Türkiye Arkadaşlık Sitesi

Arkadaş Türkiye

Bayan Arkadaş İlanlarıBayan Arkadas BulEvlenmek İsteyen BayanlarMuhabbet Etmek İsteyen Bayanlar

islami Evlilik Kuralları 2022

0 0 Oy Verme
Bu Kullanıcıya Puan Ver

islami Evlilik Kuralları 2022

islami Evlilik Kuralları 2022,

Huzurlu saygili bir yasam Rabbini bilen emanetini bilir. Adım Nurseli 28 yaşındayım Kayseri de yaşyorum. Anlatamam yaşanırım ben benimle yaşayacak birini arıyorum. “Allah bir evin bereketinin rızkını, karı kocanın muhabbetine gizlemiştir..” hadis-i şerif. Güven Allah korkusu vicdanlı insan arıyorum. Seviyeli olsun ciddi düşünmeyen yazmasın. Niyeti evlilik olan yazsin.

Hadi yar!! hadi doğrul !..sen Haktasın.. Batılı eriten ruh yine gözlerinde şahlansın… Tuttuğun elin sıcaklığı yüreğinde vefalansın..
Düşsen de… Sonsuz hamleyle, tevbeyle Rabbim rahmetiyle yargılasın..
Kalk ve doğrul hüznüme yar bellediğim yar.. Nice sırlar içinde daha binlerce sır var.. Tut elimi biz ezelde yaptığımız biatla söz vermiştik… Tekrar koy başını bu yola .. unutma kurtuluş İslamda demiştik..
Yüreğinin nazenin çığlıklarında bulmuştun benliğini… Kur’an’la sukûnet bulmuştu o an sanki dün gibi…
Allah aşkına unutma Allahın seni nasıl sevdiğini.. Rabbim muhabbetullahta birleştirsin yüreklerimizi..Bizlerin sevdası sonsuza yazılmış / Anla ! bırakamayız yüreklerimizi.. Bizlerin sevdası sonsuza yazılmış / Anla bırakamayız yüreklerimizi.._

 

islami Evlilik Kuralları 2022, İslami Evlilik Kuralları, İslami Evlilik, İslami Evlilik 2022, İslami Evlilik sitesi
islami Evlilik Kuralları 2022, İslami Evlilik Kuralları, İslami Evlilik, İslami Evlilik 2022, İslami Evlilik sitesi

 

 

İslami Evlilik Kuralları

Bâlig olan kıza nikâh haberi ulaşsa önce feshedip, (nikâhı geçersiz kalıp) sonra kabul etse yeni bir akde ihtiyaç vardır.

 

Müslüman kadının, müslüman olmayan erkekle evlenmesi caiz değildir.(Komuniste kız verilmez)

 

Mût’a nikahı bâtıldır. (Mût’a Nikahı: Belli bir para karşılığında, kadını geçici süre için nikahlamaktır. Bu çeşit evlenme tamamen hükümsüz olduğu için karı kocalık sabit olmayacağından sair hükümler de konu olmaz. Miras, boşama v.s… gibi.)

 

Kadının yaş, soy, mal, şeref, makam yönünden kocasından aşağı seviyede bulunması, edep, iffet, güzellik açısından ise daha yüksek olması adab-ı muaseret ve terbiye bakımından daha güzeldir.

 

Bakire veya boşanmş kadını nikahlamak isteyen erkeğin bu kadınların yüz ve ellerine bakması caizdir.

 

Hünsa-i müşkile kadın hükmündedir. (Hünsa-i Müşkile: Kendisinde hem kadın hem de erkeklik uzvu bulunup birinin işi diğerine galip gelemediğinden durumu müşkil olan kişidir.)

 

Dokuz yaş ve yukarısında bulunan kız da şehvet olduğu konusunda alimlerin ittifakı vardır.

 

Erkek, camdan veya kadın su içinde iken veya gayet ince tülbentli iken, erkeklik uzvu hareket edecek şekilde şehvetle bu kadına bakarsa hürmet-i musahere gerekir. (Aynadan tesadüfen görürse gerekmez.)

 

Müslüman erkeğin dinsiz kadınla evlenmesi haramdır.

 

Şeriatın cevaz (izin) verdiği işlerde, kadın kocasına itaat edecektir.(Kocanın”Bugün dışarıya çıkma!’ demesi gibi) Cevaz vermediği konularda ise itaata mecbur değildir, muhalefetten mesul olmaz.

 

Kadınların evlerinde oturup ev işleriyle uğraşmaları ibadettir. Bundan dolayı salih(iyi) kocanın, karısına farzların üzerinde ibadet emretmeye hakkıyoktur.

 

Koca cinsel ilişkide bulunmak istediği zaman kadın kocasının bu isteğine karşı çıkamaz. Eğer bir mazereti varsa kocasına söylemeye mecburdur.

 

Koca, karısının yakınlarıyla görüşmesine izin verebilir. Fakat kendi evinde gecelemelerine izin vermez ise zorlanılamaz.

 

Kadının yakınları uzak memlekette olup gidip gelmek zor olursa, koca karısını yılda bir kere onlarla görüştürmeye mecburdur.

 

Kadının diğer bir kadının karnına şehvetle bakması caiz değildir.

 

Saliha olan kadınların çarsaflarını çıkararak veya başlarını açarak kötü kadınlara görülmeleri caiz değildir. (Çünkü yabancı erkeklere onlardan bahsedebilirler)

 

Erkeğin. yabancı kadının yüzüne şehvetsiz bakması haram değildir. Fakat mekruhtur. (Fetevay-i Hindiyye)

 

Kadının tenasül uzvunun içindeki bir yaradan veya tahammülü mümkün olmayan bir ağrıdan dolayı ölümünden korkulur, tedavi edecek bir kadın da bulunmazsa, erkek doktor yarayı veya ağrının olduğu yeri görebilecek kadar gözünü açması caizdir. (Gözünü kapayabildiği kadar kapamaya çalışacaktır)

 

Fitne ortamında genç kızın yüzünü açmasına engel olunur. (Mahkeme v.s. yûzün açılmasının mecbûrî olduğu yerler müstesna).

 

Kadının vücudunda iken bakılması caiz olmayan şeylerin vücuddan ayrıldıktan sonra da onlara bakılması caiz değildir. (Kesip attığı ayak tırnaklarına, başının saçlarına ve pis kıllarına bakmak gibi) (El-Hediyyetü’1-Abiyye)

 

Şehvetle, kadının giydiği çarşafa bakmak haramdır. Şehvetsiz olursa bir sakınca yoktur. Hatta, vücudunu belli etmeyecek şekilde, üzerini örten elbisesine bakmanın hükmü de aynıdır. (El-Hediyyetü’l Abiyye)

 

Zaaf derecesinde de deli olan kişiye velisi bir kadını nikahlasa nikah gerçekleşmiş olur.

 

Şehvet ile dokunulan ve öpülen kadının usulü (kendi üstündeki yakını olan kadınlar) ve furûrü (kendi aşağısindaki yakını olan kadınlar) öpen kimseye haram olur.

 

Bâlig olan kız nikâh akdine vakıf olup kabul etse, bilâhere kabul ettiğine pişman olsa akdi feshedemez.

 

Koca, karısının kız kardeşine (baldızına) şehvetle dokunsa karısı kendisine haram olmaz.

 

Karısının annesine (kaynanasına) kasden olmayıp, şehvetsiz olarak erkeklik aletini gösteren kocaya karısı haram olmaz.

 

Kişi yabancı bir kadının herhangi bir uzvuna elbisesi üzerinden dokunacak olursa; Eğer elbise kalın olup uzvun sıcaklığını hissetmese hürmet-i musahere gerçekleşmiş olmaz.( Hürmet-i Musahere: Akrabalık sebebiyle meydana gelen haramlıkdır ki nikâhın sahih olmasına engeldir.)

 

Koca, karısının kızının, şehvet çağındaki kızına şehvetle dokunsa karısı kendisine haram olur.

 

Kadın, damadına şehvetle dokunsa veya onu öpse ancak boşalmasa (yani menisi gelmese) kızı damadına haram olur.

 

Kadın, “Kocamın Babası (kaynata) bana şehvetle dokundu” derse, kocası tasdik etmediği sürece kocasıyla nikahı devam eder.

 

Koca, karısından olan oğlunun şehvetli kızına şehvetle dokunsa karısı kendisine haram olur.

 

Koca kayın validesinin tenasül uzvunun içine şehvetle bakıp kendinden meni gelmese karısı kendisine haram olur.

 

Baliğ olan kız şahidler huzurunda birisiyle evlendikten sonra akdi feshedemez (geçersiz kılamaz.)

 

“Şehvetle dokundu” davasına bir adam iki kadın şahidlik etseler hürmet-i müsahere gerçekleşir.

 

Kadın, tayın ettiği kimseden başkasına vekilinin kendisini nikâhladığını duyup red etse, bu nikâh bâtıl (hükümsüz) olur.

 

Kadın kendisine namzet olan erkekten başkası ile evlenebilir.

 

Kadın dengi olmayan bir erkekle evlense, akraba tarafından velisi olan kişinin bu konuya dair itiraz hakkıyoktur.

 

Baliğ olan kız birisiyle evlendikten sonra bir diğer kişiyle de evlense ikinci akid sahih değildir.

 

Sekizyaşında olan bir kızın “Baliğ oldum” şeklindeki ikrarı muteber değildir.

 

Büyüklük çağında bulunan bir kadın vekili, velisi olmayan bir sahis tarafından evlendirilip mehr-i muaccel (peşin mehir) olarak gönderilen eşyayı kabul etse nikâhı kabul etmiş olur.

 

Fasid olan şartla kıyılmış olan nikâh bâtıl (hükümsüz) olmaz.

 

Kâfir olan karı ve koca Islam’la şereflenseler (müslüman olsalar) nikâhın yenilenmesi gerekli değildir.

 

Şafii mezhebinde olan bir babanın küçük kızını velisi dengi olan Hanefi mezhebinden bir kişiyle evlendirse bu akit sahih olur.

 

Hanımı müslüman olan kâfir kocaya Islâm teklif olundukda kabul etmese aralarındaki nikâh kaldırılır.

 

Cinsel ilişki ve halvette (beraber yalnız kalma) bulunmadan önce ölen kocanın hanımı tam mehir alır.

 

Baba küçük oğlunu evlendirecek olsa çocuk bulûg çağına geldiği zaman tercih hakkını kullanarak nikâhı feshettiremez.

 

Müslüman adamın, mecûsi kadınla evlenmesi caiz değildir.

 

Oğlunun süt annesi ile evlenmek caizdir.

 

Annesinin, anne-baba bir kız kardeşinin kızını nikâhlamak caizdir.

 

Küçük erkeğin anne annesi onu evlendirecek olsa, bulûg çağına geldiği zaman nikâhı feshettirebilir.

 

Koca hanımının büyümüş süt kızına şehvetle dokunsa hanımı kendisine haram olur.

 

Annesinin üvey annesi ile evlenmek caiz değildir.

 

Birisinin veliliği ile evlendirilen küçük kız baliğ oldukda nikâhı bilmeyip, bir zaman geçip nikâhı öğrenecek olsa tercih hakkını kullanarak kocasının huzurunda şer’i hâkime nikâhı feshettirebilir.

 

Süt Babasının boşamış olduğu kadını nikâhlamak caiz değildir.

 

Ölen abisinin hanımını nikâhlamak caizdir.

 

Kocanınkayın validesi “sen beni şehvetle öptün” diye damadı aleyhine iddiada bulunup damad inkar etse, kayın valide de davasını ispat edemezse kadın kocasına haram olmaz.

islami Evlilik Kuralları 2022, İslami Evlilik Kuralları, İslami Evlilik, İslami Evlilik 2022, İslami Evlilik sitesi

 

Abone ol
Bildir
guest
1 Yorum
Eski Mesajlar
Yeni Mesajlar En Çok Oy
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Mesajları Görüntüle
Fatih
Fatih
2 yıl önce

Merhaba ben fatih Kayseri de yaşıyorum özel sektörde calışyorum esmer 174 boyunda ciddi karekter sahibi sorumluluk duygusu gelişmiş olgun hoşğörü sahibi kalbi sevgi dolu bir insanım seni gördüm begendim ciddi olarak tanışmak konuşmak istiyorum evlilik amacı ile 05415122213

1
0
Mesaj Göndermek İstermisin ? x