Türkiye Arkadaşlık Sitesi

Arkadaş Türkiye

Bayan Arkadas BulŞehir Şehir Bayan Arkadas

Bolu Bayan Arkadaş Arama Sitesi

5 1 Oy Ver.
Bu Kullanıcıya Puan Ver

Adım Nurcan 30 Yaşındayım. Dinime çok bağlı bir bayanım. Aradiğm kişide dinine bağlı namazında niyazında olmalı.Bolu’ da yaşıyorum. Agzı bozuk dengesizler yazani direk engelliyorum mutsuz birini arıyorum maddi manevi yanimda olcak birini arıyorum dul tercihim istambul içi olursa memnun olurum

Bayanlarla Arkadaşlık, Ücretsiz Arkadaşlık

 

1.1. TARİH

Bolu yöresine ilk yerleşenlerin Bebrikler olduğu sanılmaktadır. Bebrikya adıyla anıldığı sanılan bu

yöreye İ.Ö. 8.yy sonra batıdan gelen Bithynialılar yerleşti. Daha sonra Bithynia olarak adlandırılan

bu topraklardaki başlıca yerleşme yerleri Kienos (daha sonra Prusias, bugün Konuralp) ile

Bithynion (bu günkü Bolu)’du. İskender’in ölümünü izleyen dönemde Bolu yöresinde bağımsız

Bithynia Krallığı kuruldu.

Restoranda Yapılabilecek İlginç Evlilik Teklifleri

Roma döneminde önemi artan Bithynia, Bizans yönetimi altındayken elverişli doğal konumu

sayesinde 7. ve 9. yüzyıllardaki Arap akınlarından etkilenmedi. 11.yy’dan sonra Bizanslılar ile

Anadolu Selçuklular arasında el değiştiren yöre 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının, daha sonra

İlhanlıların eline geçti. Osman Gazi döneminde (1299-1324) Konur Alp tarafından Osmanlı

topraklarına katıldı ve sancak merkezi yapıldı. 1324-1692 dönemine Bolu’yu yöneten sancak beyleri

arasında Konur Alp, Gündüz Alp, I. Süleyman (Kanuni) ve Zor Mustafa Paşa dikkat çeker.

Bu dönemde, bir ara İsfendiyaroğulları’nın istila ettiği Bolu, 1692’de sancak beyleri yerine atanan

Voyvodalarca yönetildi. 1811’de II. Mahmud voyvodalığı kaldırınca, Bolu-Viranşehir adıyla

yeniden sancak oldu. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile Bolu Sancağı Kastamonu Vilayetine bağlandı.

 1. Meşrutiyet ilan edildiğinde Bolu Kastamonu’ya bağlı olduğundan, ilk Bolu Mebusları

Kastamonu mebusları arasında yer almıştır.

 1. Meşrutiyetten (1908) Cumhuriyet dönemine kadar bağımsız sancak olarak yönetilen Bolu,

1923’te Vilayet haline getirildi. Bolu’nun son Mutasarrıfı Ahmet Fahrettin Bey, Bolu’nun ilk valisi

oldu.

Roma döneminde Bithynium olarak anılan kente İmparator Cladius’un hüküm sürdüğü yıllarda

Cladiopolis adı verildi. İ.S.12 yy. başlarında İmparator Hadrianus’un sevgilisi Antinoos’un doğum

yeri olması nedeniyle önem kazanan kent daha sonra Hadrionapolis olarak adlandırılmaya başlandı.

Bir piskoposluk merkezi olan ve Bizans döneminde Polis denen kenti, 11.yy’da yöreye gelmeye

başlayan Türkmenler Bolu olarak adlandırdılar.

Atatürk ve Bolu: Atatürk Bolu’ya 17 Temmuz 1934 tarihinde gelmiş Halkevinin hatıra defterine

şunları yazmıştır; “Bolu Halkevinde bir gece kaldım. Bolu’nun güzelliğinden, halkın coşkun

sevinçlerinden çok mütehassis oldum.”

Gazi Mustafa Kemal

1.2. COĞRAFYA

1.2.1. Coğrafi Konum

Türkiye yüzölçümünün % 1,015’lik bölümünü kaplayan Bolu İli, 8.276 km² (827.600 Ha.)

yüzölçümü ile Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde yer alır. Ortalama rakım 1000 m.,

merkez ilçe rakımı ise 725 m. civarındadır.Matematiksel konum açısından Bolu, 30

0

32’-32

0

36’

doğu boylamları ile 40

0

06’-41

0

01’ kuzey enlemleri arasındadır.

Bolu İl Merkezine göre ; Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede İlçeleri doğuda, Mengen kuzeydoğuda,

Göynük ve Mudurnu İlçeleri güneybatıda, Seben ve Kıbrıscık İlçeleri ise güneyde yer almaktadır. 1

Bolu’nun, batısında Düzce ve Sakarya, güneybatısında Bilecik ve Eskişehir, güneyinde Ankara,

doğusunda Çankırı, kuzeyinde Zonguldak ve kuzey doğusunda Karabük İlleri yer alır. İl sınır

uzunluğu 621.4 km.dir.

istanbul bayan arkadas, istanbul ciddi evlilik, istanbul bayan, istanbul dul bayan arkadaş, istanbul bayan numaraları

İlimizin Merkez ve diğer ilçelerin yüzölçümleri km2

olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Düzce’nin 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (09.12.1999 tarih ve 23901 sayılı R.G.) il

olarak ayrılmasıyla, Bolu’nun denizle bağlantısı kalmamıştır.

1.2.2. Dağlar

Doğu – Batı doğrultusunda uzanan dağlar ve bunların arasında yer alan tarıma elverişli ovalar,

vadiler ve akarsu tabanları Bolu İli’nin genel görünümünü oluşturur.

Düzce İli sınırları içinde kalan Karadeniz kıyı dağları en kuzeyde ve kıyıda uzanan sırada

Kaplandede ve Orhan Dağları adını alır. Genel yükseltisi 1000 m. civarındadır. Daha yüksek olan

ve daha içerideki sırayı Göl, Sünnice, Bolu, Elmacık ve Keremali Dağları oluşturur. En yüksek

noktaları 2.000m.ye yakındır. Daha güneyden geçen ve Bolu İli’nin önemli bir kesimini oluşturan

en yüksek sırayı ise Köroğlu, Seben ve Beylik Dağları oluşturur. Bu sıranın en yüksek noktası

(Köroğlu Tepesi) 2.499 metredir. Köroğlu Dağları volkanik yapılı dağlardır.

1.2.3. Ovalar ve Platolar

ankara evlilik, ankara bay arkadas arıyorum, ankara bayan arkadas, ankara dul bayan, ankara bayan tel

Ovalar

Bolu İli’nde genellikle doğu-batı doğrultusunda sıralanan ovalar, dağ eşikleriyle birbirinden

ayrılmıştır. Bunlar; Bolu, Gerede, Himmetoğlu ve Mudurnu Ovalarıdır.

Platolar

Küçük akarsu vadilerinin yararak parçaladığı yüksek düzlükler ve dağ ortakları olarak yer alan

platoları iki grupta toplamak mümkündür.

1-Karadeniz kıyı dağları arasında kalan ve ikinci depresyon alanını oluşturan alçak platolardır.

2-Dağ sıralarının güneyinde kalan ve üçüncü depresyon alanını çeviren yüksek platolar.

Bolu coğrafyasında platoların (Yaylaların) ayrı bir önemi vardır. Türkiye’de hemen her bölümde

rastlanan yaylalar içinde pek azı hariç, Bolu Yaylaları kadar yeşil, havadar, serin ve verimli olanına

rastlamak olanaksızdır. Bolu Yaylaları ormanlarla kaplı, dağlar üzerinde yemyeşil ve akarsular

geçen verimli düzlüklerdir. Başlıcaları şunlardır; Aladağ, At, Kızık, Gerede, Kıbrıscık, Mengen,

Göynük ve Seben Yaylaları.

1.2.4. Sıcak Su Kaynakları ve Maden Suları

Jeolojik bakımdan yurdumuzun en önemli fay tabakası üzerinde kurulmuş bulunan ilimiz, jeotermal

su kaynaklarına da sahiptir. Termal kaynaklar iç turizm bakımından büyük önem taşımaktadır.

Karacasu, Mudurnu – Babas ve Sarot, Seben – Kesenözü – Pavlu, Göynük – Çatak Kaplıcaları.

İlimizdeki başlıca kaplıcalardır.

Bolu’da, Bolu Ovasını çevreleyen dağlar ormanca zengin olup, yağışların toprağa kolayca sızmasını

sağlayarak yer altı su kaynağının zenginleşmesini sağlarlar. Bu sulardan bir kısmı diplere kaymadan

yamaçlar boyunca yüzeye çıkarak çeşitli tatlı su kaynakları ve pınarları oluşturur. Buna karşın sular

YERLEŞİM BİRİMİ YÜZÖLÇÜMÜ (km2

) YERLEŞİM BİRİMİ YÜZÖLÇÜMÜ (km2

)

ZENGİN BAY ARAYAN KIZLAR, ZENGİN ERKEKLER SİTESİ, ZENGİN ERKEKLERLE TANIŞMA SİTELERİ, ZENGİN SEVGİLİ ARAYAN KIZLAR
ZENGİN BAY ARAYAN KIZLAR, ZENGİN ERKEKLER SİTESİ, ZENGİN ERKEKLERLE TANIŞMA SİTELERİ, ZENGİN SEVGİLİ ARAYAN KIZLAR

Merkez 1.561Mengen 898

Dörtdivan 552Mudurnu 1.409

Gerede 1.059Seben 817

Göynük 1.362Yeniçağa 156

Kıbrıscık 462Bolu Geneli 8.2762

faylı bölümlerde toplanmış ise altta mağmadan gelen kızgın gazların etkisiyle ısınır ve bazı

mineralleri eritip bünyelerine alarak yüzeye çıkarlar. Bu durumda sıcak su kaynakları ve maden

suları oluşur. Maden sularının en önemlileri Ömerler, Akkaya, Kınık maden sularıdır.

1.2.5. Akarsular ve Göller

İl sınırları içindeki topraklardan kaynaklanan suların tümü Karadeniz’e ulaşır. Başlangıç kolu Abant

Gölünün gideğeni olan Bolu Suyu (Büyüksu) ile kaynaklarını Çağa Gölünden alan, Mengen Çayı

birleştikten sonra il sınırları dışında Devrek Çayı adıyla, Filyos Çayına katılır. Filyos Çayının

başlangıç kolu sayılan Gerede Çayı, Köroğlu Dağlarındaki Aladağ’ın kuzey ve doğu yamaçlarından

doğar. Güney, güneybatı ve batı kesimden çıkan Kirmir, Aladağ, Çatak, Göynük, ve Mudurnu

Çayları, il sınırları dışında Sakarya Irmağına katılır.

Bolu İlinde, özellikle orman içersinde oluşan irili ufaklı göller ülke çapında üne sahiptir. Tabii

göllerin başlıcaları Bolu’nun 32 km. güneybatısında bulunan ve denizden yüksekliği 1.325 m. ve

kapladığı alan 125 Ha. olan Abant Gölü, Yeniçağa İlçesi’nde denizden yüksekliği 989 m. olan

tektonik oluşumlu Yeniçağa Gölü, Göynük İlçesi’nin 11 km. kadar kuzeyinde heyelan sonucunda

meydana gelen ve 15 Ha. kaplayan Çubuk Gölü, yine aynı ilçenin 27 km. doğusunda denizden

yüksekliği 820 m. olan ve 18 Ha. kaplayan Sünnet Gölü, Kıbrısçık-Beypazarı yolu üzerinde 1 Ha.

kaplayan Karagöl, Mudurnu-Akyazı yolu üzerinde Karamurat Gölü ve Milli Park alanı ilan edilen

Bolu’nun 42 km. kuzeyinde Yedigöller (Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl,

Sazlıgöl) dir.

Bolu merkezine 8 km. uzaklıktaki Bolu Ovası’nı sulama amaçlı Gölköy Baraj Gölünün su toplama

hacmi 24.000.000 m3

, en derin yeri 20 m. kadardır. Su seviyesi yüksek iken barajın alanı 185 Ha.

bulmaktadır. Bolu-Seben Karayolu üzerinde 13 km.de rekreasyon amaçlı Gölcük Göleti, Bolu’ya 30

 1. uzaklıkta Aladağ mevkii üzerinde Aladağ Göleti ile Seben Göleti önemli yapay

göllerimizdendir.

1.2.6. İklim

İlimiz iklim bakımından ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi’nin etkisi altında bulunmakla birlikte,

coğrafi konumu nedeni ile başka komşu bölgelerin özelliklerinden de etkilenmektedir. Bolu;

Karadeniz, Marmara ve Orta Anadolu ikliminden etkilenmekte, bu durum tarımsal yapıyı

çeşitlendiren farklılıklara yol açmaktadır. Yüzey biçimlerinin farklılığı, denizden uzaklık ve

yüksekliklerin etkileriyle il bütününde değişik iklim türlerine ve mikro-klima alanlarına rastlamak

mümkündür.

Mudurnu İlçesi’nin batısı ile Göynük İlçesi’nin büyük bir bölümü İç Anadolu iklim bölgesi

içindedir. Yine Seben ve Kıbrısçık ilçelerinin güney bölümleri, İç Anadolu iklim bölgesine

yakınlıkları nedeni ile farklılık gösterirler. Bolu’da genellikle Karadeniz kıyısında görülen ılıman

iklimin, güneye doğru yükseltiler nedeni ile karasallaştığı görülmektedir. Bu geçiş özelliği, yörenin

kıyı kesiminde serin yazlara, ılık kışlara ve mevsimlere oldukça eşit dağılan yağışlara yol açar.

Güneye inildikçe yükselti artar ve yağışların dağılımı değişir. Yazlar kuraklaşır, daha sert iklim

özellikleri belirir.

İlimizin güneyinde yağışlar, kuzeye göre daha azdır. Yağışların Bolu’da % 60’ı, Mudurnu’da %

70’i, Seben’de % 56’sı, Göynük’te % 68’ i ilkbahar ve kış aylarında görülür. Kış aylarında yağışlar,

Bolu, Mudurnu ve Göynük’te kar olarak, Seben’de yağmur olarak düşer. Gerede İlçesinde yağışlar

genellikle yaz mevsiminin ilk ayında en yüksek değerine ulaşır. Kış aylarında ise yağış kar olarak

düşer ve uzun süre kalır.

Bolu ve çevresinde hakim rüzgar lodos dur. Seben’de ise, kuzeyindeki dağların kuzey rüzgarlarını

tutması sonucunda, daha çok güney-güneybatı rüzgarlarının etkisi görülür. Denizlerden karaya

doğru gelen hava kitlelerinin getirdiği bol nem ve sıcaklığın ılımlı oluşu nem açısından zenginliğe

neden olmaktadır. 3

1.2.7. Kentsel Yerleşmelerde Jeolojik Durum

Aşağıda Bolu ve İlçelerinde yer alan kentsel yerleşmelere ilişkin jeolojik durum özetle belirtilmiştir.

Merkez İlçe : Kent ve kentsel gelişme alanları tümüyle alüvyonlardan yapılıdır. Zemini oluşturan

malzeme, kentin kuzey yönünde sıkışık, güneye inildikçe gevşektir, yer altı su tablosu yüzeye

yakındır. Az hasarlı ya da hasarsız pek çok deprem bilinmektedir. 1944 yılındaki depremde kentteki

yapıların çoğu ağır hasar görmüştür. Güneyde Ilıcalardan geçen ve çok faal olduğu bilinen fay

hattının yakın etkisine uğramamak ve gevşek zeminli kısımlardan kaçınmak için kentin güneye

doğru gelişmemesi, Jeolojik yönden uygun ve gereklidir. Kent, Türkiye Deprem Bölgeleri

Haritası’na göre, I. derece tehlikeli bölge içindedir.

Gerede : Yerleşme ve çevresinde zemin yapı temeli pek zayıf değilse de, faal bir fay hattı

kasabanın tam ortasından geçmektedir. 1944 depreminde yerleşimdeki binaların % 78’den fazlası

yıkılmış ya da çok ağır hasar görmüştür. Ayrıca az hasarlı ya da hasarsız pek çok depremin olduğu

bilinmektedir. Dik yamaçlarda yer yer ve batıda kasabadan çıkan yolla Devlet Yolu’nun kesiştiği

yer ve çevresinde heyelan mıntıkaları vardır. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na göre, I. derece

tehlikeli deprem bölgesindedir.

Göynük : Yerleşme ile gelişme alanları flişlerden yapılıdır. Bolu ve Abant deprem üs merkezleri

etkisindedir. Dik yamaçlarda kaya düşmeleri olabilir. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda 2.

Derece tehlikeli bölge içindedir.

Kıbrıscık: Volkanik yapı temel zemini iyi niteliktedir. Sele maruz kalabilecek yerler vardır. Bolu

ve Düzce deprem üst merkezleri etkisi altındadır. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda 2. Derece

tehlikeli bölgededir.

ZENGİN ERKEKLER SİTESİ, ZENGİN ERKEKLERLE TANIŞMA SİTELERİ, ZENGİN SEVGİLİ ARAYAN KIZLAR

Mengen: Yerleşmenin yüksek bölümleri, kil, marn, kumtaşı gibi kayaçlardan, alçak bölümleri sel

birikintilerinden oluşmuştur. Bolu ve Gerede, deprem üst merkezlerinde olan depremlerin etkisi

altındadır. Yerleşme ve çevresinde, taşkınların etkisinde kalabilecek yerler vardır. Türkiye Deprem

Bölgeleri Haritası’na göre 2. Derece tehlikeli deprem bölgesindedir.

Mudurnu: Yerleşme ve yerleşmenin gelişme alanları, genellikle, flişlerden oluşmuştur. Yer yer,

volkanik kayaçlara da rastlanır. Dik yamaçlarda, düşebilecek durumda kayalar vardır. Mudurnu

Çayı taşkın yapabilir. Bolu ve Abant deprem üs merkezlerinin etkisindedir. Türkiye Deprem

Bölgeleri Haritası’nda 2. Derece tehlikeli deprem bölgesindedir.

Seben: Deprem yönünden yapı temeli sağlamdır. Seben Deresi taşkın yapar. Türkiye Deprem

Bölgeleri Haritası’nda 2. Derece tehlikeli bölgededir.

Yeniçağa:İlçe Türkiye Deprem Bölgeleri haritasında 1. Derece tehlikeli bölgede yer alır.

Dörtdivan:İlçe Türkiye Deprem Bölgeleri haritasında 1. Derece tehlikeli bölgede yer alır.

1.3. NÜFUS YAPISI

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ilin genel nüfusu 281.080 olup, kentsel nüfus

181.613, kırsal nüfus 99.467’dir. İlimizde şehirde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı % 65 iken,

kırsalda yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı % 35’tir. Bolu Şehir Merkezi Nüfusu 131.264’tür.4

İlçelere Göre Nüfus ve Kır-Kent Dağılımı

İlçeler 2010 (ADNKS)* 2011 (ADNKS)* 2012 (ADNKS)*

Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy

Merkez 160.500 119.898 40.602 167.343 119.898 40.602 172.355 131.264 41.091

Dörtdivan 6.897 3.051 3.846 6.808 3.051 3.846 6.680 2.932 3.748

Gerede 34.679 24.142 10.537 34.818 24.142 10.537 34.646 24.261 10.385

Göynük 16.123 3.998 12.125 15.935 3.998 12.125 15.772 3.895 11.877

Kıbrıscık 3.611 1.268 2.343 3.484 1.268 2.343 3.455 1.203 2.252

Mengen 14.623 5.037 9.586 14.091 5.037 9.586 14.244 5.227 9.017

Mudurnu 20.729 4.830 15.899 20.528 4.830 15.899 20.536 5.261 15.275

Seben 6.106 2.711 3.395 5.874 2.711 3.395 5.754 2.542 3.212

Yeniçağa 7.940 5.027 2.913 7.625 5.027 2.913 7.638 5.028 2.610

TOPLAM 271.208 169.962 101.246 276.506 169.962 101.246 281.080 181.613 99.467

* Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı (2012 ADNKS)

İlçe Toplam Şehir Köy

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

Merkez 86.091 86.264 172.355 66.134 65.130 131.264 19.957 21.134 41.091

Dörtdivan 3.193 3.487 6.680 1.426 1.506 2.932 1.767 1.981 3.748

Gerede 17.184 17.462 34.646 12.029 12.232 24.261 5.155 5.230 10.385

Göynük 7.825 7.947 15.772 1.968 1.927 3.895 5.857 6.020 11.877

Kıbrıscık 1.679 1.776 3.455 632 571 1.203 1.047 1.205 2.252

Mengen 7.140 7.104 14.244 2.713 2.514 5.227 4.427 4.590 9.017

Mudurnu 10.195 10.341 20.536 2.597 2.664 5.261 7.598 7.677 15.275

Seben 2.796 2.958 5.754 1.255 1.287 2.542 1.541 1.671 3.212

Yeniçağa 3.702 3.936 7.638 2.486 2.542 5.028 1.216 1.394 2.610

TOPLAM 139.805 141.275 281.080 91.240 90.373 181.613 48.565 50.902 99.467

Şehir: İl ve İlçe Merkezleri sınırları içindeki nüfustur.

Köy: İl ve İlçe Merkezleri sınırları dışında kalan yerleşim yerlerindeki nüfustur.

1.4. İDARİ DURUM

1999 yılı ve öncesinde Bolu’nun bir ilçesi olan Düzce’nin il olarak ayrılmasıyla, Bolu’nun 16 olan

ilçe sayısı Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniçağa olmak

üzere 8’e inmiştir. 5

İlçelerin Belediye, Mahalle ve Köy sayılarına göre dağılımı

İLÇE

ADI

KURULUŞ

TARİHİ

İLÇE

BELEDİYE

SAYISI

BUCAK

BELEDİYE

SAYISI

BELDE

BELEDİYE

SAYISI

TOPLAM

BELEDİYE

SAYISI

BELEDİYE

SINIRLARI

İÇİNDEKİ

MAHALLE

KÖY

SAYISI

KÖYLERİN

BAĞLI

SAYISI

Merkez 1923 1 1 2 41 114 141

Dörtdivan 1990 1 1 8 24 10

Gerede 1923 1 1 8 92 96

Göynük 1923 1 1 6 66 74

Kıbrıscık 1958 1 1 2 22 10

Mengen 1948 1 2 3 10 55 173

Mudurnu 1923 1 1 2 8 73 99

Seben 1946 1 1 2 29 30

Yeniçağa 1990 1 1 3 16 22

TOPLAM 9 4 13 88 491 655

NOT: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 8 inci maddesi gereğince; Bolu Belediyesine katılımı gerçekleşen Kürkçüler ve Karaköy Köyleri ile

Okçular Köyü Yenimahalle Mahallesi ve Taşkesti Belediyesine katılımı gerçekleşen Karacasumandıra, Tosunlar ve Yeğenderesi Köylerinin tüzel

kişiliği anılan Kanunun 12. maddesi uyarınca ilk Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar devam edeceğinden toplam köy sayılarına dahil edilmiştir.

İlimizde Merkez dahil 9 ilçe ve 9’u ilçe, 4’ü belde olmak üzere 13 belediye teşkilatı bulunmaktadır.

Belediye sınırları içerisinde ise 88 mahalle mevcuttur. İlde 491 köy ve bunlara bağlı 655 bağlı

mahalle bulunmaktadır. Köyler genellikle dağınık yerleşim karakteri göstermektedir. Köylerin yol,

su, elektrik gibi alt yapı hizmetleri önemli ölçüde tamamlanmıştır. Devlet yönetimi ile halk

arasındaki ilişkiler olumlu bir düzeyde yürütülmektedir.

İlçelerimizin Nüfusu, Yüzölçümleri ve Nüfus Yoğunluğu

Yerleşim Birimi Nüfusu Yüzölçümü km2 Nüfus Yoğunluğu

Merkez 172.355 1.561 Km2

’ye 110 kişi

Dörtdivan 6.680 552 “ 12 kişi

Gerede 34.646 1.059 “ 33 kişi

Göynük 15.772 1.362 “ 12 kişi

Kıbrıscık 3.455 462 “ 7 kişi

Mengen 14.244 898 “ 16 kişi

Mudurnu 20.536 1.409 “ 15 kişi

Seben 5.754 817 “ 7 kişi

Yeniçağa 7.638 156 “ 49 kişi

Bolu Geneli 281.080 8.276 “ 34 kişi6

BOLU İL MERKEZİ VE İLÇELERİ ARASI UZAKLIK CETVELİ

BOLU

47 DÖRTDİVAN

50 16 GEREDE

100 147 150 GÖYNÜK

63 130 113 151 KIBRISCIK

56 47 33 156 119 MENGEN

52 118 102 45 115 108 MUDURNU

52 119 102 99 61 108 56 SEBEN

37 9 15 137 100 23 89 89 YENİÇAĞA

İLÇELER

DÖRTDİVAN

Bolu İli’nin doğusunda yer olan ilçenin doğusunda Gerede, batısında Bolu, kuzeyinde Yeniçağa,

güneyinde Çamlıdere, güneybatısında Kıbrıscık toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 552 km2

alana

sahiptir. İlçenin rakımı 1.340 metre olup, nüfusu 6.680, İl merkezine uzaklığı 47 km’dir. İlçenin

ekonomisi tarım, hayvancılık, orman işçiliği ve buna dayalı sanayiye dayanmaktadır.

İlçe merkezi 8 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 24 köy bulunmaktadır.

İlçede sanayiye dayalı iş alanlarının olmaması, yeterli verim alınamayan ve ürün çeşitlemesi

yapılamayan bölünmüş tarım arazileri gibi tamamen ekonomik nedenlerle gerek yurt dışına, gerekse

başta Ankara, İstanbul ve Bursa illeri olmak üzere yurt içine göç etmiş buralarda çalışan çok sayıda

İlçe halkı bulunmaktadır.

Dörtdivan İlçesinin sanayisi yok denecek kadar az olup, mevcut işletmeler ise tarımsal araç, gereç

yapımı üzerine faaliyet göstermektedirler.

İlçede; Yağbaşlar Köyünün Mürseller Mahallesinde Bizans kale kalıntıları vardır. Yukarısayık ve

Sorkun köyleri arasında bir tepede Himmet Dede Türbesi, Kılıçlar köyünde Kırklar Türbesi,

Çalköy’de Şehriban Nine Türbesi, Merkez Camii yanında Secamehmet Dede Türbesi

bulunmaktadır.

GEREDE

Bolu İli’nin doğusunda yer alan ilçenin güneydoğusunda Kızılcahamam ve Çamlıdere, kuzey

doğusunda Çerkeş ve Eskipazar, güneybatısında Dörtdivan, kuzeyinde Mengen, batısında Yeniçağa

toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 1.059 km2

alana sahiptir. İlçenin rakımı 1.350 metre olup,

nüfusu 34.646, İl merkezine uzaklığı 50 km’dir. Bolu’nun en eski ilçesidir. İlçede el sanatlarından

bakırcılık, deri imalatı, kemercilik, demircilik, marangoz işleri ve buna dayalı sanayiye

dayanmaktadır. İlçede birisi faal iki Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.

İlçe merkezi 8 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 92 köy bulunmaktadır.

İlçede; Asar Kale, Keçi Kalesi kalıntıları, Kiliseli Han diye bilinen tarihi tüccar hanı, Yukarı Tekke

Camii, Aşağı Tekke Camii Türbesi, Yıldırım Bayezit Camii, Esentepe’deki Ramazan Dede

Türbeleri, gezilip görülebilecek tarihi eserler ve yerlerdir. İlçenin kuzeyinde Esentepe ve Arkut

Dağlarındaki yaylalar başlıca mesirelik alanlardır. Özellikle Gerede Yaylaları yayla turizmine çok 7

uygundur. Esentepe ve Arkut Dağı bölgesinde kış sporları ve kayak yapmak mümkündür. Ayrıca

yaz aylarında spor, kamp ve piknik yapma imkânı vardır.

GÖYNÜK

Bolu İli’nin güneybatısında yer alan ilçenin kuzeyinde Akyazı, doğusunda Mudurnu,

güneydoğusunda Nallıhan, güneyinde Sarıcakaya, güney batısında Gölpazarı ve batısında Geyve

toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 1.362 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 720 metre olup, nüfusu

15.772, İl merkezine uzaklığı 100 km’dir. Göynük’ün bugünkü ekonomik yapısı, tarıma (tarımsal

üretim ve hayvancılık ) dayalıdır. Tarıksal ön sırayı almaktadır. Hayvancılığın içinde kanatlı

hayvancılığın önemli yeri vardır. İlçede 1.000 civarında kümes mevcuttur. İlçede sanayi kuruluşu

olarak 3 fabrika, 1 mandıra bulunmaktadır. Merkezde küçük çapta marangoz, oto tamircileri, demir

doğrama ve kereste atölyeleri mevcuttur.

İlçe merkezi 6 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 66 köy bulunmaktadır.

İlçede; Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hamamı, Akşemseddin Türbesi, Ömer Sekkin Türbesi,

Debbağ Dede Türbesi, Zafer Kulesi, Soğukçam Köyünde bulunan Frig Harabeleri ve Kilciler

Köyündeki Bizans Kalıntıları İlçenin önemli tarihi eserleridir. Geleneksel Osmanlı mimarisinde

yapılmış olan Göynük Evleri, bugün halen mimari özelliğini yitirmeden kalabilmiştir. Koruma

altında olan bu evler ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin çok büyük ilgisini çekmektedir.

Restore edilen ve pansiyon olarak işletilen tarihi konaklar ziyaretçilerden yoğun ilgi görmektedir.

KIBRISCIK

Bolu İli’nin güneyinde yer alan ilçenin kuzeydoğusunda Dörtdivan, güneyinde Beypazarı, kuzey ve

batısında Seben toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 462 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 1.130

metre olup, nüfusu 3.455, İl merkezine uzaklığı 63 km’dir. İlçenin genel geçimi tarım, hayvancılık

ve orman işçiliğine dayanmaktadır. İlçede sanayi kuruluşu olarak 1 suni gübre fabrikası

bulunmaktadır. Merkezde küçük çapta marangoz, oto tamircileri, demir doğrama ve kereste

atölyeleri mevcuttur.

İlçe merkezi 2 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 22 köy bulunmaktadır.

İlçede; Köroğlu Dağlarının güney yamaçlarındaki düzlük alanlarda bulunan Belen, Karaköy,

Kökez, Bölücekkaya, Karadoğan ve 1825 metredeki Devevira ve Yazıca önemli yaylalardandır.

Kıbrıscık ilçesinde bulunan Karagöl, yaklaşık 1 hektar genişliğinde oldukça derin bir göldür.

Çevresi tamamen ormanlık olan gölde kamp yapmak için çok güzel yerler ve konaklamak için

bungalov tipi evler bulunmaktadır.

MENGEN

Bolu İli’nin kuzeydoğusunda yer alan ilçenin kuzeyinde Devrek, doğusunda Eskipazar,

kuzeydoğusunda Yenice, güneydoğusunda Gerede, güneyinde Yeniçağa, güneybatı ve batısında

Bolu toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 898 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 610 metre olup,

nüfusu 14.244, İl merkezine uzaklığı 56 km’dir. İlçe ekonomisinin büyük bir bölümü ormana

dayanmaktadır. Gökçesu havalisinde faaliyet gösteren Kuzey Anadolu Linyitleri ve diğer kömür

ocakları ilçe ekonomisine katkı sağlar. Bunun yanında tarım, hayvancılık, nakliyatçılık ve küçük

sanat kolları ilçe ekonomisinin bir bölümünü teşkil etmektedir. Sanayi genellikle orman ürünlerine

dayanır. Sanayi kuruluşu olarak GENTAŞ Werzalit Fabrikası bulunmaktadır.8

İlçe merkezi 10 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 55 köy bulunmaktadır.

Pazarköy ve Gökçesu beldeleri vardır.

İlçede; Kayabükü, Akören-Kisecik Mevkiinde ve Çayköy’de kilise kalıntıları bulunmaktadır.

Güneyhisar’da, Avşar’da; Ev Kayası, Karakaya’da; Balkayası ve Oyukkaya, Teberrikler köyünde

Yanıkdeğirmen mağaraları bulunur. Gözecik köyünde Bizanslılara ait, Çorakkadirler ve Aktepe

Köylerinde Cenevizlilere ait sütun taşları vardır. Elemen ve Güney Köylerindeki camilerin kiliseden

camiye çevrildiklerine dair izler vardır. Kadısusuz Köyünde de tarihi kalıntılara rastlanmaktadır.

İlçenin ormanlık bir bölgede bulunmasından dolayı yüksek yaylalar bulunmaktadır. Başlıca

yaylalar; Soğucak, Akçakoca, Bürnük, Sırıklı, Çukur Yayla, Göl Yaylası, Aktepe, Ağalar,

Küçükkuz, Civcivler, Mamatlar, Elemen ve Afşar Yaylalarıdır. Şirinyazı Göleti, Ağalar Gölü,

Dipsiz Göl, Yayladağ Gölü, Bölükören Gölü, Ödek, Kemal Savaş, ve Hızarderesi Göletleri önemli

mesire yerleridir.

AŞÇILIK Mengen’in en büyük özelliği; yüzyıllardan beri adeta babadan oğula geçercesine devam

eden çok ünlü aşçılar yetiştirmesidir.

MUDURNU

Bolu İli’nin güneybatısında yer alan ilçenin kuzeyinde Düzce, doğusunda Seben, kuzeydoğusunda

Bolu, kuzeybatısında Hendek, güneyinde Nallıhan, batısında Göynük ve Akyazı toprakları ile sınırlı

olarak yaklaşık 1.409 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 840 metre olup, nüfusu 20.536, İl

merkezine uzaklığı 52 km’dir. Osmanlılar zamanında ticari yolların ilçeden geçmesi, iğnecilik ve el

sanatlarının gelişmesi, Mudurnu’ yu çevrenin en büyük yerleşim merkezi haline getirmesine karşın,

zamanla toprağın dağınık oluşu ve hep aynı tarımın yapılması, teknolojinin değişmesi ve el

sanatlarının önemini yitirmesiyle ilçe eski ekonomik gücünü yitirmiştir.

İlçe halkının başlıca gelir kaynağı tarım, hayvancılık ve ormancılıktır. İlçenin coğrafi konumu’ nun

dağlık ve engebeli olması tarıma elverişli araziyi azaltmıştır. Bunun sonucu olarak tarımın yanında

hayvancılığın önemi artmıştır. Özellikle son yıllarda tavuk besiciliği önem kazanmıştır. İlçemizde

1000 civarında broiler civciv yetiştiriciliği ile ilgili faaliyet gösteren kümes bulunmaktadır.

İlçe merkezi 8 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 73 köy bulunmaktadır. Taşkesti

beldesi vardır.

İlçede; Yıldırım Bayezit Camii ve Hamamı, Kanuni Sultan Süleyman Camii, Armutçular Konağı,

Şeyhül Ümran, Şeyh Tevfik Efendi, Şeyh Fahreddin Rumi, Abdurrahim Tırsi, Karaarslan Baba,

Davud-i Halveti Türbeleri görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken yerleridir.

Ahiliğin çok eski bir geçmişi olan Mudurnu’da her Cuma günü esnaf duası okunur. Karamurat

Gölü ve Sülük Gölü ile Abant Gölü çevresindeki yaylalar görülmesi gereken doğal güzelliklerdir.

Sağlık ve kaplıca turizmi bakımından Babas ve Sarot Kaplıcaları çok elverişlidir. Mudurnu İlçesi

geleneksel tarihi Türk evleri bakımından oldukça zengindir ve kentsel sit alanı olarak koruma

altındadır. 9

SEBEN

Bolu İli’nin güneyinde yer alan ilçenin kuzeyinde Bolu, doğusunda Kıbrıscık, güneyinde Nallıhan,

batısında Mudurnu toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 817 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı 625

metre olup, nüfusu 5.754, İl merkezine uzaklığı 52 km’dir. İlçe halkının geçim kaynağı çiftçilik,

orman işçiliği ve hayvancılıktır. Hayvancılıkta ekonomiye büyük katkı sağlayan kümes hayvancılığı

ön plana çıkmıştır. Tarım alanında meyvecilik ve bahçe ziraatı yaygındır. Sanayi kuruluşu olarak 1

süt ürünleri fabrikası mevcuttur.

İlçe merkezi 2 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 29 köy bulunmaktadır.

İlçede; 78 ºC sıcaklığındaki şifalı sularıyla Kesenözü Köyündeki Pavlu Kaplıcaları, Firiglerden

kalma kaya evleri, Çeltikdere Köyü civarındaki kilise kalıntısı ve en önemlisi soğuk pınarların

aktığı yaylalar İlçenin başlıca turizm potansiyelidir. Ayrıca yapımına başlanmış olan Seben

Taşlıyayla Göleti de yöreye önemli bir turizm hareketliliği getirecektir. Seben Yaylaları Kiraz Dağı

çevresinde toplanmıştır. Çeltikderesi, Hocaş, Kaşbıyıklar, Yuva, Solaklar, Muslar ve Alpağut

Köylerinde derin vadiler içinde yükselen kayalar içine oyulmuş 3-4 katlı kaya evlerine

rastlanmaktadır.

YENİÇAĞA

Bolu İli’nin doğusunda yer alan ilçenin kuzeyinde Mengen, doğusunda Gerede, güneyinde

Dörtdivan, batısında Bolu toprakları ile sınırlı olarak yaklaşık 156 km² alana sahiptir. İlçenin rakımı

990 metre olup, nüfusu 7.638, İl merkezine uzaklığı 37 km’dir. İlçe ekonomisi genelde nakliyecilik

ve sanayiye dayalıdır. Bunun yanında tarım, hayvancılık işleri ile uğraşan küçük esnaf

bulunmaktadır. Henüz faaliyete geçmemiş 1 Organize Sanayi Bölgesi mevcuttur. İlçede geniş

kitleye hitap edecek fabrika ve iş alanı bulunmamaktadır.

İlçe merkezi 3 mahalleden oluşmuştur. Ayrıca ilçe merkezine bağlı 16 köy bulunmaktadır.

İlçede; kuzeyinde 400 hektarlık Yeniçağa Gölü yer alır. İlçenin eski yerleşim yeri olan Eskiçağa

Köyünde, Yıldırım Bayezit tarafından yaptırılmış bir cami, hamam ve türbe bulunmaktadır. D-100

üzerinde Şair Dertli mezarı ve İlçe merkezinde Sultan 5. Reşat zamanında yapılmış hamam vardır.

Yeniçağa Gölü, tabii güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Çeşitli göl kuşlarının bulunduğu göl,

avcılar için bir avlanma yeridir. Göl kıyısında, kıyı boyunca uzanan ağaçların altı, güzel bir mesire

ve dinlenme yeri olarak halkın rağbet ettiği yerlerdir.

1.5. SOSYAL DURUM

1.5.1. SOSYAL GÜVENLİK

Sosyal Güvenlik kapsamındaki toplam aktif(çalışan) kişi sayısı Bağ-Kur 13.304, SSK: 50.722,

Emekli Sandığı 13.812’dir. Aktif kişi sayısının İl nüfusuna oranı %27,70’dir.

İlimiz genelinde Sosyal Güvenlik kapsamındaki bakmakla yükümlü tutulanların sayısı: 118.478, İl

nüfusuna oranı % 42,15’dir.

İlimiz genelinde emekli sayısı 48.826 olup, İl nüfusuna oranı %17,37’dir. 2022 Sayılı Kanuna göre

maaş alan 5.451, gelir testi yapılan kişi sayısı 26.435 kişidir.10

Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Kişi Sayılarının Kurumlara Göre Dağılımı

Sosyal Güvenlik

Kurumu

Aktif Kişi

Sayısı

Sosyal Güvenlik

Kapsamındaki

Bakmakla Yükümlü

Tutulanların Sayısı

Emekli

Sayısı Diğer Toplam

SSK 50.722 57.720 25.894 134.336

Emekli Sandığı 13.812 23.505 10.009 47.326

Bağ- Kur 13.304 37.253 12.923 63.480

Gelir Testi

Yapılan Kişi

Sayısı

26.435 26.435

2022 Sayılı

Yasadan

Yararlananların

Sayısı

5.451 5.451

Genel Toplam 77.838 118.478 48.826 31.886 277.028

Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kayıtlarına göre 2013 yılı ocak ayı sonu itibariyle

ilimizde kayıtlı işsiz sayısı 7.681’dir. İşsizlik Oranı % 10,4 (Ocak-2013), (Türkiye % 10.6) (Ocak

2013-TÜİK),

Bolu İli genelinde gerçekleştirilen genel sağlık sigortası gelir testi işlemleri kapsamında gelir testi

sonuçlanan toplam kişi sayısı 26.435 olup, bu rakamın toplam il nüfusuna oranı % 9.4’tür.

BOLU İL GENELİNDEKİ GELİR TESTİ SONUÇLANAN TOPLAM KİŞİ SAYISI VE NÜFUSA ORANI

(İLÇELER İTİBARİYLE)

İlçe Adı Merkez Dörtdivan Gerede Göynük Kıbrıscık Mengen Mudurnu Seben Yeniçağa TOPLAM

Gelir

Testi

Yapılan

Kişi Sayısı 13.354 766 4.074 1.900 761 1.119 2.790 806 864 26.435

Nüfusu 172.355 6.680 34.646 15.772 3.455 14.244 20.536 5.754 7.638 281.080

Nüfusa

Oranı 7,8 11,5 11,8 12,0 22,0 7,9 13,6 14,0 11,3 9,4

Sosyal Hizmetler;

İlimizde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve

Rehabilitasyon Merkezi, İzzet Baysal Vakıf Huzurevi ve Kız Yetiştirme Yurdu, İzzet Baysal

Huzurevi, Gerede Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Çocukevleri

Koordinasyon Merkezi (dört ev hizmetini sürdürmektedir.) ve Toplum Merkezi olarak altı kuruluşta

2828 sayılı kanun gereğince korunmaya ve bakıma muhtaç yaşlı, özürlü ve kız çocuklarına bakım

hizmeti, aile danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir.

40 kapasiteli Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde (0-18 yaş grubu)

18 kız, 22 erkek toplam 40 spastik özürlü, 120 kapasiteli İzzet Baysal Vakıf Huzurevi ve Kız

Yetiştirme Yurdunda, (13-18 yaş grubu) 4 erkek 10 kız çocuğu olmak üzere toplam 14 çocuk (kız

yetiştirme yurdu kapatılma aşamasındadır), 60 kapasiteli huzurevi bölümünde ise 24 kadın, 24 11

erkek olmak üzere 48 yaşlı, 60 kapasiteli İzzet Baysal Huzurevinde 23 erkek, 19 kadın olmak üzere

42 yaşlı, 23 çocuk kapasiteli dört çocuk evinde ise 17 kız, 4 erkek toplam 21 çocuk,

Ayrıca 54 kapasiteli Gerede Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde ise 30

yatak bakıma muhtaç özürlü yaşlılara, 24 yatak ise kendi işini kendi görebilen yaşlılara ayrılmıştır.

Halen 10 kadın 20 erkek olmak üzere 30 yaşlı özel bakımda, 2 kadın, 18 erkek olmak üzere toplam

20 yaşlı ise huzurevinde bakım altında bulunmaktadır. Özürlü evde bakım hizmetleri için 2012 yılı

sonu itibariyle 1.182 özürlü vatandaş için ailesine evde özürlü bakım yardımı bağlanmıştır. 2012

yılı içerisinde toplam 4.521 kişi evde sağlık hizmeti almış olup, 130’u şehit, gazi ve yakınlarıdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca;

2012 yılı sonu itibariyle (18) bin (824) kişiye, (15) milyon (831) bin TL giyecek, yiyecek, yakacak,

afet, eğitim, sağlık, proje destekleri gibi konularda ayni ve nakdi yardım yapılmıştır.

1.5.2. SAĞLIK

İl genelinde; 2 Devlet Hastanesi, 2 Dal Hastanesi, 1 A.İ.B.Ü Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi,

2 E2 İlçe Hastanesi, 1 E1 İlçe Hastanesi, 3 Özel Hastane (Çağsu, Çamkent ve Fatma Hatun) olmak

üzere 11 Hastane, 1 AİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2. ve 3.

basamak sağlık hizmeti yürütmektedir.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı; 2 Devlet Hastanesi (İzzet Baysal Bolu Devlet

Hastanesi, Gerede Devlet Hastanesi) 1 E1 İlçe Entegre Hastanesi (Mudurnu), 2 Dal Hastanesi (Fizik

Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi) ile 1 İzzet

Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı; 1 (112 Komuta Kontrol Merkezi), 1 (İl Ambulans Servisi

Başhekimliği), 1 (112 Acil Yardım ve Kurtarma Merkezi) ile 4 adet Merkez İlçe’de 8 adet ilçe

merkezlerinde olmak üzere toplam 12 Acil Yardım İstasyonu ile 34 ambulans,

İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı, birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten; 2 (E2) İlçe

Hastanesi (Göynük, Mengen), 9 Toplum Sağlığı Merkezi, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezine

bağlı (1 Üreme Sağlığı Bölge Eğitim Merkezi, 1 Verem Savaş Dispanseri), 29 Aile Sağlığı Merkezi,

83 Aile Hekimliği Ofisi, 51 Sağlık Evi, 1 Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM), 1

(L2 tipi) Halk Sağlığı Laboratuarı,

AİBÜ’ye bağlı; 1 A.İ.B.Ü Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi, 1 AİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi

mevcuttur.

Ayrıca, özel sağlık kuruluşları olarak; 3 adet özel hastane (Çağsu Hastanesi, Çamkent Hastanesi,

Fatma Hatun Hastanesi ), 2 adet özel diyaliz merkezi (Özdiyaliz, Nefrodiyaliz), 2 özel

muayenehane, 1 adet Ağız Diş Hekimi Polikliniği, 3 adet Diş Protez laboratuarı, 31 adet Özel Diş

Hekimi Muayenehanesi, 2 adet sağlık kabini, 2’si Gerede İlçesinde olmak üzere 15 adet gözlükçü, 3

adet Özel İşitme Cihazı Satış Merkezi, 1 adet Ortez ve Protez Yapım ve Uygulama Merkezi ile

İlimiz merkezinde 70, ilçelerimizde 28 olmak üzere toplam 98 eczane, 2 adet ecza deposu faaliyet

göstermektedir.

Tüm sağlık teşkilatında (Devlet – AİBÜ – Özel) 35 Prof, 23 Doçent, 77 Yard. Doçent, 140 araştırma

görevlisi, 196 uzman hekim, 126 pratisyen hekim, 73 diş tabibi, 625 hemşire, 248 ebe, 616 diğer

sağlık personeli ile 770 diğer personel olmak üzere toplam 2.929 personel görev yapmaktadır.

İlde 597 kişiye bir doktor, 2.231 kişiye bir pratisyen hekim, 449 kişiye bir hemşire, 1.133 kişiye bir

ebe ve 3.850 kişiye de bir diş tabibi düşmektedir. İlde bulunan mevcut yatak sayısı 1.414 olup,

yatak başına düşen kişi sayısı 199’dur.12

Hastanelerin yatak sayısı

Hastanenin Adı Mevcut Yatak

İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesi 514

Gerede Devlet Hastanesi 75

Göynük İlçe Hastanesi (E2) 10

Mengen İlçe Hastanesi (E2) 10

Mudurnu İlçe Hastanesi (E1) 25

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 225

İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 100

A.İ.B.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi 326

Özel Çağsu Hastanesi 54

Özel Çamkent Hastanesi 24

Özel Fatma Hatun Hastanesi 51

TOPLAM 1.414

Karacasu Beldesine Sağlık Bakanlığı tarafından Bölge Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

yapımı işi için arsa temin edilmiş olup proje devam etmektedir.

Ayrıca; Bolu Valiliği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve İzzet Baysal Vakfı tarafından yapılan

işbirliği çerçevesinde, Bolu İl Özel İdaresince Abant İzzet Baysal Üniversitesine 25 yıllığına

bedelsiz olarak tahsis edilen, Karacasu bölgesindeki yaklaşık 27 bin metrekarelik alan üzerine, İzzet

Baysal Vakfı tarafından “İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi” yapım çalışmaları

tamamlanmıştır. Söz konusu hastanenin sağlık sektörüne önemli katkı sağlayacağı

değerlendirilmektedir.13

Bolu İli Geneli Sağlık Kurum ve Kuruluşları Tablosu

İl Sağlık

Müdürlüğü

112 Komuta Merkezi 1

İl Ambulans Servisi Başhekimliği 1

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Sayısı (4 Merkez, 8 İlçelerde) 12

A1 İstasyon 2

A2 İstasyon 8

B2 İstasyon 2

İl Halk Sağlığı

Müdürlüğü

Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) 9

Üreme Sağlığı Bölge Eğitim Merkezi 1

Verem Savaş Dispanseri 1

Aile Sağlığı Merkezi (ASM) 29

Aile Hekimi Birim Sayısı (AHB) 83

Sağlık Evi Sayısı 51

Halk Sağlığı Laboratuvarı (L2 Tipi) 1

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (Ketem) 1

Göynük İlçe Hastanesi (E2 Tipi) 1

Mengen İlçe Hastanesi (E2 Tipi) 1

Kamu Hastaneleri

Birliği Genel

Sekreterliği

İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesi 1

Gerede Devlet Hastanesi 1

İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (Dal Has.) 1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi (Dal. Has.) 1

Mudurnu İlçe Entegre Hastanesi (E1 Tipi) 1

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1

Üniversite

Hastaneleri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 1

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1

Özel Sağlık

Kuruluşları

Özel Çağsu Hastanesi 1

Özel Çamkent Hastanesi 1

Özel Fatma Hatun Hastanesi 1

Özdiyaliz Merkezi 1

Nefro Diyaliz Merkezi 114

2012 YILI İL GENELİ SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI, PERSONEL DURUMU, POLİKLİNİK SAYILARI Mevcut yatak

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

Diğer Personel ( GİHS- THS – YHS- vb.)

Toplam Personel Sayısı

POLİKLİNİK SAYISI

DİŞ POLİKLİNİK SAYISI

Statüsü

Kurum/Kuruluş Adı

(Hastane,Sağlık

Merkezleri,Poliklınık. v.b.

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yard.Doç.

Arş. Gör./ Asistan

Uzman Hekim

Pratisyen Hekim

Diş Hekimi

Eczacı

Psikolog

Biyolog

Diyetisyen

Fizyoterapist

Diğer Sağlık Personeli

Hemşire

Ebe

SAĞLIK

MÜDÜRLÜĞÜ

İl Sağlık Müdürlüğü 1 12 9 4 56 82

112 Acil Sağlık Hizmetleri 5 148 1 37 191

Toplam 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 160 10 4 93 273

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 2 2 1 1 32 6 4 40 88

Toplum Sağlığı Merkezi 9 4 36 22 62 20 153

Üreme Sağlığı Bölge

Eğitim Merkezi 1 4 5 3 13

Verem Savaş Dispanseri 1 3 4 2 10 8.903

Aile Hekimliği 6 77 1 32 36 13 165 748.438

Halk Sağlığı Lab

.( L2 Tipi ) 2 7 3 9 21

Kanser Erken Teşhis ve

Tarama Merkezi 1 3 4

Göynük İlçe Hast.

( E2 Tipi ) 10 2 1 1 11 3 7 2 27 14.035 2.824

Mengen İlçe Hast.

( E2 Tipi ) 10 4 1 12 3 1 6 27 21.706 2.386

Toplam

20 0 0 0 0 10 95 6 0 1 2 1 0 103 80 115 95 508 793.082 5.210

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL

SEKRETERLİĞİ

İ.B.Bolu Devlet Hastanesi 514 108 8 8 5 3 5 2 156 229 87 127 738 928.275

Fizik Tedavi ve Rehb.Hast. 225 8 1 1 1 1 10 18 48 21 109 38.123

İB.Ruh Sağlığı

Has.Hastanesi 100 10 2 4 1 22 36 2 23 100 39.914

Gerede Devlet Hastanesi 75 10 4 4 1 34 35 15 31 134 153.588 18.476

Mudurnu İlçe Hast. ( E1

Tipi ) 25 2 2 12 8 12 8 44 36.804 5.283

İ.B.Ağız ve Diş

Sağ.Merkezi 26 24 12 8 70 129.506

Toplam

939 0 0 0 0 136 15 32 12 10 3 7 12 266 368 116 218 1195 1.196.704 153.265

ÜNİVERSİTE

AİBÜ Tıp Fak. 326 34 21 65 128 4 17 113 1 69 452 278.918

AİBÜ Diş Hek.Fak. 1 2 12 12 1 4 25 57 62.802

Toplam 326 35 23 77 140 4 0 0 0 0 0 0 0 18 117 1 94 509 278.918 62802

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

Özel Çağsu Hast. 54 22 5 1 3 4 36 18 8 130 227 173.838

Özel Çamkent Hast. 24 8 2 2 1 8 8 22 51 18.492

Özel Fatma Hatun Hast. 51 15 2 1 19 19 4 36 96 24.561

Öz Diyaliz Merkezi 1 1 5 9 16

Nefro Diyaliz Merkezi 1 1 1 6 10 19

Diş Hekimi

Muayenehanesi 35 35

Toplam 129 0 0 0 0 46 11 35 2 0 5 3 4 69 50 12 207 444 216.891 0

Genel Toplam

1.414 35 23 77 140 196 126 73 15 11 10 11 16 616 625 248 707 2.929 2.485.595 221.27715

İlde Bağışıklama Çalışmaları ve Oranları

– 3.546 Doz “0” yaş grubuna DaBT-İPA-Hib 5 li karma aşı yapılmıştır.

Bağışıklama Oranı % 97,8

– 3.585 Doz “0” yaş grubuna göre BCG aşısı yapılmıştır.

Bağışıklama Oranı % 98,9

– 3.530 Doz “0” yaş grubuna Hepatit B1. aşısı yapılmıştır.

Bağışıklama Oranı % 97,4

– 3.554 Doz KKK aşısı yapılmıştır.

Bağışıklama oranı% 98,1

İlimizde En Fazla Görünen Bildirimi Zorunlu Hastalıklar

Kuduz Riskli Temas : 743, Brusellosis : 47,

Serum Hepatit (Hepatit B) : 24, Bulaşıcı Sarılık (Hepatit A) : 5,

Hepatit C : 2, Tularemi : 14,

Akut Kanlı İshal : 13, Tüberküloz : 49,

Sifiliz : 4, Entomoebahistolytica : 184,

Giardia İntestinalis : 1.094, Kabakulak : 1

Araç Durum

Ambulans : 48, Gezici Sağlık Aracı: 1, Portör Aracı: 1

1.5.3. ENERJİ

İlimizde 07/06/1995 yılında tüzel kişilik kazanarak faaliyetine başlayan, Sakarya Elektrik Dağıtım

A.Ş. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 23.09.2008 tarih ve 27006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

19.09.2008 tarihli ve 2008/58 sayılı kararına istinaden, Şirketin İşletme hakkı, hisse satış yöntemi

ile Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmiş olup ilgili sözleşme

11.02.2009 tarihinde imzalanmış olup Şirketin unvanında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirket faaliyetlerine ana sözleşmede de belirtildiği üzere 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa

uygun olarak sürdürmektedir.

Bolu İl Müdürlüğüne bağlı; Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve

Yeniçağa İşletme Başmühendisliği ile Taşkesti’de İşletme Şefliği olarak teşkilatlanan SEDAŞ

Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli illeri sınırları içersin de elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende

satışı ve perakende satış hizmetlerini kararlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde, ticari, ekonomik ve

sosyal gereklere uygun biçimde yürütmeye devam etmektedir. 2012 yılı sonu itibariyle İlimiz

genelinde toplam elektrik abone sayısı 145.606’dır. Elektrik Enerjisi Tüketimi 895.893.064 kWh

olarak gerçekleşmiştir.16

2012 yılı sonu itibariyle;

Abone Cinsi Abone

Sayısı

Tüketim

Miktarı

(kWh)

Abone Cinsi Abone

Sayısı

Tüketim

Miktarı

(kWh)

Sanayi 232 329.349.928 Tarım Sulama 726 1.292.569

Ticarethane 14.879 52.903.956 İçme ve Kullanma

Suyu 214 1.295.885

Mesken 119.407 152.587.350 Hayır Kurumu 2.350 38.172.184

Resmi Daire 254 26.803.121 İl Özel İdare Genel

Aydınlatma 1.016 14.338.170

Belediye 45 11.557.973 Genel Aydınlatma 534 9.692.749

İştirak 1.234 234.829.383 İbadethane

Aydınlatma 1.148 785.946

KİT 24 661.229

Şantiye ve

Geçici

Aboneler

3.543 21.622.623 Toplam 145.606 895.893.064

1.5.4. HABERLEŞME

Bolu PTT Başmüdürlüğüne bağlı olarak İlimizde 8 PTT Merkez Müdürlüğü (Bolu, Dörtdivan,

Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa) ve 11 PTT Şubesi (Bolu Merkeze bağlı –

Adliye, Gölyüzü, Sanayi, Kalıcı Konutlar, Üniversite, Köroğlu ve Kıbrıscık) Gerede merkeze bağlı

– Çarşı, Mengen Merkeze bağlı- Gökçesu ve Pazarköy ile Mudurnu Merkeze bağlı Taşkesti) ve 1

Acente (Otoyol Acentesi) bulunmaktadır.

Tüm Merkez ve Şubelerimiz ile Otoyol Acentesi otomasyon hizmetine açık olup, işlemler on-line

olarak yapılmaktadır. Tüm Merkezler Kargo ve kurye hizmetlerine açıktır. Köy posta dağıtımları

haftada bir seferli motorize olarak yapılmaktadır.

PTT Merkez Müdürlüklerinden; Bolu, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu ve Seben

PTT Merkezlerinin PTT Bank tadilatları tamamlanmış, Yeniçağa PTT Merkezi PTT Bank

tadilatına ise başlanmamıştır.

Bolu Merkezine 2 adet olmak üzere, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu ve Seben

Merkezlerine PTT Matik cihazları kurulumu tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.

Türk Telekom tarafından Bolu İlinde özellikle 2003-2011 yıllarını kapsayan dönemde haberleşme

hamlesi yapılmıştır.

2009 Yılı Yatırım Programı dahilinde Türk Telekom altyapısı tesis edilerek İlimizde Emniyet

Müdürlüğüne ait MOBESE altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Son sekiz yıllık dönemde il

hudutları için de bulunan eski analog santrallerinin tümü ‘kırsal alan dönüşüm projesi kapsamında

yeni sayısal santrallerle değiştirilmiştir. “Kırsal Santral Dönüşüm Projesi” kapsamında ilimiz

sınırları dahilinde kır/kent ayrımı ortadan kaldırılmıştır. Merkez ve İlçeler arasına döşenen fiber

optik kablo sistemleri ve enerji ile transmisyon teçhizatlarının yenilenmesi sayesinde

telekomünikasyon alt yapısı “bilgi otobanı” haline dönüştürülmüş, Ülkemizin büyük şehirlerinde

verilmekte olan hizmetlerin tümü ilimizin köylerinde de verilebilir hale gelmiştir. Bolu Merkez ilçe

ve nahiyelerinde 11 internet evi açılmış, DSL yatırımı olarak yaklaşık 52.000 hat geniş bant altyapı

yatırımı yapılmıştır. İlimizde 2004 yılı sonuna kadar ADSL abone sayısı 600 civarında iken 2012

yıl sonu itibariyle bu sayı yaklaşık 32.000’e ulaşmıştır. İlimizde 2004 yılı sonuna kadar MEB

ADSL bağlı okul sayısı 142 iken, 2012 yılı sonu itibariyle bu sayı 156’ya ulaşmıştır.17

1.5.5. İÇME SUYU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ

Merkez ve İlçelerimizin tamamında içme suyu şebekesi mevcut olup, içme suyu yeterlidir. Bolu

Merkez içme suyu Gölköy barajından alınarak İçme Suyu Arıtma Tesisinden karşılanmaktadır.

Tesisin çalışma kapasitesi 650 m3

/sn’dir. Tesis kapsamında; 7.500 ve 2.500 m3

’lük su deposu üst

kademe için, 10.000 m3

’lük su deposu ise orta ve alt kademe için hizmet vermektedir. Bunun

haricinde gerekli görüldüğü durumlarda Çaygökpınar su kaynağı ve 10 adet derin kuyu

bulunmaktadır. Bolu İli Merkezinde 645 km. içme suyu şebekesi hattı mevcut olup, içme suyu

abone sayısı 51.680 adettir.

Şehrimize has Kökez suyu kaynağı 87 adet çeşmede sebil olarak akmaktadır. 50.000 metre

uzunluğunda Kökez hattı ve 800 m3 Kökez deposu mevcuttur.

Bolu İli Kanalizasyon ve Sanayi giderlerinin arıtılması için Atık Su Arıtma Tesisi mevcuttur. Şehir

Merkezinde % 95 oranında kanalizasyon hattı bulunmaktadır. Beş ana hat ile şehir kanalizasyonu

kuzeyden güneye taşıyıcı hatlar ile taşınmakta ve Büyüksu deresinin sağ ve sol kenarında

tamamlanan kolektör hatları ile tamamı Atık Su Arıtma Tesisine ulaştırılmaktadır. Büyüksu

Deresinin kenarına çekilen kolektör hattının bir kolu Abant deresini takip ederek Abant gölüne

kadar, diğer kolu ise Mudurnu deresini takip ederek Çepni sapağına kadar uzanmış olup, bu

bölgelerdeki kanalizasyonlarda Atık Su Arıtma Tesisine ulaşmaktadır. Aynı şekilde şehir merkezi

ve çevresindeki fabrikaların atıkların arıtma tesisine kadar ulaşması için sanayi hatları mevcuttur.

Merkeze 5 km uzaklıktaki Karacasu Beldesinin ve merkez köylerinin kanalizasyon giderleri de Atık

Su Arıtma Tesisine ulaştırılmaktadır.

Gerede ve Yeniçağa ilçelerinden başka hiçbir ilçede, kanalizasyon arıtma sistemi bulunmamaktadır.

Atık sular ilçe merkezlerine en yakın akarsuya deşarj edilmektedir. Tekniğine uygun kanalizasyon

şebekesi olmayan yerlerde fosseptik kullanılmaktadır. Ayrıca yeni gelişim bölgeleri için İller

Bankası nezdinde proje çalışmaları ve İş Temin Planları kapsamında belediyelerce atık su arıtma

tesislerini kurmaları ve deşarj izni almaları yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir.

Çöp Depolama Alanında; AB normlarında yapılan tesislerle, Bolu Ovasında sorun olan çöplük

düzenli depolama sistemine kavuşmuştur. Çöplerin toplanacağı lotlardan 3 adet lotluk alana sahip

150 dönümlük arazide kurulan tesiste ilk olarak Bolu’nun sekiz yıllık çöpünü depolayacak 1 lot,

idari binalar ve kantar yapılmıştır. Çöplerden sızan sular, zemine serilen jeo membranlar vasıtasıyla

drenaj borularıyla havuzlarda toplanmaktadır.

Ayrıca, Bolu Belediyesi Takı Atık Depolama Alanında enerji üretim tesisinin kuruluş aşaması 2011

tarihinde tamamlanıp faaliyete geçmiştir. Kurulu tesisle çevre kirliliği oluşturarak küresel ısınmaya

sebep veren çöp gazı (LPG) ve bunların oluşturduğu kötü kokular bertaraf edilmekte olup, hem

çevre kirliliğinin önüne geçilmiş, hem de söz konusu gazlar ekonomiye kazandırılmıştır. Ayrıca

zaman zaman duyulan çöp deponi alanlarının patlaması riski de bertaraf edilmiştir. Söz konusu

tesiste yaklaşık ayda 40 MW elektrik üretilmektedir.

1.6. EĞİTİM – GENÇLİK VE SPOR

1.6.1. EĞİTİM

İlimizde okur-yazar oranı % 93,41’dir. Bolu’da okullaşma oranı; okul öncesi eğitimde % 35,83 (3-5

Yaş Grubu), % 49,68 (4-5 yaş grubu), % 72,81 (5 Yaş Grubu), ilköğretimde % 98.46, ortaöğretimde

% 90,32 (Genel Ortaöğretim % 35,49 + Mesleki Ve Teknik Öğretim % 54,84)’dir. (Milli Eğitim Bakanlığı

verilerine göre)

Derslik başına düşen öğrenci sayısı; okul öncesinde 21, ilköğretimde 22, ortaöğretimde 25 (Genel

Ortaöğretim 24, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 27)’dir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı;

okul öncesi eğitimde 17, ilköğretimde 15 ve ortaöğretimde 13’tür. (Milli Eğitim Bakanlığı verilerine gör)

İlde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı verilerine göre örgün eğitimde; okul öncesinde 3.513 (3.340

Resmi ve 173 Özel), ilkokulda 14.837 ( 14.583 Resmi ve 254 özel ), ortaokulda 14.737 ( 14.511 18

Resmi ve 226 özel ), Ortaöğretimde 15.040 (5.961 Resmi Genel Ortaöğretim, 9.079 Resmi Mesleki

ve Teknik Ortaöğretim) olmak üzere toplam 48.127 öğrenci öğrenim görmektedir. Ayrıca, yaygın

eğitim kapsamında 2012 yılı dönem içerisinde Mesleki Eğitim Merkezinde 1.016, Pratik Kız Sanat

Okulunda 300 kişi eğitim görmüş, Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kurslara 18.818 kişi devam

etmiştir.

Ayrıca, Elginkan Vakfı Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Merkezi tarafından 123 farklı alanda

düzenlenen kurslarda, toplan 2.333 kişiye eğitim verilmiştir.

İlimiz örgün eğitim kurumlarında 192 resmi (12 Anaokulu, 74 ilkokul, 64 ortaokul, 13 Genel

Ortaöğretim, 27 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim ve 2 Özel Eğitim Okulu), 6 özel okul (2 Anaokulu,

2 İlkokul ve 2 Ortaokul) bulunmaktadır. İlimizde ayrıca 12 yaygın eğitim kurumu mevcuttur..

Resmi okullarda; okul öncesi kurumlarda 202 öğretmen (Anasınıflarında 147 öğretmen ve

Anaokullarında 55 öğretmen), ilkokul kurumlarında 809 öğretmen, ortaokul kurumlarında 922

öğretmen, ortaöğretim kurumlarında 1.018 öğretmen (Genel Ortaöğretim Kurumlarında 376

öğretmen, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında 634 Öğretmen ve Özel Eğitim Okullarında

8 öğretmen) olmak üzere toplam 2.951 öğretmen görev yapmaktadır. (Toplam öğretmen sayısına yöneticiler dahil

edilmemiştir.)

Yaygın eğitim kurumlarında ise 148 öğretmen görev yapmaktadır.

İlimizde ilköğretim ve ortaöğretim çağında toplam 963 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığından burs

almaktadır.

Rehberlik ve Araştırma Merkezinde özel eğitime muhtaç öğrencilerin tespiti, test aramaları ve

yaygın kaynaştırma eğitimi ile diğer rehberlik çalışmaları yürütülmektedir. 19

EĞİTİM KURUMLARI Okul

Sayısı

Öğrenci

Sayısı

Öğretmen

Sayısı

DERSLİK SAYISI

Bulunan Derslik

ÖRGÜN EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ

Resmi Anaokulu 12 1.117 55 65

Özel Anaokulu 2 169 4 12

Resmi Anasınıfı – 2.206 147 104

Özel Anasınıfı – 4 1 1

Uygulamalı Anasınıfı 17 – 2

TOPLAM 14 3.513 207 184

İLKOKUL

Resmi İlkokul 73 14.494 799 1.163

Yatılı Bölge Ortaokulu

(1-4 Sınıf) – 325 – –

Özel Eğitim Okulu

(I. Kademe) 1 18 10 11

Özel İlkokul 2 254 26 29

TOPLAM 76 14.837 835 1.203

ORTAOKUL

Resmi Ortaokul 61 14.125 864 47

Yatılı Bölge Okulu

(5-8 Sınıfı) 2 367 46 39

Özel Eğitim Okulu

(II. Kademe) 1 19 12 –

Özel Ortaokul 2 226 35 –

TOPLAM 66 14.737 957 86

ORTAÖĞRETİM

Fen Liseleri 1 317 25 16

Anadolu Liseleri 7 3.832 252 154

Anadolu Öğretmen

Liseleri 3 830 48 36

Genel Liseler 2 956 51 32

Özel Eğitim Okulu 2 26 8 9

Mesleki ve Teknik

Liseler 19 8.128 545 291

Çok Programlı Liseler 8 951 89 92

TOPLAM 42 15.040 1.018 630

ÖRGÜN EĞİTİM TOPLAMI 198 48.127 3.017 2.103

YAYGIN

EĞİTİM

Mesleki Eğitim Merkezi 3 640 12 20

Halk Eğitim Merkezi 9 18.818 31 35

Pratik Kız Sanat Okulu 1 300 12 2

TOPLAM 13 19.758 55 57

GENEL TOPLAM 211 67.885 3.072 2.160

Not: Öğretmen sayılarına yönetici sayıları dahil değildir.20

2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN EĞİTİM BİLGİLERİ

İlçe

Okulöncesi

Anaokulu Anasınıfı

Okul Öğretmen Öğrenci Derslik Okul Öğretmen Öğrenci Derslik

Merkez 8 47 1.041 50 34 105 1.622 64

Dörtdivan – – – – 2 3 43 1

Gerede 2 4 101 10 6 18 211 15

Göynük – – – – 4 6 89 7

Kıbrıscık – – – – 1 1 20 1

Mengen 1 1 25 3 4 4 82 5

Mudurnu 1 3 44 6 7 5 109 10

Seben 1 1 31 4 – 3 – –

Yeniçağa 1 3 44 4 2 3 51 4

TOPLAM 14 59 1.286 77 60 148 2.227 107

İlçe

İlkokul Ortaokul Lise

Okul

Derslik

Öğrenci

Öğretmen

Okul

Derslik

Öğrenci

Öğretmen

Okul

Derslik

Öğrenci

Öğretmen

Merkez 40 737 9.494 543 31 13 9.391 601 20 381 10.688 735

Dörtdivan 3 19 297 25 2 9 360 22 2 23 305 17

Gerede 9 151 1.905 94 6 1.821 84 9 93 2.146 139

Göynük 7 82 838 49 7 758 63 2 29 259 26

Kıbrıscık 154 1 15 151 21 1 12 65 14

Mengen 5 66 615 35 5 8 582 43 3 48 811 39

Mudurnu 8 87 957 47 9 30 1.027 79 2 20 321 19

Seben 1 11 196 16 2 4 211 16 1 6 71 7

Yeniçağa 3 50 381 26 3 7 436 28 2 18 374 22

TOPLAM 76 1.203 14.837 835 66 86 14.737 957 42 630 15.040 1.080

Not: Yukarıdaki tablolara özel okullar, İmam Hatip Ortaokulları ve Özel Eğitim Okulları dahil edilmiştir.21

Taşımalı Eğitim

Aşağıdaki tabloda ilimizde uygulanan taşımalı eğitimle ilgili bazı verileri görebiliriz.

2012-2013 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ÖĞRETİM DURUMU

İlçe Adı

Öğrencisi

Taşınan

Yerleşim

Merkezi

Taşıma

Merkez

i

Öğrenci Sayısı

1-4.

sınıf

5-8.

sınıf

9-12.

sınıf

Engelli

Öğrenci

Öğrenci

Sayısı

Toplam

MERKEZ 871 41 1.203 1.385 1.263 193 4.044

DÖRTDİVAN 83 4 149 246 40 435

GEREDE 215 13 343 345 221 13 922

GÖYNÜK 109 6 562 510 – 1.072

KIBRISCIK 23 1 103 – – 103

MENGEN 55 6 133 169 128 430

MUDURNU 127 8 638 614 314 1.566

SEBEN 50 3 83 108 23 214

YENİÇAĞA 44 4 81 110 43 234

TOPLAM 1.577 86 3.295 3.487 2.032 206 9.020

Özel Okullar

İlçesi Okul Adı Yönetici

Sayısı

Öğretmen

Sayısı Kontenjan Öğrenci Sayıları

Erkek Kız Toplam

Merkez Özel Gürtan

İlkokulu 2 11 88 (18

anaokulu) 31 28 59

Merkez Özel Melih İlkokulu 2 15 288 110 85 195

Merkez Özel Gürtan

Ortaokulu 2 12 88 26 14 40

Merkez Özel Melih

Ortaokulu 2 25 216 106 80 186

Merkez Özel Altın Lale

Anaokulu 1 4 149 45 52 97

Merkez Özel Lale Bahçesi

Anaokulu 1 4 100 50 26 76

TOPLAM 10 71 929 368 285 653

Yurt Ve Yurtlarda Kalan Öğrenci Sayıları (İlk ve Ortaöğretim)

Devlet

Yurdu

Dernek

Yurdu

Vakıf

Yurdu

Şahıs

Yurdu

Şirket

Yurdu Toplam

Yurt Sayısı 23 18 3 44

Kapasite 2.997 1.169 199 4.365

Öğrenci

Sayısı

E 2.034 650 97 2.781

3.900

K 825 246 48 1.11922

Yükseköğretim

İlimizde bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesine ait 11 adet Fakülte (Güzel Sanatlar, FenEdebiyat,

İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, İzzet Baysal Tıp, Mühendislik-Mimarlık, Diş

Hekimliği, Teknoloji, İlahiyat, İletişim, Ziraat ve Doğa Bilimleri), 6 adet Yüksekokul (Beden

Eğitimi ve Spor, Bolu Sağlık, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Yabancı Diller, Bolu

Turizm ve İşletmeciliği ve Otelcilik, Gerede Uygulamalı Bilimler), 5 adet Meslek Yüksekokulu

(Bolu, Mudurnu Süreyya Astarcı, Mengen, Gerede, Yeniçağa Yaşar Çelik) ve 4 adet Enstitü (

Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler) ve 10 adet Araştırma ve

Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

2012-2013 eğitim yılında 1.441’i Yüksek Lisans/Doktora olmak üzere toplam 22.862 öğrenci

eğitim görmektedir. Üniversite bünyesinde 1.034 akademik personel görev yapmaktadır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sayısı (2012–2013)

Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans/Doktora Genel Toplam

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

4.213 2.426 6.639 5.867 8.915 14.782 739 702 1.441 10.819 12.043 22.862

Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Öğretim Elemanları Kadro Durumunu

Profesör Doçent Yardımcı

Doçent

Öğretim

Görevlisi Okutman Araştırma

Görevlisi Uzman Çevirmen TOPLAM

86 93 350 130 58 285 31 1 1.034

Bolu’da uzaktan yükseköğrenim görmekte olan öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Anadolu Üniversitesi A.Ö.F.Öğrenci Sayısı (2012-2013)

Aktif PasifAktif

Fakülte Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Genel

Toplam

Açık Öğretim

Fakültesi 1.287 1.398 2.685 811 788 1.599 4.284

İktisat

Fakültesi 654 391 1.045 480 381 861 1.906

İşletme

Fakültesi 1.070 538 1.608 663 473 1.136 2.744

Genel

Toplam 3.011 2.327 5.338 1.954 1.642 3.596 8.934

İlimizde Açık Öğretim Fakültesi Bolu Bürosu bünyesinde 5.338 aktif, 3.596 Pasif (kayıtlarını

yeniletmeyen) olmak üzere toplam 8.934 öğrenci eğitim görmektedir.23

Yurt Ve Yurtlarda Kalan Öğrenci Sayıları (Yükseköğretim)

Devlet

Yurdu

(Yurt-Kur)

AİBÜ

Yurdu

Dernek

Yurdu

Vakıf

Yurdu

Şahıs

Yurdu

Şirket

Yurdu Toplam

Yurt Sayısı 5 2 3 – 9 14 33

Kapasite 3.768 1.097 408 – 948 1.857 8.078

Öğrenci

Sayısı

E 1.720 168 305 – 223 178 2.594

7.371

K 2.048 929 – – 533 1.267 4.777

1.6.2. GENÇLİK ve SPOR

Bolu’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Başkanlığı’nın önderliğinde yürütülen spor faaliyetleri çeşitli

spor dallarında başarılı sporcular yetişmesini sağlamıştır. Geleceğin teminatı olan gençlerimizin

sağlıklı gelişimlerini sağlamak ve başarılı birer sporcu olmalarını temin edebilmek için ilimizde

spor faaliyetlerine büyük önem verilmektedir.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Başkanlığı bünyesinde, çeşitli sportif faaliyetler ve etkinliklerin

yürütüldüğü 2 adet spor kompleksi, 1 adet spor kampusu bulunmaktadır.

Gençlik ve Spor İl Başkanlığı bünyesinde bulunan tesisler:

a- Atatürk Spor Kompleksi :

Kompleks, Bolu Merkez İlçesi İhsaniye Mahallesinde 36.944 m2

alan üzerine kurulmuştur.

Bünyesinde; Atatürk Stadyumu, 17 Temmuz Spor Salonu, hizmet binası ve misafirhane; voleybol,

basketbol sahaları ile Gençlik Merkezi yapılarak spor kompleksi haline getirilmiştir.

Atatürk Stadyumu : 1958 yılında hizmete girmiştir. 8.613 seyirci kapasitelidir. Oyun zemini çim

ve drenajlı olup sulama sistemi mevcuttur. 6 kulvarlık atletizm pisti mevcuttur. Doğu kapalı

tribünün altında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün atölyeleri bulunmaktadır. 2009 yılı

içerisinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından aydınlatma sistemi yapılmıştır. 2012

yılı içerisinde söz konusu aydınlatma sisteminde revizyon yapılarak stadyumda gece maçlarının da

oynanması sağlanmıştır.

Havalı Silahlar Atış Poligonu : 2005’de hizmete girmiştir. Atatürk Stadyumu doğu cephesi kapalı

tribün altında bulunmaktadır. Bünyesinde 3 kulvarlık atış alanı bulunan poligonun hedef mesafesi

10 metredir.

17 Temmuz Spor Salonu : 1964’te hizmete girmiştir. 1.050 seyirci kapasitesinde ve oyun alanı

parke kaplıdır. 4 soyunma odası, masa tenisi ve okçuluk branşlarına ait çalışma odaları ve kantini

mevcuttur. Ayrıca yardımcı salonda; karate, taekwondo, boks ve aerobik branşlarında da faaliyetler

devam etmektedir. 2012 yılı içerisinde yapılan ihale sonucunda doğalgaz dönüşüm ve soyunma

odalarının bakım ve onarım çalışmalarına başlanılmış ve tamamlanmıştır.

Bolu Gençlik Merkezi : 12 Kasım 1999 depreminin ardından Milli Olimpiyat Komitesi tarafından

yaptırılmıştır. Satranç, bilgisayar, el becerileri, müzik, fotoğrafçılık, tiyatro, halk oyunları, resim,

model uçak gibi faaliyetler yapılmaktadır. Kafeterya ve çok amaçlı salonu mevcuttur. Gençlik

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü imkanları dahilinde Çok Amaçlı Spor Salonu üzerine çatı

yapılmıştır. 2012 yılı içerisinde yapılan ihale sonucu ısı yalıtım ve doğalgaz dönüşüm çalışmalarına

başlanılmıştır.

b- Karaçayır Spor Kompleksi : Kullanım alanı 132.000 m2

’dir. Bünyesinde İzzet Baysal kamp

eğitim merkezi, kapalı yüzme havuzu, Murat Canbaş jimnastik ve güreş salonu, gençlik evi, 24

Boluspor sosyal tesisleri, 5 adet tenis kortu, 2 çim, 1 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, basketbol ve

voleybol sahaları mevcuttur. 2011 yılı içerisinde sentetik yüzeyli atletizm pisti inşaatına

başlanılmış, 2012 yılı itibariyle tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Ayrıca 2011 yılında jimnastik

eğitim merkezi inşaatına başlanılmıştır.

İzzet Baysal Kamp Eğitim Merkezi : 1984 yılında hizmete girmiştir. 54 yatak kapasitelidir. Şu

anda jimnastik spor okulunun bulunduğu tesisten spor kulüplerimizin ve federasyonlarımızın Milli

Takım Kampları kurs ve seminerleri yapılmaktadır. Tesiste yemekhane, çamaşırhane, dershane ve

dinlenme salonu mevcuttur.

Kapalı Yüzme Havuzu : 1990 yılında hizmete girmiş olup, 1998 yılında belirlenen teknik

yetersizlikler ve buna bağlı maliyet yükseklikleri nedeniyle faaliyetine ara verilmiştir. Ancak,

halkımızın ihtiyacına cevap verebilmek için Yüzme Havuzunun işletmesi 14.11.2003 tarihinde

yapılan ihale sonucunda kiraya verilmiş olup, 2004 yılı Temmuz ayında tekrar hizmete

sunulmuştur. 08.05.2012 tarih ve 3942 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile sözleşme feshedilerek

havuz yeniden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün kullanımına geçmiş olup, faaliyetler

devam etmektedir.

Murat Canbaş Jimnastik ve Güreş Salonu : 1990 yılında hizmete girmiştir. Spor salonundan

jimnastik çalışmaları ve aynı bünyede bulunan çok yönlü spor salonunda; badminton, basketbol,

aerobik, judo, bocce ve güreş branşlarında çalışmalar yapılabilmektedir. Tesis bünyesinde duşlu

soyunma odaları, sauna, kafeterya ve antrenör odaları mevcuttur.

Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti : 2012 yılında hizmete açılmıştır. Bünyesinde 8 kulvarlı koşu pisti

(bitiş çizgisinde 10 kulvarlı), uzun ve üç adım atlama, sırıkla yüksek atlama, disk-çekiç atma, gülle

atma, saha ortasındaki doğal çim alanı ve piste hitap eden 450 kişilik portatif tribün ile sporcu

soyunma binası bulunmaktadır. Soyunma binası içerisinde; erkek ve bayan soyunma odaları, baybayan

antrenör odaları, duş ve tuvaletler, sağlık odası, yönetici odası, kafeterya mevcuttur.

Karaçayır Gençlik Merkezi : 26.07.2000 tarihinde hizmete açılmıştır. Tesis prefabrik konteynır

olarak inşa edilmiştir. 250 m2

taban alanına sahip olan tesiste eğitim, etkinlik, rehabilitasyon

salonları mevcuttur. Ayrıca müzik, yabancı dil, step, tiyatro gibi faaliyetler de sürdürülmektedir.

Futbol Sahaları : 2 adet çim futbol sahası mevcuttur. Çim sahaların 500’er kişilik seyirci tribünleri

vardır. Sahaların alt yapısı drenajlı ve sulama sistemi mevcuttur. 300 kişilik seyirci tribünü bulunan

ve gece aydınlatması olan 1 adet sentetik çim futbol sahası 2007 yılı başında hizmete girmiştir. 2

çim sahanın altyapısı drenajlıdır. Sulama sistemi mevcuttur. Futbol sahalarına hitap eden 4 adet

sporcu soyunma odası ve hakem soyunma odası mevcuttur.

Tenis Kortları; 2002 yılı içersinde, halkımızın ve sporcularımızın hizmetine sunmak için asfalt

zemin üzerine etrafı kapalı, 100 kişilik portatif tribünlü ve prefabrik soyunma odaları olan 3 adet

tenis kortu yaptırılmıştır. 2009 yılı içerisinde mevcut alana daha iyi hizmet vermek için 2 adet tenis

kortu daha yapılarak Abant Tenis İhtisas Spor Kulübüne tahsis edilmiştir. Geri kalan 3 adet tenis

kortu ise yapılan ihale ile Abant Tenis İhtisas Kulübüne 5 yıllığına kiraya verilmiştir.

Boluspor Kulübü Sosyal Tesisleri :

Karaçayır Mahallesinde, Bolu Belediyesi tarafından Boluspor sosyal tesisleri yapılması amacıyla

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 49 yıllığına tahsis edilen 1.745,19 m2

arsa üzerine, 3 katlı

olarak inşa edilmiştir. Boluspor kulübü tarafından kullanılmaktadır.

c- Gölköy Trap-Skeet Atış Poligonu :

10.000 m2

kullanım alanı olan arazi üzerine kurulmuştur. 2 katlı lokal binası bünyesinde, 15 yatak

kapasiteli duş ve tuvaleti içinde olan 8 oda, mutfak ve dinlenme salonu mevcuttur. Tesiste Atıcılık

ve Avcılık Federasyonunun faaliyetleri sürdürülmektedir.25

ç- Aladağ Gençlik- İzcilik ve Spor Kampusu :

Tesis Aladağ Orman Serisi içinde, Bolu’ya 27 km. mesafede bulunmaktadır. Toplam yüzölçümü

143.025 m2’dir. Bünyesinde; ana hizmet binası, antrenman spor salonu, dağ evleri (bungalov), gölet,

2 doğal çimli futbol sahası, yürüyüş parkuru, balık üretim havuzu, çocuk oyun parkı, 1 tenis kortu, 1

basketbol, 2 voleybol sahaları mevcuttur. Alan üzerine izci evi ve restorant yapılması yönünde

çalışmalara devam ettirilmektedir.

Ana Hizmet Binası: 1974 yılında hizmete girmiştir. 2 suit olmak üzere 18 oda ve 40 yatak

kapasitelidir. Tesis kaloriferli olup, mutfak, restoran, dinlenme salonu ve sauna mevcuttur. Tesis,

izcilik faaliyetlerinin yanı sıra resmi konferans, seminer, sporcu kampları ile diğer federasyonların

faaliyetlerinde ve milli takımlar kamplarında kullanılmaktadır.

Antrenman Spor Salonu: 1987 yılında hizmete girmiştir. 44×26 ebadında olan salonun zemini

tartan sentetik kaplamadır. Sıvı yakıt kaloriferlidir. 12 istasyon kondisyon aletleri ve sporcu

soyunma odası mevcuttur. 2012 yılı içerisinde yapılan ihale ile ısınma tesisatı dökme gaz sistemine

çevrilerek radyan ısıtıcılar yerleştirilmiş ve bakım onarımı yapılmıştır.

Dağ Evleri (Bungalov): 41 adettir. İçerisinde 2 adet yatak, duş, tuvalet mevcuttur. Tamamen ahşap

olarak imal edilmiştir. 2011 yılında çatı kaplamaları yenilenmiştir. Duş, tuvalet tesisatlarının

yenilenmesine, tüm ahşap kısımların yenilenmesine, ortak kullanım mutfak ve yemekhane inşa

edilmesine ve yeni evler yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Konteynırlar: Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “Doğa Kamplarına” ev

sahipliği yapmak amacıyla yapımı tamamlanan, her biri 8 yatak kapasiteli içlerinde WC ve duşları

bulunan 56 adet konteynır 500 kişiye aynı anda konaklama imkanıyla Aladağ Spor İzcilik Tesisi

yanında 2011 Temmuz ayı itibariyle hizmete girmiştir. 56 adet konteynırda toplam 112 oda

mevcuttur. Her odada 2 ranza bulunup, 448 yatak vardır.

Gölet: 1989 yılında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi

işbirliği ile tamamlanmıştır. Kürek sporunun yapılabilmesi için kürek parkuru olarak ve halkımızın

dinlence, avlanma gibi sosyal ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Ayrıca sulama alanında da Aladağ

Yöresine yarar sağlamaktadır.

Tüm ilçelerimizde futbol sahaları mevcuttur. Ayrıca ilçelerimizde yer alan spor salonların da çeşitli

spor dallarında faaliyet gösterilmektedir.

İl genelinde 32 spor, 7 müessese, 2 ihtisas, 7 okul, 1 gençlik kulübü, 3 gençlik ve spor kulübü

olmak üzere toplam 52 faal kulüp bulunmaktadır. Kulüpler bünyesinde bulunan toplam lisanslı

sporcu sayısı 14.107’dir.

İlimizde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Başkanlığı bünyesinde açılan İl Spor Merkezlerinde, 18

branşta 1.574 sporcu sportif çalışmalara katılmıştır.26

BRANŞLARA GÖRE SPORCU DAĞILIMI

Spor Dalı Toplam Spor Dalı Toplam

Basketbol 118 Masa Tenisi 45

Atletizm 22 Okçuluk 19

Eskrim 12 Taekwondo 131

His 298 Badminton 17

Hentbol 23 Voleybol 81

Tenis 132 Boks 3

Yüzme 518 Bocce, Bowling ve

Dart 13

Jimnastik 58 Güreş 42

Judo 44 Kick-Boks 2

Genel Toplam 1.574

Özellikle jimnastik alanında ilimizden yetişmiş sporcular Türkiye ve dünya çapında başarılar elde

etmişlerdir. Başlangıcı 1930’lara dayanan bu spor branşı en parlak dönemini 1980 sonrasında

yaşamıştır. Başta merhum Murat Canbaş olmak üzere, Suat Çelen, Aykut Cesur, Cahide Yıldırım

gibi birçok milli sporcu ilimizden yetişmiştir.

1.7. KÜLTÜR VE TURİZM

1.7.1. KÜLTÜR

Doğal güzellikleri ile bilinen Bolu, aynı zamanda bir tarih ve kültür şehridir. İlde geleneksel Türk

Evi vb. 390 adet Sivil Mimari Örneği Yapı; cami, türbe, han, hamam vb., 144 adet Dini-Kültürel

Yapı; hükümet konağı, okul vb., 5 adet İdari Yapı; kale, sur duvarı vb., 7 adet Askeri Yapı ile anıt

ağaç niteliğinde 14 adet Doğal Anıt olmak üzere toplam 560 adet tescil edilerek koruma altına

alınmış taşınmaz kültür ve tabiat varlığı mevcuttur.

İlimiz genelinde tescil edilerek koruma altına alınmış olan 73 adet arkeolojik sit, 3 adet kentsel sit

alanı ve 7 adet doğal sit olmak üzere toplam 83 adet sit alanı bulunmaktadır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait Kültür Merkezinde bulunan müzede 3.286 adet arkeolojik

eser, 1.677 adet etnografik eser ve 12.095 adette sikke olmak üzere toplam 17.058 adet eser

bulunmaktadır.

Müze İhtisas Kitaplığında ise 1.356 adet kitap mevcuttur.

İlçelerimiz dahil Halk Kütüphanelerinde toplam 126.784 adet kitap bulunmakta olup, 2012 yılı sonu

itibariyle 115.187 okuyucu ve 7.102 üye mevcudu vardır.

İlimiz dahilinde 2 Sinema, 1’i Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 1’i Bolu Belediyesi, 1’i İl Kültür ve

Turizm Müdürlüğüne ait olmak üzere 3 Kültür Merkezi vardır.

Bu merkezlerde halkımıza yönelik olarak Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, resim, bağlama,

gitar dersleri verilmekte, çeşitli sanat dallarında sergiler açılmaktadır. Başta A.İ.B.Ü. öğrenci

toplulukları olmak üzere, çeşitli kuruluşlar tarafından tiyatro, konser, şiir dinletileri, söyleşi gibi

etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Abant, Yedigöller, Gölcük gibi önemli turizm potansiyeli olan alanlarda planlama, çevre düzeni, alt

yapı gibi çalışmaların yanı sıra İldeki termal kaynakların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar

devam etmektedir. Bu kapsamda; Mudurnu Sokak Sağlıklaştırma Projesi tamamlanmıştır. Mudurnu 27

ve Göynük ilçelerimiz başta olmak üzere İl genelinde bulunan 390 adet Sivil Mimari Örneği

Yapıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 120 adedinin bakım onarımları yapılmış olup,

ihtiyaç duyulan diğer tarihi tescilli konutların onarım ve restorasyonlarının da tamamlanması

gerekmektedir.

12 Kasım 1999 tarihindeki depremde orta hasar gören Kültür Merkezi Binasının onarım ve

güçlendirmesi yapılarak, 2005 yılı sonu itibariyle hizmete açılmıştır. İl Kültür ve Turizm

Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 2006 yılı başından itibaren

binada hizmet vermeye başlamıştır. Bina içerisinde bulunan müze teşhir salonlarında da teşhirtanzim

çalışmaları tamamlanarak 18 Mayıs 2006 tarihinde müzeler haftasında ziyarete açılmıştır.

Kültür Merkezinde bulunan 380 kişi kapasiteli tiyatro salonu 2006 yılında faaliyete geçmiştir.

Kültür Merkezi bahçesindeki eser sergileme ve çevre düzenleme çalışmaları ile Bolu Belediye

Başkanlığınca yürütülen çevre düzeni çalışmaları tamamlanmıştır. 1999 depreminden beri kapalı

olan Güzel Sanatlar Galeri ve Sergi Salonu da 2009 yılı sonunda tamamlanarak 2010 yılı başında

hizmete açılmıştır.

Kültür Merkezi binasının giriş katında yer alan Müze; arkeoloji salonu ve etnoğrafya salonu olmak

üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

Arkeoloji Salonu : Müzenin giriş katında yer alan Arkeoloji salonunda Neolitik, Eski Tunç, Frig,

Urartu, Lydia, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait mermer, cam, maden ve pişmiş toprak

eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Bu eserler arasında bulunan ve M.Ö. II. bine tarihlenen

Seben-Korucuk Köyü buluntuları; M.Ö.I.bine ait Değirmenözü Köyü eserleri; Helenistik döneme

ait Göynük-Susuzkınık Köyü buluntuları; Seben-Çeltikdere Köyünde ele geçirilen sağlık tanrısı

Asklepios, kızı Hygeia ve yardımcısı Telesphoros Heykelcikleri ile Bolu İli-Merkez İlçede açığa

çıkarılan Roma Dönemine ait Herakles Heykeli, Kadın Başı, Hermes Büstü, Nymphe Heykeli ve

Gladyatör Mezar Steli Bolu arkeolojisi bakımından büyük öneme sahip eserlerdir.

Claudiopolis (Bolu) antik kenti nekropolünde (mezar alanı) Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma

kazısında açığa çıkarılan Roma Dönemine ait bir tuğla mezar örneği de iskelet ve mezar hediyeleri

ile birlikte arkeoloji salonunda sergilenen eserler arasında yer almaktadır.

Sikke Bölümü : Arkeoloji salonunda altın-gümüş ve bronz sikkelerden oluşan zengin bir sikke

koleksiyonu mevcuttur. İki ayrı bölüm halinde sergilenen sikkelerin ilk grubunda Grek şehir ve

krallık sikkeleri ile Roma ve Bizans İmparatorlarına ait sikkeler sergilenmektedir. İslami sikkeler

bölümünde ise Emevi, Artuklu, Selçuklu, İlhanlı, Osmanlı vb. İslami kültürlere ait sikke örnekleri

yer almaktadır. Bu bölümde 3 ayrı grup halinde sergilenen Osmanlı defineleri sikke bölümünün en

dikkat çekici eserlerindendir.

Etnoğrafya Salonu : Müzenin ikinci katında yer alan Etnoğrafya salonunda 19. yüzyıl ile 20.

yüzyılın ilk yarısına tarihlenen yakın geçmişte günlük hayatta kullanılan etnoğrafik eserler; konu

birliği oluşturan vitrinlerde, yöresel özellikler göz önünde bulundurularak ziyarete sunulmuştur. Bu

eserler arasında silah koleksiyonu, dini eserler, takılar, Mudurnu yöresi oya örnekleri, gündelik

yaşama ait madeni eserler, işleme ve dokumalar ile kıyafetler bulunmaktadır. Etnoğrafya salonunun

bir bölümünde geleneksel bir Bolu Evine ait mutfak ve oturma odası ile ayrı bir vitrinde de Bolu’da

Kına Gecesi tasarımı yapılmıştır.

Müze Bahçesi : Müze envanterine kayıtlı büyük boyutlu taş ve pişmiş toprak eserler Müze

bahçesinde sergilenmektedir. Bahçede sergilenen eserler Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine

aittir. Bu eserler arasında Roma dönemine ait lahitler, mezar stelleri, heykel kaideleri, sütunlar,

sütun kaideleri, sütun başlıkları, friz, arşitrav vb. mimari elemanlar; Bizans dönemine ait vaftiz

teknesi vb. mimari parçalar; Osmanlı dönemine ait kitabeli mezar taşları bulunmaktadır. Müze

Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazılarında açığa çıkarılan Roma dönemi mezarları ve

lahitleri ile Osmanlı dönemi mezar taşları, Müze bahçesinde gruplar halinde Türkçe ve İngilizce

açıklamalarının yer aldığı panolarıyla birlikte halkımızın ziyaretine sunulmuştur. 28

HALK KÜTÜPHANELERİNE İLİŞKİN 2012 YILI VERİLERİ

Sıra

No Kütüphane Kitap

Sayısı

Okuyucu

Sayısı

Üye

Sayısı

Ödünç Verilen

Kitap Sayısı

1 Merkez 25.593 76.181 4.590 32.568

2 Dörtdivan 4.538 3.354 304 1.804

3 Gerede 15.679 11.655 341 2.187

4 Göynük 19.402 3.488 473 1.190

5 Kıbrısçık 6.386 – – –

6 Mengen 12.810 11.457 388 7.189

7 Mudurnu 26.300 4.072 198 1.171

8 Seben 9.727 1.786 477 840

9 Yeniçağa 4.924 3.194 331 646

TOPLAM 126.784 115.187 7.102 47.595

1.7.1.1. YÖRE MUTFAĞI

Bolu yöresinin tarihi ve turistik özelliklerinin yanı sıra yemekleri de oldukça zengindir. Özellikle

Mengenli aşçılar dünyaca tanınmışlardır. Mengen’den yetişen aşçıların tarihi padişah mutfaklarına

kadar dayanmaktadır. Atatürk’ün aşçısının da Mengenli olduğu bilinmektedir. Günümüzde turistik

tesislerin birçoğunda Mengenli aşçılara rastlamak mümkündür. Aşçılık sanatı Mengen İlçesinin ata

mesleğidir. Bu nedenle Mengen’de 1985 yılında Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi açılmış ve bu

sanatın bilimsel olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. Her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında da

Mengen’de Türkiye’nin tek “Uluslar arası Aşçılık ve Turizm Festivali” düzenlenmekte ve yarışma,

sergi, konser, panel, şov, spor karşılaşmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Kaşık sapı, kedi batmaz, paşa pilavı, cevizli çörek, kabaklı gözleme, ovmaç çorbası, kızılcık

tarhanası, mantarlı börek yöremize özgü yemeklerden bazılarıdır.

1.7.1.2. EL SANATLARI

Sanayileşme teknolojik gelişmeler ile tüketim kalıpları ve yaşam tarzında meydana gelen

değişmeler sonucunda günümüzde el sanatları giderek azalmaktadır. Buna rağmen; Kıbrısçık

İlçesinde kaval, Göynük Kılavuzlar köyünde tahta oymacılığı, Gerede’de dericilik, bakırcılık,

kalaycılık, saraçlık, Mudurnu’da semercilik, bakırcılık mesleği halen devam etmektedir.

İlimizde bir başka el sanatı örneği de Mudurnu iğne oyalarıdır. Mudurnu’da bayanlar iğne oyası

yaparak ve çevre yerleşim birimlerinde pazarlayarak geçimlerine katkıda bulunmaktadırlar. Oyalar,

ipek iplikten yapılmaktadır. Her oyanın bir ismi vardır. En yaygın olanları, hercai, biber, limon,

papatya, kınalı, parmak, yıldız, üzüm ve küpe çiçeğidir.

Mengen ilçemizin telli nakışlı başörtüleri ve burun çorapları son derece güzeldir. Nakış isimlerinde

doğadan esinlenilmiştir. Bazıları meşe yaprağı, akça ağaç, diken gülü, dut yaprağı, yıldız telidir.

Kullanılan nakış ipliği ise bitkisel boyalarla renklendirilmektedir.

Kıbrıscık ilçemizde de yöresel tezgâhlarda kıl ve yünden giyim eşyaları, torba, heybe, yastık ve

kilim çeşitleri yapılmaktadır. Kıbrıscık’ta halen kadınlar özellikle düğünlerde geleneksel giysilerini

kullanmaktadırlar.29

1.7.1.3. İLİMİZDE GÖRSEL-İŞİTSEL VE BASILI YAYIN KURULUŞLARI

İlimizde ilk gazete şapografta teksir edilerek Balkan Harbi sırasında Bolu adıyla, ilk matbaa ise

1909 yılında İl Matbaası olarak kurulmuş, Bolu adı altında gazete buradan çıkartılmıştır.

Bolu İlinde Ulusal ve Mahalli basın mensuplarının üyesi bulunduğu Bolu Gazeteciler Cemiyeti ile

Köroğlu Gazeteciler Cemiyeti bulunmaktadır.

İlimiz Merkezinde; Bolu Gündem, Detay, Bolu Olay, Bolu Express, Köroğlu, Memleketim Bolu ve

Bolu Takip ismiyle 7 adet günlük gazete, Bolu Havadis ve Hafta Sonu ismiyle 2 adet haftalık gazete

ile İş Dünyası, Bolu Şampiyon, Trend Bolu ve Sanat Sokağı adıyla 4 adet aylık dergi çıkmaktadır.

Bunlara ilaveten Gerede İlçesinde Gerede Medya Takip ismiyle 1 adet günlük, Gerede ismiyle 1

adet haftalık gazete çıkmaktadır.

Ayrıca İl Merkezinde Bolu FM, Radyo Şafak, Radyo Yankı ve Kartal FM ile Gerede İlçesinde ise

Gerede FM isminde yayın yapan 5 adet yerel radyo evi bulunmaktadır.

Yazılı ve işitsel mahalli basına ilaveten, İl Merkezinde Köroğlu TV ismiyle yayın yapan bir yerel ve

Abant TV ismiyle yayın yapan bir ulusal olmak üzere 2 adet televizyon kanalı bulunmaktadır.

İlimizde Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Cihan Haber Ajansı ile TRT İl

Temsilciliği de aktif olarak görev yapmaktadır.

İlimizde, 3 adet Sürekli Basın Kartı olmak üzere 15 adet Sarı Basın Kartı sahibi basın mensubu

vardır.

Ayrıca 19 kişi Sarı Basın Kartı almak için müracaat etmiş olup, bekleme sürecindedirler.

1.7.1.4. BOLU’NUN NELERİ ÜNLÜDÜR ?

Bolu’nun çam kolonyası, fındık şekeri, Bolu çikolatası, çam balı, alıç sirkesi, kozalak reçeli,

kızılcık tarhanası, kaymağı, tereyağı, patatesi, Dörtdivan’ın teker peyniri, Mengen’in peyniri,

nakışlı örtüleri ve burun çorapları, Mudurnu’nun saray helvası, köpük helvası, ipek oyaları,

Gerede’nin deri ve bakır eşyaları, şak şak helvası, Göynük’ün şeker fasulyesi, uğut marmelatı,

tokalı örtüleri ve tahta oymacılık eserleri, Seben’in elma başta olmak üzere meyve ve sebzeleri ile

Kızık kilimleri, Kıbrıscık’ın yün ev eşyaları ve pirinci, Yeniçağa’nın torf toprağı ve kolonyası

ünlüdür.

1.7.1.5. YEREL ETKİNLİKLER, ANMA GÜNLERİ, ŞENLİKLER

ANMA GÜNLERİ

Adı Yapıldığı Yer Tarihi Süresi

İzzet Baysal Günleri BOLU Mayıs ayı 2.hafta 3 gün

Akşemsettin Günü GÖYNÜK Mayıs ayı son Pazar günü 1 gün

Babahızır Anma Günü MENGEN Haziran ayı son Pazar Günü 1 gün

Tekke Ümmi Kemal Günü BOLU Temmuz ayı ilk Cuma günü 1 gün

Şehriman Günü MUDURNU Temmuz ayı 1.Pazar günü 1 gün

Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi BOLU 17 Temmuz 1 gün

Tokad-i Hayrettin Günü BOLU Temmuz ayı 3.Pazar günü 1 gün

Ahilik Kültür Haftası MUDURNU Ekim ayı 2.haftası 7 gün30

FESTİVALLER – ŞENLİKLER

Adı Yapıldığı Yer Tarihi Süresi

Karagöl Şenlikleri KIBRISCIK Haziran ayı (değişken) 2 gün

İpek Yolu Kültür Festivali MUDURNU Haziran ayı (değişken) 2 gün

Aşçılık-Turizm Festivali MENGEN Haziran ayı (değişken) 3 gün

Dörtdivan Şenlikleri DÖRTDİVAN Temmuz ayı (değişken) 1 gün

Kızık Yayla Bayramı KIZIK Temmuz ilk Pazar 1 gün

Yamaç Paraşütü Festivali ABANT Temmuz ayı 3.hafta sonu 2 gün

Esentepe Yağlı Güreşleri GEREDE Temmuz ayı (değişken) 1 gün

Elma Festivali SEBEN Ekim ayı ilk haftası 2 gün

Beyaz Et Festivali BOLU Haziran (Değişken) 3 gün

PANAYIRLAR

Adı Yapıldığı Yer Tarihi Süresi

 1. Gerede Panayırı GEREDE Eylül ayı 2.haftası 3 gün
 2. Gerede Panayırı GEREDE Eylül ayı 4. haftası 3 gün

Seben Panayırı SEBEN Ekim ayı ilk haftası 2 gün

1.7.2. TURİZM

Bolu, Ankara-İstanbul gibi iki büyük metropolün arasında bulunmaktadır. Zengin bitki örtüsü,

doğal ve suni gölleri, yaz ve kış sporları için elverişli dinlenme tesisleri ile Bolu; yerli ve yabancı

turistler için çekici bir İl konumundadır. Bolu’da kış turizmi, av turizmi, spor turizmi, gençlik

turizmi, kültür ve inanç turizmi, sağlık turizmi, yayla turizmi ile toplantı ve seminer turizmi

dallarında potansiyeller mevcuttur.

Yüzölçümünün büyük bir bölümü (% 64) ormanlarla kaplı olan, Abant, Yedigöller, Gölcük, Sünnet

Gölü gibi 14 göl ve ayrıca; irili ufaklı 110 gölete, 320 yaylaya, 1 milli parka (Yedigöller), 7 tabiat

parkına (Abant, Gölcük, Göynük Sünnet Gölü, Mudurnu Sülüklü Göl, Kıbrıscık Karagöl, Aladağ

Beşpınarlar ve Göksu), 3 tabiatı koruma alanına[ Çaydurt Rüzgarlar-Akdoğan Mevkii (Ebe Çamı

Tabiatı Koruma Alanı), Kökez Atmaca Mevkii (Kökez Çok Yaşlı Köknar Ormanı Tabiatı Koruma

Alanı), Kale Tekneci Mevkii (Kale Bolu Fındığı Tabiatı Koruma Alanı)], 2 orman içi dinlenme

alanına (Çakmaklar Çamlığı, Mengen Şirinyazı), geyik, karaca ve diğer yabani hayvanların

korunarak çoğaltılması amacıyla kurulan 3 yaban hayatı geliştirme sahasına (Abant, Yedigöller

ve Göynük Kapı Dağı Ormanı), 3 örnek av sahasına (Yeniçağa-Gökçesu-Çaydurt Arası Sazakiçi 31

Avlığı, Celal Acar Örnek Avlığı ve Geyik Gölü Örnek Avlığı) 1 devlet avlığına (Kavaklı Dağ

Devlet Avlığı) sahip bulunan Bolu, gerçek anlamda bir doğa turizm cazibe merkezidir.

1.7.2.1. Turizm Amaçlı İşletmeler

İl genelinde 19 turizm işletme belgeli, 66 adet mahalli idare belgeli tesis olmak üzere toplam 85

tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin toplam yatak kapasitesi 3.550’si turizm belgeli 3.438’si mahalli

idare belgeli olmak üzere 6.988’dir. 5 adet yatırım belgeli tesis tamamlandığında 718 adet ilave

yatak kapasitesi sağlanmış olacaktır.

İlde Bulunan Konaklama İşletmeleri

Ayrıca, toplam 1.240 kişi kapasiteli 4 adet turizm işletme belgeli yeme-içme tesisi ile 13 adet (A)

grubu, 2 adet (C) grubu toplam 15 adet belgeli seyahat acentesi İlimizde faaliyetlerini

sürdürmektedir.

2012 yılında ilimizin turizm işletme belgeli tesislerinde 51.000 yabancı turist, 335.000 yerli turist

olmak üzere toplam 386.000 kişi konaklama yapmıştır.

1.7.2.2. Kış Turizmi:

İlimizde kış turizmi yoğunlukla Kartalkaya ve Gerede Arkut Dağında yapılmaktadır. Abant’ta da

kısmi olarak kış turizmi etkinlikleri mevcuttur. Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezinde her yıl

uluslararası kayak ve kayaklı koşu yarışmaları düzenlenmektedir. Söz konusu kayak merkezinin

önümüzdeki yıllarda ilimiz ve ülkemiz kış turizmine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Kartalkaya

Köroğlu Dağları’nda mevcut turizm alanı içerisinde Bolu’ya 38 km. mesafede bulunan Kartalkaya

Kayak Merkezi ülkemizin en önemli kayak merkezlerinden biridir. Toplam 18 lift ve 28 adet pistin

bulunduğu Kartalkaya’da toplam pist uzunluğu 30 km.dir. Aralık-Nisan ayları arasında kış sporları

yapılabilen bölge, kayak sporu için çok çekicidir. Halen toplam 1.477 yataklı 5 otel Aralık-Nisan

ayları arasında sezonluk olarak tüm birimleriyle hizmet vermektedir.

Gerede Arkut Dağı

Gerede İlçesinin 4 km. kuzeyinde 1300 m. yükseklikte bulunan, asırlık çam ağaçlarıyla kaplı, kış

mevsiminde kış sporları ve kayak olanağının olduğu bir mesire yeridir. Çok güzel bir doğaya ve

Gerede İlçesine hâkim mükemmel bir manzaraya sahiptir. Bölgedeki 3 yıldızlı 169 yatak kapasiteli

otel yıl boyu hizmet vermektedir.

Arkut Dağı kış turizmi için çok elverişli konum ve özelliğe sahiptir. Doğal yapı ve pist yapısı

itibariyle ülkemizin en iyi pistlerine sahip olduğu Türkiye Kayak ve Kızak Federasyonunca ifade

edilen ve Uluslararası Kayak Federasyonunca (FIS) tescil edilen Arkut Dağı Kayak Merkezinde

uluslararası yarışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Arkut Dağı’nda tekerlekli kayak (asfalt kayağı)

ve çim kayağı müsabakalarının da yapılabileceği belirlenmiştir. 900 metrelik slalom, 5 kilometrelik

mukavemet pisti ile 2 mekanik tesisi bulunmaktadır. Ayrıca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce

bölgeye 50 Yataklı Kayak Evi inşaatına devam edilmektedir. Ankara’ya 110 km. mesafede bulunan

Turizm İşletme Belgeli

(Faaliyette)

Mahalli İdare Belgeli

(otel, pansiyon vb.)

(Faaliyette)

Yatırım Belgeli

(Yapım

Aşamasında)

Genel Toplam

(Yapım Aşamasında

Hariç)

Tesis Sayısı Yatak

Sayısı

Tesis

Sayısı

Yatak

Sayısı

Tesis

Sayısı

Yatak

Sayısı

Tesis

Sayısı

Yatak

Sayısı

19 3.550 66 3.438 5 718 85 6.98832

bölgenin gelecekte önemli bir turizm merkezi olacağı değerlendirilmektedir. Altyapı eksikliklerinin

giderilmesi yönünde çalışmalar devam ettirilmektedir

1.7.2.3. Av Turizmi

İlimizin sahip olduğu bitki örtüsü, içinde çeşitli av hayvanlarını barındırmaktadır. Bunların

başlıcaları tavşan, domuz, tilki, ayı, keklik ve geyik’tir. İlimizde bulunan çok sayıdaki göl, sportif

olta balıkçılığı için idealdir. Abant Gölü, Gölcük, Gölköy Barajı, Yeniçağa Gölü, Karamurat Gölü,

Çubuk Gölü, Sünnet Gölü, Sülük Gölü ve Karagöl’de çok lezzetli alabalık, sazan, mercan ve gümüş

balıkları olta ile avlanabilmektedir.

Yeniçağa-Gökçesu-Çaydurt arasındaki Sazakiçi Bölgesi, örnek av sahası olarak tahsis edilmiştir.

2005 yılında ihale yoluyla özel sektöre 10 yıllığına kiralanmıştır.

1.7.2.4. Spor Turizmi

İlimizde 25 ayrı bölgede Trekking, Off Road, Dağ Bisikleti ve Foto Safari, Abant ve Çele

Bölgesinde Yamaç Paraşütü, Aladağ Göleti ve Yeniçağa Gölü’nde Su Sporları, Kartalkaya,

Esentepe, Seben ve Çele Doruğu’nda Dağcılık, Kartalkaya ve Esentepe’de Kış Sporları,

Esentepe’de Çim Kayağı ve Tekerlekli Kayak(Asfalt Kayağı), Abant, Gölcük, Yedigöller,

Sünnet, Çubuk, Sülük, Karamurat, Karagöl, Yeniçağa Gölleri ile Gölköy, Taşlıyayla, Aladağ,

Saraycık ve Çayköy Göletleri’nde Sportif Balıkçılık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

1.7.2.5. Gençlik Turizmi

Ülkemizdeki gençlik ve öğrenci turizmi kapsamında; çeşitli yörelerden ve okullardan İlimizin tarihi

ve turistik güzelliklerini görmek amacıyla turlar düzenlenmektedir. İlimizde mevcut öğrenci

yurtlarından, yerli ve yabancı öğrenciler yararlanmaktadır. Ayrıca, Aladağlar bölgesinde bulunan

Aladağ Gençlik-İzcilik ve Spor kampusunda gençlere yönelik kamplar düzenlenmektedir.

1.7.2.6. Sağlık (Kaplıca) Turizmi

Jeolojik bakımdan yurdumuzun en önemli fay tabakası üzerinde kurulmuş bulunan İlimiz, önemli

jeotermal su kaynaklarına sahiptir. Bolu-Karacasu, Mudurnu-Babas ve Sarot, Seben-Kesenözü ve

Pavlu, Göynük-Çatak Kaplıcaları Bolu’nun termal turizm potansiyeline sahip yerleridir.

Karacasu Kaplıcaları :

Şehir merkezinin 5 km. kadar güneyinde, Karacasu beldesinde bulunan kaplıcalar Aladağ

eteklerinde çevresi ormanlarla kaplı bir dinlenme yeridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından

1993 yılında “Termal Turizm Merkezi” ilan edilen, 8.640 kişilik yatak kapasiteli tesislere cevap

verebilecek potansiyele sahip Karacasu Termal Merkezinde; 165 yatak kapasiteli 4 Yıldızlı Termal

Otel, İl Özel İdaresine ait 146 yatak kapasiteli Küçük Kaplıca Otel ve 250 yataklı Fizik Tedavi

Hastanesi bulunmaktadır. 2011 yılında 382 yataklı 5 yıldızlı Gazelle Otel faaliyete geçmiştir. Bu

tesislerin dışında Bölgede 205 yataklı 5 adet pansiyon ve 130 yataklı 1 adet otel vardır. İl ekonomisi

ve sosyal hayatına katkı sağlamak amacıyla bölgede bulunan İl Özel İdaresine ait gayrimenkul

üzerine termal amaçlı turistik tesislerin yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam ettirilmektedir. Ayrıca,

Bölgede İl Özel İdaresi, A.İ.B.Ü. ve İzzet Baysal Vakfı İşbirliği ile yeni bir Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon Hastanesi inşaatı tamamlanmış olup, çevre düzenleme çalışmaları devam

etmektedir.

Karacasu Termal Turizm Merkezi sınırlarının genişletilmesi çalışmalarına ise Kültür ve Turizm

Bakanlığınca başlanmıştır. Ancak, Karacasu Belediye Meclisince sınır genişletme çalışmasına

ihtiyaç bulunmadığına dair karar Kültür ve Turizm Bakanlığına iletildiğinden Bakanlık çalışmaları

beklemeye almıştır.

Doğal kaynaklı olan Karacasu kaplıcaları, romatizmal hastalıklara, deri hastalıklarına, dolaşım ve

kalp hastalıklarına, solunum yolu hastalıklarına, kadın hastalıklarına, sindirim sistemi hastalıklarına, 33

böbrek ve idrar yolu hastalıklarına, kemik ve kireçlenme rahatsızlıklarına, metabolizma

bozukluklarına, banyo ve içme kürü şeklinde kullanıldığında iyi gelmektedir.

Babas Kaplıcası: Mudurnu’ya 5 km. uzaklıktadır. İl Gelişme planında 3.000 yatak kapasitesine

cevap verebilecek potansiyele sahip olduğu belirtilen Mudurnu Babas kaplıca bölgesinde, 18 yataklı

bir otel mevcuttur. Babas Kaplıcasının bulunduğu alan “Termal Otel” yapılmak üzere, Babas

Kaplıca Birliğince ihaleye çıkarılmış ancak istekli çıkmamış olup, yeniden ihale edilmesi

gerekmektedir.

Kaplıcanın 40° derece sıcaklığındaki suyunun metabolizma hastalıkları ve hafif diyabetliler

üzerindeki olumlu etkisi ile kaplıca turizmi açısından önemli bir alan olma özelliğini korumaktadır.

Sarot Kaplıcası: Mudurnu’nun 30 km. kuzeybatısında Ilıca Köyünde yer almaktadır. Kaplıca İl

dahilinde bulunan bütün maden sularından ayrı bir özellik taşıyan kaynak, sıcak ve sülfatlıdır. 66 ℃

sıcaklığındadır. Acı sular grubuna girer. Fiziksel olarak hipertermal hipotonik bir maden suyudur.

Sarot Kaplıcaları, Kaplıca Birliğince özel sektöre 152 yataklı Termal Otel ve devre mülk tesisleri

yapılmak üzere kiralanmış olup, otel ve devre mülk tesisleri 2011 yılında açılmıştır. Aynı firma

tarafından bölgede yeni tesisler planlanmaktadır.

Kesenözü-Pavlu Kaplıcası : Seben İlçemizin 14 km. güneyinde, Kesenözü Köyünün yakınında,

mülkiyetleri iki ayrı şahsa ait, biri 1.910 m² diğeri 19.300 m² alanda 4 hamamdan oluşan kaplıca;

70°C-80°C sıcaklıktaki 5 havuzu ile hizmet vermektedir. Suyu kokusuz ve hafif gazlıdır. Mide,

safra kesesi, solunum ve dolaşım bozukluklarında olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. 2.220

kişi/gün kapasiteli sıcak su kaynakları bulunan kaplıcada toplam 220 yatak kapasiteli 2 konaklama

tesisi mevcuttur. Yeni ve modern tesislere ihtiyaç bulunmaktadır.

Çatak Sıcak Su Kaynağı: Göynük İlçesinin 30 km. güneydoğusunda dik yamaçlar arasında bir

vadide Himmetoğlu Köyü yakınındadır. Kaplıcanın 32 ℃ sıcaklıkta olan suyu kalsiyum

bikarbonatlıdır. Romatizma ve siyatik gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Çevrede bulunan

kalıntılardan Romalılardan beri kullanıldığı sanılmaktadır. Tesis bulunmamaktadır.

1.7.2.7. Toplantı ve Seminer Turizmi

Bolu Kongre Turizmi açısından ideal bir konuma sahiptir. İstanbul ve Ankara’ya yakın olması,

kolay ulaşım imkânlarının bulunması ve doğal güzelliklere sahip bulunması ilin bu konudaki

çekiciliğini artırmaktadır. Toplantı ve seminerlerin yapılabileceği 18 tesisteki toplam 6.695 kişi

kapasiteli toplantı salonlarına ilave olarak yeni yatırımların yapılması durumunda, İlde Kongre

Turizminin gelişebileceği değerlendirilmektedir.

Bolu da bulunan Kongre ve Toplantı Salonlarının belli başlıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tesisin Adı Sınıfı (*) Konumu Kapasitesi

Abant Palas Otel ***** Abant 500

Büyük Abant Otel ***** Abant 800

Gazelle Otel ***** Karacasu 855

Koru Otel **** Bolu Dağı 475

Termal Otel **** Karacasu 435

Kartal Otel *** Kartalkaya 200

Dorukkaya Otel Oberj Kartalkaya 300

Esentepe Otel *** Gerede 100

Köroğlu Otel *** Bolu 140

Yurdaer Otel *** Bolu 50

Green Park Otel *** Gerede 5034

Petro Club Tatil Köyü Yerel Belgeli Abant Yolu 120

Doğal Yaşam Otel Yerel Belgeli. Sünnet Gölü 120

A.İ.B.Ü.Kongre Salonları – Gölköy kampüsü 750

Kültür Sitesi – Bolu 380

Göynük Doğa Otel Yerel Belgeli Göynük 120

Grand Kartal Oberj Bolu 300

Highway Otel – Bolu 1.000

TOPLAM 6.695

1.7.2.8. Yayla Turizmi

Bolu, yayla turizmi açısından önemli potansiyele sahip olan bir ildir. İlimizde bulunan yaylalar

yeşil ormanlarla kaplı dağlar üzerinde, akarsuların geçtiği, yemyeşil verimli düzlüklerdir. 320

civarında yayla veya yaylak mevcuttur.

Aladağ Yaylaları: Bolu’nun güneyinde dağ yamaçları üzerinde, ormanlar arasında yer alır. Piknik

ve kamp olanakları bulunan bu yaylaların çevresinde Orman İşletme Tesisleri ve Aladağ İzcilik

Kamp ve Göleti ile Beşpınarlar Bölgesinde özel sektörce işletilen kamping yer almaktadır.

At Yaylası: Bolu’nun kuzey yakasında yer alan bu yayla özellikle kirazları ile ünlüdür.

Burada her yıl geleneksel At Yaylası şenlikleri yapılır.

Kızık Yaylası : Aladağ yaylalarının çok yakınındadır. Yayla evleri değişik mimarisiyle

dikkati çeker. Bu evler hiç çivi kullanılmadan, çam ağaçlarından çatkılı, birbirine geçme

şeklinde yapılmıştır. Bu yaylalarda ulaşım kolay olduğu için yöre insanları hem yaz

aylarında hem de kış aylarında yayla evlerinde kalırlar.

Kıbrıscık Yaylaları : Köroğlu dağlarının güney yamaçlarındaki düzlüklerde bulunurlar. En önemli

yaylaları Belen, Karaköy, Kökez, Bölücekkaya, Karadoğan, Yazıca ve Deveören yaylalarıdır.

Gerede Yaylaları : Gerede’nin güneyinde 1200-1500 m. yükseklikte bulunan bu yaylalar, Haşat,

Zorpan ve doğu Köroğlu dağları üzerinde bulunur.

Mengen Yaylaları : İlçenin doğusunda yer alan başlıca yaylalar Sarıklı, Soğucak, Mile, Sepetçiler

yaylalarıdır.

Göynük Yaylaları : 1000-1500 m. arasında bir şeritte sıralanan yaylaların en önemlileri Karabey

ve Kaşıkcı yaylalarıdır.

Seben Yaylaları : Kiraz dağı çevresinde toplanmış ortalama 1400 m. yükseklikte olan bu yaylaların

en önemlileri Gerenözü, Taşlıyayla ve Kızık yaylalarıdır. Taşlıyayla’da yapılan Seben Göletinin

çevresine turistik tesisler yapılması halinde bölgeye turizm hareketliliği getirmesi beklenmektedir.

1.7.2.9. İnanç Turizmi

İlimizde 15 adet türbe ve hazire bulunmaktadır. Bunların başlıcaları şunlardır;

Bolu Merkezde Bulunan Türbeler: Semerkant Buhara Türbesi, Aktaş Türbesi, Tokad-ı Hayrettin

Haziresi, Kasım Dede Türbesi.

Göynük İlçesinde Bulunan Türbeler: Ömer Sekkin Türbesi, Akşemseddin Türbesi, Tabakdede

Türbesi ve hazireler.

Gerede İlçesinde Bulunan Türbeler: Aşağı Tekke Camii ve Türbesi.35

1.7.2.10.Gezi ve Mesire Yerleri:

Abant Gölü (Tabiat Parkı)

1.328 metre yükseklikte yer alan Abant, Bolu’nun 34 km. güneybatısında, Abant dağları üzerinde

yer alan tektonik oluşumlu bir göldür. 127 hektar genişliğinde olup yeraltı suları ile beslenmektedir.

Göl ve çevresindeki floranın zenginliği ve önemli bir açık hava rekreasyon potansiyeline sahip

bulunması nedeniyle, yörenin 1.150 hektarlık bölümü 1988 yılında Tabiat Parkı ilan edilmiştir.1990

yılında yapılan özel amenajman planına göre 46,5 hektar ilavesiyle park sahası 1196,5 hektara

çıkartılarak tabii hudutlarına oturtulmuştur. Yazın piknik ve dinlenme yeri kışında bazı kış

sporlarının yapılabileceği bir alandır. Gölde bulunan Abant alabalığı, özgün ve ünlü bir türdür. Yöre

ormanları geyikler için uygun yaşam ortamlarından biridir. Piknik, kamping, sportif olta balıkçılığı,

yürüyüş alanları, tekne, fayton ve atla gezinti parktaki önemli etkinlik türleridir.

Park alanı; Ankara’ya 225 Km., İstanbul’a 258 Km., Düzce’ye 60 Km., Bolu’ya ise 34 Km.,

uzaklıktadır.

Çevresinde; 600 yatak kapasiteli 5 yıldızlı 2 otel, İl Özel İdaresine ait günübirlik tesis olarak 1 göl

gazinosu ve 30 yataklı bungalov dağ evleri bulunmaktadır. Abant Gölü ve Çevresi Uzun Devreli

Gelişme Planı (1/10.000 ölçek), Milli Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce yapılmış

olup, Plan çerçevesinde çalışmalar Orman ve Su İşleri Bakanlığınca sürdürülmektedir.

Yılda yaklaşık 400.000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

Yedigöller Milli Parkı

Bolu’nun 42 km. kuzeyinde bulunan Yedigöller; farklı büyüklüklerde 7 adet gölden oluşmaktadır.

Bunlar; Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl’dür. Bu göllerin

içinde bulunduğu 1.636 hektarlık alan, 1965 yılında “Milli Park” ilan edilerek korumaya alınmıştır.

Milli Park’ta hakim bitki örtüsü kayın ağaçlarıdır. Milli Parkın içerisinde ve yakın çevresindeki

sahalarda sayıları artan geyik, karaca, ayı, domuz, kurt, tilki ve sincap türleri bulunmaktadır.

Ülkemizde ilk kültür alabalığı üretme istasyonu 1969 yılında Yedigöller Milli Parkında

kurulmuştur. Dolayısıyla rekreasyonel açıdan olta balıkçılığına kaynak olmuştur. Bu bölge 238 adet

bitki türünü içeren karışık doğal ormanlara sahiptir. Kampçılık, günübirlik piknik, doğa yürüyüşü,

sportif olta balıkçılığı, trekking ve fotoğrafçılık ziyaretçilerin uğraşları arasındadır.

Yedigöller Milli Parkında, 45 yatak kapasiteli bungalov ev ve misafirhaneden oluşan konaklama

ünitelerinin özel sektöre yeniden ihale ile verilmesi gerekmektedir. Yedigöller yılda ortalama

30.000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

Gölcük (Tabiat Parkı)

Bolu’nun 13 Km. güneyinde yapay bir set gölüdür. Bolu İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde

ortalama 1.217 metre yüksekliğinde, saf göknar ve göknar, kayın, gürgen karışık meşçereleri ile

kaplı orman dağ-göl peyzajlarına sahip olan ve bu kaynak değerleri yanında, yürüyüş parkurları,

manzara seyir terasları, piknik alanları ve klimatik özellikleri ile önemli bir rekreasyonel

potansiyele sahiptir. Yüzeyi 45.000 m²’dir. Etrafı çam ağaçlarıyla çevrilidir ve etkileyici bir

görüntüye sahiptir. Gölün çevresinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Misafirhanesi, 1 kır gazinosu ve

1 kafeterya vardır. Ayrıca kamping için uygun alanlar mevcuttur. Göle 8 km. mesafede Gazelle

Otel, Termal Otel ve Kaplıca Tesislerinde kalınabilmektedir. Yılda yaklaşık 120.000 kişi tarafından

ziyaret edilmektedir.

Gölköy Baraj Gölü

Bolu’nun 10 km. batısında, Mudurnu yolu üzerindedir. Sulama ve içme suyu amacıyla yapılan

barajın çevresi ormanlık alanlarla kaplıdır. Piknik ve olta balıkçılığı için elverişlidir.36

Akkaya Travertenleri

Bolu’nun 10 km. güneyinde Mudurnu yolu üzerinde bulunan traverterler, “Bolu’nun Pamukkalesi”

sıfatına yakışır bir güzelliğe sahiptir. Akkayalar çeşitli tesisler yapılarak işletilmesi amacıyla 2012

yılında İl Özel İdaresince ihale edilmiş ve özel sektöre kiralanmıştır

1.7.2.11. Bolu İli Öneri Tur Güzergahları (Günlük Turlar)

– Bolu-Abant Gölü, Abant Gölü-Bolu-Gölcük-Bolu

– Bolu-Gölcük-Aladağ-Seben Solaklar Kayaevleri-Bolu

– Bolu-Yedigöller, Yedigöller-Mengen-Şirinyazı Göleti

– Bolu-Akkayalar-Mudurnu, Mudurnu-Abant Gölü, Abant Gölü-Bolu

– Bolu-Aladağ-Sarıalan-Köroğlu Şelalesi-Köroğlu Dağı-Dörtdivan

– Bolu-Göynük, Göynük-Sünnet Gölü, Sünnet Gölü-Mudurnu

– Bolu-Abant Gölü-Samat Yaylası-Taşkesti-Mudurnu

– Bolu-Sarıalan-Saraycık Göleti-Kartalkaya-Bolu

– Mudurnu-Taştesti-Karamurat Gölü-Sülüklü Göl-Mudurnu

-Göynük-Çubuk Gölü-Sünnet Gölü-Göynük

-Yeniçağa-Yeniçağa Gölü-Gerede-Esentepe-Keçi Kalesi-Arkut Dağı

– Seben-Muslar Kayaevleri-Çeltikdere Vadisi-Kıbrıscık Karagöl-Kıbrıscık

1.7.2.12. Konaklama Tesisleri Turizm İşletme Belgeli Tesisler

Yerel Belgeli Tesisler

BOLU İli Turizm Belgeli Konaklama Tesisleri :

Tesisin Adı Sınıfı Oda Yatak Tel No :

(0374)

Fax No : Web sitesi Bulunduğu Yer

1.Abant Palace Otel ***** 172 373 224 50 12 224 50 28 taksimotelcilik.com.tr Abant / Bolu

2.Büyük Abant Otel ***** 107 218 224 50 33 224 50 31 buyukabantoteli.com Abant / Bolu

3.Gazelle Otel ***** 165 382 262 98 00 262 90 91 gazelleresort.com Karacasu / Bolu

4.Koru Otel **** 121 242 225 22 90 225 28 12 koruhotel.com.tr Bolu Dağı

5.Termal Otel **** 77 164 262 84 72 262 83 07 bolutermalotel.com Karacasu / Bolu

6.Köroğlu Otel *** 49 103 212 53 46 212 53 45 bolukorogluotel.com.tr Bolu

7.Yurdaer Otel *** 53 106 253 45 48 253 44 46 hotelyurdaer.com Bolu

8.Kaşmir Otel

 

*** 21 45 215 86 14 213 27 99 otelkasmir.com Bolu

9.Kaya Palazzo *** 126 250 234 51 00 234 51 20 kayatourism.com.tr Kartalkaya / Bolu

 1. Kartal Otel *** 137 272 234 50 05 234 50 04 kartalotel.com.tr Kartalkaya / Bolu
 2. Grand Kartal Otel oberj 163 370 234 50 50 234 50 47 grandkartal.com Kartalkaya / Bolu
 3. Dorukkaya Otel oberj 249 506 234 50 26 234 50 25 kayatourism.com.tr Kartalkaya / Bolu
 4. Esentepe Otel *** 74 169 311 40 80 311 59 66 hotelsentepe.com Gerede
 5. D.Kaya Green Park *** 44 88 325 10 62 325 10 69 kayatourism.com.tr TEM Otoyolu

Gerede

 1. Göynük Otel *

10 20 451 62 78 451 62 79 goynukotel.net Göynük

 1. Hindiba Pansiyon Pans. 9 18 356 31 38 356 31 38 hindibapansiyon.com.tr Yedigöller Yolu -37

Mengen

 1. Köroğlu Konağı Pans. 9 18 218 90 07 218 90 09 koroglukonagi.com Sarıalan Yaylası –

Bolu

 1. Gaye Otel *** 23 46 218 20 60 218 20 40 gayeotel.com.tr Bolu
 2. Golden Key Otel Dağ

evi

47 120 234 50 80 234 50 74 goldenkeyhotels.com Kartalkaya – Bolu

 1. Bolu Prestij Otel *** 54 110 212 07 77 212 08 32 boluprestige.com Bolu

YEREL BELGELİ TESİSLER

 1. c) Mahalli İdare Belgeli Tesisler:

Tesisin Adı Sınıfı Oda Yatak Telefon Web sitesi Bulunduğu Yer

 1. Petro Club Tatil Köyü T. Köyü 60 120 225 28 70 petroclub.com.tr Abant Yolu 2. km / Bolu
 2. Parlak Otel Otel 40 85 215 53 48 Bolu
 3. Otel Rahmi “ 40 100 212 01 13 otelrahmi.com Bolu
 4. Otel Eskop “ 33 74 217 83 51 eskopotel.com Bolu
 5. Stad Otel “ 32 69 215 30 34 Bolu
 6. Otel 14 “ 32 64 212 00 38 Bolu
 7. Eratay Otel “ 24 56 212 57 01 Bolu
 8. Ortaklar Otel “ 55 124 217 87 04 ortaklarotel.com Bolu
 9. Çamlıçeşme Otel “ 21 45 253 44 27 camlicesme.com D.100 Gölköy Sapağı
 10. Küçük Kaplıca Otel “ 47 145 262 84 78 bolukaplica.com Karacasu / Bolu
 11. Yıldız Otel “ 65 130 262 96 40 boluyildizotel.com Karacasu / Bolu
 12. Bolu Panorama Bungalov 13 30 262 97 99 b-bcounty.com Karacasu / Bolu
 13. Çobanoğlu Pansiyon Pansiyon 11 35 262 81 11 Karacasu / Bolu
 14. Mekan Pansiyonları Pansiyon 28 80 262 83 04 Karacasu / Bolu
 15. Sefa Pansiyon Pansiyon 16 46 262 84 11 sefapansiyon.com Karacasu / Bolu
 16. Eskop Evleri Bungalov 6 16 262 88 66 eskopotel.com Karacasu / Bolu
 17. Abant Evleri Bungalov 14 30 224 51 78 abantevleri.com.tr Abant
 18. Abant Pansiyon Pansiyon 6 15 237 11 07 abantpansiyon.com Abant Yolu 14. km.
 19. Abant Dere Pansiyon Pansiyon 8 20 237 11 05 abantderepansiyon.com Abant Yolu 14. km
 20. Otel Villa Neva Otel 6 16 226 48 96 nevavilla.com Kartalkaya Yolu 5. Km
 21. Yayla Otel Otel 6 15 226 42 25 www.tatilkurdu.com Kartalkaya Yolu – Kındıra
 22. Sarıalan Dağ Evi Otel 5 10 218 90 43 Sarialandagevi.com Sarıalan / Bolu
 23. Baysal Otel Otel 21 63 218 90 16 baysalotel.com Sarıalan / Bolu
 24. Özcan Pansiyon Pansiyon 5 10 218 90 81 ozcandagevi.com Sarıalan-Aladağ Yolu
 25. Mountrain Kamping Kamp 30 102 . mountrain.com Beşpınarlar – Aladağ
 26. Peker Otel Otel 18 38 356 11 55 Mengen
 27. Moderna Otel Otel 19 50 421 22 24 modernaotel.com Mudurnu
 28. Babas Kaplıcası Kaplıca 8 18 421 36 88 mudurnu.com Gürçam Köyü / Mudurnu
 29. Sarot Kaplıcası Kaplıca 6 18 424 42 19 sarottermal.com Taşkesti / Mudurnu
 30. Ünsal Otel Otel 14 38 421 63 46 Mudurnu
 31. Yarışkaşı Konağı Otel 15 35 421 36 04 yariskasi.com Mudurnu
 32. Keyvanlar Konağı Pansiyon 9 18 421 37 50 keyvanlarkonagi.com Mudurnu
 33. H.Abdullah Konağı Pansiyon 7 18 421 22 84 mudurnukonaklari.com Mudurnu
 34. Değirmenyeri Tesisl. Bungalov 6 24 421 26 77 degirmenyeri.com.tr Mudurnu
 35. H. Şakirler Konağı Pansiyon 6 12 421 38 56 hacisakirlerkonagi.com Mudurnu
 36. Yümnioğlu Kaplıcası Pansiyon 23 70 414 60 82 pavluhamamlari.com Kesenözü Köyü / Seben
 37. Pavlu Kaplıcası Pansiyon 70 230 414 60 63 kaplicapavlu.com Kesenözü Köyü / Seben
 38. Özlem Otel Otel 10 24 411 35 92 Seben
 39. Doğal Yaşam Otel Otel 45 115 464 12 01 sunnetgolu.com Sünnet Gölü –Göynük
 40. Akşemsettin Konağı Pansiyon 10 20 451 62 78 goynukotel.net Göynük
 41. Doğa Otel Otel 70 156 465 12 70 dogaotel.com.tr Göynük38
 42. Gürcüler Konağı Pansiyon 7 14 451 63 86 gurculerkonagi.com Göynük
 43. Hacı Ali Paşa Konağı Pansiyon 4 12 451 68 21 goynuk.gov.tr Göynük
 44. Caferler Konağı Pansiyon 7 21 451 60 91 konakyeri.com Göynük
 45. Kervan Otel Otel 32 62 311 65 06 Gerede

46.Çimen Otel Otel 10 26 311 67 40 Gerede

 1. Yeşilev Pansiyon Pansiyon 237 11 49 abantyesilev.com Abant yolu 5. Km.
 2. Kıbrıscık Dağ Evleri Bungalov 5 15 441 23 94 kibriscik.bel.tr/evler.php Kıbrıscık
 3. Karagöl Dağ Evleri Bungalov 5 15 – Karagöl / Kıbrıscık
 4. Şahin Otel Otel 21 48 341 42 94 Yeniçağa
 5. Güneş Pansiyon Otel 5 15 237 10 48 abantgunespansiyon.com Abant Yolu
 6. Abant Yayla Pansiyon Pansiyon 6 18 237 10 72 abantyaylapansiyon.com Abant Yolu
 7. Luckydeer Dağevi Pansiyon 6 12 356 24 92 luckydeer.net Ağalar Köyü / Mengen

54 Kartepe Motel Otel 6 12 226 41 34 kartepemotel.net Kartalkaya Yolu 3. km

 1. Esenler Pansiyon Pansiyon 5 10 226 46 38 esenlerpansiyon.net Kartalkaya Yolu 4.km
 2. H.Çavuşlar Konağı Pansiyon 421 22 78 Mudurnu
 3. Urgancıoğlu Evi Pansiyon 421 64 64 Mudurnu
 4. Şirinyazı Tesisleri Pansiyon 367 83 14 burnuksirinyazigoleti.co

m

Şirinyazı Göleti / Mengen

 1. Nesilce Pansiyon Pansiyon 505790501

7

Mengen

 1. Fuatbeyler Konağı Pansiyon 424 42 31 fuatbeyler.com /Mudurnu
 2. Türksoylar Konağı Pansiyon 451 27 88 Göynük
 3. Remay Otel Otel 210 11 71 remayotel.com Bolu
 4. Bolu Otel Otel 212 14 24 boluotel.com Bolu

64.Highway Otel Otel 52 110 250 10 80 Highwayotel.com Bolu

65.Kartalyuvası Otel Bungalov 20 50 237 11 50 Abantkartalyuvasiotel.co

m

Abant Yolu

66.Kartal Tepe Otel Otel 15 30 243 94 94 Kaltaltepeotel.com Kartalkaya Yolu

İLİMİZDE BULUNAN SOSYAL TESİSLER

Kurum Adı Sosyal Tesis Sosyal Tesis Adresi Oda Sayısı Yatak Adedi

İl Milli Eğitim

Müdürlüğü Öğretmenevi Sağlık Mah. Karadere Cad. No:1 26 60

Otelcilik ve Turizm Meslek

Lisesi Uygulama Oteli Tabaklar Mah. Cumhuriyet Cad. 28 60

İl Emniyet Müdürlüğü Bolu Dağı Polisevi D-100 Karayolu Seğmenler

Mevkii 45 90

Polisevi İhsaniye Mah. 33

Orman Bölge

Müdürlüğü Orman Misafirhanesi Sağlık Mah. Orman Bölge Müd.

Eğitim Merkezi 20 40

İl Sağlık Müdürlüğü Misafirhane Borazanlar M. Hattat Emin Barın

Cad. No:12 13 23

Gençlik Hiz.ve Spor İl

Md. Merkez Misafirhane İhsaniye Mah. 8 16

Karaçayır Kamp Eğitim

Merkezi Karaçayır Mah. 26 70

Gölköy Tesisi Gölköy 8 16

Aladağ Tesisleri Aladağ 20 40

A.İ.B.Üniversitesi Üniversite Sosyal Tesis Gölköy 57 11439

Meteroloji Müdürlüğü Misafirhane Karamanlı M. Gövem Sok.

No:18 3 6

Gıda,Tarım ve

Hayvancılık İl Md. Misafirhane Aktaş Mah. 4 6

İl Özel İdaresi Sosyal Tesis Sarıalan 18 52

TOPLAM 276 626

1.8. EKONOMİ

1.8.1. Büyüme Hızı Ve Kişi Başına Gelir

1987–2000 yılları arasında ortalama olarak her yıl % 3,9’luk büyüme gerçekleştiren Bolu (Düzce

dahil), bu süre zarfında GSYİH’sını yaklaşık olarak 2 katına çıkarmayı başarabilmiştir. Belirtilen

dönemde, en düşük büyüme hızı % -2 ile 1993 yılında, en yüksek büyüme hızı % 21,4 ile 2000

yılında gerçekleşmiştir.

Benzer gelişmeyi kişi başına düşen gelirde de görmek mümkündür. Bazı yıllarda görülen düşüşlere

rağmen, ABD Doları olarak kişi başına düşen gelirde yükselen bir trend görmek mümkündür. 1987

yılında 1.380 $ olan kişi başına düşen gelir, sabit fiyatlarla 1999 yılında Düzce ile birlikte 3.308 $

düzeyine yükselmiştir. 2000 yılında kişi başına düşen gelir 5.687 $, 2001 yılında 4.216 $ olmuştur.

Bu rakamlarla Bolu belirtilen yıllarda istatistiki bölge birimleri sınıflandırmasında Kocaeli ilinden

sonra 2. sırada yer almıştır. DPT tarafından 2003 yılına ilişkin yayınlanan illerin sosyo-ekonomik

gelişmişlik sıralamasında ilimiz, Türkiye genelinde 14. sırada bulunmaktadır.Kalkınma Bakanlığı

tarafından 2011 yılı verilerine göre illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında ilimiz, Türkiye

genelinde 11. Sırada bulunmaktadır.

12 Kasım 1999 depreminin ardından, Düzce’nin il olması ve daha önce Bolu’ya bağlı olan bazı

ilçeleri de alarak ayrılması, ilimizi ekonomik açıdan etkilemiş olsa da bu etki sınırlı kalmıştır.

Bunun nedeni; Düzce’nin ayrılırken, ayrılmadan önce Bolu’nun toplam gelirine katkısı daha az olan

ilçeleri almasıdır. Bolu iline kalan bölümün, bölünmeden önce toplam gelire katkısı % 60 iken,

Düzce’ye kalan bölümün toplam gelire katkısı % 40 düzeyindedir. Ayrıca, Düzce’nin nüfusun

çoğunluğunu alması ve toplam gelire katkısı daha çok olan ilçelerin Bolu’ya kalan bölümde yer

alması, DİE’nin açıklamış olduğu Bolu ili 2000 yılı kişi başına düşen gelir rakamının yüksek

çıkmasına neden olmuştur.

İl GSYİH içinde tarım % 37.7, sanayi % 21.6,(imalat sanayi, inşaat, madencilik ve taş ocakçılığı,

elektrik-gaz-su) hizmetler % 40.7 (ticaret, ulaştırma ve haberleşme, mali kuruluşlar, serbest

meslek ve hizmetler, devlet hizmetleri) paya sahiptir.

İlimizde; gerçek usulde 12.393, basit usulde 2.168, kurumlar vergisinde 2.202, diğer ücretler 70

olmak üzere toplam 16.833 vergi mükellefi kayıtlı bulunmaktadır.

BOLU İLİ VE İLÇELERİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI

İl İller İçerisinde Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması

Bolu

1996 2003 2011

28 14 1140

NOT: Türkiye genelinde; 1996 yılında 858, 2003 yılında 872 ilçe içerisindeki gelişmişlik sırasıdır.2011 yılı verileri

yayımlanmamıştır.

Kaynak :Kalkınma Bakanlığı (DPT)

1.8.2. Bankacılık

Bolu’da açılan ilk banka 1916 yılında faaliyete geçen Ziraat Bankası olmuştur. Daha sonra Osmanlı

Bankası’nın bir şubesi açılmışsa da, bu banka Cumhuriyetin ilk yıllarında kapanmıştır. 1925 yılında

Adapazarı İslam Ticaret Bankası adı altında bir bankanın şubesi açılmış ve 1952 yılına kadar bu iki

banka Bolu’da faaliyette bulunmuştur. 1952 yılında Türkiye İş Bankası’nın bir şube açmasıyla

toplam banka sayısı üç olmuştur.

Günümüzde ise İl’de toplam 17 bankaya ait 40 şube bulunmaktadır. İldeki bankaların toplam

mevduat tutarı 2011 yılı itibariyle 802.123.000 TL, toplam kredi tutarı 984.361 TL’dir. (Türkiye Bankalar

Birliği, İstatistiki Raporlar/2011)

Bolu İlinde Banka ve Şube Sayıları

Bankalar Adet

Toplam Ticari Banka Şube Sayısı 40

Kamusal Sermayeli Banka Şube Sayısı 17

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 11

Türkiye Vakıflar Ban. T.A.O. 2

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 4

Özel Sermayeli Banka Şube Sayısı 23

Akbank T.A.Ş. 3

Asya Katılım A.Ş. 1

Şekerbank T.A.Ş. 1

Denizbank T.A.Ş. 1

Finans Bank A.Ş. 1

Türkiye Garanti A.Ş. 3

Türkiye İş Bankası A.Ş. 5

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 2

İNG Bank A.Ş. 1

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 1

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1

HSBC Bank A.Ş. 1

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 1

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 1

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar –

İlçe

İlçeler İçerisinde

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik

Sıralaması

İl İçinde

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik

Sıralaması Gelişmişlik Grubu

1996 2003 1996 2003 1996 2003

Merkez 31 47 1 1 2 2

Yeniçağa 133 148 2 2 3 2

Gerede 212 211 3 3 3 3

Mengen 287 254 4 4 3 3

Seben 347 409 5 5 4 3

Mudurnu 476 416 7 6 4 3

Kıbrıscık 426 474 6 7 4 3

Göynük 565 532 8 8 4 4

Dörtdivan 664 566 9 9 5 441

İlçelerde toplam 6 banka ve 16 banka şubesi bulunmaktadır. Ziraat Bankası tüm ilçelerde

örgütlenmiştir. Esnaf ve sanatkarlar ile küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik faaliyette bulunan

Halk Bankası ise Gerede ve Mengen İlçelerinde bulunmaktadır.

Bolu İli’ne Bağlı İlçelerde Banka ve Şube Sayıları Dağılımı

İlçeler Banka Sayısı Şube Sayısı Bankalar

Gerede 6 6 Ziraat, Halk, Vakıflar, İş, Garanti B.,YKB

Mengen 3 3 Ziraat B.- Halk B. – İş B.

Mudurnu 1 2 Ziraat B. (Mudurnu ve Taşkesti)

Seben 1 1 Ziraat B.

Göynük 1 1 Ziraat B.

Kıbrıscık 1 1 Ziraat B.

Yeniçağa 1 1 Ziraat B.

Dörtdivan 1 1 Ziraat B.

Toplam 6 16

1.8.3. Tarım ve Hayvancılık

Tarım: Yüzde 11,5’i mutlak tarım arazisi olmak üzere tarım alanları, il arazisinin yaklaşık % 18’ini

oluşturmaktadır. Orman alanları ise % 64’lük bir oran ile Türkiye ormanları içinde % 2,55’lik paya

sahiptir. Çayır ve meraların kapladığı alan yaklaşık % 15’tir. Geriye kalan alan ise tarım dışı

alanlardır.

Mutlak tarım alanı olarak tanımlanan I, II ve III.sınıf tarım alanı 86.937 hektardır. Buna özel birkaç

bitki cinsi için uygun sürümle ekim yapılabilecek IV.sınıf topraklar da eklendiğinde, bu alan

149.664 hektara ulaşmaktadır. Diğer bir ifade ile Türkiye toplam tarım alanının yaklaşık % 0,5’i

Bolu ilindedir. Bu alanın 38.915 hektarında sulu tarım, 110.749 hektarında ise kuru tarım

yapılmaktadır. Kalan toprakların 124.440 hektarı çayır-mera (yaylaklar dahil), 504.310 hektarı

orman ve fundalık, 67.386 hektarı ise tarım dışı topraklardır.

Yeterli miktarda olmayan tarla arazisi, küçük parçalar halindedir. İlimizde tarla bitkileri olarak

ekili alanların büyük bir kısmını tahıllar oluşturmaktadır. Yetiştirilen tahılların başında buğday

gelmektedir. Buğdayı sırasıyla arpa, yulaf, çeltik ve mısır izlemektedir. Baklagillerden nohut,

fasulye, fiğ ve burçak, endüstri bitkilerinden şeker pancarı ve şekerpancarı tohumu

yetiştirilmektedir. Yumru bitkilerden patates, soğan, sarımsak ve hayvan pancarı yetiştirilmekte

olup, bunlardan patates, ilimiz için önemli ekonomik değere sahiptir. İlimizde ayrıca çeşitli meyve

ve sebze bitkileri de üretilmektedir. Organik tarıma dönük çalışmalar devam etmektedir.

2012 yılı içerisinde tarla bitkileri üretim miktarı 687.010 ton, elde edilen gelir yaklaşık 425 milyon

TL, meyve üretimi 38.310 ton, elde edilen gelir 76 milyon TL, sebze üretimi (örtüaltı dahil) 13.253

ton, elde edilen gelir 20 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İlimiz için önemli tarla bitkilerinden biri

olan patates üretimi 2012 yılında 272.870 ton olarak gerçekleşmiş olup, 122 milyon TL gelir elde

edilmiştir.

İl dahilinde tarımsal amaçlı 185 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 7 Sulama Kooperatifi, 2 Su

Ürünleri Kooperatifi olmak üzere toplam 15.314 ortaklı 194 kooperatif bulunmaktadır.

Hayvancılık: Tarım sektörünün alt sektörlerinden olan kanatlı hayvancılık sektörünün il

ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Türkiye genelinde Bolu İli broiler piliç eti ve ürünlerinin

üretiminde % 30 potansiyele sahiptir. İlde 2.652 işletmeye ait 3.322 kümeste dönemde 34.401.000

adet broiler ile 20 işletmeye ait 31 kümeste 350.000 adet yumurtacı tavuk, 38 işletmeye ait 289

kümeste 2.427.000 adet Damızlık Broiler tavuk yumurtası, 92 işletmeye ait 109 kümeste 365.000

adet hindi, 64.000 köy yumurtacı tavuğu, 2.500 adet ördek ve 4.000 adet kaz ile 3.500 adet köy

hindisi olmak üzere toplam 37.617.000 adet kanatlı mevcuttur.

112.285 küçükbaş ve 127.230 büyükbaş hayvan da ilin tarımsal envanteri içerisinde yer almaktadır. 42

Hayvansal ürünlerde 2012 yılında; 1.600 ton kırmızı et, elde edilen gelir 19 milyon TL, 486.000

ton beyaz et, elde edilen gelir 2 milyar 187 bin TL, 12.000 ton pembe et, elde edilen gelir 78 milyon

TL olmuştur. Ayrıca; yumurta üretimi 49 milyon adet, elde edilen gelir 12 milyon TL, İlimiz süt

üretiminde 201.000 ton, süt ve süt ürünlerinden elde edilen gelir 130 milyon TL olmuştur.

Ayrıca kayıtlı (projeli) 33 adet kültür balıkçılığı işletmesi olup, toplam üretim miktarı 365 ton/yıl

elde edilen gelir 730.000 TL’dir. Yeniçağa Gölündeki avcılık yoluyla elde edilen tatlı su balıkları

üretimi ise 61 ton’dur.

İlimizde arıcılık gelişme gösteren hayvancılık faaliyetleri arasında yer almaktadır. Arılı kovan sayısı

16.860 adet, bal üretim kapasitesi yıllık 202 ton’dur. Kovan başına bal verim ortalaması 12 kg ‘dır.

1.8.4. Sanayi ve Ticaret

Bolu’nun 1970’li yıllarda kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınması ile sanayi ve ticaret

alanında ciddi atılımlar görülmeye başlamıştır. Kalkınmada öncelikli illere yatırım yapan

yatırımcılara sağlanan birtakım kolaylıklar, bu sonucun ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır.

1980’lerin başında kalkınmada öncelikli iller kapsamı dışına çıkarılan Bolu, sanayi ve ticaret

alanında gelişimine devam etmiş olsa da, önceki döneme göre bu gelişme 90’lı yıllara kadar sekteye

uğramıştır. 90’lı yıllarda gelişimini sürdüren Bolu, ardı ardına ortaya çıkan ekonomik krizler ve

1999’da yaşanan deprem felaketleri sonrasında sanayi ve ticaret alanında gerilemiştir.

İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropol arasında ve geleneksel sanayi merkezlerinin art

bölgesinde yer almasına rağmen sanayileşmesini gerçekleştirememiş bir ara kent görünümündedir.

Bolu’nun 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun kapsamında bulunmaması ve çevresindeki bazı illerin söz konusu Kanun

kapsamında bulunması İldeki yatırım ortamını olumsuz etkilemiştir.

Sanayi alt yapısındaki sorunlar, yatırımcı-girişimci sayısının az oluşu ve özendirici önlemlerin

yetersizliği nedenleriyle arzu edilen düzeyde yatırım yapılamamakta, çevre illerden ve yabancı

ülkelerden girişimci ve yabancı sermaye çekilmesi de mümkün olmamaktadır.

Sanayinin büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluştuğu Bolu’da faaliyette bulunulan

önemli sanayi dalları; gıda, orman ürünleri ve mobilya, madeni eşya ve metal sanayi, ısı cam ve

temperli cam sanayi, elektrik cihazları üretimi, dokuma-giyim eşyası ve deri sektörleridir. İlimizde

mevcut sanayi tesisleri merkezde yoğunlaşmıştır. Bolu’nun ilçelerinden Seben, Dörtdivan,

Kıbrıscık ve Göynük ilçelerinin ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bu ilçelerde

birkaç istisna dışında ciddi anlamda sanayi tesisi yapılanması mevcut değildir. Gerede’de deri

sanayi yaygın olarak gözlenmektedir. İlçede 120 deri fabrikası bulunmakta olup, sektör yaklaşık

2.500 çalışanıyla ilçe istihdamının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Mudurnu’da Sunta, Gıda

(tahin, helva), Yem ve Tavukçuluk tesisleri mevcuttur. Mengen’in sanayisi ise genelde orman

ürünlerine dayanmaktadır. Gentaş Werzalit fabrikası ile merkez ve köylerdeki mobilya atölyelerini

sanayi tesisleri arasında sayabiliriz. Yeniçağa ekonomisinin önemli bir bölümünü nakliyatçılık

oluşturmaktadır. İlçede faaliyet gösteren uluslararası ve yurt içi 30’un üzerinde nakliye şirketi

bulunmaktadır.

İlimiz Merkez ve İlçelerinde 2012 yılı Aralık ayı itibariyle 349 adet Sanayi Tesisi bulunmakta ve bu

tesislerde 16.591 kişi istihdam edilmektedir. Sanayi kuruluşlarınca 2011 yılında; Gıda Ürünleri

Sanayinde 85.175.461 $, Makine ve Madeni Eşya Ürünleri Sanayinde 300.315.431 $, Orman

Ürünleri Sanayinde 32.000.260 $, Tekstil Ürünleri Sanayinde 36.969.807 $, Elektrik Cihazları

Sanayinde 8.312.961 $, Cam Sanayinde 20.329.985 $, Deri Ürünleri Sanayinde 3.113.522 $, Kimya

Ürünleri Sanayinde 3.446.551 $, Plastik Ürünleri Sanayinde 39.894 $ ve Toprak Ürünleri

Sanayinde 1.173.640 $ olmak üzere, Toplam 490.877.512 $ ihracat gerçekleştirilmiştir. ( Bilim,

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce tespit edilen.) NOT: 2012 yılı istatistikî bilgileriyle ilgili çalışmalar Bilim, Sanayi

ve Teknoloji İl Müdürlüğünce başlamış olup, Mayıs-2013 ayında sonuçlanacaktır.43

İl genelinde 17 banka ve bu bankalara bağlı 40 şube faaliyet göstermektedir. 391 Anonim, 2.233

Limited, 12 Kollektif, 1.139 Şahıs ve 234 Diğer ( koop., yabancı, vakıf işletmesi vd.) olmak üzere

toplam 4.009 şirket mevcuttur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluk alanına giren Kooperatif

sayısı 48, faal üye sayısı 4.961, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluk alanına giren Kooperatif

sayısı 91, faal üye sayısı 2.273’tür. İl genelinde faaliyet gösteren 26 Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına

kayıtlı faal üye sayısı 8.885’tir.

Organize Sanayi Bölgeleri; İlimizde ikisi faaliyete geçen 4 adet Organize Sanayi Bölgesi

bulunmaktadır.

a- Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi:

Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, yatırım teşvikleri yönünden sanayi kuşağı

normal iller kapsamındadır.

1975 yılında kurulan, 73 hektar alana sahip olan ve 51 parselden oluşan Bolu O.S.B’ye ek olarak 41

parsel ve 74 hektar (742.319 m2

) alandan oluşturulan Bolu Merkez I (Tevsii) (Tekstil) İhtisas

O.S.B’nin imar-parselasyon planları alt yapı ve enerji projeleri tamamlanıp, Bilim, Teknoloji ve

Sanayi Bakanlığınca onaylanmıştır.

Mevcut Bolu O.S.B’ye ek olarak Bolu Merkez I (Tevsii) (Tekstil) İhtisas O.S.B’nin de

birleştirilmesi sonucunda Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adı altında

Toplamda 147 ha. alan ve 92 parselden oluşmuştur. Bolu Karma Tekstil ve İhtisas Sanayi

Bölgesinde tahsis edilen parsel sayısı 68 olup, üretime geçen parsel sayısı 54’tür. Üretime geçen

parsellerdeki faal işyerlerinde 3.320 kişi istihdam edilmektedir.

Ek İhtisas OSB’nin kamulaştırma bedeli yaklaşık 14.000.000 TL tutmaktadır. Kamulaştırma

çalışmaları kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca önceki yıllarda gönderilen

5.447.864 TL kredi ve bölgenin katkısı ile birlikte toplam 8.190.574 TL ile 55 ha. alanın rızai satış

üzerinden anlaşması yapılarak tapuları alınmıştır. Kamulaştırılması yapılamayan 19 ha. alan için

5.000.000 TL krediye ihtiyaç duyulmaktadır.

Alt yapı imalatları yapımı işi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım programına alınmış

olup, 2010 yılı ikinci yarısında alt yapı yapım işi ihalesi sonuçlandırılarak alt yapı inşaatlarına

başlanılmıştır. 30 adet parseli kapsayan kısımda alt yapı inşaatları 2011 yılı sonu itibariyle

tamamlanmıştır. Kalan parsellere ait çalışmalar devam etmektedir. Kalan parsellerden

tamamlananların tahsisleri devam etmektedir. Ayrıca, Bolu Merkez I (Tevsii) (Tekstil) İhtisas

O.S.B’nin atık sularının Bolu Belediyesine ait Atık Su Tesisine bağlanması kapsamında Atık Su

Terfi hattının döşenmesine ve Atık Su Terfi Merkezi inşaatlarına başlanmış olup, 2012 yılında

bitirilmiştir.

Şu an kullanılmakta olan içme suyu deposu ihtiyacı karşılamadığından 100 m3

’lük yeni bir içme

suyu deposu 2012 yılında bitirilerek işletmeye açılmıştır.

Mevcut Organize Sanayi Bölgesinin her türlü altyapı hizmetlerinin tamamlanmış olması, ulaşım ve

nakliye avantajlarının yanında istihdama cevap verebilecek yeterli elemanının bulunması, Tevsii

Organize Sanayi Bölgemizin cazibesini artırmakta olup, ilave OSB alanının işletmeye açılmasıyla

yaklaşık 8.000 – 10.000 kişiye iş imkanı yaratılacak ve Bolu ekonomisinin kalkınmasında

lokomotif görevini üstlenecektir.

b- Gerede Organize Sanayi Bölgesi:

1993 yılında kurulan, 100 ha. büyüklüğünde ve 48 adet sanayi parselinden oluşan Gerede O.S.B’de

30 sanayi parselinin tahsisi yapılmış, 18 adet parsel tahsis edilmeyi beklemektedir. Üretime geçen

parsel sayısı 10, inşaat safhasında olan parsel sayısı 5, proje safhasında olan parsel sayısı 6, tahsisli

boş parsel sayısı 9 olup, istihdam 305’tir. Gerede O.S.B tam kapasite ile faaliyete geçirilebildiği

takdirde 5.000 insana istihdam imkânı sağlanabilecektir. 44

c- Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi:

1997 yılında kurulan 131 ha. büyüklüğünde, her biri 5–6 dönüm 127 sanayi parselinden oluşan

Gerede Deri İhtisas O.S.B’nin, tamamı kamulaştırılmış, bedelleri ödenmiştir. Atık Su Arıtma

Tesisi tamamlanmış, 26.01.2007 tarihinde resmi açılışı yapılmıştır. Arıtma tesisinden arıtılmış

olarak çıkan su; yapımı gerçekleştirilen deşarj hattıyla yaklaşık 5 km uzaktaki Ulusu Deresine

deşarj yapılmaktadır. İmar planı ve altyapı proje revizyonları tamamlanmak suretiyle 09.08.2012

tarihi itibariyle altyapı ihalesi yapılmış olup, sözleşme yapılmak suretiyle işe başlanmıştır. 2013 yılı

ve daha sonraki yıllar için asgari 15.500.000 TL alt yapı kredisine ihtiyaç vardır. İlk etapta; 2013

yılında alt yapı inşaatları için 4.600.000 TL, arıtma çamuru düzenli depolama alanı kamulaştırması

için 1.300.000 TL olmak üzere toplam 5.900.000 TL krediye ihtiyaç duyulmaktadır. Gerede Deri

İhtisas O.S.B’nin altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra İlçe Merkezindeki mevcut

tabakhaneler O.S.B’ye taşınacak, üretim ve istihdam imkânları artacaktır.

ç- Yeniçağa Organize Sanayi Bölgesi:

1997 yılında kurulmuştur. Organize Sanayi Bölgesi yapımı için 120 ha. alan için yer seçimi

yapılmış, kamulaştırma, imar planları ve diğer altyapı projeleri çalışmalarına henüz

başlanılmamıştır. Talepler doğrultusunda kamulaştırma ve alt yapı işlemleri sağlanacak kredi

dahilinde hızlandırılacaktır.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

OSB’nin Adı Alanı

(Ha)

Parsel

sayısı

İşyeri Sayısı Üretime

Geçen

Parsel

Sayısı

İstihdam

Sayısı Tahsis Edilen

Parsel Sayısı

Tahsis

Yapılmayan

Parsel Sayısı

Bolu Karma ve

Tekstil İhtisas

OSB

147 92 68 24 54 3.320

Gerede OSB 100 48 30 18 10 305

Gerede Deri

İhtisas OSB 131 127 — — — —

Yeniçağa OSB 120 50 — — — —

Küçük Sanayi Siteleri: İlimizde inşaatı tamamlanarak faaliyet gösteren 3 Küçük Sanayi Sitesi, 3

Toplu İşyeri bulunmaktadır. Bu alanlarda toplam 1.311 adet işyeri mevcut olup bu işyerlerinde

yaklaşık 2.200 kişi istihdam edilmektedir. Faal olan Küçük Sanayi Siteleri ve Toplu İşyerlerinin

toplam alanı 817.101 m2

, doluluk oranı % 80 civarındadır. Ayrıca, inşaat safhasında olan 1 adet 32

üyeli (45 İşyeri) Bolu Ata Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır.45

FAAL OLAN AMACINI GERÇEKLEŞTİRİP TERKİN VEYA TASFİYEYE GİREN

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ VE TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFLERİ

Küçük Sanayi Sitesinin

Adı

Kuruluş

Yılı

Faaliyete

Geçtiği

Yıl

Yüz

Ölçümü

(m2

)

İşyeri

Sayısı

Hukuki

Durumu

Bolu Küç.San. Sit. 1964 1974 102.000 503 Terkin

Bolu Yeni Küç.San. Sit. 1978 1992 151.113 215 Terkin

Yeniçağa Küç.San. Sit. 1974 1984 300.000 286 Terkin

Gerede Toplu İş Yeri 1968 1973 83.000 188 Terkin

Mudurnu Toplu İş Yeri 1990 1993 16.988 54 Terkin

Mengen Toplu İşyeri ve

Konut Yapı Koop. (2007

Yılında Unvan değişikliği

Yaptı)

1975 2000 164.000 65 Faal

Bolu Ata Küç.San. Sit. 1998 —– 7.500 45 İnşaat Halinde

T O P L A M 817.101 1.311

NOT: Toplama Bolu Ata Küç.San.Sit. dahil edilmemiştir.

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa tabi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Sorumluluk Alanına Giren Kooperatifler : (2012 Yılı Dönem Sonu İtibariyle)

Sayı Faal Üye Sayısı

Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 30 844

Tüketim Kooperatifi 2 1.650

Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. 8 2.015

Küçük Sanat Koop. 1 165

Üretim Pazarlama Koop. 2 189

Tarım Satış Koop. 1 49

Es.Kef.Üst Birlik 1 14

İşletme Koop. – –

Turizm Geliştirme Kooperatifi 3 42

Toplam : 48 4.961

Tablodan da anlaşılacağı üzere İlde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sorumluluk alanına giren 48 adet

kooperatif bünyesinde 4.961 faal üye kayıtlı bulunmaktadır.46

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa tabi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sorumluluk

Alanına Giren Kooperatifler : (31.12.2012 Tarihi İtibariyle)

Yapı Kooperatifleri

Yapı Koop K.San. Sit.

Yapı Koop

Top.İşy. Yapı

Koop Genel Toplam

Sayı Ortak

sayısı

Sayı Ortak

sayısı

Sayı Ortak

sayısı

Sayı Ortak

sayısı

Faal Kooperatif 21 527 2 67 23 594

Yıl İçinde Kurulan

Kooperatif 1 7 1 7

Tasfiye Halindeki

Kooperatif 63 1.633 1 32 1 7 67 1.672

Toplam 85 2.167 1 32 3 74 91 2.273

Terkini Yapılan

Kooperatif Sayısı 8 190 1 200 9 390

Tablodan da anlaşılacağı üzere İlde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sorumluluk alanına giren 91

adet kooperatifin bünyesinde 2.273 üye kayıtlıdır. Ayrıca 9 adet kooperatifin terkini (kapanışı)

yapılmıştır.

İlimiz ve İlçeleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince 2011-2012 Yıllarında

Esnaf ve Sanatkarlara Kullandırılan Krediler

Kooperatifin

Adı

Kayıtlı

Ortak

Sayısı

2011 Yılı

Kullandırılan

Toplam

Kredi Miktarı

2012 Yılı

Kullandırılan

Toplam Kredi

Miktarı

2011 Yılı

Ortaklardan

Takipteki

Alacak Toplamı

2012

Ortaklardan

Takipteki

Alacak

Toplamı

BOLU 694 1.534.175 7.636.000 2.026.927 1.152.926

GEREDE 343 3.735.500 3.733.250 216.867 178.962

MENGEN 205 2.597.500 2.363.250 25.003 36.772

YENİÇAĞA 142 1.778.250 1.958.875 49.510 61.208

KIBRISCIK 102 120.173 112.172

SEBEN 126 198.000 567.000 64.891 42.408

MUDURNU 190 1.146.000 2.232.000 186.571 154.130

GÖYNÜK 213 3.558.375 5.476.999 102.276 88.788

TOPLAM 2.015 14.547.800 23.967.374 2.792.218 1.827.366

(% Oranı)

Artış/Düşüş

Eğilimi

% 64 ARTIŞ % 38 DÜŞÜŞ47

İlimizde Faaliyet Gösteren Esnaf ve Sanatkarlar Odaları :

Sayı Faal Üye

Sayısı

Esnaf Sanatkarlar Odası 5 1.654

Şoförler ve Otomobilciler Odası 6 2.570

Ayakkabıcılar Odası 1 141

Şoförler ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2 535

Bakırcılar ve Kalaycılar Sobacı

Madeni İş Oto Tam. ve Tenekeciler Odası

1 163

Bakkallar, Şekerciler ve Bayiler Odası 1 467

Berberler ve Kuaförler Odası 1 251

Demirciler ve Nalburcular Odası 1 441

Elektrik ve İnşaat Sanatkarları Odası 1 748

Kahveciler ve Otelciler Odası 2 527

Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Odası 1 342

Manavlar Odası 1 173

Terziler Odası 1 595

Tabak Esnaf ve Sanatkarlar Odası 1 116

Bakkallar, Tuhafiyeciler Odası 1 136

TOPLAM 26 8.859

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 26 üyesi bulunmakta olup 26 Esnaf ve Sanatkarlar

Odasına kayıtlı 8.859 faal üye mevcuttur.48

İL MALİYESİ: İlimizde; gerçek usulde 12.393, basit usulde 2.168, kurumlar vergisinde 2.202,

diğer ücretler 70 olmak üzere toplam 16.833 vergi mükellefi kayıtlı bulunmaktadır.

31.12.2011 tarihi itibarı ile Gelir Kalemleri:

İl Geneli (Tüm Gelirler İtibariyle) TL

31.12.2012 tarihi itibarı ile Gelir Kalemleri:

İl Geneli (Tüm Gelirler İtibariyle) TL

Bütçe Gelirleri Genel Toplamı Bütçe Gelirleri Genel Toplamı

Tahakkuk 607.623.777,91 Tahakkuk 624.804.134,72

Tahsilat 394.606.636,53 Tahsilat 407.322.120,50

Tahsilat Oranı % 64,94 Tahsilat Oranı % 65,19

Vergi Gelirleri Vergi Gelirleri

Tahakkuk 483.562.913,60 Tahakkuk 508.847.839,27

Tahsilat 350.211.800,82 Tahsilat 374.616.680,82

Tahsilat Oranı % 72,42 Tahsilat Oranı % 73,62

Vergi Dışı Gelirler Vergi Dışı Gelirler

Tahakkuk 45.956.139,21 Tahakkuk 111.294.244,54

Tahsilat 27.768.340,98 Tahsilat 28.758.933,29

Tahsilat Oranı % 64,78 Tahsilat Oranı % 25,84

Sermaye Gelirleri ile Bağış ve Yardımlar Sermaye Gelirleri ile Bağış ve Yardımlar

Tahakkuk 78.104.725,10 Tahakkuk 4.662.050,91

Tahsilat 14.626.494,73 Tahsilat 3.946.506,39

Tahsilat Oranı % 18,73 Tahsilat Oranı % 84,65

Vergi Dairelerinin 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Mükellef Sayısı

Vergi Dairesi Basit Usulde

Gelir Vergisi

Gerçek Usulde

Gelir Vergisi

Kurumlar

Vergisi Toplam

Bolu Merk. Ver. Dairesi 912 8.279 1.427 10.618

Dörtdivan Mal Müdürlüğü 74 263 40 377

Gerede Vergi Dairesi 494 1.458 221 2.173

Göynük Mal Müdürlüğü 152 638 93 883

Kıbrıscık Mal Müdürlüğü 33 128 17 178

Mengen Mal Müdürlüğü 191 465 114 770

Mudurnu Mal Müdürlüğü 138 579 132 849

Seben Mal Müdürlüğü 77 153 17 247

Yeniçağa Mal Müdürlüğü 97 430 141 668

Diğer Ücretler 70

TOPLAM 2.168 12.393 2.202 16.83349

1.8.5 Ormancılık

İl yüzölçümünün % 64’üne tekabül eden orman alanları toplam 506.582 hektardır. Bu alanın %

76’sı (384.750 hektarı) normal koru, % 24’ü (121.832 hektarı) bozuk koru’dan oluşmaktadır.

İl ormanlarının yarıya yakın kısmını çam türleri oluşturmaktadır. Köknar, kayın, meşe ağaçları da il

ormanlarında bulunan diğer ağaç türleridir.

421.646 hektar orman alanının kadastrosu yapılmış, 80.200 hektar alanın ise kadastro işlemlerine

başlanamamıştır.

İl’deki 491 köyün 428’i orman köyüdür. İl nüfusunun yaklaşık % 37’si orman köylerinde

yaşamaktadır. İl’in orman yolları uzunluğu toplam 8.128 km. olup, bunun 6.326 km’si yapılmış,

1.865 km’sinin de yapımı planlanmıştır.

Bolu ili ormanlarında 2012 yılı Aralık ayı sonu itibariyle; 746.711 m3

endüstriyel odun ile 159.756

ster yakacak odun üretimi yapılmış olup, bu ürünlerin satışından 122 milyon 651 bin ¨ gelir elde

edilmiştir. 43 milyon 499 bin TL kar sağlanmıştır.

İlimiz ormancılık sektöründe faaliyet gösteren fabrika sayısı 118 olup, yıllık üretme kapasiteleri

498.049 m3

’tür.

Bolu İli Ormanları

Genel Saha

(H.A.)

Ormanlık Saha (H.A.) Koru ( H.A.)

Ormanlık Saha Açıklık Saha Toplam Normal Bozuk Toplam

796.134 506.582 289.552 796.134 384.750 121.832 506.582

Bolu İli Orman Varlığının Ağaç Türlerine Göre Dağılımı %

Kayın % 13 Meşe % 4

Göknar % 28 Diğer Yapraklı % 2

Sarıçam % 25 Kızılçam % 1

Karaçam % 27 Toplam % 100

Kanuni Hak Sahibi Köy Sayısı

 1. Madde kapsamına giren köyler 362
 2. Madde kapsamına giren köyler 66

Toplam Orman Köyü 428

Orman Dışı Köyler 63

Toplam Köy Sayısı 491

Not: 31. Madde: Mülki sınırları içerisinde verimi yeterli devlet ormanı olan köyler

 1. Madde: Mülki sınırları içerisinde verimi yeterli olmayan devlet ormanı olan köyler

1.8.6 Madencilik

İl GSYİH’sı içinde önemli bir yer tutmamakla birlikte, linyit madenciliği, kum, kil ve taş ocakçılığı

alt sektörlerinde faaliyette bulunan işletmeler bulunmaktadır. Mengen ve Göynük ilçelerinde linyit

kömürü, Seben İlçesindeki mermer yatakları ilin sahip olduğu maden rezervleri arasında yer

almaktadır. Göynük İlçesinde hemen hemen hiçbir şekilde değerlendirilmeyen ve kömürden sonra en

önemli enerji kaynağını oluşturan bitümlü şistler, sentetik sıvı yakıt olarak kullanılabilirliğinin yanı

sıra, petro-kimya sanayii için de girdi olma potansiyeline sahiptir.

MTA’nın il’deki maden ve enerji kaynaklarına ilişkin bulguları; kireç, alçı taşı yataklarının yanı sıra,

metalik maden kaynaklarından; Demir (Yeniçağa-Kemaller), Manganez (Gerede-Çayırviran),

Endüstriyel hammadde kaynaklarından; Kaolen (Gerede-Yeniçağa), (Mudurnu-Merkez), Talk

(Mudurnu-Merkez), Manyazit (Mudurnu-Ilıca), Mermer (Göynük) ve enerji hammaddelerinden; 50

Turba-Torf kömürü (Yeniçağa) ile ilgili işletme potansiyeli mevcut rezervlerin bulunduğunu ortaya

koymaktadır.

1.9. ULAŞIM

Bolu İlinde ulaşım karayolu ile sağlanmakta, demiryolu ağı bulunmamaktadır. Askeri hava alanı

sivil ulaşım hizmetlerine açık değildir.

İlimiz yol ağında; 366 km. devlet yolu, 261 km. il yolu ve 114 km. otoyol bulunmaktadır. Köy yolu

envanterinde ise 2.143 km. asfalt, 1.584 km. stabilize olmak üzere toplam 3.727 km. yol

bulunmaktadır.

Bolu İlinde; 41. Şube Şefliğinin Köroğlu, Boludağı ve Taşlıyayla Bakımevleri, 42. Şube Şefliğine

bağlı Gerede ve 43. Şube Şefliğine bağlı Göynük bakımevleri bulunmaktadır. Otoyollara ait

Çaydurt, Tünel ve Cankurtaran Bakım İşletme Şeflikleri Bolu İli bünyesindedir.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Bolu İli Yol Ağı

Bolu İli

Yol

Uzunluğu

Satıh Cinsleri

Bölün.

Yol

Asfalt Parke Stabilize Toprak

Geçit

Vermez

Yol

Bsk Ask

Devlet Yolu

 1. Şube 138 75 63 – – – – 92
 2. Şube 70 70 – – – – – 70
 3. Şube 158 – 158 – – – – 3

TOPLAM 366 145 221 – – – – 165

İl Yolu

 1. Şube 197 21 175 1 – – – 6
 2. Şube 15 2 13 – – – – 1
 3. Şube 49 3 45 1 – – – 2

TOPLAM 261 26 233 2 – – – 9

Otoyol

Otoyol. 100 100 – – – – – 100

BağlantıYol

İşl.Ş.

14 14 – – – – –

TOPLAM 114 114 – – – – – 100

BSK: Bitümlü sıcak karışım kaplama, ASK: Asfalt sathi kaplama.

Köy Yolları Envanteri

Sıra Köy Yolları Envanteri

No İlçe

Yol Durumu

Asfalt (km) Stabilize (km) Tesviye (km) Ham Yol (km) Toplam (km)

1 Merkez 615 225 840

2 Dörtdivan 74 29 103

3 Gerede 337 122 459

4 Göynük 298 357 655

5 Kıbrıscık 84 48 132

6 Mengen 253 293 546

7 Mudurnu 274 377 651

8 Seben 142 115 257

9 Yeniçağa 66 18 84

TOPLAM 2.143 1.584 3.727

İlimizdeki mevcut orman yollarıyla ilgili veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Bolu İli

Tüm Tülu(Km) Yapılan Tülu (Km) Yapılacak Tülu (Km)

8.128 6.326 1.80251

 1. MAHALLİ İDARELER

2.1. Belediyeler

Bolu il sınırları içinde, Merkez İlçe Belediyesinin yanı sıra, Merkez İlçeye bağlı Karacasu Belde

Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Mudurnu’ya bağlı Taşkesti Belde Belediyesi, Mengen ilçesine bağlı

Gökçesu ve Pazarköy Belde Belediyeleri olmak üzere toplam 13 belediye bulunmaktadır.

BELEDİYELERİN 2013 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ

Belediye Adı Kuruluş Tarihi 2013 Bütçesi (TL)

Bolu 1880 124.200.000

Karacasu 1989 2.011.786

Dörtdivan 1962 2.040.000

Gerede 1871 16.280.000

Göynük 1923 4.000.000

Kıbrıscık 1958 1.380.000

Mengen 1948 3.946.935

Gökçesu 1992 1.150.000

Pazarköy 1992 1.482.480

Mudurnu 1893 4.250.000

Taşkesti 1987 2.050.000

Seben 1946 3.300.000

Yeniçağa 1962 4.375.000

Toplam 170.466.20152

2.2. İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresi hizmetlerini kendisine ait binada sürdürmektedir. Tüm ilçelerimizde Özel İdare

teşkilatı mevcuttur.

31.12.2012 tarihi itibariyle; İl Özel İdaresi Bütçesinden kamu kuruluşlarına tahsis edilen yardım

miktarları ile Bakanlıklar tarafından aktarılan yardımlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kurum Adı

Yapılan Yardım Miktarı (TL)

İl Özel İdaresi

2012

Bütçesinden

Tahsis Edilen

Ödenek

Bütçesinden

Bakanlıklar

Tarafından

Aktarılan

Toplam

Genel Sekreterlik (Mali

Hiz.Md.,İnsan Kay. Eğitim Md.,

İmar Kent. İy. Md. ve diğer Md.ler )

21.147.495,00 12.871.401,68 34.018.896,68

Köye Yönelik Hizmetler Md.

(Personel ve Muhtar Ücretleri)

0,00 14.809.913,00 14.809.913,00

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md. 700.001,00 0,00 700.001,00

İl Sağlık Md. 270.003,00 619.905,98 889.908,98

Aile ve Sosyal Politikalar İl Md. 80.000,00 446.506,00 526.506,00

Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Md. 145.022,00 67.718,25 212.740,25

İl Milli Eğitim Md. 3.205.001,00 22.702.037,95 25.907.038,95

Çevre ve Şehircilik İl Md. 22.002,00 0,00 22.002,00

İl Kültür ve Turizm Md. 70.007,00 211.280,00 281.287,00

İl Afet ve Acil Durum Md. 250.513,00 1.266.300,00 1.516.813,00

İl Emniyet Md. 150.005,00 695.215,92 845.220,92

Gıda Kontrol Labaratuar Md. 1,00 0,00 1,00

İlçeler Toplamı (Muhtar Ücretleri) 859.950,00 0,00 859.950,00

Toplam 26.900.000,00 53.690.278,78 80.590.278,78

NOT: 2012 yılı bütçesi 26.900.000,00 TL¨’dir. (31.12.2012 Yılı Toplam Ödeneği; 2011 yılından devir 23.113.112,27 TL, 2012 yılı bütçesi

26.900.000,00 TL, 2012 yılı ek bütçesi 2.000.000,00 TL, Bakanlıklar tarafından aktarılan 53.690.278,78 TL olmak üzere toplam 105.703.391,05

TL’dir.

2013 Yılı Mali Bütçesi (TL)

2012 Yılı Mali Bütçesi 2013 Yılı Mali Bütçesi

Gelir Bütçesi 26.900.000 30.516.000

Gider

Bütçesi

Cari Giderler 15.636.609 21.041.081

Yatırım Giderleri 6.263.712 7.723.019

Transfer Giderleri 4.999.679 1.751.900

2.3. Köyler

Bolu ilinde 491 adet köy bulunmaktadır. İldeki köyler genellikle dağınık yerleşim karakteri

göstermektedir. Köylerin önemli bir bölümünün yol, su, elektrik, telefon gibi alt yapı hizmetleri

büyük ölçüde tamamlanmış olup, okul, sağlık ocağı, cami gibi sosyal tesisleri önemli ölçüde

mevcuttur. 491 köyün içme suyu, 346 köyün ise kanalizasyon şebekesi mevcuttur.

İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılıyla, KÖYDES Projesi kapsamında yol,

su gibi alt yapı çalışmaları yıllık programlar dahilinde sürdürülmektedir. 53

Köy İçme Suyu ve Kanalizasyon Durum Tablosu

İlçe Adı Köy

Sayısı

İçme

Suyu

Şebekesi

Olan

Köy

Sayısı

İçme Suyu

Şebekesi

Olmayan

Köy

Sayısı

İçme Suyu

Şebekesi

Yetersiz Köy

Sayısı

Kanalizasyon

Şebekesi

Olan Köy

Sayısı

Kanalizasyon

Şebekesi

Olmayan Köy

Sayısı

Merkez 114 114 101 13

Dörtdivan 24 24 24

Gerede 92 92 56 36

Göynük 66 66 43 23

Kıbrıscık 22 22 7 15

Mengen 55 55 30 25

Mudurnu 73 73 48 25

Seben 29 29 21 8

Yeniçağa 16 16 16

TOPLAM 491 491 346 145

 1. SİVİL TOPLUM

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının verilerine göre Bolu’da 31.12.2012 tarihi

itibariyle; (523) faal dernek ve dernek şubesi bulunmaktadır. Bu derneklerin büyük bir kısmının

(419) sosyal amaçlı dernek olduğu, ardından sportif amaçlı derneklerin geldiği (79) ve kültürel

amaçlı derneklerin (25) bunu izlediğini görülmektedir. Bu verilerden İl’deki derneklerin büyük

kısmının sosyal etkinliklere yönelik olarak faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır.

İlimizde (1) adet kamu yararına dernek, (35) adet kamu yararına dernek şubesi bulunmaktadır.

Ayrıca, 2 gazeteciler cemiyeti, 29 vakıf, 25 memur sendikası, 5 işçi sendikası olmak üzere toplam

30 sendika şubesi, 168 siyasi parti teşkilatı, 1 Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ile 26 adet Esnaf

ve Sanatkarlar Odası mevcut olup çeşitli dönemlerde alanlarıyla ilgili değişik çalışmalar

yürütmektedirler.

 1. YATIRIM FAALİYETLERİ

1 Ocak – 22 Nisan 2013 Dönemi itibari ile İl genelinde 69’u Bölge Müdürlükleri, 123’ü İl

Müdürlükleri, 16’sı Üniversite ve 105’i Belediyelere ait olmak üzere toplam 313 proje

yürütülmektedir.

Söz konusu projelerin, proje bedelleri toplamı 4 Milyar 600 Milyon 422 Bin TL’dir. Yılı ödeneği

161 Milyon 194 Bin TL olup, yılı ödeneklerinin harcaması 28 Milyon 622 Bin TL(% 18) dir. 54

Projelerin sektörel dağılımı; eğitim 42, enerji 22, inşaat 21, madencilik 1, orman 7, sağlık 13, spor

10, tarım 27, turizm 2, ulaştırma 20, diğer kamu hizmetleri 148 şeklindedir.

İLİMİZDEKİ ÖNEMLİ YATIRIMLARDAN;

DOĞALGAZ ;

BOTAŞ tarafından; Bolu il sınırları içinden geçen, yaklaşık 145,2 kilometre uzunluğundaki

“Aktaşkurtlar Hat Vana İstasyonu- Gerede-Bolu-Düzce Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşi için Mart

2007 tarihinde ihaleye çıkılmış, ihaleyi alan firma ile 22.08.2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Yer teslimi 28.08.2007 tarihinde yapılan projede, 03.11.2008 tarihi itibariyle inşaat çalışmaları

tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Şehir içi doğalgaz dağıtım şebekesinin resmi açılışı ise 10

Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

BEYGAZ (Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.)

AKSA Bilecik Bolu Doğalgaz 09.06.2005 tarihinde EPDK tarafından yapılan ihaleyi kazanarak 30

yıl süreyle Bilecik, Bozüyük, Bolu, Söğüt, Pazaryeri, İnönü, Çukurhisar, Osmaneli, Vezirhan ve

Bayırköy şehirlerinde doğalgaz dağıtımı yapma hakkını DAG/584-17/106 numaralı lisansı alarak

kazanmıştır.

AKSA Bilecik Bolu Doğal BOTAŞ iletim hattı yapımına paralel olarak Bolu ilinde Doğal Gaz

dağıtım faaliyeti çalışmalarına başlamış olup BOTAŞ’ın iletim hattını devreye almasına müteakip

bir hafta içerisinde 17.01.2009 tarihinde şehre ilk gaz arzı sağlanmıştır.

Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz’ın 2008-2012 yılları arasında yaptığı çalışmalar ile Bolu İlinde ~

140.000 metre polietilen hat imalatı yapmış ve imarlı alan bütününün % 65’ni tamamlanmış, ~

50.000 metre çelik hat imalatı yaparak çelik şebekenin % 90‘ını tamamlamış, 4349 adet ~ 60.000

metre servis hattı yaparak şebekesi yapılmış yerlerdeki binaların %95’nin servis kutusu montajını

yapılmış, 2 adet RMS–A istasyonu, 25 adet RMS-B ve Müşteri istasyonunu devreye alarak

sanayicilerin ve konutların kesintisiz doğalgaz ihtiyacını karşılamaktadır.

Bolu il merkezinde yaklaşık 44.000 adet potansiyel kullanıcı (Konut + İşyeri) bulunmakta olup,

Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz yaptığı altyapı çalışmalar ile 33.000 potansiyel kullanıcıya (Konut +

İşyeri) hitap eden doğalgaz şebekesini yapmış ve Bolu ili potansiyel kullanıcılarına % 75 oranında

ulaşmıştır. 01.01.2013 tarihi itibariyle 23.200 adet abone ve 20.700 adet kullanıcı bulunmaktadır.

Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz lisans alanı içerisinde bulunan Çukurhisar şehri ile ilgili olarak

Eskişehir doğalgaz dağıtımını yapan Esgaz şirketinin EPDK kararları aleyhine açmış olduğu

davanın EPDK aleyhine sonuçlanmasını müteakip başlayan hukuki süreç sonunda Enerji Piyasası

Düzenleme Kurumu bu bölgeler ile ilgili Çukurhisar hariç olmak üzere ihaleye tekrar çıkma kararı

almış ve bu karar 27.04.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Resmi Gazetede yayınlanan bu karar sonrasında bahse konu olan hukuki süreç sonuçlanana kadar

şebeke yatırımları durdurulmuş olup, sadece mevcut hizmetin devamının sağlanmasına yönelik

olarak şebekesi tamamlanmış yerlerde servis hattı bağlantıları yapılabilmektedir.55

KARGAZ (KarGaz Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.)

Gerede ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarına 30.05.2011 tarihinde başlanmıştır. Bu güne kadar

14.872 metre polietilen hat ve 6.740 metre çelik hat olmak üzere toplamda 21.612 metre şebeke

hattın yapımı tamamlanmıştır. 1 adet basınç düşürme istasyonu (RMSA) ve 1 adet 5.000 m3

‘lük

bölge regülatörü montajı yapılmıştır. 17.04.2012 tarihinde basınç düşürme istasyonunun kabulü

yapılarak 23.04.2012 tarihinde şebekeye gaz verilmiştir.

2012 yılında yatırımı planlanan 15.000 metre şebeke hattının 14.872 metresi tamamlanarak

toplamda 36.462 metreye ulaşmıştır.

2013 yılında 2.000 metre çelik hat, 19.900 metre şebeke hattı, 830 metre servis kutusu yatırımı

planlanmaktadır.

Doğal gaz kullanmayı hedefleyen müşteri abonelik kayıtlarına 09.12.2011 tarihinde başlanmış ve

2011 yılında 90 adet, 2012 yılında 2.471 adet olmak üzere toplamda 2.561 müşteriyle abonelik

sözleşmesi yapılmıştır. 2013 yılında ise 3.000 adet abonelik sözleşmesi imzalanması

hedeflenmektedir.

Abonelik işlemlerinin başlamasıyla birlikte müşteri ihtiyacı olan bina servis kutusu çalışmalarına

hız verilerek toplamda 8.516 metre servis hattı çekilerek 587 adet servis kutusu montajı yapılmıştır.

Gerede Organize Sanayi Bölgesine gaz verilmiş olup Nova Wood Orman Ürünleri ve Linter Tekstil

Firmaları doğal gaz kullanmaktadır.

KÖYDES Projesi;

2013 yılı KÖYDES Yatırım Programına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı henüz

yayımlanmamıştır.

 

Bolu daki Belli Başlı Dogal Guzellıkler

 

Aladağ Göleti

Sülüklü Göl

Karagöl

Şirinyazı Göleti

Gölköy Baraj Gölü

Yeniçağa Gölü

Karamurat Gölü

Çubuk Gölü

Çayköy Göleti

Çakmaklar Çamlığı

Tabiatı Koruma Alanları

Beşpınarlar

Akkaya Travertenleri

Ormanlar ve Anıt Ağaçlar

Yaylalar

Yedigöller Milli Parkı

Abant Tabiat Parkı

Gölcük

Sünnet Gölü

 

 

Bolu Ya Ait Belli Başlı Tarihi Eserler

Bolu Müzesi

Tarihi Bolu Evleri

Camiler

Türbeler

Hanlar

Hamamlar

Çeşmeler

Köprüler

İdari Binalar

Arkeolojik Kalıntılar

Kale ve Sur Duvarları

Antik Kentler

El SanatlarıAV

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Mesajları Görüntüle
0
Mesaj Göndermek İstermisin ? x