşık olarak 2 katına çıkarmayı başarabilmiştir. Belirtilen
dönemde, en düşük büyüme hızı % -2 ile 1993 yılında, en yüksek büyüme hızı % 21,4 ile 2000
yılında gerçekleşmiştir.
Benzer gelişmeyi kişi başına düşen gelirde de görmek mümkündür. Bazı yıllarda görülen düşüşlere
rağmen, ABD Doları olarak kişi başına düşen gelirde yükselen bir trend görmek mümkündür. 1987
yılında 1.380 $ olan kişi başına düşen gelir, sabit fiyatlarla 1999 yılında Düzce ile birlikte 3.308 $
düzeyine yükselmiştir. 2000 yılında kişi başına düşen gelir 5.687 $, 2001 yılında 4.216 $ olmuştur.
Bu rakamlarla bayan arkadas belirtilen yıllarda istatistiki bölge birimleri sınıflandırmasında Kocaeli ilinden
sonra 2. sırada yer almıştır. DPT tarafından 2003 yılına ilişkin yayınlanan illerin sosyo-ekonomik
gelişmişlik sıralamasında ilimiz, Türkiye genelinde 14. sırada bulunmaktadır.Kalkınma Bakanlığı
tarafından 2011 yılı verilerine göre illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında ilimiz, Türkiye
genelinde 11. Sırada bulunmaktadır.
12 Kasım 1999 depreminin ardından, Düzce’nin il olması ve daha önce bayan arkadas’ya bağlı olan bazı
ilçeleri de alarak ayrılması, ilimizi ekonomik açıdan etkilemiş olsa da bu etki sınırlı kalmıştır.
Bunun nedeni; Düzce’nin ayrılırken, ayrılmadan önce bayan arkadas’nun toplam gelirine katkısı daha az olan
ilçeleri almasıdır. bayan arkadas iline kalan bölümün, bölünmeden önce toplam gelire katkısı % 60 iken,
Düzce’ye kalan bölümün toplam gelire katkısı % 40 düzeyindedir. Ayrıca, Düzce’nin nüfusun
çoğunluğunu alması ve toplam gelire katkısı daha çok olan ilçelerin bayan arkadas’ya kalan bölümde yer
alması, DİE’nin açıklamış olduğu bayan arkadas ili 2000 yılı kişi başına düşen gelir rakamının yüksek
çıkmasına neden olmuştur.
İl GSYİH içinde tarım % 37.7, sanayi % 21.6,(imalat sanayi, inşaat, madencilik ve taş ocakçılığı,
elektrik-gaz-su) hizmetler % 40.7 (ticaret, ulaştırma ve haberleşme, mali kuruluşlar, serbest
meslek ve hizmetler, devlet hizmetleri) paya sahiptir.
İlimizde; gerçek usulde 12.393, basit usulde 2.168, kurumlar vergisinde 2.202, diğer ücretler 70
olmak üzere toplam 16.833 vergi mükellefi kayıtlı bulunmaktadır.
bayan arkadas İLİ VE İLÇELERİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI
İl İller İçerisinde Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması
bayan arkadas
1996 2003 2011
28 14 1140
NOT: Türkiye genelinde; 1996 yılında 858, 2003 yılında 872 ilçe içerisindeki gelişmişlik sırasıdır.2011 yılı verileri
yayımlanmamıştır.
Kaynak :Kalkınma Bakanlığı (DPT)
1.8.2. Bankacılık
bayan arkadas’da açılan ilk banka 1916 yılında faaliyete geçen Ziraat Bankası olmuştur. Daha sonra Osmanlı
Bankası’nın bir şubesi açılmışsa da, bu banka Cumhuriyetin ilk yıllarında kapanmıştır. 1925 yılında
Adapazarı İslam Ticaret Bankası adı altında bir bankanın şubesi açılmış ve 1952 yılına kadar bu iki
banka bayan arkadas’da faaliyette bulunmuştur. 1952 yılında Türkiye İş Bankası’nın bir şube açmasıyla
toplam banka sayısı üç olmuştur.
Günümüzde ise İl’de toplam 17 bankaya ait 40 şube bulunmaktadır. İldeki bankaların toplam
mevduat tutarı 2011 yılı itibariyle 802.123.000 TL, toplam kredi tutarı 984.361 TL’dir. (Türkiye Bankalar
Birliği, İstatistiki Raporlar/2011)
bayan arkadas İlinde Banka ve Şube Sayıları
Bankalar Adet
Toplam Ticari Banka Şube Sayısı 40
Kamusal Sermayeli Banka Şube Sayısı 17
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 11
Türkiye Vakıflar Ban. T.A.O. 2
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 4
Özel Sermayeli Banka Şube Sayısı 23
Akbank T.A.Ş. 3
Asya Katılım A.Ş. 1
Şekerbank T.A.Ş. 1
Denizbank T.A.Ş. 1
Finans Bank A.Ş. 1
Türkiye Garanti A.Ş. 3
Türkiye İş Bankası A.Ş. 5
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 2
İNG Bank A.Ş. 1
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 1
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1
HSBC Bank A.Ş. 1
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 1
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 1
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar –
İlçe
İlçeler İçerisinde
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Sıralaması
İl İçinde
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Sıralaması Gelişmişlik Grubu
1996 2003 1996 2003 1996 2003
Merkez 31 47 1 1 2 2
Yeniçağa 133 148 2 2 3 2
Gerede 212 211 3 3 3 3
Mengen 287 254 4 4 3 3
Seben 347 409 5 5 4 3
Mudurnu 476 416 7 6 4 3
Kıbrıscık 426 474 6 7 4 3
Göynük 565 532 8 8 4 4
Dörtdivan 664 566 9 9 5 441
İlçelerde toplam 6 banka ve 16 banka şubesi bulunmaktadır. Ziraat Bankası tüm ilçelerde
örgütlenmiştir. Esnaf ve sanatkarlar ile küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik faaliyette bulunan
Halk Bankası ise Gerede ve Mengen İlçelerinde bulunmaktadır.
bayan arkadas İli’ne Bağlı İlçelerde Banka ve Şube Sayıları Dağılımı
İlçeler Banka Sayısı Şube Sayısı Bankalar
Gerede 6 6 Ziraat, Halk, Vakıflar, İş, Garanti B.,YKB
Mengen 3 3 Ziraat B.- Halk B. – İş B.
Mudurnu 1 2 Ziraat B. (Mudurnu ve Taşkesti)
Seben 1 1 Ziraat B.
Göynük 1 1 Ziraat B.
Kıbrıscık 1 1 Ziraat B.
Yeniçağa 1 1 Ziraat B.
Dörtdivan 1 1 Ziraat B.
Toplam 6 16
1.8.3. Tarım ve Hayvancılık
Tarım: Yüzde 11,5’i mutlak tarım arazisi olmak üzere tarım alanları, il arazisinin yaklaşık % 18’ini
oluşturmaktadır. Orman alanları ise % 64’lük bir oran ile Türkiye ormanları içinde % 2,55’lik paya
sahiptir. Çayır ve meraların kapladığı alan yaklaşık % 15’tir. Geriye kalan alan ise tarım dışı
alanlardır.
Mutlak tarım alanı olarak tanımlanan I, II ve III.sınıf tarım alanı 86.937 hektardır. Buna özel birkaç
bitki cinsi için uygun sürümle ekim yapılabilecek IV.sınıf topraklar da eklendiğinde, bu alan
149.664 hektara ulaşmaktadır. Diğer bir ifade ile Türkiye toplam tarım alanının yaklaşık % 0,5’i
bayan arkadas ilindedir. Bu alanın 38.915 hektarında sulu tarım, 110.749 hektarında ise kuru tarım
yapılmaktadır. Kalan toprakların 124.440 hektarı çayır-mera (yaylaklar dahil), 504.310 hektarı
orman ve fundalık, 67.386 hektarı ise tarım dışı topraklardır.
Yeterli miktarda olmayan tarla arazisi, küçük parçalar halindedir. İlimizde tarla bitkileri olarak
ekili alanların büyük bir kısmını tahıllar oluşturmaktadır. Yetiştirilen tahılların başında buğday
gelmektedir. Buğdayı sırasıyla arpa, yulaf, çeltik ve mısır izlemektedir. Baklagillerden nohut,
fasulye, fiğ ve burçak, endüstri bitkilerinden şeker pancarı ve şekerpancarı tohumu
yetiştirilmektedir. Yumru bitkilerden patates, soğan, sarımsak ve hayvan pancarı yetiştirilmekte
olup, bunlardan patates, ilimiz için önemli ekonomik değere sahiptir. İlimizde ayrıca çeşitli meyve
ve sebze bitkileri de üretilmektedir. Organik tarıma dönük çalışmalar devam etmektedir.
2012 yılı içerisinde tarla bitkileri üretim miktarı 687.010 ton, elde edilen gelir yaklaşık 425 milyon
TL, meyve üretimi 38.310 ton, elde edilen gelir 76 milyon TL, sebze üretimi (örtüaltı dahil) 13.253
ton, elde edilen gelir 20 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İlimiz için önemli tarla bitkilerinden biri
olan patates üretimi 2012 yılında 272.870 ton olarak gerçekleşmiş olup, 122 milyon TL gelir elde
edilmiştir.
İl dahilinde tarımsal amaçlı 185 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 7 Sulama Kooperatifi, 2 Su
Ürünleri Kooperatifi olmak üzere toplam 15.314 ortaklı 194 kooperatif bulunmaktadır.
Hayvancılık: Tarım sektörünün alt sektörlerinden olan kanatlı hayvancılık sektörünün il
ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Türkiye genelinde bayan arkadas İli broiler piliç eti ve ürünlerinin
üretiminde % 30 potansiyele sahiptir. İlde 2.652 işletmeye ait 3.322 kümeste dönemde 34.401.000
adet broiler ile 20 işletmeye ait 31 kümeste 350.000 adet yumurtacı tavuk, 38 işletmeye ait 289
kümeste 2.427.000 adet Damızlık Broiler tavuk yumurtası, 92 işletmeye ait 109 kümeste 365.000
adet hindi, 64.000 köy yumurtacı tavuğu, 2.500 adet ördek ve 4.000 adet kaz ile 3.500 adet köy
hindisi olmak üzere toplam 37.617.000 adet kanatlı mevcuttur.
112.285 küçükbaş ve 127.230 büyükbaş hayvan da ilin tarımsal envanteri içerisinde yer almaktadır. 42
Hayvansal ürünlerde 2012 yılında; 1.600 ton kırmızı et, elde edilen gelir 19 milyon TL, 486.000
ton beyaz et, elde edilen gelir 2 milyar 187 bin TL, 12.000 ton pembe et, elde edilen gelir 78 milyon
TL olmuştur. Ayrıca; yumurta üretimi 49 milyon adet, elde edilen gelir 12 milyon TL, İlimiz süt
üretiminde 201.000 ton, süt ve süt ürünlerinden elde edilen gelir 130 milyon TL olmuştur.
Ayrıca kayıtlı (projeli) 33 adet kültür balıkçılığı işletmesi olup, toplam üretim miktarı 365 ton/yıl
elde edilen gelir 730.000 TL’dir. Yeniçağa Gölündeki avcılık yoluyla elde edilen tatlı su balıkları
üretimi ise 61 ton’dur.
İlimizde arıcılık gelişme gösteren hayvancılık faaliyetleri arasında yer almaktadır. Arılı kovan sayısı
16.860 adet, bal üretim kapasitesi yıllık 202 ton’dur. Kovan başına bal verim ortalaması 12 kg ‘dır.
1.8.4. Sanayi ve Ticaret
bayan arkadas’nun 1970’li yıllarda kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınması ile sanayi ve ticaret
alanında ciddi atılımlar görülmeye başlamıştır. Kalkınmada öncelikli illere yatırım yapan
yatırımcılara sağlanan birtakım kolaylıklar, bu sonucun ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır.
1980’lerin başında kalkınmada öncelikli iller kapsamı dışına çıkarılan bayan arkadas, sanayi ve ticaret
alanında gelişimine devam etmiş olsa da, önceki döneme göre bu gelişme 90’lı yıllara kadar sekteye
uğramıştır. 90’lı yıllarda gelişimini sürdüren bayan arkadas, ardı ardına ortaya çıkan ekonomik krizler ve
1999’da yaşanan deprem felaketleri sonrasında sanayi ve ticaret alanında gerilemiştir.
İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropol arasında ve geleneksel sanayi merkezlerinin art
bölgesinde yer almasına rağmen sanayileşmesini gerçekleştirememiş bir ara kent görünümündedir.
bayan arkadas’nun 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun kapsamında bulunmaması ve çevresindeki bazı illerin söz konusu Kanun
kapsamında bulunması İldeki yatırım ortamını olumsuz etkilemiştir.
Sanayi alt yapısındaki sorunlar, yatırımcı-girişimci sayısının az oluşu ve özendirici önlemlerin
yetersizliği nedenleriyle arzu edilen düzeyde yatırım yapılamamakta, çevre illerden ve yabancı
ülkelerden girişimci ve yabancı sermaye çekilmesi de mümkün olmamaktadır.
Sanayinin büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğu bayan arkadas’da faaliyette bulunulan
önemli sanayi dalları; gıda, orman ürünleri ve mobilya, madeni eşya ve metal sanayi, ısı cam ve
temperli cam sanayi, elektrik cihazları üretimi, dokuma-giyim eşyası ve deri sektörleridir. İlimizde
mevcut sanayi tesisleri merkezde yoğunlaşmıştır. bayan arkadas’nun ilçelerinden Seben, Dörtdivan,
Kıbrıscık ve Göynük ilçelerinin ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bu ilçelerde
birkaç istisna dışında ciddi anlamda sanayi tesisi yapılanması mevcut değildir. Gerede’de deri
sanayi yaygın olarak gözlenmektedir. İlçede 120 deri fabrikası bulunmakta olup, sektör yaklaşık
2.500 çalışanıyla ilçe istihdamının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Mudurnu’da Sunta, Gıda
(tahin, helva), Yem ve Tavukçuluk tesisleri mevcuttur. Mengen’in sanayisi ise genelde orman
ürünlerine dayanmaktadır. Gentaş Werzalit fabrikası ile merkez ve köylerdeki mobilya atölyelerini
sanayi tesisleri arasında sayabiliriz. Yeniçağa ekonomisinin önemli bir bölümünü nakliyatçılık
oluşturmaktadır. İlçede faaliyet gösteren uluslararası ve yurt içi 30’un üzerinde nakliye şirketi
bulunmaktadır.
İlimiz Merkez ve İlçelerinde 2012 yılı Aralık ayı itibariyle 349 adet Sanayi Tesisi bulunmakta ve bu
tesislerde 16.591 kişi istihdam edilmektedir. Sanayi kuruluşlarınca 2011 yılında; Gıda Ürünleri
Sanayinde 85.175.461 $, Makine ve Madeni Eşya Ürünleri Sanayinde 300.315.431 $, Orman
Ürünleri Sanayinde 32.000.260 $, Tekstil Ürünleri Sanayinde 36.969.807 $, Elektrik Cihazları
Sanayinde 8.312.961 $, Cam Sanayinde 20.329.985 $, Deri Ürünleri Sanayinde 3.113.522 $, Kimya
Ürünleri Sanayinde 3.446.551 $, Plastik Ürünleri Sanayinde 39.894 $ ve Toprak Ürünleri
Sanayinde 1.173.640 $ olmak üzere, Toplam 490.877.512 $ ihracat gerçekleştirilmiştir. ( Bilim,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce tespit edilen.) NOT: 2012 yılı istatistikî bilgileriyle ilgili çalışmalar Bilim, Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürlüğünce başlamış olup, Mayıs-2013 ayında sonuçlanacaktır.43
İl genelinde 17 banka ve bu bankalara bağlı 40 şube faaliyet göstermektedir. 391 Anonim, 2.233
Limited, 12 Kollektif, 1.139 Şahıs ve 234 Diğer ( koop., yabancı, vakıf işletmesi vd.) olmak üzere
toplam 4.009 şirket mevcuttur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluk alanına giren Kooperatif
sayısı 48, faal üye sayısı 4.961, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluk alanına giren Kooperatif
sayısı 91, faal üye sayısı 2.273’tür. İl genelinde faaliyet gösteren 26 Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına
kayıtlı faal üye sayısı 8.885’tir.
Organize Sanayi Bölgeleri; İlimizde ikisi faaliyete geçen 4 adet Organize Sanayi Bölgesi
bulunmaktadır.
a- bayan arkadas Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi:
bayan arkadas Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, yatırım teşvikleri yönünden sanayi kuşağı
normal iller kapsamındadır.
1975 yılında kurulan, 73 hektar alana sahip olan ve 51 parselden oluşan bayan arkadas O.S.B’ye ek olarak 41
parsel ve 74 hektar (742.319 m2
) alandan oluşturulan bayan arkadas Merkez I (Tevsii) (Tekstil) İhtisas
O.S.B’nin imar-parselasyon planları alt yapı ve enerji projeleri tamamlanıp, Bilim, Teknoloji ve
Sanayi Bakanlığınca onaylanmıştır.
Mevcut bayan arkadas O.S.B’ye ek olarak bayan arkadas Merkez I (Tevsii) (Tekstil) İhtisas O.S.B’nin de
birleştirilmesi sonucunda bayan arkadas Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adı altında
Toplamda 147 ha. alan ve 92 parselden oluşmuştur. bayan arkadas Karma Tekstil ve İhtisas Sanayi
Bölgesinde tahsis edilen parsel sayısı 68 olup, üretime geçen parsel sayısı 54’tür. Üretime geçen
parsellerdeki faal işyerlerinde 3.320 kişi istihdam edilmektedir.
Ek İhtisas OSB’nin kamulaştırma bedeli yaklaşık 14.000.000 TL tutmaktadır. Kamulaştırma
çalışmaları kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca önceki yıllarda gönderilen
5.447.864 TL kredi ve bölgenin katkısı ile birlikte toplam 8.190.574 TL ile 55 ha. alanın rızai satış
üzerinden anlaşması yapılarak tapuları alınmıştır. Kamulaştırılması yapılamayan 19 ha. alan için
5.000.000 TL krediye ihtiyaç duyulmaktadır.
Alt yapı imalatları yapımı işi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım programına alınmış
olup, 2010 yılı ikinci yarısında alt yapı yapım işi ihalesi sonuçlandırılarak alt yapı inşaatlarına
başlanılmıştır. 30 adet parseli kapsayan kısımda alt yapı inşaatları 2011 yılı sonu itibariyle
tamamlanmıştır. Kalan parsellere ait çalışmalar devam etmektedir. Kalan parsellerden
tamamlananların tahsisleri devam etmektedir. Ayrıca, bayan arkadas Merkez I (Tevsii) (Tekstil) İhtisas
O.S.B’nin atık sularının bayan arkadas Belediyesine ait Atık Su Tesisine bağlanması kapsamında Atık Su
Terfi hattının döşenmesine ve Atık Su Terfi Merkezi inşaatlarına başlanmış olup, 2012 yılında
bitirilmiştir.
Şu an kullanılmakta olan içme suyu deposu ihtiyacı karşılamadığından 100 m3
’lük yeni bir içme
suyu deposu 2012 yılında bitirilerek işletmeye açılmıştır.
Mevcut Organize Sanayi Bölgesinin her türlü altyapı hizmetlerinin tamamlanmış olması, ulaşım ve
nakliye avantajlarının yanında istihdama cevap verebilecek yeterli elemanının bulunması, Tevsii
Organize Sanayi Bölgemizin cazibesini artırmakta olup, ilave OSB alanının işletmeye açılmasıyla
yaklaşık 8.000 – 10.000 kişiye iş imkanı yaratılacak ve bayan arkadas ekonomisinin kalkınmasında
lokomotif görevini üstlenecektir.
b- Gerede Organize Sanayi Bölgesi:
1993 yılında kurulan, 100 ha. büyüklüğünde ve 48 adet sanayi parselinden oluşan Gerede O.S.B’de
30 sanayi parselinin tahsisi yapılmış, 18 adet parsel tahsis edilmeyi beklemektedir. Üretime geçen
parsel sayısı 10, inşaat safhasında olan parsel sayısı 5, proje safhasında olan parsel sayısı 6, tahsisli
boş parsel sayısı 9 olup, istihdam 305’tir. Gerede O.S.B tam kapasite ile faaliyete geçirilebildiği
takdirde 5.000 insana istihdam imkânı sağlanabilecektir. 44
c- Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi:
1997 yılında kurulan 131 ha. büyüklüğünde, her biri 5–6 dönüm 127 sanayi parselinden oluşan
Gerede Deri İhtisas O.S.B’nin, tamamı kamulaştırılmış, bedelleri ödenmiştir. Atık Su Arıtma
Tesisi tamamlanmış, 26.01.2007 tarihinde resmi açılışı yapılmıştır. Arıtma tesisinden arıtılmış
olarak çıkan su; yapımı gerçekleştirilen deşarj hattıyla yaklaşık 5 km uzaktaki Ulusu Deresine
deşarj yapılmaktadır. İmar planı ve altyapı proje revizyonları tamamlanmak suretiyle 09.08.2012
tarihi itibariyle altyapı ihalesi yapılmış olup, sözleşme yapılmak suretiyle işe başlanmıştır. 2013 yılı
ve daha sonraki yıllar için asgari 15.500.000 TL alt yapı kredisine ihtiyaç vardır. İlk etapta; 2013
yılında alt yapı inşaatları için 4.600.000 TL, arıtma çamuru düzenli depolama alanı kamulaştırması
için 1.300.000 TL olmak üzere toplam 5.900.000 TL krediye ihtiyaç duyulmaktadır. Gerede Deri
İhtisas O.S.B’nin altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra İlçe Merkezindeki mevcut
tabakhaneler O.S.B’ye taşınacak, üretim ve istihdam imkânları artacaktır.
ç- Yeniçağa Organize Sanayi Bölgesi:
1997 yılında kurulmuştur. Organize Sanayi Bölgesi yapımı için 120 ha. alan için yer seçimi
yapılmış, kamulaştırma, imar planları ve diğer altyapı projeleri çalışmalarına henüz
başlanılmamıştır. Talepler doğrultusunda kamulaştırma ve alt yapı işlemleri sağlanacak kredi
dahilinde hızlandırılacaktır.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
OSB’nin Adı Alanı
(Ha)
Parsel
sayısı
İşyeri Sayısı Üretime
Geçen
Parsel
Sayısı
İstihdam
Sayısı Tahsis Edilen
Parsel Sayısı
Tahsis
Yapılmayan
Parsel Sayısı
bayan arkadas Karma ve
Tekstil İhtisas
OSB
147 92 68 24 54 3.320
Gerede OSB 100 48 30 18 10 305
Gerede Deri
İhtisas OSB 131 127 — — — —
Yeniçağa OSB 120 50 — — — —
Küçük Sanayi Siteleri: İlimizde inşaatı tamamlanarak faaliyet gösteren 3 Küçük Sanayi Sitesi, 3
Toplu İşyeri bulunmaktadır. Bu alanlarda toplam 1.311 adet işyeri mevcut olup bu işyerlerinde
yaklaşık 2.200 kişi istihdam edilmektedir. Faal olan Küçük Sanayi Siteleri ve Toplu İşyerlerinin
toplam alanı 817.101 m2
, doluluk oranı % 80 civarındadır. Ayrıca, inşaat safhasında olan 1 adet 32
üyeli (45 İşyeri) bayan arkadas Ata Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır.45
FAAL OLAN AMACINI GERÇEKLEŞTİRİP TERKİN VEYA TASFİYEYE GİREN
KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ VE TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFLERİ
Küçük Sanayi Sitesinin
Adı
Kuruluş
Yılı
Faaliyete
Geçtiği
Yıl
Yüz
Ölçümü
(m2
)
İşyeri
Sayısı
Hukuki
Durumu
bayan arkadas Küç.San. Sit. 1964 1974 102.000 503 Terkin
bayan arkadas Yeni Küç.San. Sit. 1978 1992 151.113 215 Terkin
Yeniçağa Küç.San. Sit. 1974 1984 300.000 286 Terkin
Gerede Toplu İş Yeri 1968 1973 83.000 188 Terkin
Mudurnu Toplu İş Yeri 1990 1993 16.988 54 Terkin
Mengen Toplu İşyeri ve
Konut Yapı Koop. (2007
Yılında Unvan değişikliği
Yaptı)
1975 2000 164.000 65 Faal
bayan arkadas Ata Küç.San. Sit. 1998 —– 7.500 45 İnşaat Halinde
T O P L A M 817.101 1.311
NOT: Toplama bayan arkadas Ata Küç.San.Sit. dahil edilmemiştir.
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa tabi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Sorumluluk Alanına Giren Kooperatifler : (2012 Yılı Dönem Sonu İtibariyle)
Sayı Faal Üye Sayısı
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 30 844
Tüketim Kooperatifi 2 1.650
Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. 8 2.015
Küçük Sanat Koop. 1 165
Üretim Pazarlama Koop. 2 189
Tarım Satış Koop. 1 49
Es.Kef.Üst Birlik 1 14
İşletme Koop. – –
Turizm Geliştirme Kooperatifi 3 42
Toplam : 48 4.961
Tablodan da anlaşılacağı üzere İlde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sorumluluk alanına giren 48 adet
kooperatif bünyesinde 4.961 faal üye kayıtlı bulunmaktadır.46
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa tabi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sorumluluk
Alanına Giren Kooperatifler : (31.12.2012 Tarihi İtibariyle)
Yapı Kooperatifleri
Yapı Koop K.San. Sit.
Yapı Koop
Top.İşy. Yapı
Koop Genel Toplam
Sayı Ortak
sayısı
Sayı Ortak
sayısı
Sayı Ortak
sayısı
Sayı Ortak
sayısı
Faal Kooperatif 21 527 2 67 23 594
Yıl İçinde Kurulan
Kooperatif 1 7 1 7
Tasfiye Halindeki
Kooperatif 63 1.633 1 32 1 7 67 1.672
Toplam 85 2.167 1 32 3 74 91 2.273
Terkini Yapılan
Kooperatif Sayısı 8 190 1 200 9 390
Tablodan da anlaşılacağı üzere İlde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sorumluluk alanına giren 91
adet kooperatifin bünyesinde 2.273 üye kayıtlıdır. Ayrıca 9 adet kooperatifin terkini (kapanışı)
yapılmıştır.
İlimiz ve İlçeleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince 2011-2012 Yıllarında
Esnaf ve Sanatkarlara Kullandırılan Krediler
Kooperatifin
Adı
Kayıtlı
Ortak
Sayısı
2011 Yılı
Kullandırılan
Toplam
Kredi Miktarı
2012 Yılı
Kullandırılan
Toplam Kredi
Miktarı
2011 Yılı
Ortaklardan
Takipteki
Alacak Toplamı
2012
Ortaklardan
Takipteki
Alacak
Toplamı
bayan arkadas 694 1.534.175 7.636.000 2.026.927 1.152.926
GEREDE 343 3.735.500 3.733.250 216.867 178.962
MENGEN 205 2.597.500 2.363.250 25.003 36.772
YENİÇAĞA 142 1.778.250 1.958.875 49.510 61.208
KIBRISCIK 102 120.173 112.172
SEBEN 126 198.000 567.000 64.891 42.408
MUDURNU 190 1.146.000 2.232.000 186.571 154.130
GÖYNÜK 213 3.558.375 5.476.999 102.276 88.788
TOPLAM 2.015 14.547.800 23.967.374 2.792.218 1.827.366
(% Oranı)
Artış/Düşüş
Eğilimi
% 64 ARTIŞ % 38 DÜŞÜŞ47
İlimizde Faaliyet Gösteren Esnaf ve Sanatkarlar Odaları :
Sayı Faal Üye
Sayısı
Esnaf Sanatkarlar Odası 5 1.654
Şoförler ve Otomobilciler Odası 6 2.570
Ayakkabıcılar Odası 1 141
Şoförler ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2 535
Bakırcılar ve Kalaycılar Sobacı
Madeni İş Oto Tam. ve Tenekeciler Odası
1 163
Bakkallar, Şekerciler ve Bayiler Odası 1 467
Berberler ve Kuaförler Odası 1 251
Demirciler ve Nalburcular Odası 1 441
Elektrik ve İnşaat Sanatkarları Odası 1 748
Kahveciler ve Otelciler Odası 2 527
Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Odası 1 342
Manavlar Odası 1 173
Terziler Odası 1 595
Tabak Esnaf ve Sanatkarlar Odası 1 116
Bakkallar, Tuhafiyeciler Odası 1 136
TOPLAM 26 8.859
bayan arkadas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 26 üyesi bulunmakta olup 26 Esnaf ve Sanatkarlar
Odasına kayıtlı 8.859 faal üye mevcuttur.48
İL MALİYESİ: İlimizde; gerçek usulde 12.393, basit usulde 2.168, kurumlar vergisinde 2.202,
diğer ücretler 70 olmak üzere toplam 16.833 vergi mükellefi kayıtlı bulunmaktadır.
31.12.2011 tarihi itibarı ile Gelir Kalemleri:
İl Geneli (Tüm Gelirler İtibariyle) TL
31.12.2012 tarihi itibarı ile Gelir Kalemleri:
İl Geneli (Tüm Gelirler İtibariyle) TL
Bütçe Gelirleri Genel Toplamı Bütçe Gelirleri Genel Toplamı
Tahakkuk 607.623.777,91 Tahakkuk 624.804.134,72
Tahsilat 394.606.636,53 Tahsilat 407.322.120,50
Tahsilat Oranı % 64,94 Tahsilat Oranı % 65,19
Vergi Gelirleri Vergi Gelirleri
Tahakkuk 483.562.913,60 Tahakkuk 508.847.839,27
Tahsilat 350.211.800,82 Tahsilat 374.616.680,82
Tahsilat Oranı % 72,42 Tahsilat Oranı % 73,62
Vergi Dışı Gelirler Vergi Dışı Gelirler
Tahakkuk 45.956.139,21 Tahakkuk 111.294.244,54
Tahsilat 27.768.340,98 Tahsilat 28.758.933,29
Tahsilat Oranı % 64,78 Tahsilat Oranı % 25,84
Sermaye Gelirleri ile Bağış ve Yardımlar Sermaye Gelirleri ile Bağış ve Yardımlar
Tahakkuk 78.104.725,10 Tahakkuk 4.662.050,91
Tahsilat 14.626.494,73 Tahsilat 3.946.506,39
Tahsilat Oranı % 18,73 Tahsilat Oranı % 84,65
Vergi Dairelerinin 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Mükellef Sayısı
Vergi Dairesi Basit Usulde
Gelir Vergisi
Gerçek Usulde
Gelir Vergisi
Kurumlar
Vergisi Toplam
bayan arkadas Merk. Ver. Dairesi 912 8.279 1.427 10.618
Dörtdivan Mal Müdürlüğü 74 263 40 377
Gerede Vergi Dairesi 494 1.458 221 2.173
Göynük Mal Müdürlüğü 152 638 93 883
Kıbrıscık Mal Müdürlüğü 33 128 17 178
Mengen Mal Müdürlüğü 191 465 114 770
Mudurnu Mal Müdürlüğü 138 579 132 849
Seben Mal Müdürlüğü 77 153 17 247
Yeniçağa Mal Müdürlüğü 97 430 141 668
Diğer Ücretler 70
TOPLAM 2.168 12.393 2.202 16.83349
1.8.5 Ormancılık
İl yüzölçümünün % 64’üne tekabül eden orman alanları toplam 506.582 hektardır. Bu alanın %
76’sı (384.750 hektarı) normal koru, % 24’ü (121.832 hektarı) bozuk koru’dan oluşmaktadır.
İl ormanlarının yarıya yakın kısmını çam türleri oluşturmaktadır. Köknar, kayın, meşe ağaçları da il
ormanlarında bulunan diğer ağaç türleridir.
421.646 hektar orman alanının kadastrosu yapılmış, 80.200 hektar alanın ise kadastro işlemlerine
başlanamamıştır.
İl’deki 491 köyün 428’i orman köyüdür. İl nüfusunun yaklaşık % 37’si orman köylerinde
yaşamaktadır. İl’in orman yolları uzunluğu toplam 8.128 km. olup, bunun 6.326 km’si yapılmış,
1.865 km’sinin de yapımı planlanmıştır.
bayan arkadas ili ormanlarında 2012 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; 746.711 m3
endüstriyel odun ile 159.756
ster yakacak odun üretimi yapılmış olup, bu ürünlerin satışından 122 milyon 651 bin ¨ gelir elde
edilmiştir. 43 milyon 499 bin TL kar sağlanmıştır.
İlimiz ormancılık sektöründe faaliyet gösteren fabrika sayısı 118 olup, yıllık üretme kapasiteleri
498.049 m3
’tür.
bayan arkadas İli Ormanları
Genel Saha
(H.A.)
Ormanlık Saha (H.A.) Koru ( H.A.)
Ormanlık Saha Açıklık Saha Toplam Normal Bozuk Toplam
796.134 506.582 289.552 796.134 384.750 121.832 506.582
bayan arkadas İli Orman Varlığının Ağaç Türlerine Göre Dağılımı %
Kayın % 13 Meşe % 4
Göknar % 28 Diğer Yapraklı % 2
Sarıçam % 25 Kızılçam % 1
Karaçam % 27 Toplam % 100
Kanuni Hak Sahibi Köy Sayısı
31. Madde kapsamına giren köyler 362
32. Madde kapsamına giren köyler 66
Toplam Orman Köyü 428
Orman Dışı Köyler 63
Toplam Köy Sayısı 491
Not: 31. Madde: Mülki sınırları içerisinde verimi yeterli devlet ormanı olan köyler
32. Madde: Mülki sınırları içerisinde verimi yeterli olmayan devlet ormanı olan köyler
1.8.6 Madencilik
İl GSYİH’sı içinde önemli bir yer tutmamakla birlikte, linyit madenciliği, kum, kil ve taş ocakçılığı
alt sektörlerinde faaliyette bulunan işletmeler bulunmaktadır. Mengen ve Göynük ilçelerinde linyit
kömürü, Seben İlçesindeki mermer yatakları ilin sahip olduğu maden rezervleri arasında yer
almaktadır. Göynük İlçesinde hemen hemen hiçbir şekilde değerlendirilmeyen ve kömürden sonra en
önemli enerji kaynağını oluşturan bitümlü şistler, sentetik sıvı yakıt olarak kullanılabilirliğinin yanı
sıra, petro-kimya sanayii için de girdi olma potansiyeline sahiptir.
MTA’nın il’deki maden ve enerji kaynaklarına ilişkin bulguları; kireç, alçı taşı yataklarının yanı sıra,
metalik maden kaynaklarından; Demir (Yeniçağa-Kemaller), Manganez (Gerede-Çayırviran),
Endüstriyel hammadde kaynaklarından; Kaolen (Gerede-Yeniçağa), (Mudurnu-Merkez), Talk
(Mudurnu-Merkez), Manyazit (Mudurnu-Ilıca), Mermer (Göynük) ve enerji hammaddelerinden; 50
Turba-Torf kömürü (Yeniçağa) ile ilgili işletme potansiyeli mevcut rezervlerin bulunduğunu ortaya
koymaktadır.
1.9. ULAŞIM
bayan arkadas İlinde ulaşım karayolu ile sağlanmakta, demiryolu ağı bulunmamaktadır. Askeri hava alanı
sivil ulaşım hizmetlerine açık değildir.
İlimiz yol ağında; 366 km. devlet yolu, 261 km. il yolu ve 114 km. otoyol bulunmaktadır. Köy yolu
envanterinde ise 2.143 km. asfalt, 1.584 km. stabilize olmak üzere toplam 3.727 km. yol
bulunmaktadır.
bayan arkadas İlinde; 41. Şube Şefliğinin Köroğlu, bayan arkadasdağı ve Taşlıyayla Bakımevleri, 42. Şube Şefliğine
bağlı Gerede ve 43. Şube Şefliğine bağlı Göynük bakımevleri bulunmaktadır. Otoyollara ait
Çaydurt, Tünel ve Cankurtaran Bakım İşletme Şeflikleri bayan arkadas İli bünyesindedir.
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü bayan arkadas İli Yol Ağı
bayan arkadas İli
Yol
Uzunluğu
Satıh Cinsleri
Bölün.
Yol
Asfalt Parke Stabilize Toprak
Geçit
Vermez
Yol
Bsk Ask
Devlet Yolu
41. Şube 138 75 63 – – – – 92
42. Şube 70 70 – – – – – 70
43. Şube 158 – 158 – – – – 3
TOPLAM 366 145 221 – – – – 165
İl Yolu
41. Şube 197 21 175 1 – – – 6
42. Şube 15 2 13 – – – – 1
43. Şube 49 3 45 1 – – – 2
TOPLAM 261 26 233 2 – – – 9
Otoyol
Otoyol. 100 100 – – – – – 100
BağlantıYol
İşl.Ş.
14 14 – – – – –
TOPLAM 114 114 – – – – – 100
BSK: Bitümlü sıcak karışım kaplama, ASK: Asfalt sathi kaplama.
Köy Yolları Envanteri
Sıra Köy Yolları Envanteri
No İlçe
Yol Durumu
Asfalt (km) Stabilize (km) Tesviye (km) Ham Yol (km) Toplam (km)
1 Merkez 615 225 840
2 Dörtdivan 74 29 103
3 Gerede 337 122 459
4 Göynük 298 357 655
5 Kıbrıscık 84 48 132
6 Mengen 253 293 546
7 Mudurnu 274 377 651
8 Seben 142 115 257
9 Yeniçağa 66 18 84
TOPLAM 2.143 1.584 3.727
İlimizdeki mevcut orman yollarıyla ilgili veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

bayan arkadas İli
Tüm Tülu(Km) Yapılan Tülu (Km) Yapılacak Tülu (Km)
8.128 6.326 1.80251
2. MAHALLİ İDARELER
2.1. Belediyeler
bayan arkadas il sınırları içinde, Merkez İlçe Belediyesinin yanı sıra, Merkez İlçeye bağlı Karacasu Belde
Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Mudurnu’ya bağlı Taşkesti Belde Belediyesi, Mengen ilçesine bağlı
Gökçesu ve Pazarköy Belde Belediyeleri olmak üzere toplam 13 belediye bulunmaktadır.
BELEDİYELERİN 2013 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ
Belediye Adı Kuruluş Tarihi 2013 Bütçesi (TL)
bayan arkadas 1880 124.200.000
Karacasu 1989 2.011.786
Dörtdivan 1962 2.040.000
Gerede 1871 16.280.000
Göynük 1923 4.000.000
Kıbrıscık 1958 1.380.000
Mengen 1948 3.946.935
Gökçesu 1992 1.150.000
Pazarköy 1992 1.482.480
Mudurnu 1893 4.250.000
Taşkesti 1987 2.050.000
Seben 1946 3.300.000
Yeniçağa 1962 4.375.000
Toplam 170.466.20152
2.2. İl Özel İdaresi
İl Özel İdaresi hizmetlerini kendisine ait binada sürdürmektedir. Tüm ilçelerimizde Özel İdare
teşkilatı mevcuttur.
31.12.2012 tarihi itibariyle; İl Özel İdaresi Bütçesinden kamu kuruluşlarına tahsis edilen yardım
miktarları ile Bakanlıklar tarafından aktarılan yardımlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Kurum Adı
Yapılan Yardım Miktarı (TL)
İl Özel İdaresi
2012
Bütçesinden
Tahsis Edilen
Ödenek
Bütçesinden
Bakanlıklar
Tarafından
Aktarılan
Toplam
Genel Sekreterlik (Mali
Hiz.Md.,İnsan Kay. Eğitim Md.,
İmar Kent. İy. Md. ve diğer Md.ler )
21.147.495,00 12.871.401,68 34.018.896,68
Köye Yönelik Hizmetler Md.
(Personel ve Muhtar Ücretleri)
0,00 14.809.913,00 14.809.913,00
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md. 700.001,00 0,00 700.001,00
İl Sağlık Md. 270.003,00 619.905,98 889.908,98
Aile ve Sosyal Politikalar İl Md. 80.000,00 446.506,00 526.506,00
Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Md. 145.022,00 67.718,25 212.740,25
İl Milli Eğitim Md. 3.205.001,00 22.702.037,95 25.907.038,95
Çevre ve Şehircilik İl Md. 22.002,00 0,00 22.002,00
İl Kültür ve Turizm Md. 70.007,00 211.280,00 281.287,00
İl Afet ve Acil Durum Md. 250.513,00 1.266.300,00 1.516.813,00
İl Emniyet Md. 150.005,00 695.215,92 845.220,92
Gıda Kontrol Labaratuar Md. 1,00 0,00 1,00
İlçeler Toplamı (Muhtar Ücretleri) 859.950,00 0,00 859.950,00
Toplam 26.900.000,00 53.690.278,78 80.590.278,78
NOT: 2012 yılı bütçesi 26.900.000,00 TL¨’dir. (31.12.2012 Yılı Toplam Ödeneği; 2011 yılından devir 23.113.112,27 TL, 2012 yılı bütçesi
26.900.000,00 TL, 2012 yılı ek bütçesi 2.000.000,00 TL, Bakanlıklar tarafından aktarılan 53.690.278,78 TL olmak üzere toplam 105.703.391,05
TL’dir.
2013 Yılı Mali Bütçesi (TL)
2012 Yılı Mali Bütçesi 2013 Yılı Mali Bütçesi
Gelir Bütçesi 26.900.000 30.516.000
Gider
Bütçesi
Cari Giderler 15.636.609 21.041.081
Yatırım Giderleri 6.263.712 7.723.019
Transfer Giderleri 4.999.679 1.751.900
2.3. Köyler
bayan arkadas ilinde 491 adet köy bulunmaktadır. İldeki köyler genellikle dağınık yerleşim karakteri
göstermektedir. Köylerin önemli bir bölümünün yol, su, elektrik, telefon gibi alt yapı hizmetleri
büyük ölçüde tamamlanmış olup, okul, sağlık ocağı, cami gibi sosyal tesisleri önemli ölçüde
mevcuttur. 491 köyün içme suyu, 346 köyün ise kanalizasyon şebekesi mevcuttur.
İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılıyla, KÖYDES Projesi kapsamında yol,
su gibi alt yapı çalışmaları yıllık programlar dahilinde sürdürülmektedir. 53
Köy İçme Suyu ve Kanalizasyon Durum Tablosu
İlçe Adı Köy
Sayısı
İçme
Suyu
Şebekesi
Olan
Köy
Sayısı
İçme Suyu
Şebekesi
Olmayan
Köy
Sayısı
İçme Suyu
Şebekesi
Yetersiz Köy
Sayısı
Kanalizasyon
Şebekesi
Olan Köy
Sayısı
Kanalizasyon
Şebekesi
Olmayan Köy
Sayısı
Merkez 114 114 101 13
Dörtdivan 24 24 24
Gerede 92 92 56 36
Göynük 66 66 43 23
Kıbrıscık 22 22 7 15
Mengen 55 55 30 25
Mudurnu 73 73 48 25
Seben 29 29 21 8
Yeniçağa 16 16 16
TOPLAM 491 491 346 145
3. SİVİL TOPLUM
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının verilerine göre bayan arkadas’da 31.12.2012 tarihi
itibariyle; (523) faal dernek ve dernek şubesi bulunmaktadır. Bu derneklerin büyük bir kısmının
(419) sosyal amaçlı dernek olduğu, ardından sportif amaçlı derneklerin geldiği (79) ve kültürel
amaçlı derneklerin (25) bunu izlediğini görülmektedir. Bu verilerden İl’deki derneklerin büyük
kısmının sosyal etkinliklere yönelik olarak faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır.
İlimizde (1) adet kamu yararına dernek, (35) adet kamu yararına dernek şubesi bulunmaktadır.
Ayrıca, 2 gazeteciler cemiyeti, 29 vakıf, 25 memur sendikası, 5 işçi sendikası olmak üzere toplam
30 sendika şubesi, 168 siyasi parti teşkilatı, 1 Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ile 26 adet Esnaf
ve Sanatkarlar Odası mevcut olup çeşitli dönemlerde alanlarıyla ilgili değişik çalışmalar
yürütmektedirler.
4. YATIRIM FAALİYETLERİ
1 Ocak – 22 Nisan 2013 Dönemi itibari ile İl genelinde 69’u Bölge Müdürlükleri, 123’ü İl
Müdürlükleri, 16’sı Üniversite ve 105’i Belediyelere ait olmak üzere toplam 313 proje
yürütülmektedir.
Söz konusu projelerin, proje bedelleri toplamı 4 Milyar 600 Milyon 422 Bin TL’dir. Yılı ödeneği
161 Milyon 194 Bin TL olup, yılı ödeneklerinin harcaması 28 Milyon 622 Bin TL(% 18) dir. 54
Projelerin sektörel dağılımı; eğitim 42, enerji 22, inşaat 21, madencilik 1, orman 7, sağlık 13, spor
10, tarım 27, turizm 2, ulaştırma 20, diğer kamu hizmetleri 148 şeklindedir.
İLİMİZDEKİ ÖNEMLİ YATIRIMLARDAN;
DOĞALGAZ ;
BOTAŞ tarafından; bayan arkadas il sınırları içinden geçen, yaklaşık 145,2 kilometre uzunluğundaki
“Aktaşkurtlar Hat Vana İstasyonu- Gerede-bayan arkadas-Düzce Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşi için Mart
2007 tarihinde ihaleye çıkılmış, ihaleyi alan firma ile 22.08.2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Yer teslimi 28.08.2007 tarihinde yapılan projede, 03.11.2008 tarihi itibariyle inşaat çalışmaları
tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Şehir içi doğalgaz dağıtım şebekesinin resmi açılışı ise 10
Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
BEYGAZ (Aksa Bilecik bayan arkadas Doğalgaz Dağıtım A.Ş.)
AKSA Bilecik bayan arkadas Doğalgaz 09.06.2005 tarihinde EPDK tarafından yapılan ihaleyi kazanarak 30
yıl süreyle Bilecik, Bozüyük, bayan arkadas, Söğüt, Pazaryeri, İnönü, Çukurhisar, Osmaneli, Vezirhan ve
Bayırköy şehirlerinde doğalgaz dağıtımı yapma hakkını DAG/584-17/106 numaralı lisansı alarak
kazanmıştır.
AKSA Bilecik bayan arkadas Doğal BOTAŞ iletim hattı yapımına paralel olarak bayan arkadas ilinde Doğal Gaz
dağıtım faaliyeti çalışmalarına başlamış olup BOTAŞ’ın iletim hattını devreye almasına müteakip
bir hafta içerisinde 17.01.2009 tarihinde şehre ilk gaz arzı sağlanmıştır.
Aksa Bilecik bayan arkadas Doğalgaz’ın 2008-2012 yılları arasında yaptığı çalışmalar ile bayan arkadas İlinde ~
140.000 metre polietilen hat imalatı yapmış ve imarlı alan bütününün % 65’ni tamamlanmış, ~
50.000 metre çelik hat imalatı yaparak çelik şebekenin % 90‘ını tamamlamış, 4349 adet ~ 60.000
metre servis hattı yaparak şebekesi yapılmış yerlerdeki binaların %95’nin servis kutusu montajını
yapılmış, 2 adet RMS–A istasyonu, 25 adet RMS-B ve Müşteri istasyonunu devreye alarak
sanayicilerin ve konutların kesintisiz doğalgaz ihtiyacını karşılamaktadır.
bayan arkadas il merkezinde yaklaşık 44.000 adet potansiyel kullanıcı (Konut + İşyeri) bulunmakta olup,
Aksa Bilecik bayan arkadas Doğalgaz yaptığı altyapı çalışmalar ile 33.000 potansiyel kullanıcıya (Konut +
İşyeri) hitap eden doğalgaz şebekesini yapmış ve bayan arkadas ili potansiyel kullanıcılarına % 75 oranında
ulaşmıştır. 01.01.2013 tarihi itibariyle 23.200 adet abone ve 20.700 adet kullanıcı bulunmaktadır.
Aksa Bilecik bayan arkadas Doğalgaz lisans alanı içerisinde bulunan Çukurhisar şehri ile ilgili olarak
Eskişehir doğalgaz dağıtımını yapan Esgaz şirketinin EPDK kararları aleyhine açmış olduğu
davanın EPDK aleyhine sonuçlanmasını müteakip başlayan hukuki süreç sonunda Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu bu bölgeler ile ilgili Çukurhisar hariç olmak üzere ihaleye tekrar çıkma kararı
almış ve bu karar 27.04.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Resmi Gazetede yayınlanan bu karar sonrasında bahse konu olan hukuki süreç sonuçlanana kadar
şebeke yatırımları durdurulmuş olup, sadece mevcut hizmetin devamının sağlanmasına yönelik
olarak şebekesi tamamlanmış yerlerde servis hattı bağlantıları yapılabilmektedir.55
KARGAZ (KarGaz Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.)
Gerede ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarına 30.05.2011 tarihinde başlanmıştır. Bu güne kadar
14.872 metre polietilen hat ve 6.740 metre çelik hat olmak üzere toplamda 21.612 metre şebeke
hattın yapımı tamamlanmıştır. 1 adet basınç düşürme istasyonu (RMSA) ve 1 adet 5.000 m3
‘lük
bölge regülatörü montajı yapılmıştır. 17.04.2012 tarihinde basınç düşürme istasyonunun kabulü
yapılarak 23.04.2012 tarihinde şebekeye gaz verilmiştir.
2012 yılında yatırımı planlanan 15.000 metre şebeke hattının 14.872 metresi tamamlanarak
toplamda 36.462 metreye ulaşmıştır.
2013 yılında 2.000 metre çelik hat, 19.900 metre şebeke hattı, 830 metre servis kutusu yatırımı
planlanmaktadır.
Doğal gaz kullanmayı hedefleyen müşteri abonelik kayıtlarına 09.12.2011 tarihinde başlanmış ve
2011 yılında 90 adet, 2012 yılında 2.471 adet olmak üzere toplamda 2.561 müşteriyle abonelik
sözleşmesi yapılmıştır. 2013 yılında ise 3.000 adet abonelik sözleşmesi imzalanması
hedeflenmektedir.
Abonelik işlemlerinin başlamasıyla birlikte müşteri ihtiyacı olan bina servis kutusu çalışmalarına
hız verilerek toplamda 8.516 metre servis hattı çekilerek 587 adet servis kutusu montajı yapılmıştır.
Gerede Organize Sanayi Bölgesine gaz verilmiş olup Nova Wood Orman Ürünleri ve Linter Tekstil
Firmaları doğal gaz kullanmaktadır.
KÖYDES Projesi;
2013 yılı KÖYDES Yatırım Programına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı henüz
yayımlanmamıştır.

bayan arkadas daki Belli Başlı Dogal Guzellıkler

Aladağ Göleti
Sülüklü Göl
Karagöl
Şirinyazı Göleti
Gölköy Baraj Gölü
Yeniçağa Gölü
Karamurat Gölü
Çubuk Gölü
Çayköy Göleti
Çakmaklar Çamlığı
Tabiatı Koruma Alanları
Beşpınarlar
Akkaya Travertenleri
Ormanlar ve Anıt Ağaçlar
Yaylalar
Yedigöller Milli Parkı
Abant Tabiat Parkı
Gölcük
Sünnet Gölü

bayan arkadas Ya Ait Belli Başlı Tarihi Eserler
bayan arkadas Müzesi
Tarihi bayan arkadas Evleri
Camiler
Türbeler
Hanlar
Hamamlar
Çeşmeler
Köprüler
İdari Binalar
Arkeolojik Kalıntılar
Kale ve Sur Duvarları
Antik Kentler
El Sanatları

Abone ol
Bildir
guest
1 Yorum
Eski Mesajlar
Yeni Mesajlar En Çok Oy
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Mesajları Görüntüle
1
0
Mesaj Göndermek İstermisin ? x